homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

PvdA zegt steun eigen bestuurders Elatik en Princen op


Na een emotionele raadsvergadering heeft de PvdA-fractie van stadsdeel Oost, als enige partij in de stadsdeelraad, het vertrouwen in de eigen bestuurders opgezegd. De raadsvergadering was geheel gewijd aan de garantstelling van het stadsdeel voor een Muziekcentrum in Oostpoort. Het is al na enen, de vergadering is keer op keer geschorst. Meint Helder (PvdA): “Aanvankelijk hadden wij een motie van afkeuring jegens het hele DB willen indienen. Dit werd niet gesteund door GroenLinks en D66. Dit bestuur is re-actief en amateuristisch. Daarom trekken wij onze bestuursleden terug.” Zijn woorden klinken als een mokerslag, iedereen is stil.  De VVD spreekt zijn waardering uit voor de dualistische positie van de PvdA en trekt zijn moties in.
Update 18:00 uur Twitter Meint Helder: PvdA zegt niet vertrouwen op in eigen wethouders. Uit de coalitie stappen is een gezamenlijke keuze fractie en wethouders.


Na de slag
Die moties waren door de VVD en SP ingediend. Oppositiepartij Meerbelangen,  steunde ze niet. Maar deze moties verzochten zelfs niet aan het héle DB op te stappen. De ene motie zedgde het vertrouwen in verantwoordelijk wethouder Princen op. De andere motie was een motie van afkeuring jegens Elatik.
“En wat vindt D66 hier nu van?”
Vroege (D66): “... ... Huh? ... Waar valt wat van te vinden? De motie is toch ingetrokken?”
Poot (VVD) : “Waar jullie net over geschorst hebben, twee uur!”
Voorzitter: “Nee? heeft D66 niks te zeggen? ..  Groen Links dan.”
Kuiper(GroenLinks): “Wij willen dit niet vlak voor de begroting, in tijden van crisis. Wij willen dat dit DB pro-actief doorpakt. Wij wilden dat het DB zijn taak zou voortzetten. “
Vroege (D66) “Wij sluiten ons aan bij de woorden van Groen Links. Wij wilden geen motie tegen het hele DB. Wij hebben het vertrouwen in alle vijf!”
vdVlies (Meerbelangen) “Een motie van afkeuring betekent voor ons nog niet aftreden. Dit komt volgens ons op een ongelukkig moment. Er is al een forse achterstand ontstaan. Dit is geen goed begin van het nieuwe stadsdeel.
In antwoord op de vraag van de SP of het niet raar is dat de wethouders van Groenlinks en D66 bleven zitten in het DB:
Lieke Thesing (wethouder GL): Er zijn harde woorden gesproken. Dit DB heeft niet kunnen laten zien wat het waard is. Dit stadsdeel moet bestuurd worden. Wel spreekt het voor zich dat een minderheidsDB niet aan de orde is. Daarover zullen coalitiebesprekingen moeten plaatsvinden.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Fatima Elatik staat de pers in tranen te woord. Helder roept opnieuw de fractie bij elkaar. Ook de publieke tribune zegt niets. De wethouders omhelzen elkaar.
MuziQ
Aanleiding voor de soap is de garantstelling van het stadsdeel voor Muziekcentrum MuziQ. De raad van Oost was er in 2005 mee akkoord gegaan dat er een muziekcentrum zou komen, en dat het stadsdeel dit zou leasen. De lease-overeenkomst tussen de bank en het stadsdeel, veranderd in een hypotheek. De garantstelling veranderde, deels buiten medeweten van de Raad om, in een garantstelling voor al hetgeen de raad te vorderen heeft. Het zou een verlies voor het stadsdeel kunnen betekenen van 26 miljoen euro.
Treasury
Tijdens de Raadsvergadering bleek, in antwoord op vragen van Meint Helder, juist dat het stadsdeel hier maar een beperkte verantwoordelijkheid voor droeg. De handtekening van de stadsdeelsecretaris stond eronder, maar feitelijk oIk benpererend was de Treasury van de Centrale Stad.
Helder (Pvda): “Wij zijn geschokt dat zo’n belangrijk contract wordt getekend door de stadsdeelsecretaris.”
VVD: “U zegt dat de gemeente Amsterdam in de lead was. Wie had de regie? “
Speijk: “De Afdeling Treasury van de Centrale Stad. We hebben teveel achter de Centrale Stad aangelopen.”
Helder (PvdA)“En niemand heeft ambtelik aan de bel getrokken en gezegd dat de constructie niet zo was als het stadsdeel dacht?
Vliet (Meerbelangen) “Zegt u nu dat de Treasury het belang van het stadsdeel niet voor ogen heeft gehad? Vindt u dat we moeten waarschuwen of niet?”
Speijk: Wij zijn verantwoordelijk gesteld en hebben daar niet voldoende alert op gereageerd.
Poot (VVD): “Wie heeft zijn handtekening gezet onder het contract?”
Speijk: “De stadsdeelsecretaris”
Poot: “Dan bent u verantwoordelijk!”
Speijk: “Dat ontken ik ook niet.”
Eerste koop
Wethouder Speijk (D66): “Aan het lease-contract zat ook een nadeel. Als er iets mis was zou het stadsdeel pas na tien jaar het koopcontract kunnen verzilveren. De leaseconstructie stelde minder zekerheden. Hierom is de lease-overeenkomst omgezet in een hypotheek. Als het stadsdeel tijdens de eerste tien jaar op de garantstelling wordt aangesproken, heeft het stadsdeel recht op de eerste aankoop. De raad is daar op dat moment over geïnformeerd. Dat we er in feite meer risico mee hebben gelopen, moet ik bevestigen.”

