homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

VERTROUWENSPERSOON WORDEN?

cmm7Versie 2021. Door: Rabbijn Simon Bornstein, Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community
Functiebeschrijving Vertrouwenspersoon
Assadaaka Community – Amsterdam
Algemene kenmerken
De Assadaaka Community in Amsterdam is een informele zorg- en welzijnsorganisatie in Amsterdam. Een Opleiding tot Vertrouwenspersoon wordt door de Assadaaka Community aangeboden.

De professioneel opgeleide Vertrouwenspersonen behartigen de individuele belangen van cliënten die de sociaal-maatschappelijke, sociaal-culturele en sociaaljuridische spreekuren van de Assadaaka bezoeken. Een Vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor het op een effectieve, efficiënte en een zo klantgericht mogelijke wijze, verschaffen van ondersteuning, advies en een luisterend oor aan burgers met een hulpvraag binnen het sociaal domein. In het bijzonder betreffende werk, zorg, inkomen. De Vertrouwenspersonen bieden eerstelijns ondersteuning, bij voorkeur vanuit de lokaliteiten van de Assadaaka Community in Amsterdam.

Doel van de functie

De Vertrouwenspersonen vormen in het Vriendschapshuis het eerste aanspreekpunt tijdens de spreekuren van de Assadaaka Community betreffende de individuele dienstverlening. De Vertrouwenspersonen zijn goed zichtbare, herkenbare en gewaardeerde individuen. Zij vormen het visitekaartje van de Assadaaka Community. Het werk geeft voldoening, is concreet en het kan dichtbij werk en huis ten uitvoer worden gelegd. Hulp-vragende burgers die een gesprek met een Vertrouwenspersoon hebben voelen zich bij de Assadaaka Community welkom en worden inhoudelijk en naar tevredenheid ondersteund.

Organisatorische positie

De Vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoording van het Bestuur van de Assadaaka Community en worden in hun taakuitoefening begeleid door de volledig bevoegde Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community. De Vertrouwenspersonen worden na een professionele opleiding gecertificeerd. Zij kunnen uitsluitend na certificering door de Assadaaka Community hun taken verrichten. Iedere Vertrouwenspersoon is bij de Assadaaka Community geregistreerd.

Resultaatgebieden

• Het beantwoorden van vragen, het geven van advies op het gebied van werk, zorg en inkomen tijdens de spreekuren van de Assadaaka Community aan burgers met een hulpvraag.
• Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de spreekuur-bezoeker.
• Het registreren van de hulpvragen, inhoud van de adviezen, ondernomen activiteiten.
• Het op de correcte wijze doorverwijzen van cliënten intern en extern naar andere maatschappelijke partners.

Resultaat: de hulp vragende cliënten zijn op ordentelijke en professionele wijze geholpen, geadviseerd en in hun kracht geplaatst, de hulpvragen, ondernomen acties en uitgebrachte adviezen zijn op correcte wijze geregistreerd en de dossiers volledig.

Vertrouwenspersonen signaleren knelpunten in de wet- en regelgeving en of de uitvoering daarvan en rapporteren deze aan het Bestuur en de Geestelijk Verzorger.

Vertrouwenspersonen versterken de Assadaaka Community. Zij dragen het Assadaaka-beleid uit.

Vertrouwenspersonen participeren of initiëren waar mogelijk activiteiten van de Assadaaka Community. Vertrouwenspersonen leggen aan burgers en cliënten uit welk belang de Assadaaka Community heeft en om welke redenen het lidmaatschap van de Community van belang is.

Vertrouwenspersonen dragen uit dat burgers welkom zijn bij de Assadaaka Community door ook een eigen bijdrage aan de Community te leveren.
Vertrouwenspersonen dragen bij aan het realiseren van een schoon, veilig en plezierig werkklimaat binnen de Assadaaka Community. Zij benaderen hun collega
Vertrouwenspersonen en cliënten respectvol.

Resultaat: De Assadaaka Community wordt op een positieve wijze vertegenwoordigd en er worden bijdragen geleverd aan de groei en bloei van de organisatie.

Vertrouwenspersonen beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Zij houden relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij, evenals branche gerelateerde ontwikkelingen en de sociale kaart. Zulks teneinde hulp-vragenden optimaal te kunnen adviseren. Vertrouwenspersonen blijven zich scholen op vaardigheden.
Vertrouwenspersonen nemen deel aan periodieke scholingsbijeenkomsten die de Assadaaka Community organiseert om de bestaande deskundigheid vast te houden en te vergroten. Vertrouwenspersonen hebben kennis omtrent cultuur, organisatie, processen en dienstverlening van de Assadaaka Community. Er is sprake van collegiale informatie uitwisseling. De Vertrouwenspersonen werken samen met de Geestelijk Verzorger en het Bestuur. De Vertrouwenspersonen ontvangen feedback met als doel om de dienstverlening te optimaliseren en te versterken. Vertrouwenspersonen zijn geschoold in het geven en ontvangen van feedback.

