homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

#Studenten met #laagopgeleide #ouders steunen met #extra #support bij Assadaaka

coomStudenten met ouders die niet- of laag geschoold zijn, verdienen extra steun om tot volledige bloei te kunnen komen tijdens hun opleiding. Boven op de reguliere steun welke beschikbaar is op het MBO of HBO, dienen extra steunmaatregelen in het leven geroepen te worden daar waar deze thans ontbreken.

Jongelui die afkomstig zijn uit gezinnen waarvan de ouders (functioneel) analfabeet zijn of praktisch opgeleid zijn hebben diverse hordes te nemen wanneer zij een opleiding beginnen in het MBO of HBO. MBO studenten die doorstromen naar een Hogelschool, blijken taalproblemen te hebben. MBO-ers moeten soms nog teksten leren schrijven, een vaardigheid die scholieren op HAVO en VWO niveau zich reeds in de middelbare schoolleeftijd eigen hebben gemaakt.

Een logisch opgebouwde tekst voor een presentatie, verslag of paper schrijven is voor MBO studenten die naar een HBO opleiding gaan vaak moeilijk, ze hebben het in het MBO niet geleerd. MBO studenten hebben het nadeel minder ‘theoretisch’ geschoold te zijn dan VWO’ers of Havisten. MBO studenten hebben daarentegen een ruime voorsprong in de beroepspraktijk omdat zij in het MBO stages hebben gelopen of reeds in hun branche betaald werk hebben verricht.

In ongeletterde gezinnen worden kinderen dikwijls nooit voorgelezen. Voorlezen door ouders is een belangrijke stimulans voor kleinen kinderen om hun woordenschat van kindsbeen op te kunnen bouwen. Om een voldoende aanwending van de Nederlandse grammatica aan te leren. Doorleren na een MBO opleiding wordt door ouders in veel gevallen niet gestimuleerd, waardoor ouders het kind niet faciliteren in de optimale ontwikkeling van de eigen autonomie en talenten.

Studenten met hoogopgeleide ouders arriveren circa 1,5 maal vaker in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs dan jongeren met onvoldoende geletterde ouders. Het opleidingsniveau van ouders kan voor docenten een belangrijke indicator zijn voor het mogelijke studiesucces van een scholier of student. Veel onderwijsinstellingen zien het thema ongeletterde ouders nog steeds als een taboeonderwerp, waarover gezwegen wordt. Beleidsontwikkeling blijft te vaak uit.

Scholen willen geen groepen stigmatiseren. Daarvoor zijn zij huiverig. De zogeheten eerste generatiestudenten hebben echter grote behoefte aan extra ondersteuning om gelijke kansen op het behalen van een startkwalificatie in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs te realiseren. In het bijzonder studenten met een migratieachtergrond vallen in het hoger- en wetenschappelijk onderwijs uit, door gebrek aan betrokkenheid en stimulans vanuit de ouders enerzijds en gebrek aan op maat aangeboden steunmaatregelen door de onderwijsinstellingen anderzijds.

Uitval door jongeren met een migratieachtergrond wordt meestal veroorzaakt doordat zij de eersten in hun omgeving zijn die doorstromen naar het hoger- of wetenschappelijk onderwijs. Culturele en godsdienstige achtergronden zijn nadrukkelijk van minder belang als het gaat om schooluitval.

Eerste generatiestudenten moeten systematisch begeleid worden in de oriëntatie op hun eigen achtergronden om te ontdekken welke competenties zij reeds beschikbaar hebben, welke zij vanuit huis hebben meegekregen. De ontwikkeling van lotgenotengroepen binnen onderwijsinstellingen is zeer wenselijk.

Door elkaars biografieën te kunnen vergelijken ontstaat herkenning en erkenning. Deelnemers aan dergelijke samensterkgroepen kunnen elkaar krachtig faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling. Bij de groei naar een eigen identiteit als volwassen en capabele jonge burger.

Eerstegeneratiestudenten hebben nadrukkelijk baat bij maatjesprojecten, buddyprojecten met een oudere jaars student(e), een vaste docent die hen in hun persoonlijke groei begeleid en als aanspreekpunt binnen een opleiding kan functioneren.

Vertrouwen is een sleutelwoord. Onderwijsinstellingen moeten duidelijk hun vertrouwen uitspreken en herhaaldelijk uiten omtrent de competenties van hun studentenpopulatie. Het professioneel leren omgaan met het geven en ontvangen van feedback is een andere belangrijke voorwaarde voor het scheppen van een veilige begeleidingscultuur binnen een opleiding.

De studenten die voldoende begeleid en gestimuleerd worden zullen naar verwachting een gezonde dosis doorzettingsvermogen aan de dag leggen om alle obstakels tijdens hun studieloopbaan en professionele toekomst te kunnen omzeilen of overkomen.

Studenten moeten zich de competentie eigen maken om om raad te vragen wanneer zij daar behoefte aan hebben. Medestudenten kunnen teksten lezen en corrigeren, feedback geven. Het ordentelijk plannen van een studie is eveneens een kernzaak. Niet te veel tegelijk, maar stap voor stap op passende momenten leer- en studiemomenten inbouwen.

Het is weldegelijk mogelijk het lot in eigen handen te nemen, om van een dubbeltje een kwartje te worden. Het vereist, doorzettingsvermogen, wilskracht, goede vrienden en medestudenten en een onderwijsinstelling die niet schroomt om eerste generatiestudenten passend te ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van buddy-, mentorprogramma’s en zomerscholen!

Door: #Rabbijn#Simon#Bornstein, #Geestelijk#Verzorger van Assadaaka Community

Gepost door ahmed op Wednesday, 03 March 2021
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Expertmeeting: Reizen met een beperking
Workshop: Roze/ LHBTQI? Je mag er zijn!
Lichte lunch: 01 mei viering
Workshop: Roze of LHBTQI? Je mag er zijn!