Er volgt een vruchteloze discussie over de toon van een brief. De brief is ondertekend door Elatik en is voor de VVD meer een kwestie van zand voor de ogen strooien of. Het DB trekt de brief terug. “Ik heb nog nooit een brief teruggestuurd”, aldus Rik Torn, van de VVD. “Het gaat erom dat de brief moet worden beschouwd als niet verzonden”, aldus Jan-Bert Vroege. “Hoezo, hij ligt er toch nog?” Zo suddert het nog een kwartiertje door over de brief.
Dan wordt de vergadering geschorst. De schorsing blijkt van half 11 tot half 1 te duren. Ondertussen ben ik even een broodje aan het halen bij de nachtwinkel. Ze hebben er krentebolletjes met kaas. Als ik terugkom, blijkt iedereen op mij te hebben gewacht. Ik ga binnenzitten, en langzaamaan druppelt de zaal ook weer binnen. Meint Helder vraagt het woord en trekt zijn bestuursleden terug.

Op Twitter:

FatimaElatik
De PvdA-Oost heeft de stekker uit de coalitie getrokken. Voor verdere info kunnen jullie bij @MeintHelder terecht.
23 minutes ago Favorite Reply
»
Fatima Elatik
Aan alle twittervrienden die bellen n smsen, ik kan jullie niet t woord staan ivm n zware keelontsteking. Ik meld me weer als ik kan praten.
23 minutes ago Favorite Reply

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 05 October 2010
Share |
NieuwsPermalink


Hoi het conflict leek niet persoonlijk bij aanvang. Het persbericht van de PvdA leek mij ook geen verwijten te maken naar het DB.
Dat Elatik geen steun kreeg van haar fractie kwam voor íedereen in de zaal als een donderslag bij een heel lichtbewolkte hemel.

Meint Helder heeft zeker wat uit te leggen.

Reactie #1, gepost door: ZaZkia op: 10/05 om 09:47 AM


Ik ben benieuwd of de stadsdeel secretaris nog meer stukken getekend heeft, die niet conform de besluitenlijst waren. Hoeveel lijken hangen er nog in de kast van het Stadsdeelkantoor?

Was Fatima Elatik betrokken bij de wijziging in de financiering van Muziekcentrum in Oostpoort? Anders heeft haar aftreden als stadsdeelvoorzitter andere gronden. En ik ben benieuwd welke!

Ik mis Dennis Straat als wethouder Financiën; geen gemakkelijke man maar wel heel kundig en pro-actief.

Reactie #2, gepost door: Robert van den Heuvel op: 10/05 om 04:04 PM


Die wijziging van de financiering speelde tussen 2005 en 2007 in stadsdeel Oost Watergraafsmeer. Toen zat Fatima in Zeeburg.

Aanvankelijk zou Meint Helder een motie van afkeuring jegens het DB steunen. Een motie van afkeuring, is nog niet zo erg als een motie van wantrouwen. Toen Helder daar geen steun voor kreeg van GL en D66, vond hij dat zijn bestuursleden dan maar op moesten stappen. Dat is raar want afgezien van een brief, heeft het verder zich buiten Elatik afgespeeld. Dat haar eigen partij haar dan harder aanpakt dan alle andere partijen gerechtvaardigd vinden, dat is echt vreemd.

Reactie #3, gepost door: ZaZkia op: 10/05 om 04:31 PM


Op de twitter pagina van Meint Helder lees ik: “pvda zegt niet vertrouwen op in eigen wethouders. Uit de coalitie stappen is een gezamenlijke keuze fractie en wethouders.”

Dus de PvdA fractie heeft het vertrouwen niet opgezegd in de bewindspersonen, maar besloten om als PvdA-‘ers gezamenlijk uit de coalitie te stappen.

Dat stelt mij enigszins gerust. Want niemand kan verwachten dat een net aangetreden stadsdeelvoorzitter geen fouten maakt. Per slot van rekening is ervaring de som van je fouten. Als er ernstige kritiek op het functioneren van Fatima Elatik is, dat ze niet pro-actief genoeg is of zo, zet er dan een paar maanden een coach naast.

Laat de PvdA niet vergeten dat Fatima Elatik vier jaar geleden meer voorkeurstemmen in Zeeburg ontving dan de lijsttrekker. En ook in stadsdeel Oost ontving de PvdA dit jaar meer stemmen dan de landelijke trend voorspelde. Het zou zonde zijn om het kind met het badwater weg te gooien.

Reactie #4, gepost door: Robert van den Heuvel op: 10/05 om 04:53 PM


De kop van dit artikel “PvdA zegt steun eigen bestuurders Elatik en Princen op” zouden we kunnen wijzigen in PvdA fractie en wethouders trekken zich terug uit de coalitie.

Reactie #5, gepost door: Robert van den Heuvel op: 10/05 om 04:57 PM


Nee hoor want die conclusie ios geheel voor rekening van meint helder maar niet voor mij. ik heb een heel andere conclusie getrokken naar aanleiding van de raadsvergadering en die is hier ook onderbouwd.

Reactie #6, gepost door: ZaZkia op: 10/05 om 04:58 PM


Zelf was ik niet bij de Stadsdeelvergadering aanwezig, maar na het lezen van jouw sfeer verslag stel ik mij zo voor dat het een beladen avond was vol emotie en overleg.

“Fatima Elatik staat de pers in tranen te woord en Twittert: De PvdA-Oost heeft de stekker uit de coalitie getrokken. Voor verdere info kunnen jullie bij @MeintHelder terecht.

Als de PvdA het vertrouwen in haar wethouders had opgezegd, dan waren alleen de wethouders vervangen en bleven de PvdA fractieleden zitten in de coalitie. Maar dat is dus niet aan de orde. De voltallige fractie besloot uit de coalitie te stappen en dan rest de twee PvdA bestuursleden niets anders dan hun portefeuilles neer te leggen.

Los daarvan speelt er een vertrouwenskwestie tussen de PvdA en Fatima Elatik blijkt uit het verwijt “Dit bestuur is re-actief en amateuristisch”.

Mijn nieuwe suggestie voor de titel luidt: PvdA stapt uit Coalitie
Subtitel: Fractieleden verwijten eigen bestuurders amateuristisch optreden!

Reactie #7, gepost door: Robert van den Heuvel op: 10/05 om 05:33 PM


De fractie van de PvdA is echt de enige geweest die in de woorden van Helder
“de eigen bestuurders terugtrekt” en daarmee het DB onderuit schoffelt. Zoals ik al zei, de VVD en SP dienden een motie van afkeuring in jegens Elatik, niet per se tegen het hele DB. (Al vatte de SP het wel zo op, werd opgemerkt).


Maar een motie van afkeuring is niet hetzelfde als een motie van wantrouwen.

Het lijkt mij duidelijk, dat dit een verbazende solotour was. Dat je daar, als jij het leest, op terugkomt, begrijp ik, maar wat Helder hierover zegt, is voor zijn rekening en wat ik erover zeg, voor het mijne.

En wel hierom:

Een motie van afkeuring die niet wordt gesteund door coalitiegenoten, is een hele slechte reden tot het opzeggen van het vertrouwen in je eigen bestuurders. Je treft de verkeerde, namelijk het DB in plaats van die coalitiegenoten die blijkbaar aan het pluche willen plakken…

Een motie van wantrouwen tegen het DB, gaat heel ver helemaal als zelfs de oppositie daar niet mee kwam.

Het DB zat er nog maar net, als er sprake was geweest van persoonlijke problemen; dan begín je dat hele DB al niet.

Bij de PvdA voerde, in tegenstelling tot bij veel partijen, alleen Helder het woord. Deze keek daarbij, maar dat kan ik mishebben, vrolijk. Ik zal de foto uploaden ter ondersteuning van dit idee…

De vergadering brak na de mededeling uit in een oorverdovende stilte. Iedereen was verbaasd.

Als grotere partij, wíl je besturen. De PvdA is de baas in de onderhandelingen en kan dus samenstellen wie de PvdA wil in het DB. Hier zat de lievelingscoalitie van de PvdA. Hoe kan dat in twee maanden omdraaien?

Wat is het alternatief van de PvdA? Een coalitie met de VVD, die nogal dramatisch aan de kant is geschoven, direct na de verkiezingen?

Het persbericht van de PvdA, voorafgaand aan de raad, wees in het geheel niet op z’n sterk afkeurende houding van de fractie. Het heeft er alle schijn van dat hiertoe pas echt besloten is tijdens de vergadering zelf en dat die reden die is opgegeven, niet klopt.

Reactie #8, gepost door: ZaZkia op: 10/05 om 07:34 PM


Kijk, op dit soort momenten vind ik het toch wel weer jammer dat ik niet meer in de deelraad zit.

De afgelopen jaren heb ik vaak met verbazing gekeken naar de slangenkuil die zich PvdA noemt. De PvdA is een nest van bestuurders en would-be bestuurders die elkaar voortdurend pootje proberen te lichten. In de tijd dat ik fractievoorzitter van de SP in Zeeburg was ben ik diverse keren aangesproken en opgebeld door diverse PvdA raadsleden die er bijna om smeekten dat de SP een motie van wantrouwen tegen wethouder Fatima Elatik zou indienen. Ik vermoed niet dat zij die uiteindelijk gesteund zouden hebben, maar het hoorde in een tactiek om Elatik te beschadigen.
Nu heb ik Fatima Elatik leren kennen als een zeer open en eerlijk persoon, die vooral ook zeer toegankelijk was voor de buurtbewoners. Zij is een goed volksvertegenwoordiger. Maar tegelijk is zij een ramp als bestuurder. Zij neemt geen initiatieven, kent haar dossiers niet en doet eigenlijk helemaal niets. Dat veel PvdA’ers van haar af wilden begrijp ik dan ook wel. Zelf durfde die partij haar niet aan de kant te zetten omdat Fatima nu eenmaal veel te populair is bij haar achterban.

Wat de huidige situatie betreft: verantwoordelijk voor het debacle van MuzyQ is wethouder Princen. Onder haar verantwoordelijkheid heeft het stadsdeel zich het moeras in laten trekken, wat nu leidt tot risico’s van 30 miljoen. Zij heeft al die tijd de raad niet ingelicht. Een politieke doodzonde. Waarbij ik alleen niet snap waarom zij niet de eer aan zichzelf gehouden heeft.
Fatima Elatik heeft zichzelf de das omgedaan omdat zij met haar ‘feitenrelaas’ de zaak de doofpot in leek te willen stoppen.
Maar die brief van Fatima was een brief van het hele DB. De secretaris van het stadsdeel had een dergelijke brief nooit mogen laten passeren. Wethouder Princen, die het dossier op haar duimpje kende, had deze ook moeten tegenhouden. Maar met name D66-wethouder Jeroen van Spijk had hier voor moeten gaan liggen. In alle discussies wordt blijkbaar vergeten dat sinds de verkiezingen het hier over zijn portefeuille gaat. En de beide GroenLinks-wethouders hebben zichzelf een ongelooflijk brevet van onvermogen gegeven door niets te doen en achterover te leunen.

Germaine Princen is verantwoordelijke voor het rampzalige bestuur in de vorige periode. Maar Jeroen van Spijk is op dit moment degene die zijn verantwoordelijkheid hoort te nemen.

Dit hele DB is verantwoordelijk voor iets dat een financiële ramp kan worden voor het stadsdeel. Het is onbegrijpelijk, amateuristisch en moreel verwerpelijk dat de D66 en GL-wethouders doen of het hun niet aangaat. Wegduiken voor verantwoordelijkheden is ook een politieke doodzonde.

Dat de PvdA voet bij stuk heeft gehouden vind ik te prijzen. Natuurlijk was het een chaotische vergadering met moties van afkeuring, treurnis en wat voor andere symbolische praat voor de tribune. Alleen de SP benadrukte tenminste herhaaldelijk dat het wat hen echt ging om een afkeuring van het hele bestuur. De PvdA lijkt geprobeerd te hebben om het hele DB te laten aftreden. Dat was de juiste gang van zaken geweest. En toen D66 en GL laf bleven vastplakken aan het pluche kon Meint Helder niets anders doen dan de stekker eruit te trekken.

Maar laten we positief blijven. De val van het DB biedt ook weer kansen. Kansen om te zorgen voor bestuurders die hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. En vooral natuurlijk om te zorgen dat Oost een sociaal beleid kan gaan voeren. Vooral de zwakkere burgers in Oost krijgen het moeilijk met de bezuinigingen van het Rijk en Amsterdam op zaken als de WMO, de zorg, de gezondheid. Een goed en sociaal bestuur van Oost zou kijken hoe dat het enige speerpunt wordt: opkomen in deze moeilijke tijden voor de mensen die de steun van de overheid nodig hebben. Dat is tenslotte de taak van de overheid. Maar VVD, D66 en GL lijken in Oost er alleen te zijn voor mensen die wat ruimer in de slappe was zitten.
Maar de PvdA en de SP hebben ook een meerderheid. En samen zouden we een echt sociaal beleid kunnen voeren.
En om te beginnen zouden we kunnen bezuinigingen op het bestuur van het stadsdeel door met minder wethouders het stadsdeel te besturen.

Reactie #9, gepost door: mark van dongen op: 10/08 om 11:13 AM


Wat? Sympathie?  Heb je toch een stuk in het betoog van Mark gemist, volgens mij, namelijk dat:

De PvdA is een nest van bestuurders en would-be bestuurders die elkaar voortdurend pootje proberen te lichten.

Ik heb me de ogen uit mijn hoofd verbaasd over de manier waarop de fractie bijeen werd geroepen, alsof het ging om een nest jonge eendjes. “Hier jongens!” Ik vond dit en nog wat dingen licht narcistisch overkomen. 
Al om half 9 zei Helder “een motie van afkeuring en dan naar huis”. Dan maak ik daaruit op dat het blijkbaar alleen gaat om je zin te krijgen, helemaal niet over de gigantische blunder die hier is gemaakt door het stadsdeel, om een garantie met een open einde aan een loos project te verlenen.
Ik ben bezorgd dat er gezegd is dat de Treasury van de centrale stad hier aan de touwtjes trok. Dat betekent dat ambtenaren van het stadsdeel in een onmogelijke positie worden neergezet en het stadsdeel als stroman dient, wanneer een ambtenaar van de centrale stad iets wil. En dus ook dat er nog veel meer lijken uit de kast kunnen vallen. Zoals Meerbelangen en de SP al zeiden tijdens de raadsvergadering.

Reactie #10, gepost door: ZaZkia op: 10/08 om 06:53 PM


Oh maar ik heb eerlijk gezegd daarom juist enige sympathie voor Elatik in die zin van dat je nu verder moet gaan besturen. Of ze een goed bestuurder is valt niet op te maken uit dít verhaal en ik heb eerlijk gezegd nog geen verhaal gehoord waaruit ik dat wel kan opmaken. Misschien dat Mark daar dichter op zit en er beter zicht op heeft?

Reactie #11, gepost door: ZaZkia op: 10/08 om 06:55 PM


“Of ze een goed bestuurder is valt niet op te maken uit dít verhaal en ik heb eerlijk gezegd nog geen verhaal gehoord waaruit ik dat wel kan opmaken.??? (Zazkia)
Als je alleen naar het dossier MuzyQ kijkt heb je gelijk: dat viel buiten de portefeuille van Fatima. Verantwoordelijk wethouders hier zijn Germaine Princen en Jeroen van Spijk. Wat haar in deze discussie alleen is aan te rekenen is de brief met het feitenrelaas dat ze aan de Raad gestuurd heeft. Dat was of een teken van amateurisme of van arrogantie. Ik denk beiden. Destijds als stadsdeelvoorzitter van Zeeburg was de PvdA-fractie zo slaafs dat ze met dit soort brieven altijd weer wegkwam. Dat is het verfrissende van Meint Helder cs. De raad hoort zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet bang te zijn de eigen bestuurders daarop aan te spreken.

Ongetwijfeld was het niet een vooropgezet plan van de PvdA-fractie om het DB te laten vallen. Maar een forse afkeurende motie bij dit soort gigantische blunders is toch wel het minst. Of zoals hij inderdaad zei: “een motie van afkeuring en dan naar huis???. Dat was zijn insteek: een motie van afkeuring is tenslotte geen motie van wantrouwen. Het DB, inclusief de verantwoordelijk wethouders Princen en Van Spijk, hadden gewoon kunnen blijven zitten onder het motto: ‘de honden blaffen en de karavaan trekt voorbij.

Maar een vergadering zoals afgelopen maandag heeft zijn eigen dynamiek. En zoals ik dat zie is dit vooral te wijten aan het ongelooflijk amateurisme van D66 en GroenLinks.
Een wethouder mag verantwoordelijk zijn voor de eigen portefeuille, bij alles neemt het DB wel in gezamenlijkheid een besluit. Zeker bij dit soort grote en gevoelige onderwerpen zal er uitgebreid over in het DB zijn gesproken. Met name de brief van Fatima zal in het hele DB besproken zijn. Tenslotte zal die brief in eerste instantie zijn opgesteld door dezelfde ambtenaren die de wethouders bijstaan over het dossier MuzyQ. Germaine Princen en Jeroen van Spijk zullen hier vooral inhoudelijk bij betrokken zijn. In haar functie van stadsdeelvoorzitter is de brief dan ondertekend door Fatima Elatik. Ik ben bang dat zij in deze gewoon teveel vertrouwen heeft gehad in de vakwethouders en pas in de raad ermee werd geconfronteerd dat dit geen informatiebrief was, maar een doofpotbrief.

Formeel is Fatima verantwoordelijk, maar in dit dossier is haar verder niets anders te verwijten dan teveel vertrouwen in haar college-wethouders.
Het zou leuk zijn om de verslagen van het DB te lezen over deze zaak: wie is in het DB de grote trekker van dit fiasco geweest? Maar ja, die zijn niet openbaar en vallen niet onder de WOB.

Maar wat ik in mijn eerder verhaal ook heb proberen te zeggen is dat Fatima het slachtoffer is van de PvdA-slangenkuil. Binnen de PvdA bestaat er al lang kritiek op haar functioneren als bestuurder. Daar zijn veel voorbeelden van met als belangrijkste in Zeeburg het gerommel met onderwijshuisvesting. Hier kwamen jaar na jaar weer nieuwe lijken uit de kast die het stadsdeel tonnen gekost hebben.  Maar ook haar beleid rond het jongerencentrum in het oostelijk Havengebied. Welk jongerencentrum? Juist! Die is er nooit gekomen. En haar gerommel rond Jeugdland. Als halverwege de raadsperiode de portefeuille met Jeugdland niet was overgenomen door Nico Salm dan zou het al jaren gesloten zijn, of verkocht aan een commerciële speeltuinexploitant waarbij de kinderen voor elke attractie zouden moeten betalen. Nico Salm heeft er wel de schouder onder gezet en Jeugdland bestaat in ieder geval nog.
Maar dit is een bestaande kritiek binnen de PvdA, en die had niet tot uitbarsting hoeven te komen in deze discussie.

Maar deze hele bestuurscrisis in Oost zou niet nodig geweest zijn als D66 en GL gewoon wat politiek inzicht hadden getoond. Maar ja, GL heeft daar een inhoudelijke nitwit zitten als Astrid Kuiper. Jammer, in die partij zijn echt veel betere mensen te vinden. Als D66 en GL nu gewoon de terechte kritiek hadden geaccepteerd en de motie van afkeuring van de PvdA hadden gesteund was er niets aan de hand geweest. Door het weigeren om als heel DB de verantwoordelijkheid te nemen werd de zwarte Piet uitsluitend bij de PvdA gelegd. Terecht dat Meint Helder daarvoor paste.

Reactie #12, gepost door: mark van dongen op: 10/09 om 09:08 AM


Wat een verhaal! Tragisch.
De enige conclusie die je eruit kan trekken: Onmiddellijk ophouden met die stadsdelen-nonsens.
Die brief! Daar ging de discussie nog uren over door. Daar haakten de meeste mensen op de publieke tribune nog wel af. Het hele DB heeft die brief gezien dus het hele DB is verantwoordelijk voor de brief?

De Brief
Het DB zei tijdens de vergadering “Ok, we trekken de brief terug”. Daarop zei
Rik Torn (VVD): “Ik heb nog nóóit een brief teruggetrokken. Hoe gaat dat? “
Het DB zei daarop iets dat ik in mijn aantekeningen heb samengevat als: “wauwiliewauw”
Rik Torn: “Het lijkt erop alsof het DB zegt tegen ons “Foutje Bedankt!”. Maar het gaat hier om een foutje van miljoenen.” en even later, nadat de motie VVD/SP was ingediend: “Een brief kan niet worden teruggestuurd. Waarom geen mea culpa in de brief van 27 augustus?  Dat was toen al bekend”.

Dan dient de VVD een tweede motie in, een motie van afkeuring tegen Elatik. De Sp legt uit de motie te zien als een motie van afkeuring van het hele DB.
Meint Helder: “Waarom een motie tegen Elatik en niet een motie tegen het hele DB?”
Rik Torn: “Omdat háár naam onder de brief staat en ze verantwoordelijk is voor het DB. De brief was fout. We kunnen ons géén fouten veroorloven.”
Vervolgens een verwijt van Astrid Kuiper aan het adres van de SP, met de strekking dat de SP er toch ook bij was? Nee, zegt Van der Moolen. De SP was er helemaal niet bij. De SP zat pas in 2006 in de Raad.
Van der Moolen Ik ben in dubio over de brief, was het een Klaas Vaak zand in de ogen of een doofpot brief? Hij diende niet om ons bij te praten maar om acties uit het verleden mooi te stroomlijnen omdat wij met het probleem zaten; is dit wel of niet aan de orde gekomen. Het Polderweggebied is een groot rampgebied. Hoeveel lijken komen er nog uit de kast?
Astrid Kuiper, GL:Ik maak bezwaar tegen de tendentieuze manier van praten.
Van der Moolen, SP: Iedereen die op de hoogte was van het muziekcentrum, had het kunnen weten. We weten het niet. We weten niet wat voor contracten er nog zijn in het Polderweggebied.
Jan-Bert Vroege, D66Deze brief verdient geen schoonheidsprijs. We zijn blij dat het DB deze brief heeft ingetrokken. De brief moet worden beschouwd als niet geschreven.
Rik Torn, VVD Maar hij ligt er toch?
Jan-Bert Vroege, D66Die brief is niet goed te praten.
Rik Torn, VVDBeschouwt u dat dan ook als iets dat is af te keuren?
SP (ik weet niet meer wie)“Bent u het ermee eens dat een brief altijd aankomt op zijn bestemming? “
Jan-Bert Vroege, D66 We moeten hem beschouwen als niet verzonden.
Marianne Poot, VVDDeze brief is bij 120.000 inwoners bekend.
Jan-Bert Vroege, D66 Deze brief was eerst vertrouwelijk. Het is niet zo dat iedereen in het stadsdeel deze brief kent. Hij is niet bij alle inwoners huis aan huis bezorgd.
...
En daarna nog wat gesteggel over of je een brief nou in kan trekken of niet.
Samengevat is groenlinks/d66 van mening dat die brief is ingetrokken.

Reactie #13, gepost door: ZaZkia op: 10/09 om 02:57 PM


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Help onze broeders en zusters
Marokko heeft onze hulp hard nodig
De Week tegen Eenzaamheid bij Assadaaka Community
Week van de Dementie 2023 bij Assadaaka Community