homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Recht van Spreken

mmmmmoVerslag van presentatie van Dhr. Brahim Fattah van Prodemos Huis voor Democratie en Rechtspraak gehouden bij Assaadaka op 01 november 2019 te Amsterdam.

Ahmed El Mesri opende de presentatie met een welkom en inleidende toespraak. We gaan met z’n allen in gesprek over democratie en onze rechtsspraak naar aanleiding van een presentatie, die Prodemos over democratie en rechtspraak en wil daarmee politiek Den Haag naar ons toe brengen. De rechtstaat klinkt als een ingewikkeld onderwerp.

Dit is een belangrijk onderwerp, omdat de rechtstaat ervoor zorgt dat we in veiligheid en vrijheid kunnen leven. De rechtstaat is het product van hoe wij democratie en rechten geregeld hebben. Daarvoor komen er ook individuele plichten bij, want rechten en plichten zijn de spelregels waar we ons aan moeten houden. Hoe dat in elkaar zit gaat Prodemos wat over vertellen. Heb je een vraag of opmerking laat gerust van je horen.


Dhr. Brahim Fattah opent de presentatie met een persoonlijke historie, waarna ook anderen aan tafel bij Assaadaka zich voorstellen, waarna dan het eigenlijke programma start. De presentatie is met het oog op de toekomst. Een democratie is een land waarin het volk regeert, maar er is geen een land, waar dit in directe vorm mogelijk is. Daarom zijn er volksvertegenwoordigers met een systeem van regels.  Hoe zijn dingen geregeld in Nederland, wat gaat goed en wat kan beter.
Aan de hand van een filmpje wordt een visie gegeven over de Nederlandse rechtstaat:

·      Rechter: onpartijdig en geen invloed van de regering (m.u.v. minister van Justitie)
·      Wijkagent: toezicht leefbaarheid en veiligheid in microsfeer onder buurtbewoners
·      Burgemeester: besluiten in regulering ten behoeve van leefbaarheid in een Gemeente

Hierna vraagt Dhr. Fattah inhoudelijk ter toetsing wat de bezoekers hierover hebben meegekregen. Aansluitend hield Dhr. Fattah een Eens-Oneens Quiz met rode en groene kaartjes, waarmee de bezoekers konden reageren op stellingen en kennisaspecten:  Ook de overheid moet zich aan de regels houden (Ja, maar gebeurt niet altijd); In sommige landen is de doodstraf nog toegestaan (Ja, China, Iran, Texas bv); Sommige (grond-)wetten zijn belangrijker dan andere (in theorie nee, in praktijk hoeven wetten en besluit niet aan de Grondwet getoetst te worden); iedere burger is gelijk voor de wet (Ja in theorie, maar er is is ook klassenjustitie in werking); De koning moet zich ook aan de wet houden (Ja, maar het verschoningsrecht onder staatsgeheim is een rem in beoordeling van daden); Journalisten kunnen over alles schrijven wat hun belieft (Nee, er is geen waarheidsvinding, en het risico carrière-moord); bij een rechtstaat horen naast rechten ook verplichtingen voor de individuele burger (Ja, plichten zijn dwingend; rechten moet je vaak juridisch afdwingen bij geschil). De individuele reactie werden niet kwalitatief meegenomen in de presentatie of voor Prodemos zelf.
Hierna werden de burgers gevraagd om zelf in groepjes van drie te formuleren wat er wel en niet goed gaat in de rechtstaat.

In grote lijnen is Nederland een land van zekere kwaliteit in het aanbieden van onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, democratie en rechtspraak is de algemene globale opvatting. De Nederlandse rechtspraak is ondanks de eventuele te noemen gebreken nog steeds in positieve ontwikkeling voor de individuele burger als we bijvoorbeeld in vergelijk een 200 jaar terug kijken.

Ten aanzien van wat er beter kan waren er vooral veel materiele commentaren zoals hogere uitkeringen, betere medische zorg en een betaalbaardere zorgverzekering, geen daklozen, minder tegenstelling tussen arm en rijk.

Maar inhoudelijk werd er ook opgemerkt dat de overheid haar grondwettelijke taak van toezicht op garantie veiligheid voor de individuele burger (,op basis waarvan zij een gewelds- en rechts-monopolie claimt) zelf terug tot zich moet nemen, omdat de overheid deze taak (volgens mr. Pieter van Vollenhoven) thans heeft uitbesteed aan de diverse sectoren zelf, en daarbij nalatig is er op toe te zien of dat uitbestede toezicht dan ook wel naar behoren wordt uitgevoerd, terwijl de sectoren op hun beurt weer een eigen geheimhoudingsplicht hebben ter bescherming van het elan van de beroepsgroep dwingend boven andere belangen. Privatisering is dus kwalitatieve uitholling van Nederland als we over recht in de functie van normbewaking spreken. Ook werd er over de praktijk rechtspraak opgemerkt dat de rechtspraak een papieren gevecht is, waar waarheidsvinding geen basis vormt in de rechtspraak, waarmee de kwaliteit van recht in het geding kan komen. Ook werd opgemerkt dat slachtoffers bijvoorbeeld geen procespartij zijn in strafrechtelijke procedures, over gelijkheid in het recht gesproken…

Tot slot was er nog een kleine toelichting over je hoe je rechten moet afdwingen. Er werden zes loketten/procedures genoemd: Uitpraten; Hulp vragen aan anderen; Contact opnemen met de Politie; Procedureel bezwaar maken; een advocaat in de arm nemen; een klacht inbrengen. Lotgenoten zoeken in het aanmerken van een klacht bij een volksvertegenwoordiger of in collectieve procedure werd daarbij als advies ook nog gegeven.

Aan het slot-onderwerp Regels van het Land kwam Dhr. Brahim Fattah niet meer toe. Misschien dat er over een gesproken worden in een aansluitende presentatie. Dan kan Prodemos ook gevraagd worden kwalitatief naar de opmerkingen van gemis in werkzaamheid van Democratie kijken. Dhr. Fattah vond een slotopmerking uit de zaal dat echt deskundigen over onderwerpen in de Politiek moeten gaan spreken en besluiten en dat partijkartelvorming en banenlobby moet afnemen ermee.

De presentatie werd daarmee als gepland om 11:45 afgesloten door Dhr. Brahim Fattah.

S.v.Hoek

Voor meer informatie: http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address)

yyt

m3

nnnnn1

Gepost door ahmed op Friday, 01 November 2019
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Minimumloon naar 14 euro voor iedereen!
Mantelzorgers delen hun verhaal met lotgenoten
Samenwerking en sociale cohesie binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland
Ontbijtbijeenkomst Culturele Diversiteit