homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Sinds de opkomst van Civic is het niks veranderd tussen hen en Assadaaka Community.

Assadaaka Community. ontving een brief van de beheerders van het gebouw waarin een aantal nieuwe maatregelen blijkt. De maatregelen zijn zodanig dat Assadaaka met haar brede activiteitenpakket het onmogelijk kan klaren op de aangekondige wijze. Voor uitgebreider uitleg verzoeken wij u de bijlage te lezen wat de tekst was bestemd voor het inspreken tijdens de politieke avond op 9 december 2008 in Stadsdeel Zeeburg.

Mijn metgezel en ik komen binnen, in “productiehuis” (dat is een buurthuis) de Meevaart. Het is er gezellig druk. Ik herken er mijn onderbuurman in een groot, gemêleerd gezelschap en zwaai. Assadakaa-opperhoofd Ahmed is er ook, met zijn charmante vice-voorzitster Caroll. We raken aan de praat. Zat hij niet vroeger in dat andere kantoor? Daar moesten ze uit, naar een ander kantoortje, aan de andere kant van de inloopruimte. En na een tijdje moesten ze weer terug en even later weer opnieuw in het kantoortje waar we zaten. Hmm.
Ik wil Ahmed mijn nieuwste software-kunsten laten zien en wijs naar de twee flatscreens op het bureau.Heel moderne computers, zeker in vergelijking met de grijze bakbeesten van vorig jaar. “Nee, daar mogen we niet aankomen. Die zijn van Civic.” Oh. De Nederlandse les is afgelopen en de leraren drommen het kantoortje binnen. We zitten er met 7 opgepropt.
Ik vertel trots dat ik eindelijk langs kon komen. “Ik kan bijna nooit. Maar Assadaaka kan altijd, zeker op woensdagavond.”
Maar, zo vertelt een van de omstanders mij, ik had nog mazzel. De deur was bij aankomst op slot geweest deze avond, en ze moesten erg veel moeite doen om de sleutel te bemachtigen, via via. Anders hadden we allemaal voor een dichte deur gestaan. Verbaasd kijk ik naar de grote hoeveelheid mensen in de inloopruimte.
“Ja, zo gaat het steeds.” Caroll vertelt dat ze iedere dag bezig is met “brandjes blussen. Van Civic mogen ze nog maar 3 lokalen tegelijk gebruiken. En maximaal 3 avonden. Maar die andere organisaties zijn er haast geen. De enige organisatie die Assadaaka langs heeft zien komen zijn de hangmannen. Zij kwamen alleen langs om gratis koffie te drinken.”
Ahmed vult aan: “In het weekend en ‘s avonds na tienen wil Civic de deur sowieso dicht, want dan is er geen professionele beheerder beschikbaar. Dat is zonde van het gebouw. De huur is betaald. Assadaaka heeft de afgelopen 5 jaar het pand beheerd en dat ook aan Civic aangeboden, maar dat wil Civic niet. En nu gaat zelfs op de dagen dat we hier mochten zijn, de deur dicht”
Maar er gloort hoop aan de horizon. Vanmiddag om 2 uur heeft Assadaaka een afspraak met Wethouder Jan Hoek. Jan Hoek is de wethouder van Welzijn, die Civic heeft verkozen na een aanbesteding.

Voorleestekst sprekershoek politieke avond stadsdeel Zeeburg 9 december 2008

Als het aan Civic ligt is het gedaan met de participatie van Assadaaka in De Meevaart in 2009. Deze bewoners zijn vrijwilligers die met hun belangeloze inzet bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. Geformeerd in een vereniging zijn ze 4 avonden in de week aan het werk in het voormalige buurthuis. De activiteiten zijn Nederlandse taallessen, spreekuren, toneel, dans, themabijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten. Dit doet Assadaaka al jaren en al jaren geniet Assadaaka van haar bekendheid over haar activiteiten. Daarbij is Assadaaka een plaats waar mensen zich welkom weten en zich uitgenodigd voelen om mee te doen aan doelgerichte activiteiten die de integratie en emancipatie bevorderen. Met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond. ‘Van lijden naar leiding nemen over het eigen leven’ is daarbij een belangrijk motto.
Mensen uit verschillende culturen en van over de gehele wereld, mensen van verschillend ras en sekse of seksuele geaardheid, mensen met en zonder handicap, met verschillende geloofsovertuigingen, uit verschillende lagen van de bevolking en van verschillende opleidingsniveaus komen of werken bij Assadaaka.
Uitgangspunt blijft de Nederlandse/Amsterdamse samenleving en de Nederlandse taal.
Assadaaka heeft honderden leden en ze werkt met tientallen vrijwilligers. Een groot deel bestaat uit oorspronkelijk Nederlandstaligen. Dit bevordert wederzijds de integratie. Assadaaka hecht ook veel belang aan samenwerking met andere organisaties.

Misschien is dit allemaal wel over in 2009. Assadaaka ontving een brief van de beheerders van het gebouw waarin ze haar activiteiten uitvoert, De Meevaart. In de brief wordt gemeld dat pas sprake is van verlenging van de gebruikersovereenkomst als de onbetaalde rekeningen en de ingestelde borgsom van 200 euro zijn betaald. Ook wordt aangekondigd dat in 2009 max 3 ruimtes per dagdeel voor 3 momenten in de week gebruikt mag worden. Dat het voormalige buurthuis voortaan in de weekenden gesloten is en dat de sluitingstijd is gewijzigd van 22.30 naar 22.00 uur.
Aan geen van deze maatregelen voldoet Assadaaka. Immers ze heeft inderdaad een paar onbetaalde rekeningen. De vereiste borgsom weigert ze te betalen omdat ze dat niet vind passen in het welzijnsgebeuren en haar activiteitenpakket is zo breed en zo divers dat ze niet genoeg heeft aan 3 ruimtes per dagdeel voor 3 momenten in de week.
Op zo´n korte termijn, de brief is van 20 november, is het niet mogelijk om andere oplossingen te regelen.
Voor de taallessen heeft ze al 3 ruimtes nodig. Dan is er een ruimte nodig waar de organisaties vergaderen waar ze mee samenwerkt. Ze heeft een ruimte nodig voor toneel en dans. Ze heeft ruimte nodig voor de spreekuren. Ze heeft ruimte nodig voor de grote bijeenkomsten. De inloopruimte is nodig voor de pauzes, als ontvangst en wachtruimte en als inloophuiskamer. De keuken heeft ze nodig voor haar kookprojecten en om de vrijwilligers, bezoekers en leden te voorzien van een hapje en een drankje. Op zondag heeft Assadaaka meestal haar grote bijeenkomsten.
De onbetaalde rekeningen heeft ze al op mondelinge en schriftelijke wijze in twijfel getrokken. Het gaat over het gebruik van het aantal koffiemuntjes en het aantal gemaakte kopieën. De registratie hiervan is mild gezegd dubieus te noemen . Iedereen deed maar wat. Assadaaka heeft toegezien hoe willekeurig de telling kon zijn. Aan het eind van een avond kreeg zij geen overzicht van haar verbruik, het was te gemakkelijk voor een ander om verbruik op haar conto te schrijven. Nu verkeert Assadaaka in de veronderstelling dat zij ook voor andermans rekening opdraait . Assadaaka heeft om een waterdicht systeem gevraagd. Civic heeft maatregelen aangekondigd, we zouden bonnetjes moeten tekenen maar in de praktijk gebeurt het niet.
Al vanaf het begin was het mis tussen de chemie van Assadaaka en Civic. Ze heeft al wat bijltjes gehakt met Civic. En na de laatste keer hoopte Assadaaka de strijdbijl te begraven maar helaas telkens doet zich weer iets voor dat de ergernissen doet oplaaien. Ze zou zich bemoeien met het beheer, ze zou ongeautoriseerd aan computers zitten, ze zou onbedoelde feestjes organiseren. En telkens weer bleek hier achteraf niets van waar te zijn. Allemaal gebaseerd op valse insinuaties.
Assadaakas 1ste strijd ging over het kantoor waar ze al jaren werkte. De beheerders eisten het op onder de noemers ‘wij hebben recht op eigen werkruimte’ en ‘er mogen niet meer dan 2 personen in het kantoor’. 2 actieve vrijwilligers afhankelijk van rolstoel werden gemaand dat ze in een ontoegankelijke lift naar een ontoegankelijke flexruimte op de bovenste etage moesten wijken. Dat ging niet zonder slag of stoot. Assadaaka heeft moeten vechten voor de kantoorruimte op de beganegrond en de beheerders kregen hun kantoor in eigen beheer. De maatregel die Civic tegen Assadaaka gebruikte, dat er niet meer dan 2 personen in het beheerderkantoor mochten wordt met handen en voeten getreden. En dat het gebouw alleen door betaald Civicpersoneel beheerd mag worden roept om vraagtekens. Nu wordt het beheerderkantoor niet alleen door de dagdeelbeheerder als werkruimte gebruikt maar ook door derden onbekend mannelijk volk. Op de dagdeelbeheerder na is geen van deze mannen in dienst van Civic. Wat ze echt doen in het beheerderkantoor doen is een raadsel. Ze zitten achter de computer of keuvelen met elkaar, bellen of drinken iets. En als de dagdeelbeheerder even niet kan dan vraagt hij aan vrijwilligers van Assadaaka om ff waar te nemen. Soms was er helemaal geen sprake van beheer, werd ze aan haar lot over gelaten en nam Assadaaka het zelf waar. De vrijwilligers van Assadaaka moesten ook de vragen beantwoorden of de personen de weg wijzen die op dat moment niet bij een civicbeheerder terecht konden. En als je rolstoelafhankelijk bent is het altijd de vraag of er een beheerder naar beneden komt om de deur open te doen. Said doet het wel, bij de ander hangt het van zijn stemming af. In de regel weigert hij het voor 90% van zijn tijd.
Veel vrouwen bleven ineens weg toen de sfeer in het gebouw ineens veranderde in grimmig. Vreemde mannen bleven hangen in de inloopruimte of achter de bar, observeerden de bezoekers en soms werd luidruchtig in een niet Nederlandse taal met elkaar gediscussieerd.
Assadaaka heeft al bewezen dat ze in alle opzichten voldoet aan de speerpunten uit de Wmo. Bewonersparticipatie, vrijwilligerswerk, deelname aan de maatschappij. Ook heeft ze bewezen haar

