Duitsland wil gedwongen huwelijken strafbaar stellen

Duitsland wil gedwongen huwelijken strafbaar stellen

imageingezonden artikel van Jan Hollander

In Duitsland gaan steeds meer stemmen op om gedwongen huwelijken strafbaar te stellen. De regerende christen-democraten pleiten voor straffen tot vijf jaar voor personen die anderen tot huwelijken dwingen. De sociaal-democratische partij wil de misstand eveneens aanpakken, maar noemt nog geen strafmaat.

Het is verkeerd om onvrijwillige huwelijken te beschouwen als uitvloeisel van bepaalde culturen, aldus de christen-democratische vice-fractievoorzitter Bosbach gisteren. Volgens hem gaat het om een misdrijf, omdat er bijzonder zware ongeoorloofde dwang wordt uitgeoefend.

De discussie over gedwongen huwelijken in de Bondsrepubliek weer opgelaaid door een geval van eerwraak. Een Duits-Turks meisje werd door haar broer doodgeschoten, omdat ze een gedwongen huwelijk had be?indigd. De broer werd deze week tot ruim negen jaar cel veroordeeld.

Belgi? heeft eerder dit jaar als eerste land van de Europese Unie een wetsvoorstel tegen gedwongen huwelijken gepresenteerd. Iemand tot een huwelijk dwingen kan daar twee jaar cel gaan kosten. In Nederland pleitte de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in september vorig jaar voor het strafbaar stellen van onvrijwillige huwelijken.

Gepost door ZaZkia op Monday, 17 April 2006
NieuwsPermalinkIn onze westerse samenleving is het huwelijk niets anders dan een contract. Door de strikte scheiding van kerk en staat heeft alleen een door de overheid afgesloten of overgenomen contract geldigheid. Een kerkelijk huwelijk heeft geen enkele rechtsgeldigheid en is alleen ter meerdere eer en glorie van het ritueel. Wil men in de westerse samenleving wonen zal men zich hieraan moeten onderwerpen. Een huwelijk afgesloten in een land waar geen strikte scheiding bestaat tussen kerk en staat en een huwelijkscontract dus meer bevat als puur het zakelijke kan hier dan ook nooit om humanitaire redenen worden geaccepteerd. De dwang om iemand een contract te laten aangaan is toch al langer strafbaar, waarom dan nog een aparte uithuwelijkingsclausule. Een raar noodverbandje hoor. Net alsof je iemand niet mag vermoorden als ze niet willen trouwen onder dwang.
Wat een kul. Je mag nooit iemand vermoorden en je mag nooit iemand dwingen. En omdat nog maar eens te accentueren, nu in kapitalen.
JE MAG NOOIT IEMAND VERMOORDEN
JE MAG NOOIT IEMAND DWINGEN
Voor de mensen die zich er niet aan houden hoop ik dat Rita nog wat roeibootjes heeft liggen.

Posted by .(JavaScript must be enabled to view this email address)  on  04/18  at  07:50 AM


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken