Iepen Javastraat bij Raad van State

Iepen Javastraat bij Raad van State

Vandaag kwam het besluit de iepen in de Javastraat te kappen, bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Raad van State. In het statige pand aan de Kneuterdijk verschenen actievoerders, waaronder Netty Gelijsteen, Kiek Jansen en Martin van Etten als appelanten. Voor het stadsdeel kwam Nico Salm met enkele ambtenaren mee. De actievoerders stelden dat het besluit van het stadsdeel om de bomen te om te hakken, van meet af aan vast stond, en het stadsdeel had moeten kijken naar alternatieven, volgens zijn eigen beleid in het Groenbeleidsplan en het Beeldkwaliteitsplan.
Hoe het precies in elkaar steekt, is een juridisch ingewikkeld verhaal:

De besluitvorming ging gepaard met inspraakrondes, waarin 3 modellen werden gepresenteerd voor de Javastraat. In al die modellen zouden de karakteristieke bomen komen te verdwijnen. De Raad heeft toen ingestemd met het wereldpassage-model, dat ook in de inspraakronde (waarin weinig buurtbewoners aanwezig waren, volgens het stadsdeel omdat burgers niet actief zijn, volgens de actievoerders omdat de plannen veel te vaag aan de burgers worden uitgelegd) als beste naar voren kwam.

De advocaat van de actievoerders benadrukte dat in elk alternatief voor het beleidsplan “wereldpassage” de bomen werden gekapt, en dat dit dus allang vaststond, wat ook bevestigd werd door het ontwikkelingsbureau. Als het een uitvoeringsbesluit is, moet het stadsdeel volgens de advocaat van de actievoerders wél rekening houden met zijn eigen regels, om precies te zijn die in het Groenbeleidsplan, het Beeldkwaliteitsplan en de Kapnotitie.  Daar staat volgens de advocaat letterlijk in dat het stadsdeel het karakteristieke iepenbestand moet beschermen en dat heeft het stadsdeel volgens hem niet gedaan. De stadsdeelraad is dus geen moment verantwoordelijk te houden voor het kappen van de bomen, want dat die gekapt moesten worden stond al vast en ertegen was geen beroep mogelijk.

Het stadsdeel bracht daartegen in verweer dat er wel is rekening gehouden met het karakteristieke bomenbestand in het Groenbeleidsplan, maar dat de afweging ten nadele van de bomen is uitgepakt.  Dat Groenbeleidsplan is volgens hen een uitwerking van het Beeldkwaliteitsplan waaraan dus niet is getoetst. Maar zo stelde de advocaat van de tegenpartij, die afweging is intern wel degelijk gemaakt. De bomen zouden ongezond zijn, dat er gemiddeld een per jaar moet verdwijnen in verband met de iepziekte, dat de bomen om te beschermen in boomvakken zijn geplaatst in het verleden, waardoor de grond verzakt en welke boomvakken problemen geven met parkeren. Bovendien is het erg belangrijk dat de herstructurering die met de kap van de bomen is gekoppeld, doorgaat. Nu is er immers Europese subsidie voor verstrekt en die is niet gegarandeerd als het plan wordt uitgesteld. En de herstructurering is van zwaarwegend economisch belang.

Vrijwel al deze argumenten werden door de actievoerders en hun advocaat weersproken. De bomen zijn wel degelijk gezond, ook al zijn ze oud. Juist omdat ze oud zijn, is hun levensverwachting groter. Dat bevestigt ook een onafhankelijke boomdeskundige, die ook stelt dat de bomen die ervoor in de plaats komen een veel kleinere levensverwachting hebben, in verband met de zure grond in de Javastraat. Die parkeerproblemen zijn bovendien niet zo een belangrijke reden want in de planning ligt dat er een grote parkeergarage komt op het Javaplein, en met het plan komen minder in plaats van meer parkeerplaatsen. Afgezien van de bomen verandert er helemaal niet veel in het herstructureringsplan, mopperde de advocaat van de actievoerders.

De rechter onderbrak het betoog van de advocaat van de actievoerders met de opmerking dat het hier ging om de vraag of de bomen moesten worden gekapt en niet om de vraag of de herstructurering goed was. Verbaasd vroeg hij zich af om hoeveel bomen het nu ging en of het klopte dat er evenveel bomen zouden verdwijnen als er terugkwamen. Volgens het stadsdeel kwamen er minder bomen terug. Vanuit de zaal riep een ambtenaar dat er 82 bomen weggaan en er 84 terugkomen. “Maar niet in de Javastraat”, riepen de actievoerders in koor.
De rechter vroeg vervolgens aan de advocaat van het stadsdeel of in elk model in de inspraak de bomen zouden verdwijnen. Dat was inderdaad het geval maar zowel de advocaat als Salm antwoordden hierop met een omhaal van woorden, dat er modellen waren geweest die de iepen spaarden, maar die modellen waren al eerder afgevallen.