bijdrage te leveren aan de Civil Society en de sociale cohesie. Bezoekers en politici hebben al talloze bijeenkomsten bijgewoond, meegepraat en meegegeten. Assadaaka is controversieel. Zij durft samen te werken met minderheidsgroeperingen waar veel migrantenorganisaties nee tegen zeggen. Assadaaka durft taboes te doorbreken. Assadaaka laat zich niet leiden door religie of culturele tradities die obstakels opwerpen. Assadaaka is letterlijk multicultureel, multireligieus en multifunctioneel.

Assadaaka maakt gebruik van een deel van De Meevaart niet alleen omdat ze als vrijwilligersorganisatie daar recht op heeft maar ook omdat er geen ander gebouw is in het stadsdeel dat beschikbaar is voor de activiteiten van Assadaaka. Er is maar één gebouw beschikbaar waar teveel organisaties herbergt moeten worden. Nu dreigt weer een het volgende conflict. Sommigen van u hebben de stukken hierover in kopie gekregen. Natuurlijk willen wij met de wethouders hierover praten. Toch vinden wij het jammer dat het steeds zo moet. Liever willen wij in harmonie in De Meevaart gewoon werken aan waar we voor staan en niet telkens over de futiliteiten vallen. In 2009 willen wij op dezelfde werkwijze verder, wij hebben ook hetzelfde programma ingediend bij Civic. Maar daar hebben wij nu al antwoord op gekregen. Maximaal 3 ruimtes daar moet deze vereniging van bewoners, van vrijwilligers, van Amsterdammers, met haar brede multiculturele, multireligieuze en multifunctionele activiteiten, het mee doen. Dat wordt dus slikken of stikken!

Maar dat is niet de goede aanpak. Daarom komen wij met het volgende voorstel:
1. laten wij aansluiten bij het gesprek dat Stadsdeel Zeeburg, Civic, Assadaaka, Onze Hoop en Zin hadden op 28 april j.l.
2. aansluitend daarop komen wij met het volgende concrete voorstel:

de gebruikersovereenkomst 2008 van Civic Zeeburg met Assadaaka wordt voortgezet in 2009. Daar worden de volgende punten aan toegevoegd:
? eens in de 3 maanden vindt er een evaluatie-gesprek plaats van het bestuur van Civic met het bestuur van Assadaaka. Hierin worden de volgende zaken behandeld:
? wat is goedgegaan in de afgelopen maand
? wat is volgens Civic verkeerd gegaan
? wat is volgens Assadaaka verkeerd gegaan
? over welke punten komen Civic en Assadaaka tot een gemeenschappelijke oplossing
? over welke punten is er een onoplosbaar verschil van mening tussen Civic en Assadaaka
? de notulen van dit evaluatie-gesprek worden toegestuurd aan
? de Wethouder welzijn/civil society en zijn medewerkers, met het verzoek om een besluit te nemen over de punten waar Civic en Assadaaka van mening verschillen
? de gebruikersovereenkomst 2010 van Civic Zeeburg met Assadaaka zal rekening houden met de conclusies die in 2009 in overleg met de Wethouder welzijn/civil society zijn genomen.

Mag dit voorstel op korte termijn worden besproken met de Wethouder en met Civic?

(Brief met bijlagen werd overhandigd aan Jan Hoek)

Gepost door kamal op Sunday, 30 December 2012
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Liefde kent geen grenzen of labels
Verkiezingsbijeenkomst bij Assadaaka Community (het Europees Parlement)
Zondag 12 mei 2024 viering Moederdag
Doneer voor het Offerfeest (Eid Al-Adha) 2024 aan de arme Amsterdammers!