Thema: “Assadaaka kan niet zonder vrijwilligers”

Thema: “Assadaaka kan niet zonder vrijwilligers”

Op 13 januari heeft de multiculturele Europese vereniging voor vriendschap Assadaaka zowel het jaar 2007 afgesloten als het jaar 2008 op feestelijke wijze geopend met een speciale bijeenkomst voor alle vrijwilligers; want het zijn vrijwilligers die de werkzaamheden van de vereniging mogelijk maken en daarom mogen zij zeker wel eens in het zonnetje gezet worden. Daarom gingen de deuren van de Meevaart om 5 uur ‘s middags open, hoewel de avond officieel pas om 6 uur begon, zodat er ruim gelegenheid was om alvast te genieten van de heerlijke hapjes die in grote hoeveelheden aanwezig waren.

Niet alleen de meeste vrijwillige medewerkers van Assadaaka waren aanwezig, naast hen waren ook verschillende cursisten gekomen die bij Assadaaka een cursus Nederlands volgen en verder hadden verschillende vertegenwoordigers van de Zeeburgse politiek acte de présence gegeven. Zoals gebruikelijk bij bijeenkomsten van Assadaaka werd rijkelijk met overheerlijke hapjes rondgegaan en er werd gezellig gepraat: mensen die elkaar niet zo vaak zien, omdat zij op verschillende dagen in de week les geven of les krijgen, hadden nu eens de gelegenheid in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen, een terugblik te werpen op het afgelopen jaar of een vooruitblik naar het net begonnen jaar.
Toen de eerste lekkere trek gestild was, was het tijd om naar de grote zaal te gaan, alwaar, naar wat zo langzamerhand traditie geworden is, te luisteren naar een toespraak van de voorzitter van de vereniging, Ahmed El Mesri. Nadat iedereen plaatsgenomen had, nam de voorzitter het woord en sprak de aanwezigen toe:
?Goedenavond dames en heren, beste vrienden van Assadaaka,
Mijn naam is Ahmed El Mesri, voorzitter van de multiculturele Vereniging Assadaaka. Ik heet iedereen van harte welkom - genodigden - leden van Assadaaka - en in het bijzonder onze vrijwilligers. Ik wil het vanavond tot een feestje maken voor onze vrijwilligers. Ik wens dat jullie het vanavond vooral gezellig zullen hebben, elkaar op een wat andere - meer ontspannen manier ontmoeten. Met dit feest sluiten wij het jaar 2007 af. Een periode met veel activiteiten die wij met elkaar - vele dagen - weken en maanden hebben verricht. Wij hebben de tijd met elkaar op een nuttige manier besteedt. Nu hebben wij goed bezochte en interessante activiteiten. Wij danken zeer onze coördinatoren van alle commissies. Maar wij danken vooral ook alle vrijwilligers van Assadaaka, die zich de laatste maanden geweldig hebben ingezet om de activiteiten tot een succes te maken.
Nog steeds is er reden tot tevredenheid. Ongeveer 500 vaste leden en duizenden mensen per jaar komen en gaan voor hun wekelijks bezoek aan hun activiteiten.
Maar de tevredenheid geldt vooral voor de opvallende - prettige en plezierige sfeer waarmee tijdens de activiteiten wordt gewerkt.
We zijn nu een interculturele organisatie waar mensen uit alle delen van de wereld op een leuke met elkaar omgaan. En daar ben ik, gezien wat er elders in ons land gebeurt - heus wel een beetje trots op.Iedereen is welkom en voelt zich hier thuis. Dat geldt niet alleen voor de verschillen naar cultuur ? godsdienst - maar ook naar geslacht en leeftijd. Er is daarbij geen dwang. Er doen veel vrouwen mee aan onze activiteiten. We hebben activiteiten voor alle leeftijden, voor jongeren zowel als ouderen.Nog steeds willen wij ons blijven inzetten voor passende activiteiten voor de oudere migranten die niet terugkeren naar het land van herkomst.
Gelukkig weten wij nu steeds makkelijker de weg te vinden als er voor onze belangen opgekomen moet worden.
Hier in Zeeburg gaat Assadaaka met Comité ONZE HOOP een nauwe samenwerking aan met ZIN, Zeeburg Inclusief. ZIN is een belangenvereniging voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen in Zeeburg. Samen willen wij veel bereiken. Denk maar aan een inloophuis voor mensen met een beperking. Maar ook de spreekuren van Comité ONZE HOOP gaan we samen oppakken. En de themabijeenkomsten gaan we samen uitbreiden. We moeten nu handelen en samen sterk worden want de groep wordt alleen maar groter.
Assadaaka gaat door met het werken aan integratie, participatie en sociale cohesie. Dat is onze hoofddenkwijze.