Strikt juridisch gezien gaat het dus om de vraag of het stadsdeel afdoende rekening moest houden/heeft gehouden met de bepalingen in het Beeldkwaliteitsplan, waarin staat dat de karakteristieke bomen moesten worden beschermd. Uiterlijk maandag is de uitspraak van de Raad van State, in verband met de haast van het stadsdeel bij het kappen. Volgens insiders valt de uitspraak echter morgen al te verwachten. De motivering zal later volgen.

Gepost door ZaZkia op Thursday, 24 January 2008
PolitiekZBPermalinkNou, nu mijn onafhankelijke stukje min of meer af is kan ik eronder in het commentaar eens flink van leer trekken.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Wat erg wat er allemaal door het stadsdeel gezegd wordt en wat niet waar is.

De bomen zijn wel degelijk hartstikke gezond, dat heeft de onafhankelijke bomendeskundige bevestigd. Er zijn er 2 die mogelijk de iepziekte kunnen krijgen maar dat was het dan.

Elk goed alternatief om de bomen te behouden is door het stadsdeel rucksichtlos en zonder steekhoudend tegenargument van tafel geveegd, met een door de dictatuur van de PvdA verlamde raad als stropop voor iets wat moet doorgaan voor democratische controle maar daar helemaal NIETS mee van doen heeft.
Wat nou inspraak? Inspraak is bedacht voor de zorgvuldige besluitvorming. Daarom bezorgen we alle burgers die het recht hebben om in te spreken, zulke vage plannen dat ze geen idee hebben wat er in godesnaam aan de hand is, zodat ze wegblijven op de buurtbijeenkomsten, en niet nodeloos lang over plannen hoeft te worden nagedacht. Bovendien wordt op die inspraakbijeenkomsten ontkend dat vaststaat dat de bomen verdwijnen: “het is mogelijk dat op termijn de bomen gaan verdwijnen”, merkt een ambtenaar op, op de inspraak naar aanleiding van een vraag van Michiel Kroon.

In elk uitgedacht herstructureringsplan dat door het stadsdeel ter inspraak is gebracht, verdwenen de bomen en het stadsdeel merkt nota bene zelf op in het verslag van de inspraak dat het nog niet vaststaat of de bomen moeten verdwijnen. Dat, terwijl dit helemaal niet had gehoeven en er ruim voldoende alternatieven waren die in het geheel niet gemotiveerd door het stadsdeel zijn afgewogen.

Om te beginnen is weggestemd: het geweldige plan van de fietsersbond, dat niet alleen beter voor fietsers was, eenrichtingsverkeer had, de bomen liet sparen, en bovendien ruimte voor de C1000 bood om fatsoenlijk te laden en te lossen. Het is in een slag weggestemd, op een vergadering die er toch al niet toe deed omdat hier sprake was van een uitvoeringsbesluit.
Meteen van tafel, net als het plan om de iepen te vervangen voor de iepen op de strekdam. Het zou allemaal te duur zijn, terwijl de financiering van het huidige wereldpassageplan ook nog niet eens rond is.

Waarom gaat het stadsdeel hier eigenlijk over lijken, pas de laatste tijd wordt het weer hardop gezegd, het is vanwege de Europese subsidie. Niet alleen door Elatik voor de Rechtbank van Amsterdam, maar ook door Salm op de zitting van vandaag.
Want o jeetje als die gevaar loopt, dan kan de herstructurering geen plaats vinden. Waarom moeten die bomen dan per se weg?
Nou omdat er anders geen sprake van is dat je de verbeteringen in de Javastraat nog “herstructurering"kan noemen omdat er bijna helemaal niets aan het straatbeeld verandert. En als je het geen herstructurering kan noemen, krijg je geen Europese D2 subsidie.

Kortom de Europese belastingbetaler (U EN IK! Onze BTW afdracht! onze 10% BBP!) wordt hier genaaid.

Europa moet opdraaien voor het achterstallige onderhoud in de javastraat, dat verkocht wordt als economische impuls in een ghetto.
Wij zijn allemaal Europeaan.
Met dit geld kan zoveel nuttigers gedaan worden dan het omhakken van mooie bomen om de stoep wat te verbreden! De achterstandswijken hier zijn een luxe villapark in vergelijking met die in Praag, Boekarest, weet ik veel waar.

De financiering is nu nog niet eens rond. Als de rechter dit nou ook maar zou zien… maar mijn inschatting is, dat hij zal vinden dat de herstructurering in het algemeen belang van de indische buurt is en daarom de kapvergunning niet hoeft te worden overwogen.

