homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer
VVD tegen gedwongen schoolkeuze

De gemeente Amsterdam heeft onder andere samen met de stadsdelen en schooldirecties van basisscholen afgesproken dat zij met vereende inspanningen gaan zorgen voor meer kleurrijke scholen. Kleurrijke scholen zijn gemengde scholen waar kinderen van verschillende etnische afkomst en/of uit verschillende sociaal-economische milieus samen les krijgen. Doel is om de (basis)scholen een afspiegeling te laten zijn van de buurt. Méérbelangen en VVD benadrukken hierin de vrijheid van de ouders en wijzen dwang af.

Er zijn verschillende pilots gestart om te onderzoeken hoe de basisscholen het beste resultaat bereiken. Eén daarvan, ‘Samen naar school’, loopt op IJburg. Vrije schoolkeuze Het bewust mengen van leerlingen valt niet bij iedereen goed. De fracties van Méérbelangen en de VVD hebben portefeuillehouder Thesing raadsvragen gesteld over de pilot. Beide fracties onderstrepen het recht van ouders om zelf de school voor hun kind te kiezen. ‘Ouders met een voorkeur voor een bepaald type onderwijs moeten hun kind natuurlijk naar de gedroomde school kunnen laten gaan’, stelt Frans van Vliet, voorzitter van het wijkteam IJburg namens de VVD.

‘Een afspiegeling van de buurt in de leerlingenpopulatie op school is op zich niet verkeerd’, voegt Jan Erik Burger, duo-raadslid Méérbelangen, toe, ‘zolang dit maar niet gedwongen gebeurt.’ Kansrijk-kansarm De ideale schoolsamenstelling zou 70-30 procent zijn. In die verhouding zouden zogeheten kansarme kinderen zich aan de anderen kunnen optrekken zonder dat de meerderheid daaronder lijdt. Jan Erik Burger: ‘Over de percentages bestaat echter geen eenduidigheid. De één noemt 70-30, de ander 80-20 procent. Bovendien is dit percentage gebaseerd op Amerikaans onderzoek, dat zich specifiek richt op zwart-witproblematiek. Die is niet één-op-één te vertalen naar kansrijk-kansarm in Nederland.’

In de kleurrijkescholendiscussie worden verschillende termen veelvuldig door elkaar gebruikt. Soms wordt gesproken over het terugdringen van te witte en te zwarte scholen, en speelt etniciteit een rol. Soms gaat het om het spreiden van kansrijke en kansarme kinderen, waarbij de opleiding van de ouders doorslaggevend is. ‘Die begrippen kunnen overlappen, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Er zijn inmiddels veel hoogopgeleide allochtonen, net zo goed als er laagopgeleide autochtonen zijn’, aldus Erik Jan Burger. Volgens het raadslid is het raadzaam om eerst te verduidelijken wat het probleem precies is, ‘als dat er is’. De discussie over de ideale schoolsamenstelling moet niet worden verward met de discussie over de wachtlijsten. Dat kinderen op populaire scholen soms moeten loten, heeft weinig te maken met een spreiding van kansrijke en kansarme kinderen.

Erik Jan Burger: ‘Bij toestroom van leerlingen tijdens het schooljaar zijn scholen soms gewoon vol. Niemand wil overvolle klassen, dat is slecht voor alle leerlingen, en zeker voor leerlingen uit kansarme milieus.’ Goed onderwijs Bertus Voortman, voorzitter van schoolbestuur STAIJ, is voorstander van kleurrijke scholen, al zijn er volgens hem de nodige praktische problemen. ‘Niet alleen moeten individuele scholen, en dus ook medezeggenschapsraden, hiermee instemmen. Ook zijn sommige scholen zoals op Steigereiland voornamelijk kansrijk, doordat hier aanvankelijk alleen kansrijke gezinnen woonden. Door het voorrangsbeleid voor broertjes en zusjes blijkt het nu lastig om er ook andere kinderen op te krijgen.’ Volgens hem is de basisvoorwaarde voor kleurrijke scholen goed onderwijs. ‘Als de kwaliteit niet goed is, zullen kansrijke kinderen zich nooit vrijwillig inschrijven.

’ Frans van Vliet benadrukt dat naar zijn mening hierin het echte probleem ligt: ‘Het probleem is niet zwart of wit, maar het bestaan van sterke en zwakke scholen. Je kunt je beter focussen op kwaliteit.’ Het grote verschil tussen hen beiden is dat de VVD ‘niet gelooft in het doel van kleurrijke scholen en al helemaal niet in het middel van bewust mengen’. De twee raadsleden zijn verheugd dat inmiddels ook Lodewijk Asscher, wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam, een tweedeling in de maatschappij niet aan de poort van de scholen wil bestrijden: ‘Kinderen moeten niet geslachtofferd worden voor een experiment van algemeen belang’, luidde zijn oordeel.
bron: http://www.vvdamsterdam.nl/oost/article/2380/

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 15 December 2010

Share |

PolitiekZBPermalink
Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken

RSS:

kopieer deze link in uw rss nieuws-tikker

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van Oxipienia 'Britse homo's roepen op tot boycot Heinz'.
Van EnvebyembobrE 'Opening proeftuin kazerne Victor'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van cskvmuydgk 'Brugerbouwer Abdelkader El Mesri'.
Van cavrbptlolu 'Gelijke kansen in Marokko'.
Van pklkra 'Steun voor Elkaar Hartog brood donatie'.
Van fkfkyalwc 'Steun voor Elkaar Hartog brood donatie'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
De 12de Dag van de Dialoog Assadaaka Community
Red de SumatraSchotel
Behoud lijn 22 voor de Indische buurt!
Bouwplannen velden Zeeburgia van de baan
Bejaarde Oost dood na extreem geweld
Asscher als enige tegen aanleg IJburg 2
Geen fiets in lijn 26 naar IJburg in de spits
Amsterdam moet stadsdelen afschaffen
Flevoparkbad geannexeerd door camping Zeeburg

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Nieuwssites

Persoonlijke Sites

Overheid

Lokale Partijen

Syndicate