“Opleveren voor 1 januari: LEEG!”,

“Opleveren voor 1 januari: LEEG!”,

“Opleveren voor 1 januari: LEEG!”, is het enige wat Stichting Welzijn aan het IJ van het stadsdeel te horen gekregen heeft. De stichting verkeert in een “hoop onzekerheid”, sinds het stadsdeel bekend heeft gemaakt de aanbesteding van welzijn aan het Civic consortium te gunnen. Dat blijkt uit een, door de stichting uitgegeven persbericht. “Voor werknemers is de situatie nog erger”, aldus het persbericht.  “Hoe moet dat als ik, omdat ik verplicht ben nu te gaan solliciteren, al direct een andere baan krijg terwijl ik nog tot 1 januari 2008 in dienst ben van Welzijn aan het IJ?”. Maar ook: “ik sta nog ingeschreven bij het CWI als gevolg van het Alcides faillissement. Moet ik dan toch nog opnieuw inschrijven?”
Schrijnende vragen soms ook “Als ik nog 75 % van mijn loon krijg, kom ik onder het bestaansminimum. Hoe kan ik mijn rekeningen dan nog betalen?”.

Het volledige persbericht:

Amsterdam, 3 oktober 2007.

Collectief ontslag voor personeel Welzijn aan het IJ

Dinsdagmiddag 2 oktober 2007 hoorden de 130 medewerkers van Welzijn aan het IJ dat zij per 1 januari 2008 geen baan meer hebben.

Directie en bestuur zien zich genoodzaakt collectief ontslag aan te vragen als gevolg van het feit dat Civic Zeeburg en niet Welzijn aan het IJ de aanbesteding krijgt voor het welzijnswerk in Zeeburg. 

11 september 2007

In januari besloot het bestuur van het Stadsdeel Zeeburg tot een forse bezuiniging op het welzijnswerk vanaf 2008 én om de subsidie voor welzijnswerk te gaan aanbesteden. De subsidierelatie met Welzijn aan het IJ wordt daarom aan het eind van dit jaar gestopt.

Diverse aanbieders van welzijnswerk konden hierop intekenen, waarna een preselectie volgde. De zes na deze selectie resterende aanbieders mochten hun offerte voor het Welzijnswerk in Zeeburg indienen.  Tot de zes geselecteerde partijen behoorde eveneens de combinatie Dynamo/Stichting Welzijn aan het IJ. Beide organisaties kunnen bogen op langdurige ervaring met welzijnswerk en hulpverlening in Zeeburg.

Op 11 september j.l. maakte het bestuur van het Stadsdeel Zeeburg bekend dat de opdracht niet gegund werd aan Welzijn aan het IJ, sinds 2004 uitvoerder van het welzijnswerk in Zeeburg, maar naar een nieuwe aanbieder gaat, die haar diensten aan gaat bieden onder de naam Civic Zeeburg. 

Deuren sluiten

Voor Welzijn aan het IJ betekent dat, dat per 1 januari 2008 de deuren letterlijk gaan sluiten. ?Maar totdat de laatste deur van onze panden dichtgaat zullen wij optimale kwaliteit in onze dienstverlening blijven nastreven?, aldus Marcel Deijl, directeur. ?Wij zijn hier gekomen om goed welzijnswerk te bieden aan bewoners van Zeeburg, hebben dat ook steeds gedaan en zullen dat blijven doen tot het moment dat het ons niet meer mogelijk wordt gemaakt.? 

Teleurgesteld en benauwd

De medewerkers van Welzijn aan het IJ vinden het treurig. Vragen als ?Hoe moet dat als ik, omdat ik verplicht ben nu te gaan solliciteren, al direct een andere baan krijg terwijl ik nog tot 1 januari 2008 in dienst ben van Welzijn aan het IJ??. Maar ook ?ik sta nog ingeschreven bij het CWI als gevolg van het Alcides faillissement. Moet ik dan toch nog opnieuw inschrijven??

Schrijnende vragen soms ook ?Als ik nog 75 % van mijn loon krijg, kom ik onder het bestaansminimum. Hoe kan ik mijn rekeningen dan nog betalen??. 

Gevolgen

?Wij hadden gehoopt, gezien onze nauwkeurige planning, dat dit voorkomen had kunnen worden?, licht Marcel Deijl toe. ?Als eerste hadden we een gesprek gepland met de nieuwe aanbieder om eventuele overname van medewerkers te bespreken. Daarna was een bijeenkomst met het personeel gepland. Als dat volgens plan verlopen was, hadden we wellicht een hoop onzekerheid kunnen voorkomen. Maar helaas gaat de tijd tegen ons werken; om die reden hebben we onze medewerkers helaas collectief moeten ontslaan, zónder hen zekerheden voor de nabije toekomst te kunnen bieden. Hetzelfde geldt overigens voor de panden; ook die gaan per 1 januari dicht. Om te voorkomen dat contracten niet tijdig beëindigd kunnen worden is het onvermijdelijk nu actie te nemen. Waarbij we, gezien de onzekerheid, puur moeten acteren op basis van de informatie die wij nu hebben. En die feiten zijn, dat per 1 januari welzijnswerk door de nieuwe aanbieder aangeboden wordt. Nogmaals, dat betekent niet dat de kwaliteit van onze dienstverlening zal tanen. Die blijven we tot de laatste dag bewaken?.

Eerst dacht Welzijn aan het IJ dat haar peuterspeelzalen en voorscholen inclusief medewerkers allemaal over zouden kunnen naar de nieuwe aanbieder. Het blijkt echter dat Civic Zeeburg over het aantal speelzalen nog met het Stadsdeel onderhandelt, zodat ook hier nog onzekerheid bestaat. Voor de overige medewerkers is die onzekerheid nóg veel groter. Niets is bekend over wat de nieuwe organisatie zal gaan aanbieden, noch of de functies die daarvoor nodig zijn, kunnen worden vervuld door de huidige sociaal cultureel werkers, jongerenwerkers en beheerders.

Locaties

Bij de sluiting zijn nagenoeg alle panden van Welzijn aan het IJ betrokken. Behalve de panden die niet in de aanbesteding zijn genoemd. Zoals Jeugdland bijvoorbeeld, waarvan op dit moment niet helder is wat de toekomst plannen zijn. Volgens berichten zou dit najaar daarover een afzonderlijke aanbesteding worden uitgeschreven.

Helaas is dat tot nu toe niet gebeurd, waardoor het voortbestaan ook voor de medewerkers volstrekt onduidelijk is. 

?Ook hier geldt, dat wij handelen op basis van beschikbare informatie en die is erg beperkt. Opleveren voor 1 januari: LEEG!?, aldus Deijl.

Voor Ankeroog en de speeltuinen in Zeeburg geldt dat niet bekend is of en hoe deze worden voortgezet.


 

Gepost door ZaZkia op Thursday, 04 October 2007
NieuwsPermalinkCommenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken