homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Veel gehoorde misverstanden over de WMO

WMODe gemeente Druten heeft op haar website een stuk geplaatst: “Veel gehoorde misverstanden over de WMO”. De Vriendschap Community Assadaaka (VCA) heeft het hele stuk met de misverstanden en de vragen daarop hieronder gekopieerd. Goed van de gemeente Druten! Misschien dat velen van jullie met deze informatie enige duidelijkheid krijgen, hoop ik. Hier leest u over de veelgehoorde misverstanden over de WMO.

·      “Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning.”
•Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren. Dus ook niet omdat ze een hoog inko­men of veel vermogen hebben. Gemeenten mogen wel een hogere eigen bijdrage vragen aan cliën­ten met meer inkomen of vermogen. Maar nooit hoger dan de eigen bijdrage volgens het uitvoe­rings­b­esluit Wmo. In het uitvoeringsbesluit staan regels voor de eigen bijdrage. Die regels gelden voor alle ge­meenten. Gemeenten mogen maar op één manier afwijken van de regels in het uitvoe­ringsbesluit: ze mogen een lagere bijdrage vragen, geen hogere. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het CAK int de ei­gen bijdrage.

·      “Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van gemeen­ten.”
•De Wmo 2015 biedt wel rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen willekeur van ge­meenten. Als iemand zich meldt met een vraag om hulp, moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. De gemeente (het Sociaal Team) gaat met de cliënt en de even­­tuele mantelzorger in gesprek. Het Sociaal Team zoekt samen met u naar oplossingen voor uw vraag op het gebied van zorg en ondersteuning. Het Sociaal Team neemt altijd uw persoonlijke situ­atie als uitgangspunt en zoekt samen met u naar een voor u passende oplossing. Een gratis cliënt­on­dersteuner kan de cliënt helpen in dit gesprek.
•Blijkt uit dit onderzoek dat de cliënt niet kan meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam is? Ook niet met hulp van zijn netwerk of door algemene voorzieningen te gebruiken? Dan moet de gemeen­te een maatwerkvoorziening aanbieden. Algemene voorzieningen zijn er voor alle burgers. Voorbeel­den zijn een koffieochtend in het dorpshuis of het maatschappelijk werk. Een maatwerk­voorziening is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistis­che dagbeste­ding. Als de cliënt de maatwerkvoorziening niet passend vindt, kan hij bezwaar aante­ke­nen bij de ge­meente. En daarna eventueel naar de rechter gaan.

·      “Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen.”

De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of het sociale netwerk de cliënt kan helpen. Het Sociaal Team zal dan ook rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de cliënt. In het gesprek met de cliënt moet het Sociaal Team ook vragen of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken.

·      “Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afsche­pen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis.’

Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen als ze niet zelf of met hulp van hun net­werk kunnen meedoen of zelfredzaam kunnen zijn. Voor sommige mensen is een activiteit in het buurthuis passend. Bijvoorbeeld een koffieochtend bezoeken om eenzaamheid te voorkomen. Voor an­der­­e mensen is gespecialiseerde dagbesteding nodig. Bijvoorbeeld om te leren hoe ze structuur aan­bren­gen in hun dag. In dat geval moeten gemeenten gespecialiseerde dagbesteding aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke ondersteuning passend is voor een cliënt.

·      “Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb.”

Gemeenten hoeven het onderzoek naar de persoonlijke situatie van cliënten niet zelf uit te voeren. Ze kun­nen dit uitbesteden aan een andere organisatie. Vaak zijn dit externe organisaties die ervaring heb­ben met zulke onderzoeken. Ook willen veel gemeenten gaan werken met sociale wijkteams. Dan doen professionals uit het sociale wijkteam het onderzoek. Gemeenten kunnen de onderzoeken ook zelf uit­voe­ren. Dan moet de gemeente mensen opleiden of in dienst nemen. Zodat er voldoende kennis is om goed onderzoek te doen.

·      “Ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis moeten gaan wonen.”

Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen hier blijven. Ze worden niet gedwongen om weer zelfstandig thuis te gaan wonen. Ze houden hun recht op een plaats in een instelling. Mensen moeten misschien wel verhuizen naar een ander verzorgingshuis. Omdat hun eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig mensen wonen of omdat het gebouw te oud is. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan voor nieuwe cliënten. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid om mensen langer thuis te laten wonen.

·      “De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken.”

Na onderzoek kunnen gemeente een cliënt een maatwerkvoorziening aanbieden. Een maatwerkvoorzie­ning is een individuele voorziening. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbeste­ding. Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Maar alleen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De eerste is dat de cliënt het pgb goed moet kunnen beheren. De tweede is dat de cliënt met het pgb veilige en goede ondersteuning moet in­ko­pen. Meer informatie over het pgb vindt u hier

·      “Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier.”

Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat ie­mand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En al­leen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim.

·      ‘‘Behoud ik mijn huidige zorgaanbieders?’‘

·      De gemeente Druten heeft voor het komende jaar een groot aantal bekende en vertrouwde zorgor­ga­n­i­saties gecontracteerd. Dit betekent dat in heel veel gevallen de zorg geleverd blijft worden door de vertrouwde zorgaanbieder.
Voor alle huidige clienten in de Awbz (in 2015 ‘Wmo 2015’of ‘jeugdhulp’) en de jeugdzorg (in 2015 ‘jeugdhulp’) geldt dat de huidige aanbieders contact met u opnemen over welke aanbieder u in 2015 ondersteunt en hoe deze ondersteuning vorm krijgt.

·      Hier vindt u een bestand met een overzicht van de aanbieders die een contract hebben afgesloten met de gemeente Druten. Als u huidige aanbieder er tussen staat, dan zal deze aanbieder ook in 2015 ondersteuning aan u blijven bieden. Staat deze er niet tussen? Neemt u dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat uw huidige aanbieder onder een andere naam is opgenomen. Wij zoe­ken dit dan voor u uit. In een enkel geval kan het zijn dat u van aanbieder verandert; uw huidige aan­bie­der neemt hierover dan contact met u op.

Gepost door ahmed op Thursday, 15 January 2015
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
COVID VACCINATIE VOOR DE TWEEDE KEER BIJ ASSADAAKA OP 27 OKTOBER, zonder afspraak
Uitnodiging Assadaaka Wijk Café Gedeelde Waarden
Brei – les en handwerken
De nieuwe Donorwet – twee workshops