homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Valentijnsdag 14 februari 2020 bij Assadaaka - Siegfried van Hoek.

c44In het kader van Valentijnsdag had Assadaaka maar liefst vier presentaties: over liefde met een partner, over liefde voor je lijf met Fit in Oost van de Gemeente Amsterdam, over liefde voor de jeugd met de FNV actie ‘minimum jeugdloon naar 14 euro’ en in de avond als klap op de vuurpijl de film The Way to Paradise in het kader van radicalisatie- en haat-bestrijding en verbinding. Van elke presentatie is een apart verslag geschreven. Onderstaande presentatie is een uitgebreide presentatie omdat naast het elkaar vinden in liefde ook het thema elkaar niet weer kwijtraken ter sprake komt.
Vandaag was het Valentijnsdag, en letterlijk als je buiten mensen tegen kwam was het ‘Love is in the air’.

Vandaag was het Valentijnsdag, en letterlijk als je buiten mensen tegen kwam was het ‘Love is in the air’. Niet slechts verliefde stelletjes, maar bij heel veel voorbijgangers voelde ik een zekere vriendelijkheid, die ook aan kerstmis doet denken, maar eigenlijk nog intenser was en ik Bloemen zijn een centraal symbool in het teken van liefde, er bestaan veel vergelijkingen ermee in alle culturen, en daarom zal ik in onderstaande betoog ook hier naar refereren. denk dat dat komt omdat Valentijnsdag in liefde meer persoonlijke betrokkenheid heeft. Let me tell you about the Birds and the Bees, and the Flowers and the Trees, and the Moon above and a thing called Love (Jewel Atkins) betekent in mindfulness nog meer. In mijn betoog is inspiratie geput uit een aantal leringen en uitspraken over mindfulness in je eigen leven.

Valentijnsdag is dus een dag van het uiten van genegenheid. Valentijnsdag is vernoemd naar ene Sint Valentijn. In 496 na Chr. werd 14 februari uitgeroepen door paus Gelasius 1 als de dag van de heilige Sint Valentijn. Sint-Valentijn werd genoemd als iemand, die terecht door mensen wordt vereerd, maar wiens daden slechts aan God bekend zijn. Maar wie was dan Sint Valentijn? Er is geen enkele biografie bekend, maar het zou in oorsprong in ieder geval gaan over een martelaar die op bevel van een Romeins keizer zou zijn vermoord, en in alle variaties inclusief de legende, die past bij Valentijnsdag gaat het over een priester omdat die in de eeuw voordat het Romeinse keizerrijk het Christendom als een staatsgeloof omarmde na arrest probeerde de keizer te bekeren. (NB: Na het Christenen van het Romeinse rijk liep niet langer Apollo met een lam op zijn schouders: maar de here Jezus, oude geloofsgebruiken zelfs in het Christendom werden geadopteerd.) Maar er bleef veel onduidelijkheid over wie nou die Sint Valentinus oorspronkelijk was. Er is zelfs een Sint Valentinus aan het einde van het eerste Millenium na Chr. Vanwege de onduidelijkheid over de oorsprong van Sint Valentinus stopte de katholieke kerk met de verering van Sint Valentinus, maar vanuit Amerika overgewaaid bloeide vanwege commerciële motieven Valentijnsdag weer op. Tegenwoordig leeft het ook weer in Nederland als teken van liefde. De legende past naar mijn mening eigenlijk het beste bij de geschiedenis en het huidige beeld over Valentijnsdag .DE LEGENDE: De legende gaat over een priester die een heidens Romeinse soldaat huwde met een Christen-vrouw. Voor de priester woog de liefde tussen de twee zwaarder dan de wetten van de keizer, en hij huwde het paar, waarna er meer paren kwamen met het zelfde verzoek. De Romeinse wet was grof overtreden en dus werd de priester aangegeven en gearresteerd en moest voor de keizer verschijnen, waarop de priester zelfs de keizer in zijn verdediging probeerde te bekeren. De keizer voelde zich daarop beledigd en liet de priester martelen en onthoofden. De durf om voor de liefde te kiezen is het thema.

Dhr. Ahmed El Mesri las een bijzonder door hem eerder geschreven stuk over liefde voor, wat mij aan het denken zette mede ook vanwege mijn eigen leven en jeugd. Ahmed zijn stuk (- wat onderaan dit verslag is toegevoegd ter volledigheid) gaat over de ideale situatie, maar wat als een situatie geheel niet ideaal is? In een leven vol van afwijzing en agressieve bejegening leer je op zijn minst afwijzing als een normaal aspect te accepteren, waardoor verlangens aangepast worden in gedrag naar een minimale uitingsvorm, omdat je niet weet hoe daar mee om te gaan, maar wat geef je door aan de ‘volgende generatie’? En buiten dat, bedenk hoeveel echtscheidingen er niet zijn tegenwoordig, omdat mensen elkaar kwijtraken ook omdat tegenwoordig het regelen van een echtscheiding makkelijker gemaakt is.

Hiermee komen we uit op een kernpunt: hoe sta je in het leven? Verliefdheid en liefde ervaren is een eerste stap in samenleven, maar hoe gaat het dan verder? De verborgen zegen van pijn is dat het je aanzet tot bewustzijnsvorming als je de impasse wilt doorbreken. Een eerste simpele benadering is, dat als je blij bent met elkaar, dat je elkaar niet wilt kwijtraken, en juist maakt dat je per direct al bewuster (mindfulness) met elkaar omgaat. Ook het geloof kan een extra bron zijn in verdieping van een relatie, want God is liefde. In alle geloven bestaat de verbinding tussen man en vrouw met God beschreven.
Maar er bestaat zelfs een methode tot bewuster in liefdesrelaties leven met mindfulness. Mindfulness werd door sri Boeddha zo’n 2500 jaar geleden uitgevonden, parallel aan zijn visie van balans, harmonie en compassie in de gulden middenweg. Deze is ook toe te passen in je relatie in de omgang met elkaar. Communicatie, belangstelling en respect voor elkaar zijn hierin werkvormen, die ook bij Assadaaka een centrale plek innemen. De Bouddhistische en Vedantische leer kennen ook de leer van tantra, waarin fenomenen in de stof (dus ook de liefdesrelatie tussen twee mensen) in een vergeesteling sublimeren, ook hier is mindfulness een belangrijk aspect, want stoffelijkheid heeft ook een geestelijke oorsprong (alles is God). Mindfulness is niet zozeer op spiritueel zijn gericht, maar op een volledig mens zijn, door jezelf te respecteren en op een waardige manier in een relatie te treden met jezelf en anderen. Er is dus hoop, want God is liefde en uit liefde werden ook zijn profeten en wijzen gezonden, want het pad van liefde is geboren in dualiteit (levensles). Geen dag zonder nacht en geen vreugde zonder pijn..

Om een tipje van de sluier op te lichten over mindfulness in je relatie staat onderstaande betoog: Om te beginnen liefde is niet rationeel en ook niet emotioneel, liefde schijnt daar achter en is de middenweg, die emotie en rede met elkaar verbindt en beiden tot een hogere dimensie verheft. Met die middenweg zijn gevoel en verstand opgebloeid tot mededogen en wijsheid als in een alchemistisch proces. Het is als de lotusbloem en de dauwdruppel die in hun geschenk naar elkaar, elkaar verheffen tot wat ze kunnen zijn. (Dat is een naam te geven: sublimatie van een relatie, wat ook een tantrisme begrip is.)
Elke einde is tevens een nieuw begin! We hebben allemaal grenzen, want we zijn mensen. Soms kan die grens een muur worden, en als die muur blijft staan dan is de relatie aan zijn einde gekomen.
Openheid in communicatie en vertrouwen zijn daarom juist een essentiële voorwaarde in een relatie. De pijn van een oude relatie -door gebrek aan vertrouwen, te veel muren en te weinig kracht en/of moed om de kwetsbare grond der liefde te betreden- moet je onder ogen zien en ook als pijn doorleven en niet van weglopen doorje op te sluiten en in een nieuwe relatie te storten, want de niet doorleefde pijn zal dan opnieuw muren rond je hart plaatsen. Alles is aan verandering onderhevig, altijd, want (Heraclitus) je kunt geen twee keer in dezelfde rivier staan omdat het water voorbijstroomt. Als je meestroomt met de kracht van het leven kan je af en toe in een storm terecht komen, want ook dat is (intens) leven, maar als we ons daar tegen verzetten of ergeren verliezen we onze innerlijke stabiliteit en waardigheid. Heb om te beginnen daarom mededogen voor jezelf, want dan ontketen je jezelf van de donderwolk vol veroordeling en wrok, die in je schuilen en eie je opsluiten in afweermechanismen. Mededogen betekent op de eerste plaats accepteren waar je staat in die donderwolk in plaats ervan weg te lopen. Op die manier doorzie je de valstrik van vastgeroeste mechanismen, want telkens wanneer je verhard wordt vlucht je weg voor de plek van pijn in jezelf. Juist mededogen kan je dan terugbrengen en opent de weg naar een houden van jezelf waarmee ook mededogen voor de ander ontstaat en waarmee een houden van de/een ander weer mogelijk gaat worden. Kijk dieper naar je eigen behoeften en verlangens als je terugkijkt naar moeilijke momenten in een relatie en geef er op een respectvolle manier aandacht aan zonder schaamte. Mededogen is een kracht waarmee we een enorme diepgang kunnen verwerven in onze relatie. Pijn hoort bij het leven, geen enkel mens wordt dat bespaard ook niet in de relatie. Als je geliefde thuiskomt en klaagt omdat ze een moeilijke dag heeft gehad, heeft ze geen behoefte aan praktische advizen om het op te lossen. Ze wil maar een ding: jouw uitnodiging om haar hart te laten spreken, of gewoon een knuffel. Overstijg problemen. Wees bewust en overstijg samen.

Adem samen of neem de tijd voor jezelf om de plek van liefde en vertrouwen terug te vinden. Alleen al je afvragen hoe je iets liefdevol kan benaderen kan je bevrijden uit het rad van Samskara (herhaling van handelingen van patronen en als een echo uit het verleden). Vreugde tussen mensen ontstaat al door je aandacht bewust te richten op wat goed gaat in je leven. Neem de tijd om ervan te genieten en toon je dankbaarheid. Emotionele blokkades lossen op door dankbaarheidsoefeningen: kijk naar wat je nog hebt en niet naar wat je verloren hebt. Leef in het NU. Empathische vreugde is blij zijn voor de ander en daarin met de ander samenzijn in vreugde. Ook dat is verbinding. Voorkom in ieder geval dat je in je relatie opgeslokt leeft door alle dagelijkse beslommeringen zonder zulke momenten van liefde in een aandacht voor en verbinding met elkaar, zodat je elkaar niet gaandeweg emotioneel kwijt raakt. Maak ruimte om te luisteren naar het hart van de ander en laat je meevoeren door de woorden van vreugde van de ander, en laat dit ook blijken. De levens-reis is daarmee dan even belangrijk geworden als de bestemming: Geef een respectvolle aandacht voor de bloemen langs de weg! Het is als water geven in de bloementuin van je partner, maar het principe werkt overal ook je medemens. Samen op weg naar beter! Mindfulness is in alles toe te passen, ook op je werk, met familie, vrienden en vooral je partner.

Heb de moed om te spreken, en kan je ook werkelijk luisteren naar de ander? Toon mededogen en begrip met wijsheid en durf te ontvangen in openheid. Liefdevol en krachtig zijn ontstaat door een waarachtig en geweldloos communiceren. Spreek uit wat je voelt, spreek uit wat je wil, en vraag of de ander daar ook deel van uit wilt maken en breng gezond verstand en respect in je (liefdes-)relatie. Je kan jezelf oefenen om tot een hogere objectievere realiteit te komen. Respectvolle communicatie in een relatie is alleen mogelijk als je aandacht geeft aan het medium van verbinding tussen twee mensen. Dat medium vraagt ook om zorg en aandacht. Als je in respect en liefde samen iets opbouwt, dan is ieder moment daarvoor belangrijk: in het bijzonder de communicatie naar elkaar toe. Spreek vanuit je zachte plek en laat verdedigings- en controle-mechanismen de situatie niet overnemen, waardoor liefde kan blijven stromen. Wees en blijf vriendelijk, want daarmee ontstaat liefdevolle vriendelijkheid in je relatie.

Het is heel belangrijk het vertrouwen binnen in je kwetsbare hart niet te verliezen op vrij moeilijke momenten. Er is dikwijls angst om samen het land van emoties te betreden zonder schild of zwaard. Communiceer respectvol met elkaar, als je luistert naar de ander zeg je impliciet: jij bent belangrijk. Vraag respectvol om een toelichting, vul niets in voor de ander, want dan doe je jezelf en de ander tekort. Als je boos bent ga je uit van veronderstellingen en zie je vooral wat er mis is, maar wat je ziet is jouw eigen spiegel van denken, want wat je voor waar aanneemt bepaalt je waarneming. Socrates: Je ziet de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals je bent. Dat is met compassie en integere communicatie wel te evolueren. Er is niets meer bedreigend voor ons gevoel van integriteit dan ongelijk krijgen, want het schept onzekerheid, maar durf de spiegel aan en laat je niet op slot zetten in emoties. Vraag je partner je te helpen in contact te blijven met de plek van liefde in jezelf, iets wat enkel werkt als er ook liefde en vertrouwen is tussen beiden. Een basis binnen een goede relatie is dat beiden vrienden van elkaar zijn als zielsverwanten. Open je in kwetsbaarheid, zodat je kan voelen en gevoeld en een worden als druppels in de oceaan. Als je geliefde verdrietig is, is het jouw verantwoordelijkheid (compassie) en niet jouw verantwoordelijkheid (oorzaak). Dat is de liefde en wijsheid van mededogen. Echt luisteren vraagt je mededogen. Beoefen daarom het altijd Liefdevolle woord, zodat je elkaar niet kwijt raakt! Durf je zelf te geven zonder reserves, geef allebei je geheimen in kwetsbaarheid aan elkaar, dan geef je elkander het geschenk van mededogen, liefdevolle zorg en bekommernis om elkaar, want je hebt elkaar dan in volledigheid van zijn gevoeld en ervaren, waardoor eenheid een hogere ervaring wordt. Er is dus een geestelijk en psychologisch aspect aan een liefdesrelatie naast een praktische fysieke kant.

Ook meditatie is een voertuig op het pad der liefde, waarmee je tot verbinding komt, want meditatie is als een open ruimte van gelijkmoedigheid waarin je ook samen kan komen. Gelijkmoedigheid is geen loslaten in onverschilligheid, maar een voertuig van compassie waarmee je niet gevangen wordt in boosheid of emotionele blokkade. Meditatie is ook een middel om je mindfulness te oefenen en op te bouwen naast geestelijke verdieping. Empathische vreugde is een moeilijkere vorm van meditatie als je deze richt op mensen waarmee je het moeilijk hebt, want het is niet vanzelfsprekend om personen die je als bron van ongemak ziet meer geluk toe te wensen, want het is tegen onze overlevingsnatuur, maar het is zeker wel zinvol ook binnen een relatie, omdat je hart niet langer gevangen is door bijvoorbeeld boosheid. Het pad van vergeving, of het nu je partner of ex-partner betreft, is als een medicijn, want niet vergeven creëert een innerlijke pijnlijke plek. Vergeef daarom ook voor jezelf en voor je liefde voor dit leven. Durf liefde te uiten. Mediteer ook op gedeelde vreugde en liefde (samen of alleen), want het kan je helpen te verdiepen in vreugde en liefde. De tactische extase van beminnen en genieten komt spontaan als de totale aandacht in en op het NU is afgestemd en innerlijke blokkades zijn opgelost.

Lieveling wil je samen met mij iets opbouwen of zoals Thich Nhat Hanh zei: Lieveling laat ons samen ademen. Daarom tot slot een uitspraak en een gedicht van Khalil Gibran: Van alle mensen sta jij het dichtst bij mijn ziel en het dichtst bij mijn hart en onze zielen hebben nooit ruzie gemaakt. Alleen onze gedachten hebben ruzie gemaakt. En een gedachte wordt verworven, ontleed aan de omgeving, maar ziel en hart vormden lang voor onze gedachten een verheven essentie in ons. Als we ooit nog ruzie maken moeten onze wegen niet uiteen gaan.

DE BIJ EN DE BLOEM.  Het genot van de bij bestaat erin dat ze de honing puurt uit de bloem en het genot van de bloem bestaat erin, dat ze haar honing schenkt aan de bij. Voor de bij is de bloem de bron des levens en voor de bloem is de bij de boodschapper van de liefde. En voor beiden, bloem en bij, is het schenken en ontvangen van genot, behoefte en extase.

Neem daarom de tijd om zorg te dragen voor je bloementuin van je hart en die van je partner (samen).

(Eerder al eens uitgesproken) Toespraak van Ahmed El Mesri: Goedenavond lieve mensen,
Vandaag is het Valentijnsdag. De dag dat de hele wereld stil staat bij de liefde.

Wat is liefde? Wat doet liefde?

Ware liefde opent je hart, zet je op weg, houdt je op het juiste pad en motiveert je om alles op te zetten.

Bijna iedereen krijgt te maken met liefde en ook met afwijzing in zijn opvoeding. Moeders zijn de dragers van liefde en geven om lief te hebben van generatie op generatie door. Vaders leren hun kinderen liefde en zelfrespect te bewaken (laat niet over je lopen), zodat de kinderen op hun beurt liefde kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Liefde is in die zin een kostbare genetische en psychologische erfenis.
Zonder het vermogen om lief te hebben denken we dat we niets waard zijn, dat niemand van ons houdt en dat we dood beter af zijn. Liefde is soms ook een hel. Liefde kan sterk verbonden zijn met angst voor afwijzing, met woede en soms ook met jaloezie. Je leven lang ga je met andere mensen verbindingen aan en loop je het risico van afwijzing. Afwijzing kan zo pijnlijk zijn, dat het je beter lijkt je gedrag en je verlangens aan te passen en je zo te gedragen dat je iedere vorm van afwijzing uit de weg gaat. Hiervoor betaal je een hoge prijs. Voor liefde kiezen vereist moed en durf, maar zonder liefde ben je veroordeelt een, misschien gemakkelijk, maar emotioneel leeg en zinloos leven. Liefde is de centrale kwaliteit van bestaan.

Verliefdheid en liefde voor een partner kan zijn als een voorbereiding op een andere vorm van liefde, die voor God. God is verborgen aanwezig in alles wat leeft. Stel je voor hoe wonderbaarlijk het leven zou zijn wanneer je permanent verliefd bent op het Leven, op de ultieme realiteit. Het hart, jouw hart bloeit op, ervaart de verborgen werkelijkheid.

Deze tweede liefde, de mystieke vorm van liefde is net zo veeleisend als de liefde die e in relaties kunt ervaren. De mystieke vorm van liefde die alles omvattend is, biedt ook heling voor de pijn die veroorzaakt wordt door de afwijzing die iedereen ondergaan moet. Het is van groot belang om liefdesverbindingen aan te gaan met anderen, met de wereld buiten je, met de natuur. Zonder die kwaliteit en de aandacht die nodig is om die contacten te versterken en te onderhouden ben je gedoemd een zelf geobsedeerd wezen te blijven dat nooit buiten zijn grenzen kan treden.

Liefde is dichterbij dan je denkt. Liefde danst op het ritme van je hart: je hart geeft het ritme van je leven aan. Het pad van de Liefde kan alleen gelopen worden via je eigen hart. Via de rijkdom van je eigen hart kom je in de onmetelijke Liefde van God. Van daaruit kom je meer en meer bij de ware essentie van jezelf en kijk je anders naar de mensen om je heen.

Dit alles begint bij jezelf, in je eigen hart. Dat is liefde.

Voor meer informatie en verbinding http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address)


v44

c44

n44

m44

Gepost door ahmed op Sunday, 23 February 2020
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Uitnodiging: Workshop ‘Naambordjes maken’
Andalusisch Samen in Muziek rond de donkere dagen!
Ontwikkelingen rondom het coronavirus
inclusiviteit in de samenleving i.h.k.v de week tegen racisme