Wij willen nog steeds dat migranten hun eigenwaarde leren gebruiken. Dat ze beter voor zichzelf zorgen ? dat ze de weg naar instanties weten en makkelijker de stap nemen om op zo´n instantie af te stappen. Wij willen hun daarbij op een laagdrempelige wijze bijstaan. Wij willen taboes doorbreken binnen migranten gezinnen, zodat ze open worden voor zichzelf en elkaar.
Assadaaka wil haar ervaring delen, zonodig gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheid en instanties of een groep en aan individuen.
Maar wij mogen zoveel willen - één ding is in deze zeker - zonder vrijwilligers lukt het niet. Ik wens dat 2008 weer net zoveel inzet en motivatie van jullie brengt zodat we verder gaan om de klussen te klaren. Assadaaka kan niet zonder vrijwilligers. Ik kan niet zonder jullie!
Helaas nemen wij vandaag afscheid van een vrijwilligster die een grote rol had bij integratie, participatie en sociale cohesie: Petra van Rede. Zij was Coördinator Taalwinkel - zij heeft Nederlandse les gegeven aan niet Nederlandstaligen - zij was verantwoordelijk voor de ontvangst van nieuwe leerlingen - het inschrijven van leerlingen en het begeleiden van nieuwe docenten. Zij was ook de maker van Certificaten van ruim 100 leerlingen.
Haar uitstekende vakkennis en organisatorisch inzicht heeft zij op zeer professionele wijze ingezet.
Petra is plichtsgetrouw, behulpzaam, prettig in de omgang, flexibel, ruimdenkend, geduldig, heeft een warm hart en humor. Als Petra een keer er niet was, dan was dat merkbaar.
Assadaaka zal niet alleen haar werkzaamheden, maar ook zeker haar persoon missen. Petra vertrekt omdat zij het veel drukker krijgt met haar nieuwe werk. Assadaaka wenst haar veel succes en voorspoed daarbij.?
Tot zover de redevoering van Ahmed. Het vertrek van Petra was naast de feestelijke sfeer een minder heuglijk feit, maar dat zij naast een nieuwe baan die haar volledige aandacht verlangt, niet verder kon met haar werkzaamheden bij Assadaaka kan op ons aller begrip rekenen. Dat het zonder Petra toch niet meer helemaal hetzelfde zal zijn, daar moeten we aan wennen. Vanzelfsprekend wensen wij ook bij deze Petra nog veel goeds toe met haar nieuwe baan en hopen wij dat wij toch nog regelmatig iets van haar mogen vernemen. Petra heeft, ter herinnering aan haar werkzaamheden bij Assadaaka, een mooi certificaat meegekregen. Naast de bijzondere aandacht voor Petra werden ook de overige vrijwilligers allemaal in het zonnetje gezet en mochten zij een fraaie mok uitzoeken die op de tafel van de voorzitter tentoongesteld waren. Het is een mooi iets om mee te maken hoe zeer mensen gemotiveerd zijn om hun kennis en vaardigheden over te dragen aan anderen om daarmee anderen verder te helpen in onze maatschappij. Ook de politiek kwam nog even aan het woord in de persoon van de voorzitter van de stadsdeelraad, Nico Papineau Salm, die hartelijke woorden uitsprak over de doelstellingen van de vereniging en de goede werken die zij verricht in het stadsdeel Zeeburg. Verder wordt stilgestaan bij de vernieuwingen binnen het sociale werk in Zeeburg, die per 1 januari ingang gevonden hebben. Het had er even om gespannen of Assadaaka wel gebruik zou kunnen blijven maken van de Meevaart, maar gelukkig is dat allemaal goed gekomen en kunnen de lessen Nederlands en computeren ook dit jaar gewoon door blijven gaan. Een heel leuk iets was het om weer een aantal mensen die enige tijd geleden les gaven, maar er om welke reden dan ook mee opgehouden zijn, eens terug te zien: sommigen hadden zelfs plannen om de lessen weer op te pakken. Want iedereen die wel eens voor een klas gestaan heeft, zal toch beamen dat les geven aan geïnteresseerde mensen wel zeker tot de zeer leuke en dankbare dingen behoort.

Tot zover het formele deel van de avond; hierna was de tijd om weer terug te gaan naar de gewone ontmoetingszaal waar ondertussen een heerlijke maaltijd bereid was: naar goede Marokkaanse traditie couscous met kip. Daar wisten de aanwezige gasten wel raad mee, want toespraken houden en toespraken aanhoren maakt natuurlijk hongerig. Zo vloog de avond om in gezellig samenzijn in een fijne omgeving. Moge Assadaaka dit jaar en de komende jaren nog veel van dergelijke bijeenkomsten verzorgen.
Verslag: Erik Haan

Gepost door Mesri op Sunday, 20 January 2008
NieuwsPermalink


Volgende post: Prachtwijken

Vorige post: Auto slaat over Cruquiuskade


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken