homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag Politiek Debat n.a.v. de verkiezingen voor de 2e Kamer op 12 september Ruma Khami, 7 sep.

In het kader van de tweede kamer verkiezingen organiseerde de vereniging Assadaaka samen met het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)  en verschillende maatschappelijk organisaties een politiek debat.

Tijdens deze politieke avond, die in het teken stond van crisis, werd samen met burgers, (maatschappelijke) organisaties, politici en bestuurders over de toekomst van Nederland gesproken.


Plaats Assadaaka, Buurthuis Ruma Khami
Adres Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam
Tijd 19.30-21.30 uur


Aanwezig:
De sprekersvoorzitter voor deze avond, Cor van Drongelen, voorzitter stichting De Brug in Nw. West;
Ahmed El Mesri; leden van stichting Assadaaka en Onze Hoop, waaronder notulant Lies Bierenbroodspot; buurtbewoners; belangstellenden.
Afgevaardigden van: Miguel Heilbron van Groen Links, Maureen van der Pligt van de SP, Gritta Nottelman van de PvdA, Arjan Gelder van Wel Nu en Rien Fraanje van het CDA.


Sprekersvoorzitter Cor van Drongelen opende de bijeenkomst met iedereen welkom te heten. Ze gaf het woord aan Ahmed. Deze stelde zich voor en vervolgde:
‘Wij komen op voor de sociaal zwakkeren. Assadaaka probeert mensen bewuster te maken om naar hun hart te luisteren.’


Er komt een vraag: Waarom moeten migranten stemmen?


Ahmed: Ze zijn de nieuwe Nederlanders. Ze staan op twee benen: 1 hier, het andere daar waar ze vandaan komen. Maar ze wonen hier en moeten hier een bijdrage leveren. Met hun stemrecht meedoen. Cohesie kan zo bevorderd worden. Als ze niet meedoen ontstaat een identiteitscrisis.
Hun vertrouwen kan teruggewonnen worden door mee te doen en de politici moeten zich ook inzetten voor de nieuwe Nederlanders. De diversiteit is een realiteit. Gezamenlijk moeten we aan het werk voor bewustwording.


Er komt een vraag uit het publiek: Hoe gaat de politiek de mensen het vertrouwen geven dat de politiek te vertrouwen is?


Hierop wordt de eerste stelling/vraag ingebracht, die als introductieronde aan de aanwezige politici van de diverse partijen gesteld wordt, met daarop hun antwoorden.
De eerste vraag luidt: Waar geeft de overheid het geld aan uit? En de vraag: Als jij (van jouw partij) het voor het zeggen had, waar zou jij het dan aan uitgeven?


De Groen Links afgevaardigde: De VVD en CDA/PVV hebben het wat ons betreft niet goed gedaan. Wij, van Groen Links, willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Daarnaast zegt Groen Links: We zitten ook in een milieucrisis. We willen alles in samenhang met elkaar oplossen. De belasting op werk moet wat ons betreft omlaag. We willen banen creëren en hogere inkomens zwaarder belasten.


De SP: De JSF moet weg! In plaats daarvan: Zorg! Marktwerking in de zorg moet weg. Het geld moet anders worden ingezet. Hypotheekrente afschaffen. Huren 5 à 6 % goedkoper. Uitkeringen omhoog. Veel armoedemaatregelen dus. En weghalen bij de grote bedrijven.


De PvdA: Dit (wat de SP zegt) laat mensen het vertrouwen verliezen. We zullen hoe dan ook een coalitie moeten vormen. We kunnen niets beloven – dat is reëel. Hervormen, investeren, innoveren – dat is wat wij willen. De woningmarkt (hypotheekrente aanpakken) en woningnood aanpakken (leegstaande kantoren b.v.). We willen er sterker en socialer uit komen.


Wel Nu: De belangrijkste crisis is een politieke crisis. Mensen weten het niet meer of zijn negatief in de politiek. Wij willen dat er referenda worden ingevoerd. Leo Verhoef.nl heeft dingen doorgerekend en gevonden dat er veel boekhoudfraude is gepleegd.


Het CDA: Werk, gezin en samenleving – dat zijn onze drie pijlers. Werk: geen uitkeringen verhogen, maar investeren in mensen helpen zoeken naar werk, ongeacht afkomst.
Gezin = breed: daar waar mensen voor elkaar zorgen. Samenleving: de overheid moet meer overlaten aan de samenleving, aan kleine gemeenschappen b.v.
Hierop volgt een heen-en-weer praten over de frustratie van Assadaaka: dat de overheid het werken onmogelijk maakt.


Ahmed poneert hier: Burgers zouden voor burgers op moeten komen!


Groen Links: denkt dat je zo (wat CDA zegt) mensen uitsluit. Je moet mensen juist wel blijven ondersteunen vanuit de overheid. Wij willen in mensen investeren.


SP: Sinds Civic is binnengehaald is het misgegaan. Je haalt het hart uit de buurt als je alle buurthuizen gaat sluiten. Civic moet geld verdienen en ze liegen over cursussen die ze geven om het geld binnen te halen.


PvdA: Er zijn verschillende manieren om iets op de politieke agenda te zetten. ‘De overheid terugtreden’? vraagteken.
De eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Het ombudsteam maakt contact met mensen door langs de deuren te gaan.
 
Vraag 2: Wie is er eigenlijk de baas in Nederland, volgens jullie?


SP: Wij gaan de straat op, maken contact met burgers/stemmers. Wat leeft er?
Wij denken dat je de crisis alleen kunt bestrijden door b.v. 3 miljard te investeren in de economie, b.v. in de bouw. Wij willen dat huizen die lang te koop staan worden opgekocht door corporaties.


PvdA: Wij hebben wat moeite met de slachtofferhouding. Uiteindelijk beslissen de politici. En de kiezers bepalen welke politici er komen. Dus de kiezers zijn niet monddood, ze kunnen zo laten horen wat ze willen.


CDA: Het is een zwart-wit beeld wat de SP schetst. U als kiezer heeft wel invloed. Er is niet één baas in Nederland.


Opmerking uit de zaal: Meer dan de helft van de mensen heeft geen vertrouwen meer in de politiek en die mensen weten het niet meer. In Amsterdam zijn er 78 nationaliteiten, dat is een nieuwe sfeer in Nederland.
PvdA: Ik heb het gevoel dat er wel een kanteling is. (En na een vraag uit het publiek hoe ze hier bij komt, vult ze aan:) Het lijkt dat mensen meer het gevoel krijgen dat er meer aandacht is voor de minder bevoordeelden.


Er komt een vraag uit het publiek die ik gemist heb. Ik concludeer uit de nu volgende antwoorden dat de vraag ging over hoe mensen meer bij de politiek betrokken kunnen worden.
Daar wordt als volgt op gereageerd:


CDA: Werk creëren.


Groen Links: Feit is dat ‘witte’ mensen meer stemmen dan ‘allochtonen’, en dat rijke mensen meer stemmen dan arme mensen. Benadrukt: Je stem laten horen is belangrijk!
En: er moeten strengere regels komen voor bedrijven.


Wel Nu: De overheid moet duidelijker worden; de overheid moet dienender worden. Transparantie.


SP: Wij zijn er niet alleen in verkiezingstijd, we zijn ook in de buurten, in moskeeën, bij zorgmedewerkers e.a., we zijn bij acties ivm achterstallig onderhoud b.v. Dat vergt een lange adem, maar geeft de burgers wel vertrouwen.


Vraag uit het publiek: Mijn mening doet er misschien weinig toe, omdat er altijd een coalitie* komt. (Coalitie = een samengaan van meerdere partijen, die soms tegengestelde uitgangspunten hebben.)


Cor reageert hier op met te zeggen dat het dus belangrijk is dat politici éérlijk zijn.


CDA: Politici zijn ook gewone mensen, die er niet op uit zijn om mensen zand in de ogen te strooien.


Hierop volgt heen- en weergepraat over iets (de aanleg van een rondweg) wat is doorgedrukt door Den Haag waar lokaal veel mensen op tegen waren.


Groen Links: De verschillen laten zien dat er dus in het land veel verschillende meningen en belangen zijn. Je moet als partij wel blijven vertellen over je idealen. Ook als je weet dat je niet alles waar kunt maken.


Vraag uit de zaal: Vertel nou eens allemaal stuk voor stuk: wat hebben jullie waargemaakt / gepresteerd?


SP: Wij zijn klein in de gemeenteraad. Maar we zijn doorgegaan met opkomen voor b.v. misstanden in verpleeghuizen. Ik heb dingen aan de kaak gesteld en ben daarna zelfs gedaagd door Osira. Samen met de vakbond hebben we een convenant gesloten.


PvdA: Ben trots op Lodewijk Asscher en zijn onderwijsacties. Hij heeft zich daar zeer mee bemoeid om de kwaliteit op basisscholen omhoog te krijgen.


Opmerking: Het schoolvervoer voor kinderen met een beperking is afgeschaft, dankzij Lodewijk Asscher. Ze kunnen niet meer naar elke school van keuze omdat het ‘zo dichtbij mogelijk’ moet.


CDA: De vrijheid van onderwijs lijkt mij essentieel.


Opmerking uit de zaal: Er zijn veel (verkapte of openlijke) bezuinigingen. ‘Burgers moeten in hun eigen kracht gaan staan, voor een dienende overheid.’ Hoe gaat u dan b.v. het onderwijs aanpakken qua nieuwe participatie?


Groen Links: Wij zijn heel erg vóór goed onderwijs, wáár je wieg ook heeft gestaan. Wij verhogen de uitgaven voor integratiebeleid.
Qua beleid ben ik trots op hoe we in Europa zorgen voor meer regels tegen banken die ontsporen of die ons in een crisis werpen. Het kinderpardon ben ik trots op: kinderen kunnen blijven die hier al jaren wonen. Bij het lente-akkoord: 13 grote bezuinigingen zijn teruggedraaid.


SP: De SP wil snijden in allerlei onnodige posten. Wij willen een basisbeurs in studiebeurzen. Wij zijn tegen segregatie in het onderwijs: wij willen dat kinderen samen naar school gaan. Kinderen moeten met elkaar leren omgaan.


CDA: De overheid moet dit steunen.


SP: Middelbaar onderwijs: openbaarheid van wachtlijsten. Iedereen gelijke kansen. 


Opmerking uit het publiek: Mijn kinderen kunnen niet naar bepaalde scholen. Dit geeft veel problemen.


SP: Ja, dan haken jongeren af. Ze moeten kunnen ervaren dat ze serieus worden genomen. Bepaalde wachtlijsten kloppen niet: ze geven aan dat er gediscrimineerd wordt. Er zijn dubbele wachtlijsten.


PvdA: Mensen in de frontlinie, zoals in het onderwijs b.v. maar ook politie e.d., moeten goed betaald krijgen. En kinderen moeten, o.a. via het onderwijs, vertrouwd worden gemaakt met politiek.


Wel Nu: Normen en waarden zijn verdwenen, door de ontzuiling.


CDA: Mensen voelen zich ergens bij betrokken als ze mee mogen doen, vooral door werk. We moeten de schooluitval terugbrengen. Een papiertje hebben en vervolgens een banenkans hebben maakt ze meer betrokken. Het kan ook een werk- of stageplek zijn via een praktijkgerichte opleiding e.d.
PvdA: Dat vraagt ook van bedrijven om daarin te investeren.


SP: Daar hebben we ook afspraken over gemaakt met sommige bedrijven. Maar voor een klein bedrijf (denk aan: een garage, een kapperszaak b.v.) is dat een enorme investering – qua geld en tijd en mankracht – en dat is niet altijd beschikbaar.


Een opmerking uit het publiek: Ik kan de opleiding van mijn kinderen niet betalen, hoe moet ik dan leven? Dit is een armoedeprobleem.


Algemeen antwoord: Er moet veel meer worden gekomen tot samenwerking met gelijksoortige advies- en hulporganisaties! die nu nog veel te versnipperd werken.


Deze belangrijke conclusie vormde het einde van dit politieke debat, dat werd afgesloten door Cor van Drongelen. Zij gaf het laatste woord aan Ahmed El Mesri, die de aanwezige politici bedankte voor hun inzet en het publiek opriep om de komende verkiezingsdag te gaan stemmen en dan vooral te stemmen vanuit het hart.
Hiermee eindigde deze avond.


Lies Bierenbroodspot
beleidsmedewerker Assadaaka

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ahmed El Mesri.
Contact: (020) 7525131 (06-47440672). E.  .(JavaScript must be enabled to view this email address) -  w.  http://www.assadaaka.nl

Gepost door kamal op Monday, 24 September 2012
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Liefde kent geen grenzen of labels
Verkiezingsbijeenkomst bij Assadaaka Community (het Europees Parlement)
Zondag 12 mei 2024 viering Moederdag
Doneer voor het Offerfeest (Eid Al-Adha) 2024 aan de arme Amsterdammers!