homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak Ahmed El Mesri, voorzitter stichting Onze Hoop nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2010

De toespraak van Ahmed El Mesri, voorzitter stichting Onze Hoop nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2010.  Het gaat om samen te kijken naar de toekomst en de bereikbaarheid van migranten met een handicap of chronische ziekte in Amsterdam.
Stichting Onze Hoop, voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte.

Dames en heren, van harte welkom bij deze nieuwjaarsreceptie van stichting Onze Hoop waarmee wij het jaar 2010 feestelijk, maar ook met enige kanttekeningen willen inluiden. Het is een eer dat wij vandaag ook wethouder Marijke Vos van zorg en welzijn mogen ontvangen.  Klik hier op om verder de toespraak te lezenspeechahmedelmesri2010nieuwjaar-onzehoop3.doc

Stichting Onze Hoop heeft in haar relatief korte bestaan al een goede reputatie opgebouwd, zowel bij de doelgroep – de mensen van niet-Nederlandse afkomst met een beperking – als bij de beleidsmakers. Toch lijkt het er soms op dat ons werk bij met name de laatste groep niet goed bekend is. Wethouder Marijke Vos heeft zich in haar afgelopen ambtstermijn ingezet voor participatie en integratie van kwetsbare groepen in Amsterdam. En daartoe behoren zeker ook migranten met een handicap of chronische ziekte. Marijke Vos weet ook hoe moeilijk deze groep mensen te bereiken is. Veel mensen uit deze doelgroep weten de weg naar de reguliere hulpverlening vaak niet te vinden. Behalve het feit dat zij vaak taalproblemen ondervinden zijn veel reguliere instanties letterlijk en figuurlijk te hoogdrempelig voor hen. Bovendien praten veel migranten niet makkelijk over hun ziekte of handicap. Ziek zijn is een zwakte, iets om je voor te schamen, ja, voor sommigen is het zelfs een schande. Die houding ten aanzien van ziekte en van handicaps maakt het extra moeilijk om hulp te zoeken.
Wij zetten ons al jaren in voor migranten met een handicap of chronische ziekte. Dat wij voorzien in een grote hulpvraag blijkt uit de groei van onze organisatie zowel in bekendheid als in professionaliteit. Onze aanpak van laagdrempeligheid werkt; wij weten de sociaal zwakkeren met een migrantenachtergrond in toenemende mate te bereiken.

Het afgelopen jaar is voor Onze Hoop een belangrijk jaar geweest; het lijkt erop dat onze aanpak ook buiten de grenzen van de gemeente Amsterdam door begint te dringen, want regelmatig vraagt men ons op bijeenkomsten om te komen vertellen wat onze werkwijze is en hoe wij onze doelgroep weten te bereiken. Onlangs nog waren wij op een bijeenkomst in Den Haag en de organisatoren hadden ons gevraagd op te schrijven waar wij staan in 2020. Ik zal kort dit droombeeld van Onze Hoop schetsen.

Het is 2020 en stichting Onze Hoop heeft zich vanaf 2009 sterk geprofileerd als zelforganisatie van migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families in Nederland. Wij zijn ooit begonnen als een kleine organisatie die zich ten doel stelde om migranten met een handicap of chronische ziekte weer een plek in de samenleving te geven, in een tijd waarin voor deze groep mensen nog nauwelijks aandacht was. Wij echter hadden al ingezien dat dit een groeiende groep was: de groep mensen die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland gekomen waren met het doel om hier een paar jaar te werken en vervolgens weer terug te keren naar hun eigen land, wonen hier inmiddels nog steeds, spreken de taal vaak niet goed, zijn inmiddels oud, niet meer werkzaam, in de WAO of zijn afhankelijk van hulpverlenende instanties. En deze groep zal alleen nog maar groeien in de komende jaren. Zo is Onze Hoop haar werkzaamheden begonnen: kleinschalig en laagdrempelig hulp verlenen aan die mensen die niet zelfstandig de weg kunnen vinden naar overheidsinstanties.
Mensen helpen bij het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving, die voor Nederlanders vaak al moeilijk genoeg is, met als uiteindelijke doel een bijdrage leveren aan het groeien tot volwaardige burgers. Nu – in 2020 – is de organisatie uitgegroeid tot een landelijk netwerk van nauw verwante organisaties die als gezamenlijk doel hebben migranten met een handicap of chronische ziekte en niet-migranten nader tot elkaar te brengen en hun gezamenlijke belangen te behartigen in regionale, nationale en internationale fora. In de afgelopen 10 jaren is het sociaal isolement van migranten met een handicap of chronische ziekte met succes bestreden en is hun integratie en maatschappelijke participatie bevorderd. Toen, in 2009, was er grote behoefte aan een eigen, rolstoeltoegankelijk en laagdrempelig inloophuis in Amsterdam. Die behoefte vloeide voort uit het feit dat de doelgroep zich niet gemakkelijk kon bewegen in het doolhof van dienstverlenende, hulpverlenende en uitkerende instanties.
Men kende de weg niet, sprak de taal onvoldoende, beschikte niet over geschikte netwerken of over het juiste opleidingsniveau en men voelde zich onheus bejegend en paternalistisch behandeld. Stichting Onze Hoop fungeerde toen als een aanspreekpunt en een luisterend oor voor de allerzwaksten in onze samenleving. Het organiseerde lotgenotencontacten, themabijeenkomsten en spreekuren waar de mensen, vaak via het informele circuit, terecht konden. Nu beschikken wij over 50 centra, die landelijk verspreid zijn. Oorspronkelijk bedoeld als multiculturele huiskamer waar lotgenotencontacten georganiseerd werden, zijn zij nu uitgegroeid tot multifunctionele centra, waar mensen met een handicap of chronische ziekte en sympathisanten werken aan de empowerment en belangenbehartiging van de doelgroep.
In deze centra vinden ook de themabijeenkomsten en spreekuren plaats.
De doelgroep is intussen uitgegroeid tot een lobbybeweging voor de rechten van migranten en niet-migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families. Ondanks het activisme en enthousiasme van de medewerkers is de bestrijding van het sociaal isolement en onwetendheid nog steeds nodig, maar het is nu wel zo dat een sociale beweging is ontstaan die is wakker geschud en steeds meer uit eigen beweging initiatieven ontplooit, die gericht zijn op de participatie, sociale cohesie en zelfredzaamheid van de doelgroep.

Een mooi toekomstbeeld, maar nu staan we op de drempel van 2010 en om een dergelijk toekomstbeeld te kunnen realiseren moet er nog heel wat werk verzet worden. De belangrijkste zaken die wij willen realiseren zijn professionalisering van onze organisatie en het kunnen beschikken over een eigen laagdrempelig inloophuis, waar mensen zonder schroom naar binnen lopen en waar zij zich veilig voelen.

Ik wens u allen een fijn en succesvol 2010 toe.

Gepost door Mesri op Tuesday, 26 January 2010
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Uitnodiging: Internationale Vrouwendag & Tweede Kamer Verkiezingen, wat zijn dat?
Rondetafelgesprek: Is de WMO goed voor jongeren (12-25 jaar)?
Uitnodiging: Tweede Kamer Verkiezingen, wat zijn dat?
08 maart Internationale Vrouwendag bij Assadaaka