homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Over Ons

Assadaaka is het Arabische woord voor ‘vriendschap’. Assadaaka is een multiculturele Europese vereniging voor vriendschap die zich al meer dan 20 jaar op talloze manieren breed inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in onze multiculturele samenleving, meer in het bijzonder in en rond Amsterdam Oost...

Polderweg 300, 1e etage
1093 KP Amsterdam

Wie Ahmed El Mesri leert kennen, wie hem ziet en zijn toespraken hoort, wordt benieuwd naar wat deze man drijft en hoe hij gekomen is waar hij nu is. Wat hem drijft komt met name naar voren in de activiteiten die hij organiseert voor de organisaties die hij heeft opgericht en in zijn toespraken: daarin hoor je dat hij een gedreven man is, die van binnen uit wordt aangezet om mensen bij elkaar te brengen, voorbij wat op het eerste gezicht scheidt en afleidt van waar het volgens hem werkelijk om gaat: broederschap, saamhorigheid en respect voor ieders eigenheid...

Assadaaka Community zet zich in voor integratie, participatie en sociale cohesie van de sociaal zwakkeren in onze multiculturele samenleving, in Amsterdam Oost. Al meer dan 25 jaar zien wij wat een laagdrempelige voorziening kan betekenen voor kwetsbaren. Zij ontwikkelen vaardigheden die het mogelijk maken om te participeren. En vinden de weg naar regulier werk, zorg of hulpverlening. Dat maakt voor deze kwetsbare buurtbewoners een wereld van verschil. Mede dankzij de subsidie mogelijkheden van het Stadsdeel Oost heeft Assadaaka Community de afgelopen periode activiteiten, zoals de voorlichtingsbijeenkomsten, laagdrempelige taallessen, het inloopspreekuur, ontmoetings- en ontwikkelactiviteiten, taaloefen- en participatie plaatsen en andere buurtactiviteiten kunnen uitvoeren en verder kunnen ontwikkelen. Hiermee heeft Assadaaka Community een brede doelgroep in Amsterdam Oost kunnen bereiken.

Vriendschap Community Assadaaka (VCA) bestaat inmiddels al 25 jaar. Ahmed El Mesri, de voorzitter van deze multiculturele vereniging, richtte deze op in 1991. Sindsdien is het doel - het bevorderen van emancipatie, participatie en sociale cohesie - niet veranderd. De wijze waarop de medewerkers van Vriendschap Community emancipatie, participatie en sociale cohesie in de praktijk brengen is echter wèl veranderd. Deze veranderingen weerspiegelen de ontwikkeling die Vriendschap Community als organisatie heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt.

Vriendschap Community heeft sinds haar oprichting in 1991 een naam opgebouwd, niet alleen in de stadsdelen waar zij veel van haar activiteiten ontplooit, zoals Zeeburg, Oost-Watergraafsmeer, Bos en Lommer en het Centrum, maar ook in groot-Amsterdam en zelfs daarbuiten. Buurtbewoners kennen de weg naar Vriendschap Community, ze weten dat Vriendschap Community laagdrempelig is en dat ze er altijd een luisterend oor kunnen vinden. We kunnen wel stellen dat de vereniging door goede contacten met het Stadsdeel en goede samenwerking met andere instanties en organisaties, langzamerhand gezien wordt als een officiële instelling. Vriendschap Community boekt resultaten en dat heeft zijn weerslag op buurt- en op stadsniveau.

Vriendschap Community streeft ernaar zoveel mogelijk inwoners van Amsterdam – ongeacht nationaliteit, ongeacht zelfs formele (verblijfs)status – te helpen en te begeleiden in de behartiging van hun belangen. Het zal niet verbazen dat veel migranten een heel eigen problematiek hebben wat betreft hun relatie met de Nederlandse samenleving in het algemeen en de overheid in het bijzonder en velen van hen doen dan ook een beroep op de dienstverlening van Vriendschap Community en het netwerk waar de vereniging gebruik van kan maken.

Zoeken


geavanceerd zoeken

RSS:

kopieer deze link in uw rss nieuws-tikker

Externe Links

Nieuwssites

Persoonlijke Sites

Overheid

Lokale Partijen

Overig