homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Raadsvergadering programmabegroting

De raadsvergadering van Zeeburg gisteren stond in het teken van de programmabegroting. Dat soort onderwerpen zijn voer voor partijpolitieke speeches en lange verhalen.
Er waren dan ook weinig insprekers; alleen de mensen van de boot de Eendracht. En er was zelfs niemand om in te spreken op het definitieve besluit van de herinrichting van de Javastraat, hoewel er nu toch zo veel om de kap van de iepen te doen is geweest. Geen nieuws onder de zon. Alleen dat er geen autoloze zondag komt in Zeeburg, als enige stadsdeel,

GroenLinks kwam daartoe met een motie, die uiteindelijk niet in stemming werd gebracht. Dat was, vanwege een tegenmotie van de VVD en PvdA, waarin het geld van de autoloze zondag wordt besteed aan klein onderhoud openbare ruimte. Naar later, bij de borrel, zou blijken, levert een niet-autoloze zondag het equivalent van 7 bomen op (35.000 euro).

De VVD liet zich van zijn groenste kant zien, door ook nog met een motie “groen voor stenen” te komen, waarin werd gepleit voor een inventarisatie van de mogelijkheden naar extra groen in het oostelijk havengebied. Die motie werd ontraden door de wethouders, en kreeg ook niet de steun van het PvdA.

De Bruijne (PvdA): “Ooit is in het OHG bedacht om veel water te dempen voor groen. Ik snap best dat de mensen nu meer groen willen, maar dan moeten ze hier maar niet wonen, want dat betekent: water dempen”
Wagenaar (VVD): De motie groen voor stenen is niet hetzelfde als de motie groen voor water. [..] Wat is het bezwaar van bomen bij Brazilie?”
De Bruijne (PvdA): Daar zit een parkeergarage onder. Er is hier meer groen dan in de Pijp.
Wagenaar (VVD): “De motie vraagt om een inventarisatie, niet meer niet minder”. 

Update:
Hedenochtend lagen er twee persberichten op het door Josefien van Olmen (D66) gedoopte “digitale deurmatje”.

Persbericht VVD (15:59):

Zeeburg is mooi, maar kan op een aantal plaatsen best groener vindt de VVD. Een motie hiervoor werd in de raadsvergadering van 19 december niet gesteund door de PvdA en Groen Links.

In het Oostelijk Havengebied en op IJburg bestaan veel pleinen voornamelijk uit ‘steen’. Uit de buurtenqu?te die de VVD tijdens de raadsverkiezingen heeft gehouden, blijkt dat veel bewoners meer groen willen.
De VVD heeft in een motie het Dagelijks Bestuur gevraagd een inventarisatie te maken van plaatsen waar de stenen verruild kunnen worden voor groen en speelplaatsen. Met deze inventarisatie wil de VVD in de raad een discussie starten over de mogelijkheden hiervoor. 
Helaas haalde de motie het niet. D66 en de SP steunden het voorstel. Opvallend genoeg kwam er geen steun van de PvdA en Groen Links. Iets wat toch als bijzonder mag worden gekwalificeerd, gelet op hun ‘groene’ profilering.

Persbericht Groenlinks (13:26/14:41):

GroenLinks teleurgesteld en verbaasd: Raad Zeeburg stemt tegen autoloze zondag

In stadsdeel Zeeburg heeft een meerderheid van PVDA, D66 en VVD tegen een GroenLinks voorstel voor een autoloze zondag gestemd. Zeeburg is daarmee het enige stadsdeel binnen de ring A10 dat niet meedoet op 23 september 2007 aan de Amsterdamse Autoloze zondag.

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 20 December 2006
Share |
PolitiekZBPermalink


Niet onbelangrijk om te vermelden is dat de stadsdeelraad gelden beschikbaar heeft gesteld om de beeldengroep met fontein Amphitrite weer terug te plaatsen op het KNSM eiland. Hiermee steunt het stadsdeel de initiatiefnemers. Hopelijk slaagt men er in de beeldengroep weer terug te krijgen

Olav

Reactie #1, gepost door: olav op: 12/20 om 04:30 PM


Grappig dat hier een tegenstelling tussen beide partijen lijkt over groen. Dat is niet zo. Het ging hier echter over 2 verschillende zaken. De VVD verzocht weer een onderzoek.
De noodzaak van groen in het gebied is echter helder, de plekken waar het om gaat zijn bovendien bekend. Het geld voor onderzoek kan beter gebruikt worden om daadwerkelijk iets groen te doen.
Een uitgebreide discussie met de VVD over auto’s, parkeerplekken en ruimte voor groen lijkt me altijd goed. Vooral als blijkt dat ze wat milieu betreft de PVDA voorbijstreven.
Groen en luchtkwaliteit staat op de raadsagenda van januari: lijkt me goed als GroenLinks samen met de andere partijen (wellicht VVD) het onderste uit de kan haalt voor het stadsdeel.

Reactie #2, gepost door: Jan de Laat op: 12/20 om 05:03 PM


Grappig om te merken dat de VVD wel een fontein en meer groen in het OHG wil hebben en daar geld voor uittrekt, maar dat het tegen de fontein van de Javastraat was? Ja de VVD is er alleen voor de betere beurs en in de Indischebuurt kan wel wat minder en dat groen is niet belangrijk voor deze buurt . Olav woont er waarschijnlijk niet, en ken die buurt niet, dus praat daar niet ,en weet het niet dat bewoners ook wel wat beter mooier en een schoner plein straat en portiek wil hebben met een mooie Javastraat en fontein.

Reactie #3, gepost door: saskia op: 12/20 om 09:32 PM


Zo zo, dat vraagt om een reactie. De VVD (en ook Olav) vindt het hele ontwerp voor de Javastraat erg goed. De fonteinen maken daar een wezenlijk onderdeel van uit. Toen wij hoorden dat het onderhoud in de papieren zou lopen, wilden we daar meer duidelijkheid over hebben. Niets is erger dan over een paar jaar te horen dat de fonteinen stilliggen of zelfs weggehaald worden omdat het onderhoud niet te betalen is. Gelukkig kon de wethouder ons op de raadsvergadering geruststellen. De fonteinen komen dan ook!

En de VVD alleen voor de betere beurs? Saskia je probeert me uit de tent te lokken. De VVD ondersteunt het beleid om van de Indische Buurt een nog betere woonomgeving te maken, waar iedereen prettig en ook veilig kan wonen. Het was de VVD die in een motie verzocht om aanpak van zwerfvuil en drugsoverlast. De motie over zwerfvuil is door de raad overgenomen. Die over drugsoverlast niet.

Reactie #4, gepost door: olav op: 12/21 om 11:22 AM


Huu ja nou nog maar even voor de zekerheid: saskia is een andere dan zazkia…

Deze zazkia is op zoek naar wat er nou beter is voor het milieu, een autoloze zondag of 7 bomen… Hoeveel bomen rijden er op een zondag door het stadsdeel, hoeveel auto’s houden fijnstof tegen etc. etc. Raar dat dit in de ROB niet besproken is?

Reactie #5, gepost door: zazkia op: 12/21 om 12:14 PM


Het vergelijk tussen 7 bomen en de autoloze zondag is natuurlijk niet te maken. Het milieu is gebaat bij effectieve maatregelen. De VVD ziet het niet als zinvol om erg veel geld (?35.000,00) in te zetten voor een autoloze zondag omdat het milieu effect niet aanwezig is.

Reactie #6, gepost door: olav op: 12/21 om 01:39 PM


Hoi Zazkia met een Z.

Niet alle bomen zijn even effectief voor het broeikaseffect. Sommige bomen zijn gewoon CO2 neutraal, anderen nemen meer CO2 op. En een straat waar de wind door waait, zal minder last hebben van vervuiling.
Bomen planten blijft zeker een goede zaak: ontbossing is een grote boosdoener. Het gaat dan niet alleen om 7 bomen in een verstedelijkte buurt, maar natuurlijk om (oer)bossen en regenwoud.
In ieder geval helpt een autoloze zondag om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag en dat van anderen. Een grote vervuiling ligt gewoon in het dagelijks ritje met de auto in de stad. De komende tijd zullen vele acties om de uitstoot te verminderen offers vragen van bewoners. Om daar aandacht voor te vragen helpt een autoloze zondag.
Kijk op http://www.gezondelucht.amsterdam.nl

Reactie #7, gepost door: Jan de Laat op: 12/21 om 01:51 PM


Nou Olav, het beste wat klein onderhoud voor het milieu zou kunnen doen -lijkt mij- en aangezien de vvd zo’n milieubewuste partij is gebleken wink is dan toch het planten van 7 milieuvriendelijke, co2-dorstige bomen en is het natuurlijk nog steeds de vraag of de verminderde uitlaatgassen op een autoloze zondag nou opweegt tegen de maximaal mogelijke milieuaanwinst die het stadsdeel anders met die 35.000 zou doen.
Dat hangt er maar vanaf. ‘t zou best kunnen dat een autoloze zondag helpt, ‘t zou ook best kunnen van niet. Hoort zoiets niet in de ROB besproken te zijn geweest?

Aan de ene kant is er sowieso minder autoverkeer in zeeburg, van alle mensen die met de auto naar ergens anders in amsterdam willen. (zo bezien is zeeburg aan het free riden)
Dus is er hoe dan ook wel minder roet etc. Dus kun je er -ik hou puur het milieu even in gedachten- beter bomen voor in de plaats zetten als die dan jarenlang voor de prijs van slechts 35.000 euro, indien goed geplaatst, allemaal fijnstof en co2 opvangen en zo, natuurlijk ook weer gecompenseerd voor de methaan uitstoot en rekening houdend met dat een jonge boom meer co2 opvangt dan een oude, waarbij het effect de nul nadert.
En aan de andere kant als het nu zo is dat het milieu er echt veel/weinig mee opschiet met zo’n autoloze zondag, ik heb daar eigenlijk geen enkel argument voor gehoord. Alle aangedragen argumenten gingen over dat 35.000 echt heel duur is en dat het neerkomt op een donatie aan de centrale stad.

Het lijkt mij, als het echt zo is dat een autoloze zondag weinig feitelijke milieuwinst oplevert in vergelijking met wat het kost, een mooi signaal voor de centrale stad, als dat geld dan naar iets veel zinvollers wordt uitgegeven,
voor 7 bomen dus, maar t is maar een suggestie. Als Jan iets beters weet, een koelkastloze zondag of zo?

Reactie #8, gepost door: zazkia op: 12/21 om 02:21 PM


Hmm ja ik doe dus ondertussen de afwas dus nu is het een beetje aan het uitpakken als een vaag praatje, maar ik bedoel het heel concreet.
De vvd,pvda en d66 vinden dus dat de te behalen milieuwinst niet opweegt tegen de kosten van zo’n dag en zien dus liever, dat het geld naar klein onderhoud gaat.
Nou wat is er dan mooier dan van dat geld voor een nogal symbolische zondag, 7 boompjes in het OHG te planten, die co2, so2 en o3 opeten bij het smerigste plekje van de stad, de Piet Heijntunnel als ik mij niet vergis?

Reactie #9, gepost door: zazkia op: 12/21 om 02:27 PM


Uiteraard moeten we met zijn allen nadenken hoe we het milieu kunnen sparen. De afwas met een scheutje dubro (Ecover afwas is dat beter?) of een volle vaatwasser? Wat is nou beter? De pc de hele dag aanlaten staan of nadat we zeeburg.nu hebben geraadpleegd uitschakelen? De kerstverlichting de hele nacht laten branden? Of China verplichten milieuvriendelijker energie op te wekken. Waar haal je het meeste rendement, zonder de kleine milieuwinsten te verwaarlozen?

Het zijn zo maar wat vragen, de discussie in de commissie ROB kan heel interessant worden.

Reactie #10, gepost door: olav op: 12/22 om 11:52 AM


LOL tegen de tijd dat ik toekom aan de afwas is er wel meer nodig dan een scheutje dubro… Heb ik net gisteren ervaren…

Doet me denken aan de raamversierselwedstrijd van tijdens de kerstmidwinterdroom van de 15e. 
en hoeveel amperes de winnaar kwijt is aan o.a. die bewegende sneeuwman… Wel mooi hoor.

*monteert motorboot op platte dak*

Reactie #11, gepost door: zazkia op: 12/22 om 01:58 PM


wink en toch wel een houtenafwasborstel met paardenhaar gebruikt?

Reactie #12, gepost door: olav op: 12/22 om 02:53 PM


je moet het kind nooit met het badwater weggooien. En dat is gebeurd omdat de VVD/PVDA motie niet is ingetrokken of veranderd. Dan hadden we de GroenLinks motie uitgevoerd en zo het geld voor de autoloze zondag gereserveerd voor groen of andere milieumaatregelen.

We hadden deze 35.000 best voor de dag in september kunnen gebruiken: 350 geveltuintjes aanleggen bijvoorbeeld (IJburglaan e.v.?).

Ik heb wel een idee om het te repareren: bestraat de Javastraat als klein onderhoud voor 35.000 met Titaniumdioxoneklinkers. mogelijke besparing jaarlijke afname Nox 30,8 gram/m2 (maar ik ben duo-raadslid geen expert).

Heel goed dat kritisch nadenken: het ligt aan je machine of het beter is gewoon te afwassen, of juist de machine te nemen. Ik ben blij dat de VVD het milieu van het wollen sokken imago afhelpt.

Reactie #13, gepost door: Jan de Laat op: 12/22 om 03:27 PM


Krijgt Zazkia toch gelijk smile De VVD is een milieubewuste partij. Het wordt nu ook door Groen Links erkend   cool smile Daarbij doet de VVD nog wat aan het (geiten) wollensokken imago (onbewust overigens) dat door links er zo aan verbonden.
Jan we helpen je graag met concrete oplossingen, of dat nu met die steentjes moet, ook dat vraag ik mij af.

Reactie #14, gepost door: olav op: 12/22 om 04:56 PM


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Lunch Bijeenkomst Dementie bij Assadaaka Community - Week van de Dementie 2022
REMIGRATIEWET LOOPT OP HAAR EIND
MET #ASSADAAKA NAAR “DE #PURE #MARKT” IN #PARK #FRANKENDAEL
#GEZONDHEID: #APENPOKKEN #VIRUS, #GGD BLAAST #ALARM