homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Presentatie van Assadaaka Community in de buurt op 16 oktober 2012 door Ahmed El Mesri, voorzitter

De plaats van Assadaaka Community in de buurt. Assadaaka = vriendschap. De plaats van Assadaaka Community in de buurt, en in breder verband in de Amsterdamse samenleving, komt meteen al tot uitdrukking in de betekenis van het woord Assadaaka: dit komt uit het Arabisch en staat voor vriendschap, eenheid en solidariteit.

Assadaaka was de eerste community in de Indische Buurt, opgericht in 1991, door mij, Ahmed El Mesri, voorzitter en voortrekker. Al die jaren al heeft de organisatie haar belangrijke werk tussen en met de buurtbewoners gestalte gegeven en is Assadaaka een begrip geworden dat niet meer valt weg te denken uit de samenleving van de buurt. Een belangrijk aspect daarbij is de laagdrempeligheid: mensen kunnen binnenlopen en meedoen naar eigen keus aan tal van doelgerichte activiteiten die aansluiten bij hun eigen behoeftes.

De doelstellingen van Assadaaka Community
Het doel van de Assadaaka Community was, is nu en zal dat ook in de toekomst zijn, om mensen bij elkaar te brengen, om ze uit hun isolement te halen, met elkaar in contact te brengen en zo de samenhang van de buurt te vergroten, vooroordelen bespreekbaar te maken en het onderlinge begrip en de verstandhouding tot elkaar als buurtbewoners van dezelfde stad, hetzelfde land, te vergroten.
Ik heb al lang geleden zelf begrepen dat een buurt hoe dan ook is gebaat bij onderlinge samenhang en begrip over en weer, en ik zag in dat vriendschap daartoe een sleutel is. Want wat is er mooier als zien dat mensen die elkaar voorheen niet kenden en soms met vooroordelen van een afstand naar elkaar keken, als buurtgenoten aan dezelfde tafel zitten, samen Nederlands leren, samen deelnemen aan debatten en vieringen, met elkaar van gedachten wisselen over tal van onderwerpen die onze samenleving betreffen en het nieuws beheersen.
Elkaar ontmoeten, de taal leren, vooroordelen bespreekbaar maken, ervaringen uitwisselen en met elkaar in gesprek blijven – dat is wat een samenleving, vooral op buurtniveau, vooruit brengt, mensen vooruit helpt en uit hun isolement haalt.
‘Meedoen’ is een mooie slogan, maar het moet ook mógelijk zijn voor mensen om mee te doen. Ze moeten letterlijk de deur uit kunnen en ook zien en ervaren dat ze welkom zijn, gezien worden, en dat ze de wegen weten te vinden naar de juiste instanties. En vooral de taal leren. Want bij ons staat dat voorop: om mee te kunnen doen moet je de taal leren. Dat heb ik zelf indertijd ook ingezien en gedaan. En ik heb zelf ervaren hoe mij dat verder heeft gebracht. 

Divers en toch samen
De Assadaaka Community staat als geheel voor het samenbrengen van verschillende groeperingen, van verschillende culturele achtergrond, verschillend opleidingsniveau, van verschillende seksuele geaardheid, jong en oud, man en vrouw, met of zonder beperking, van welke kleur of ras, met welk geloof en uit welk land dan ook.
Assadaaka Community biedt al jarenlang doelgerichte activiteiten die de integratie en emancipatie bevorderen, met behoud van de eigenheid van de persoon en diens achtergrond. ‘Van lijden naar leiding nemen over het eigen leven,’ is daarbij een belangrijk motto.
Uitgangspunt blijft de Nederlandse/Amsterdamse samenleving en de Nederlandse taal.
Assadaaka Community heeft honderden leden en werkt met tientallen vrijwilligers, waarvan een groot deel bestaat uit oorspronkelijk Nederlandstaligen. Dit bevordert wederzijds de integratie. 

Voor wie is Assadaaka?
Assadaaka Community is er voor ieder met belangstelling voor de buren en de buurt en voor de ander en het andere. En meer specifiek is Assadaaka Community er voor mensen die de weg (nog) niet kunnen vinden in de Nederlandse samenleving of die in een traject zitten van integratie; voor mensen die de Nederlandse taal (verder) willen leren en de Nederlandse samenleving verder willen leren kennen: zij kunnen daarvoor terecht bij de Taalwinkel van Assadaaka Community, jaarlijks voor zo’n 250 leerlingen taallessen en lessen kennis van de Nederlandse samenleving door vrijwillige NT2-docenten.
Daarnaast is er specifieke aandacht voor vrouwen uit andere dan de Nederlandse cultuur die bezig zijn zich te ontwikkelen en te emanciperen. 
Verder is Assadaaka Community er voor mensen voor wie het meedoen in de Nederlandse samenleving niet vanzelfsprekend is omdat ze in een geïsoleerde positie verkeren waar ze niet op eigen kracht uit kunnen komen. Voor hen zijn er bijeenkomsten waar voorlichting en advies wordt gegeven, samen met hun familieleden of mantelzorgers. Voor deze mensen is het onontbeerlijk dat zij ondersteuning ondervinden en verbondenheid met lotgenoten kunnen ervaren.
Daarnaast geven wij voorlichting aan hen die de weg niet weten te vinden naar beschikbare relevante loketten en instanties. Een belangrijke pijler van het werk van Assadaaka Community is het werk in het kader van de WMO. Vanaf de invoering van de nieuwe WMO-wet heeft Assadaaka Community een speciaal spreekuur ingesteld en zijn er regelmatig (maandelijks) bijeenkomsten waar voorlichting wordt gegeven en waar mensen met hun vragen kunnen komen over deze wet en wat dat voor hun eigen situatie betekent.

Plaats en activiteiten van Assadaaka Community
Assadaaka Community biedt een plaats waar al deze mensen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en waar het ze vrij staat om met hun persoonlijke vragen en noden te komen. Hetzij in persoonlijk contact met de leden en bezoekers van Assadaaka Community, met talloze vrijwilligers, of met mijzelf als voorzitter van de community. 
Maar vooral ook door het meedoen aan de beschikbare activiteiten binnen Assadaaka Community, zoals de genoemde Nederlandse taallessen en lessen kennis van de Nederlandse samenleving. Verder zijn er gespreksgroepen en er worden debatten gehouden met actuele onderwerpen; er zijn spreekuren voor vragen op algemeen en juridisch-medisch gebied; er worden gezamenlijke vieringen en themadagen georganiseerd; er zijn speciale activiteiten voor de jeugd (muziek- en theatergroepen, sport- en danslessen); er zijn kookclubs; en er zijn speciale ontmoetingsbijeenkomsten voor migranten met een handicap of chronische ziekte en hun familie.
Tevens biedt Assadaaka Community steun aan ouders van kinderen met taalproblemen op school. Dit Initiatief onderwijs Assadaaka bestaat uit een groep buurtbewoners die regelmatig samenkomen om ideeën uit te wisselen en zelf als vrijwilliger ouders te ondersteunen.
Laagdrempelig en toegankelijk
Het moge duidelijk zijn dat Assadaaka Community er is voor en met de buurt en dat het van groot belang is dat Assadaaka Community letterlijk en figuurlijk laagdrempelig is en blijft. Dat iedereen er gemakkelijk kan binnenlopen en zich gezien, gehoord, gesteund en aangespoord weet waar dat nodig is. En dat de uitstraling van veiligheid, vertrouwen en solidariteit te allen tijde gewaarborgd kan blijven. Want dat is a.h.w. het uithangbord waarop buurtbewoners binnen durven komen. En blijven komen.

De stand van zaken nu
Assadaaka kampt al jaren met een ontoereikende huisvesting voor haar activiteiten.
Tot begin 2011 hebben wij gebruik gemaakt van de ‘oude’ Meevaart in de Balistraat. Vanaf 3 januari van dat jaar zijn wij aangewezen op al dan niet beschikbare ruimte in Ruma Khami.
In deze periode hebben wij onze activiteiten noodgedwongen drastisch moeten inkrimpen en de buurtbewoners moeten teleurstellen. Dit heeft een merkbare uitwerking ten nadele gehad op de buurt en haar bewoners. Nog steeds is er dringend behoefte aan een volwaardige en toegankelijke plek die aan het werk van Assadaaka Community alle recht doet en ook in de toekomst mogelijkheden biedt tot uitbreiding van haar activiteiten om de continuïteit voor de buurt en haar bewoners te kunnen blijven garanderen.
Daarom doen wij bij deze een dringend beroep op de woningcorporaties, het bedrijfsleven en de overheid om dit belangrijke werk in het kader van de civiel society mogelijk te blijven maken en onze voorbeeldfunctie te continueren. Dit werk moet blijven doorgaan! Nu en in de toekomst!

Presentatie van Assadaaka Community in de buurt op 16 oktober 2012
Ahmed El Mesri, voorzitter

Adres: Assadaaka Community - Centrum Ruma Khami
Makassarplein 1
1095 RP Amsterdam

Meer informatie:
Wilt u meer weten? Kijk dan op -  w.  http://www.assadaaka.nl of neem op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur contact op via: E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) of via (020) 7525131 (06-47440672). 

Gepost door kamal op Monday, 26 November 2012
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Liefde kent geen grenzen of labels
Verkiezingsbijeenkomst bij Assadaaka Community (het Europees Parlement)
Zondag 12 mei 2024 viering Moederdag
Doneer voor het Offerfeest (Eid Al-Adha) 2024 aan de arme Amsterdammers!