Wat eigenlijk in het belang van het stadsdeel zou zijn is als het stadsdeel van zijn luie krent zou komen en fatsoenlijke financiering zoeken voor een fatsoenlijk plan. Dan maar wat langer parkeerproblemen, die verdwijnen naar te hopen toch wel binnen een paar jaar met de bouw van een parkeergarage.
Jammer dat de Raad zich zoiets niet kan bedenken.

Posted by ZaZkia  on  01/24  at  04:18 PM


Het stadsdeel gaat geheel voorbij aan de wensen van de bewoners in de Indische buurt.

Ik daag ze uit om een enquette te houden onder de bewoners over de voorgenomen kap van de Iepen in de Javastraat.

Posted by Robert vd Heuvel  on  01/24  at  05:24 PM


Dat heeft Kiek al gedaan onder de bewoners van de Javastraat, ze kwam op 300 handtekeningen. Op sommige ondernemers na wil niemand dat de bomen weggaan alleen heeft het voor de meeste mensen geen prioriteit zich ertegen te verzetten.

Posted by ZaZkia  on  01/24  at  05:29 PM


Protest tegen kap bomen Javastraat

Donderdag 24 januari 2008

In de Javastraat in de Indische Buurt is donderdagochtend gedemonstreerd tegen de kap van meerdere iepen in de straat.
Terwijl de zaagmachines al klaar stonden, klommen twee actievoerders in een boom en hingen daar spandoeken op. Dit onder grote belangstelling van diverse media.
Of het protest ertoe leidt dat de bomen alsnog blijven staan is niet bekend. Voorlopig wordt er in ieder geval niet gezaagd.

bron: AT5

Posted by Robert vd Heuvel  on  01/24  at  05:37 PM


hmz ik zie een foutje in mijn verslaggeving, ik bedoelde ipv “volgens het stadsdeel” “volgens de stadsdeelraad”, refererende aan meerdere uitlatingen van pvda raadsleden dat burgers gewoon te beroerd zijn om te komen naar inspraakavonden.

Posted by ZaZkia  on  01/24  at  05:39 PM


Prachtige foto’s op indymedia!
Waar ook gesteld wordt dat het stadsdeel ondanks toezeggingen de uitspraak van de voorzieningenrechter af te wachten, toch klaar stond met de botte bijl.
Saillant detail, men merkt op dat de afdeling handhaving van het stadsdeel klaagt dat de iepen beschadigd worden door de boomklimacties.

Posted by ZaZkia  on  01/24  at  08:08 PM


Mooi verslag Zazkia!
Als de Raad van State zou besluiten dat de bomen mogen blijven, dan ben ik ook benieuwd naar de motivering ervan.
Terecht heeft de advocaat van de actievoerders gewezen op onder meer het Groenbeleidsplan. Zelf heb ik al heel lang het gevoel dat veel van die mooi klinkende ‘beleidsplannen’ in de praktijk holle frazen en gebakken lucht zijn. Het zou leuk zijn als de Raad van State in haar motivering iets zou zeggen over het belang van dit soort beleidsplannen: dan kunnen wij het stadsdeel ook op andere plaatsen waar men wil kappen er met harde argumenten op wijzen dat men zich aan het eigen mooi klinkende beleid moet houden.

Mark van Dongen

Posted by .(JavaScript must be enabled to view this email address)  on  01/25  at  09:52 AM


Leuke link over de bomen:

http://janborn.blogvandaag.nl/page/log/32400/GroenLinks kapt bomen!/

mark van dongen

Posted by .(JavaScript must be enabled to view this email address)  on  01/25  at  10:09 AM


Jah ik ga t stukje overnemen, jan born stuurde het zojuist op. smile

Posted by ZaZkia  on  01/25  at  10:14 AM


Waarom vind je het een leuk stuk Mark?

Vanwege de inhoudelijke discussie over de bomen, of omdat GroenLinks als enige partij, haast persoonlijk, van de raad afgebrand wordt?

Posted by jandelaat  on  01/25  at  05:53 PM


Natuurlijk, het stuk van Jan Born is een felle aanval op met name GroenLinks. Maar vind je het gek. Als je de laatste tijd met mensen hebt gesproken over de kap van de bomen in de Javastraat, dan zijn er veel bij die GL hebben gestemd, omdat dit als een partij werd gezien die opkwam voor onder meer bomen. Die mensen voelen zich verraden.

Natuurlijk zijn ook de PvdA en de VVD verantwoordelijk. Maar iedereen weet dat de VVD met liefde een heel bos omkapt als dat een parkeerplaats oplevert. En de Pvda is een bestuurderspartij die zich nooit veel aantrekt van de mensen op straat.