Resultaat: De dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en cliënten van de Assadaaka Community is optimaal door dat de kennis actueel is en ontwikkeld is.
Specifiek voor de functie van Vertrouwenspersoon gelden enige functie-eisen:

+ Vertrouwenspersonen staan geregistreerd bij de Assadaaka Community.
+ Vertrouwenspersonen hebben de Opleiding Vertrouwenspersoon van de Assadaaka succesvol afgerond: certificaat behaald.
+ Vertrouwenspersonen zijn in staat een goede balans te handhaven tussen (professionele) afstand tot de cliënt en betrokkenheid jegens de hulp vragende burger.
+ Vertrouwenspersonen zijn in staat om de visie van de Assadaaka Community uit te dragen en stellen de cliënten centraal.
+ Vertrouwenspersonen onderhouden hun kennis en vaardigheden voor de functie door participatie in door de Assadaaka Community aangeboden scholingsactiviteiten.
+ Vertrouwenspersonen zijn in staat om een relevant netwerk op te bouwen en relaties te onderhouden.
+ Vertrouwenspersonen zijn bereid zich minimaal twee jaren aan de Assadaaka Community te verbinden.
+ Vertrouwenspersonen hebben een open attitude en zijn gericht op samenwerking en de eigen professionele ontwikkeling.
+ Vertrouwenspersonen handelen in de geest van de rechten en plichten van alle van toepassing zijnde protocollen, reglementen en statuten van de Assadaaka Community.

Faciliteiten van de Assadaaka Community:

De Assadaaka Community biedt haar Vertrouwenspersonen faciliteiten. In het bijzonder worden opleiding, scholing (2 maal per jaar), intervisie (4 maal per jaar), collegiaal overleg, collegiale ondersteuning en spreekruimten aangeboden. Relevante casusbesprekingen en actualiteitenbesprekingen vinden plaats met collega
Vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersonen ontvangen een vrijwilligerscontract. Scholing kan minimaal twee maal per jaar worden geboden in de vorm van casusbesprekingen. Ook kunnen scholingsactiviteiten op andere door het Bestuur of de Geestelijk Verzorger worden aangeboden.  De Vertrouwenspersonen kunnen voor ondersteuning en begeleiding terecht bij de Geestelijk Verzorger en het Bestuur.

Competenties van Vertrouwenspersonen:

Samenwerken
Klantgerichtheid
Kwaliteitsgerichtheid
Maatschappelijk sensitief
Inhoudelijk deskundig
Integer
Inlevingsvermogen
Netwerken
Oordeelsvorming
Flexibele werkhouding- en gedrag
Mondelinge vaardigheid

WORD OOK VERTROUWENSPERSOON!

Vind u het ook fijn om mensen te helpen? Vind u het interessant om hulp vragen te beantwoorden over zorg, inkomen en werk? Staat u stevig in uw schoenen? Dan is de vrijwilligersfunctie als Vertrouwenspersoon werkelijk iets voor u!

Wat doet u als Vertrouwenspersoon?

Als Assadaaka Vertrouwenspersoon beantwoort u vragen en adviseert u bezoekers en cliënten van de Assadaaka Community. Ook kunt u op professionele wijze doorverwijzen naar andere maatschappelijke hulporganisaties met een specifieke deskundigheid. U hoeft voor dit vrijwilligerswerk niet ver te reizen; het heeft plaats in
Amsterdam. U werkt vanuit het Vriendschapshuis van de Assadaaka Community.

Wanneer u van afwisseling houdt dan is deze functie u op het lijf geschreven. U ontmoet een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties. Iedere hulpvraag is uniek, waardoor u voortdurend meer leert over het sociaal domein en de onderwerpen zorg, inkomen en werk. U ontwikkelt bovendien uw gesprekstechnieken professioneel.

INTAKE EN OPLEIDING

Assadaaka Vertrouwenspersonen werken als vrijwilligers, zij doen hun werk op professionele wijze en me goede kwaliteit. Voor geïnteresseerden in de functie van Vertrouwenspersoon hanteert de Assadaaka Community een aanmeldprocedure. Na je aanmelding, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk intake gesprek met de Geestelijk Verzorger en een ontmoeting met het Bestuur. Als blijkt dat deze functie voor u iets is, dan volgt een gedegen en professionele opleiding. In deze opleiding staan alle competenties van de Vertrouwenspersoon centraal. De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en een officieel certificaat. Dit certificaat kunt u ook gebruiken bij uw beroepsuitoefening.

In de praktijk kunt u binnen Assadaaka of bij een maatschappelijke partnerorganisatie van Assadaaka ook stage lopen. Door selectie en opleiding borgt de Assadaaka Community de kwaliteit van haar vrijwilligerswerk en dienstverlening. Wanneer een Vertrouwenspersoon goed voorbereid is, worden de taken met meer professionele zekerheid en met genoegen gedaan.

Wilt u meer informatie over de inhoud van de Opleiding Vertrouwenspersoon?

Mail dan naar; .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dit Functieprofiel Vertrouwenspersoon werd dor het Bestuur van de Assadaaka Community vastgesteld en bekrachtigd op 31 maart 2021, Ahmed El Mesri, voorzitter

Gepost door ahmed op Wednesday, 31 March 2021
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Expertmeeting: Reizen met een beperking
Workshop: Roze/ LHBTQI? Je mag er zijn!
Lichte lunch: 01 mei viering
Workshop: Roze of LHBTQI? Je mag er zijn!