homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Oudere migranten hebben levensvragen!

eew1In mijn werk als geestelijk verzorger bij de Assadaaka Community kom ik veel deelnemers aan activiteiten tegen die mensen in hun omgeving kennen die worstelen met depressie. Dit kunnen we soms aantreffen bij Marokkaanse dames met psychosomatische klachten, personen die als vluchtelingen uit Eritrea of Somalië arriveerden en te kampen hebben met trauma-gerelateerde klachten en het (gemis aan kennis van) cooping strategieën of Lybische personen met depressie gerelateerde zaken.

Sommige van deze ouderen missen een levensdoel, hebben geen zin in of zin aan hun leven weten te geven. Dit hangt vaak samen met een totaal gebrek aan sociale contacten die voor hen persoonlijk waardevol zijn. In enkele gevallen kan dit leiden tot vormen van apathie. Hier is maatwerk en persoonlijke aandacht en een luisterend oor zeer gewenst.

Tijdens de opleiding en trainingen voor de door Assadaaka gecertificeerde Vertrouwenspersonen wordt nadrukkelijk ingegaan op het belang van aandacht voor levensvragen van cliënten van de inloopspreekuren van Assadaaka.

De Vertrouwenspersonen leren vragen formuleren waarmee cliënten zich gehoord weten, en ook gewaardeerd voelen. Een vertrouwenspersoon leert van de geestelijk verzorger oog te hebben voor de wijze waarop de bezoeker/ hulpvrager/ cliënt in haar/ zijn eigen vel zit. Hoe staat de klant in het leven? Hoe voelen de klanten zich in hun leven gewaardeerd? Waardoor ervaart een cliënt een doel in haar of zijn leven?

Het verhaal dat onder het persoonlijke levensverhaal schuil gaat is van belang. Door de bovenstaande vragen ter sprake te brengen kan een activerende gespreksvorm ontstaan. Uit een activerend gesprek kunnen ideeën ontstaan die de bezoeker motiveren tot het zetten van (kleine) stapjes bij het bereiken van een oplossing van een hulpvraag. Of bij het vinden van nieuwe zin in het bestaan en misschien een wat andere of prettigere dagbesteding.

Tijdens de activiteiten van de geestelijk verzorger bij de Assadaaka Community kom ik mensen tegen met diverse culturele achtergronden. Dat is inspirerend, soms verfrissend een enkele maal complex. Als geestelijk verzorger moet je beschikken over diepgaande achtergrond kennis van diverse godsdiensten en culturen.

Het kunnen schakelen tussen culturen, omstandigheden of interpretaties van levensgebeurtenissen waaruit specifieke levensvragen naar voren komen is van essentieel belang. Een persoonlijke en professionele vaardigheid die niet alle geestelijk verzorgers zullen hebben leren hanteren of inzetten in hun praktijk, omdat zij gewend zijn om zich te richten op voornamelijk één culturele doelgroep.

Als eerste lijns geestelijk verzorger bezoek ik soms cliënten aan huis of in een instelling als het ziekenhuis, revalidatiecentrum of ander instituut. Het ligt in de lijn van de verwachting dat ook Vertrouwenspersonen van Assadaaka in de toekomst huisbezoeken af kunnen leggen. Daarvoor wordt een speciale trainingsmodule ontwikkeld.

Buiten Assadaaka maken collega geestelijk verzorgers soms gebruik van zogeheten ‘cultuurtolken’. Een ‘cultuurtolk’ is een figuur die in Nederland goed bekend is met de Nederlandse wetten en regels, soms hier geboren is als lid van de tweede of derde generatie, en de boodschap van de geestelijk verzorger in de eigen taal over kan brengen aan de klant en andersom van de hulpvragende aan de geestelijk verzorger.

De geestelijk verzorger van Assadaaka functioneert voor instanties regelmatig als ‘cultuurtolk’ om de beste resultaten voor de hulpzoekende burger te realiseren. Assadaaka is thuis in en expert binnen de multiculturele samenleving.

Veel migranten maken deel uit van een wij-cultuur en maken (oorspronkelijk) geen deel uit van de Nederlandse cultuur van het (ver-gaande) individualisme. Nieuwkomers moeten vaak nog leren dat zij zich als persoon wél mogen ontwikkelen.

Op zelfontplooiing ligt bij ‘wijculturelen’ een enorm taboe. Dat zelf opgelegde of zelf ervaren taboe op zelfontplooiing moet bespreekbaar worden gemaakt. Soms moet zo een taboe zelfs (subtiel) worden doorbroken.

In het bijzonder onder vrouwen komen eenzaamheid en depressie vaak voor onder mensen met een migratieachtergrond. Volgens diverse onderzoeken van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst heeft vijfentachtig procent van de vrouwen met een Turkse migratieachtergrond depressieve klachten. Uit depressie kunnen somatische klachten volgen, slecht voor de lichamelijke gezondheid en het persoonlijk welbevinden en de geluksbeleving.

De ogenschijnlijk doelloze vrouwen verdienen ondersteuning bij het vinden van een levensdoel waaraan zij levensvreugde en kracht kunnen ontlenen. Mensen die een levensdoel ontdekken of formuleren, deze nastreven zullen zich ook lichamelijk beter gaan voelen.

Uit gesprekken met vrouwen die de spreekuren van de Assadaaka Community bezoeken kan worden geleerd, dat zij zich soms al jong oud voelen. Ouders die de opvoedtaken hebben afgerond, in die zin dat de kinderen het huis uit zijn en hun eigen bestaan op bouwen, voelen zich vaak doelloos. Volgens de eigen ervaring hebben zij hun levensdoel vervuld en nu oud (en afgeschreven).
Wanneer dat alles resulteert in het gevoel dat niets in het leven meer zin heeft, dan ontstaan niet zelden depressieve klachten.

Vanuit de geestelijke verzorging van de Assadaaka Community maken we ons sterk voor deze vrouwen. Het zijn prachtige mensen en dat mogen zij weten ook. Kinderloze vrouwen die depressief zijn en schaamte ervaren omdat kinderloosheid in hun subcultuur als een schande wordt gezien, moeten weten dat zij volwaardige respectabele burgeressen zijn; dat zij er mogen zijn en gewaardeerd worden binnen de Assadaaka Community. En in de bredere Nederlandse samenleving.

Vrouwen die geen doel in hun leven hebben en feitelijk een apatisch bestaan hebben, kwijnen weg. Het is belangrijk hen te motiveren, te stimuleren hun mogelijkheden, kansen en talenten te (laten) ontdekken. Hierover kan men individueel en in groepsverband gesprekken aangaan. Vrouwen moeten doelen (leren) vinden buiten de eigen gezinssituatie of familiesfeer. Daar liggen talloze groeiopties.

Binnen de Assadaaka Community bieden we daarom naailessen aan onder leiding van een bevoegd docente die bovendien een professioneel coupeuse is. Ook andere dames kunnen aansluiten om activiteiten aan te gaan bieden aan andere vrouwen en mannen; zij kunnen anderen iets leren of anderen in een activiteit begeleiden waarin zij zelf goed of zelfs erg goed zijn. Assadaaka heeft daarom het plan opgevat om een nieuwe kookgroep op te richten.

De Assadaaka Community vervult verder een sleutelrol in de bestrijding van eenzaamheid en isolement door het aanbieden van voorlichtingsbijeenkomsten en het groepsgewijs bijeenbrengen van vrouwen. Het is voor de besproken groepen echter van het grootste belang om onder begeleiding van de geestelijke verzorger in groepsverband activiteiten te ondernemen.
Assadaaka vangt feitelijk een reeks bezuinigingen op het welzijnswerk in Amsterdam op, door deze activiteiten juist wel aan te bieden. Veel taken worden uitgevoerd door vrijwilligsters/ vrijwilligers waardoor de kosten in de hand worden gehouden. Juist in dit vrijwilligerswerk kunnen doelloze personen nieuwe inspiratie opdoen, gaande weg nieuwe (kleine en grote) levensdoelen formuleren, mensen ontmoeten, zingeving en nieuwe levensvreugde vinden.

Bij het werk van de geestelijk verzorger zijn veel methodieken en benaderingswijzen inzetbaar ter ondersteuning en begeleiding van de deelnemers, leden en bezoekers bij de Assadaaka Community.
De geestelijk verzorger kan praktische vragen en problemen op helpen lossen, maar belangrijker zijn de vragen naar iemands ervaring met zware leenervaringen en hoe daarmee om te gaan.

De geestelijk verzorger geeft aandacht aan de individuele mens, biedt een vakkundig luisterend oor en kan meewerken bij het vinden van antwoorden of oplossingen. Daarbij komen levensvragen boven drijven en kunnen mensen doelen en zin in het leven hervinden.

Door: Ahmed El Mesri, voorzitter en Rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger van de Assadaaka Community

Gepost door ahmed op Sunday, 08 August 2021
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
COVID VACCINATIE VOOR DE TWEEDE KEER BIJ ASSADAAKA OP 27 OKTOBER, zonder afspraak
Uitnodiging Assadaaka Wijk Café Gedeelde Waarden
Brei – les en handwerken
De nieuwe Donorwet – twee workshops