Of het nu gaat om bomen kappen in de Javastraat, het vernielen van de prachtige strekdam bij het Zeeburgereiland of het willen bouwen van betonnen winkelblokken in het water bij Brazilië, GroenLinks voert dit in het DB van Zeeburg voortvarend uit. 

Jij bent zelf een actieve GroenLinkser. Waarom is de fractie niet wat dualistischer, waarom durft ze geen kritiek te hebben op de eigen wethouder als die een beleid voorstaat dat niet uit te leggen is aan GroenLinks-kiezers?

Lees dat stuk van Jan Born nog maar eens en leg mij maar eens inhoudelijk uit waarom jij als GroenLinkser voor de kap van de bomen bent. Of vind jij in je hart ook niet dat hij eigenlijk gelijk heeft?

mark van dongen

Posted by ZaZkia  on  01/27  at  01:50 PM


Hmz de reactie hierboven is dus niet van mij maar van Mark, die om een geheimzinnige reden tijdelijk niets kan posten.

Posted by ZaZkia  on  01/27  at  02:19 PM


Dit is even een test om te kijken of ik weer iets kan posten hier: het ging even niet….

Mark

Posted by .(JavaScript must be enabled to view this email address)  on  01/27  at  03:01 PM


Hmz, nou gelukkig voor ze dat er nog mensen zijn die zich wel kunnen verenigen met het gedachtegoed van GroenLinks Zeeburg, zal ik dan maar denken. Rogier, waarom meld je je niet aan?
Mijn probleem is lang niet alleen dat het zonde is van de mooie unieke bomen. 
Het is ook nog eens zonde van het geld, de financiering is ook met subsidie niet rond, de nieuwe bomen hebben een stuk slechtere overlevingskans, de blaadjes zijn glad, grote bomen vangen meer stof, etc etc etc. 

Het vervelende is dat de kap van de bomen van meet af aan is gekoppeld geweest aan de herstructurering. De motie van vellenga (CDA!!) is dan ook afgestemd omdat andere partijen nav dreigende woorden van wethouder Hoek vreesden dat de herstructurering en daarmee de subsidie gevaar zou lopen als een nieuw plan moest worden bedacht om de bomen te behouden.
Van meet af aan is er door het projectbureau in opdracht van het stadsdeel vanuit gegaan dat de iepen zouden verdwijnen, ondanks alternatieve plannen van andere herkomst dan de gemeente zelf, het probleem is dat daardoor het kappen van de bomen van meet af aan onaanvechtbaar is geweest, door die directe koppeling aan het plan.
Goeie tip dus voor gemeentes die van hun mooie, maar dure bomen afwillen. Doe dit door middel van een “herstructureringsplan”. Want niemand is democratisch tegen het “plan” al is men mogelijk tegen kappen en de rechter stemt nu juist voorshands in met de kapvergunning want men was democratisch voor het plan.

Ik zie daar vaker de schoen wringen. Bestuurlijk gezien heeft Nederland wel weg van een planeconomie. In een kantoor mag je niet wonen want dat mag niet volgens het Plan. Stel je voor dat die 6 miljoen leegstaande meters ergens voor gebruikt worden! In je huis mag je geen kantoor houden, ook niet als je een lucratieve business zou kunnen starten die de belasting veel geld oplevert. Het plan was immers dat je er mocht wonen. Plan Plan Plan. Plannen voor industrieterreinen. Voor woningbouw. Voor IJburg. Rigide, onaantastbaar, verspeend van enige relatie met vraag of aanbod.
Ga eens kijken in Magdeburg. Gladde wegen, grauwe flats, gebrekkig onderhouden fabrieken, veel ruimte voor de trabi, kleine bomen, geen vogels. Allemaal uit planzucht.

Posted by ZaZkia  on  01/27  at  05:11 PM


Inderdaad Zazkia: planzucht. Het strikt en rigide vasthouden aan planningen lijkt meer op de oude Sowjet-planeconomie. Dat bleek ook niet zo’n groot succes. Zo vreemd is het niet dat Zeeburg al langer ‘Moskou aan het lozingskanaal’ als bijnaam heeft.

Het vervelende blijft wat mij betreft dat de herstructurering van de Javastraat mogelijk was met wat kleine creatieve aanpassingen van het oorspronkelijke Plan. Maar creativiteit die bewoners ten goede komt en de scherpe kanten van het Plan afhalen is natuurlijk onbespreekbaar: het Plan is heilig….

Mark van Dongen

Posted by .(JavaScript must be enabled to view this email address)  on  01/28  at  03:22 PM


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken