homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Over signalering en omgaan met psychische problemen in de wijk.

zz1Vandaag 25 november 2020 was het tijd voor les 2 van de online-cursus over het thema signalering en omgaan met mensen, die onder een psychische belasting leven, verzorgd door Maria van de GGZ-instelling Arkin. Eerst werd er teruggekeken naar de vorige les waar naar voren kwam dat men vanuit een zekere bezorgdheid en interesse vragen moet stellen aan een persoon en zonder daarin te oordelen.

In de hulpverlening is het toverwoord namelijk Dialoog en Zelfregie kunnen houden en zo het taboe over een problematiek op Feitelijkheden zonder oordelen te doorbreken.

Ten behoeve van een zinvolle benadering zijn er een aantal bouwstenen waarmee de geboden beginnende hulpverlening door de medewerkers van Assadaaka Community gestalte kan krijgen:
- Gastvrijheid: laat mensen die kwetsbaar zijn en lijden, ervaren dat ze welkom zijn te komen.
- Taal: we praten niet over mensen, maar MET mensen. Mensen moeten zich veilig voelen om een zekere gene te doorbreken en daarvoor is een deskundige benadering belangrijk. Wat kan je bewust doen om een stigma en de impact ervan te verminderen tijdens een dialoog?
- Coaching: een coach is als een trainer of een gids en als rol voor beide partijen (hulpvrager en -bieder) een belangrijke werkvorm: we denken mee, hoe gaan we met een reële situatie om. Durf vragen te stellen naar elkaar toe; wat hebben we nodig om verder te komen.

In het aanbod van hulpverlening zijn vier werkzame partijen (in samenwerking met elkaar) aan te wijzen: de Gemeente, de GGZ, Welzijn in de Buurt en de diverse andere deskundige organisaties.
Vraag: Hoe kan je iemand benaderen, die niet open staat voor een gesprek of de signalering van een vermoedelijk mentaal probleem? Achter dat gedrag zit altijd een reden, daarom moet je eerst ernaar kijken en niet een mening willen geven, laat vooral diegene(n) zich welkom voelen. Je moet kijken hoe je iemand tegemoet kan komen om de impasse/gene te kunnen doorbreken.

Een onderdeel van Arkin is de familie-coach. Dit is geen GGZ-coach, maar een verwijzer naar de GGZ indien dat nodig blijkt, maar er is nog een verschil want de aanzet is om klanten in de wijk zelf te helpen in plaat van in/naar een GGZ-instelling. De GGZ kan weer naar Arkin terugverwijzen. Er zijn wel criteria aan te wijzen waar Assadaaka als hulpverlenend wijkloket mee uit de voeten kan: online coaching en online samen koffiedrinken zeker nu met de Covid-19-maatregelen. Op deze manier kan je toch werken met/aan een zeker groepsgevoel. Maar je moet niet te veel criteria opwerken, want je moet aanhaken op wat er bestaat: samen leren van elkaar en samen bouwen.

De GGZ komt in beeld als de persoon in de wijk er zelf niet meer uitkomt met een zeker probleem. In de bijlage treft u een korte toelichting inclusief stroomschema. Als er geen sprake is van een interventie door een crisisdienst, dan vindt de verwijzing altijd plaats door de huisarts. Binnen de GGZ is ook een onderscheid te maken tussen een basis en een specialistische hulpverlening. De basis hulpverlening bestaat uit een 5 tot 12 gesprekken en het streven is zo veel mogelijk mensen de GGZ basis-hulpverlening te bieden. Het streven is om minder opnames te doen plaatsvinden en de opnames in de GGZ-instelling van korte duur te laten zijn, en zodra een situatie weer stabiel is, wordt de client door de specialistische hulp weer doorverwezen naar de GGZ-basishulp, die op haar beurt weer na interventie weer terug kan verwijzen naar Arkin. De rol van Arkin is namelijk vooral van preventieve aard, waarbij in de praktijk van werkzaamheid ondersteuning wordt aangeboden aan de huisarts in het aanbieden van geestelijke zorg door de huisarts zelf (!).

Wat de rol is in een GGZ-ondersteuning voor Assadaaka verschilt per persoon: je moet goed navragen en bekijken wat je kan doen in ondersteunende hulp in het kader van preventie voor familie en naasten.
Laat mensen met z’n tweeën naar de huisarts gaan en een dubbele afspraak maken, zodat je extra tijd voor het gesprek hebt om het probleem te kunnen voor te leggen.
Er is een handboek uitgekomen voor GGZ coachen betreft het adequaat kunnen reageren op basis van signalen uit de wijk: ‘Mens onder de Mensen’ (te downloaden vanaf Mens tussen de mensen DEF maart 2019.pdf (movisie.nl)). Maria ligt toe, het concept GGZ-coach in de wijk is thans nog een jong project, wat in 20126 begon ontstond in reactie op signalen uit de wijk. Een ander buurt-project is geheten ‘Dokters van de Wereld’ en hun statement is: Je hoeft geen dokter te zijn om een dokter van de wereld te worden. Kom in beweging en sluit je aan bij onze missie: toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Samen vormen we een beweging die gehoord wordt en het verschil kan maken. (Dokters van de Wereld - Strijd voor het recht op zorg). Let op: GGZ-hulp kost geld (eigen bijdrage), maar wat als je nou niet verzekerd bent? Net als in een ziekenhuis hebben ook GGZ-artsen een zekere zorgplicht, in de afweging van het bieden van hulp aan de onverzekerde (‘ongedocumenteerde’) wordt gekeken naar de ernst van het probleem en de risico’s voor de omgeving.  (Er zijn maatschappelijke instanties zoals De Regenboog, die ook hulp bemiddelen.)

Aandoeningen zoals Angststoornis, Depressie, Psychose, Bipolaire stoornis, Autisme en Borderline vallen onder de zorg bij de GGZ. In deze training willen we niet te veel de aandacht leggen op het definiëren van de aandoeningen, want de ondersteuning die Assadaaka wil/moet aanbieden is niet van diagnosticerende aard, maar van ondersteunende aard met een luisterend oor en desgewenst de persoon met kwetsbaarheden door te verwijzen (als deze daarvoor open staat in dialoog). Het gaat er dus om een indruk te verkrijgen over wat er speelt (feiten), en niet te diagnosticeren, maar vooral begrip te tonen: de persoon te ontmoeten met begrip dat er een kwetsbaarheid speelt. Je moet eenvoudigweg gesproken een gesprek aangaan zonder over een pathologie te spreken. Een korte expositie wat twee van de genoemde aandoeningen betekenen in gedragingen voor iemand:
- Angststoornis en paniekaanvallen: Angst is op zich een natuurlijke emotie, die ons beschermt tegen gevaar, zoals bijvoorbeeld hoogtevrees, maar als deze overmatig is (niet meer proportioneel past bij feitelijke de situatie), dan is er sprake van een stoornis. Vanuit een paniekaanval kan men bijvoorbeeld niet meer naar een winkel durven, bij dwangmatige klachten zoals smetvrees kan men overdreven blijven schoonmaken. 
- Psychose: het vergaand interpreteren van en verder bouwen op een feit, waarbij verbanden en gebeurtenissen worden bedacht/gemaakt die niet reëel zijn/bestaan. Paranoia kan hier een voortraject van ontwikkeling in zijn, maar ook een onverwerkte traumatische ervaring.

Vervolgens werd een filmpje getoond van iemand die een eigen bedrijf lijdt en partner heeft etc., maar ‘toch’ aan een borderline-stoornis lijdt. De persoon in kwestie sprak over hoe ze weer grip op haar leven kreeg, door rust en regelmaat te creëren met een zeker gevoel van vrijheidsbeleving. Borderline komt voort uit een zekere angstreactie die voortkomt uit het ervaren van stress waar de persoon dan grip verliest. Het open zijn over haar aandoening helpt haar in de acceptatie van het probleem. Ze geeft er zelfs lezingen over, en het geven van dze lezingen geeft haar ook een extra stimulans in een positief zelfbeeld in het leven met een psychische aandoening, maar ze laat anderen ook zien, dat je helemaal niet disfunctioneel hoeft te zijn met zo’n aandoening. Ze laat zien dat je ook gewoon een reguliere baan aankan (en daarmee het wegnemen van angst voor deze aandoening door buitenstaanders).

Opmerking uit de zaal: hoogtevrees is niet per definitie een mentale aandoening. Bijvoorbeeld bij een broekafdaling vanaf een 20 meter hoge toren waren er mensen die last hadden van hoogte-vrees en dan eerst een 15 tot 30 minuten op de hoogte moesten wennen alvorens af te dalen. Een enkeling raakte niet van de hoogtevrees af en moest naar beneden geholpen worden.  Je angst overwinnen als eerste ingang? Dus als ik die spiegel doortrek: na een zekere onderkenning van de situatie, is rationeel denken en empirie (onderzoek naar feiten) een hulpmiddel om dan tot reële proporties te komen van feitelijkheden waarmee een zekere mentale neurose ontkracht wordt. Ook meditatie kan daarin een hulpmiddel zijn: door je denken stil te zetten ontstaat er rust. Maria onderkende dit uitgangsprincipe ook als een mogelijk hulpmiddel om terug grip op jezelf te krijgen.

Terug naar de les… Hoe ga je om met agressie? Je moet niet wachten tot het gesprek escaleert. Communiceer in een vroeger stadium in de ik-boodschaps-vorm: ik vind dit of dat niet leuk, zo gaan we niet met elkaar om: vertel wat je lastig vindt, en dat je er wel voor die persoon wilt zijn. Het aangeven iets niet als prettig of professioneel te ervaren is ook een confrontatie ten behoeve van grenzen, we moeten als organisatie persoonlijk in gesprek gaan; niet als individuen tot elkaar, en we moeten met elkaar afspreken dat we bewust moeten worden elkaar hierbij te helpen hierin.

Bij Assadaaka speelt er vanwege de laagdrempeligheid ook een zoeken naar een balans met de regels, waarbij het bieden van privacy en het gevoel van veiligheid cruciaal is om ondanks de los-vaste laagdrempeligheid waarbij iedereen kan komen ‘binnenwaaien’ toch tot een concretisering van een zekere ondersteunende hulpverlening te komen. Je moet daarom onrustige sferen op de werkvloer tijdens hulpverlening vermijden als je met een serieus onderwerp bezig bent.

Assadaaka heeft niet voor niets de leus ‘De kracht van Wij samen’, vanuit dit teken wil Assadaaka ook steun bieden in de wijk. Het ervaren van saamhorigheid is daarbij een werkvorm waarmee het isolement doorbroken wordt, omdat het leven of leren omgaan met een al dan niet tijdelijke mentale aandoening vaak ook vereenzaming betekent (mensen lopen uit onbegrip van je weg). Pas als de neuzen dezelfde kant op staan kan je in communicatie samen kwalitatief echt iets bereiken.

In hulpverlening blijft het toverwoord Dialoog en Zelfregie kunnen houden en zo het taboe over een problematiek gebaseerd op feitelijkheden zonder een oordelen te kunnen doorbreken.
De volgende les gaat verder in op een aantal aandoeningen waaronder een filmpje over psychose.

zz2

 

Gepost door ahmed op Thursday, 26 November 2020
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Uitnodiging kennismakingsgesprek praatgroep
Lockdown? Geen probleem! Assadaaka online!
Beautydag wekelijks op dinsdag van 10.00-12.00 uur
Thema-Ontbijt: Een zorgverzekering kiezen, maar hoe dan?