homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Ontbijtsessie met het thema zingeving van regelgeving 24-01-2020.

ccc0Deze ontbijtochtend was een hele bijzondere, omdat we naast ons thema ook bezoek hadden van Dhr. Mohamed Berhane president van de Association Amitier pour le Developpement et des Oeuvre Sociales, een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie, die zich zeer breedschalig inzet voor de minder bedeelden in zuid-Marokko en opbouw van de lokale infrastructuur en de ontwikkeling van democratische werkvormen en normen en waarde. Mohamed kwam op werkbezoek en ook hij wil op termijn ook een samenwerking met Assadaaka net als de internationale associatie van top-koks, dus 2020 is een jaar van groei.

Ook kwam er een vrouw van de FNV langs om een kleine presentatie te geven over een campagne over het minimumloon van 9 naar 14 euro, waarbij op 14 februari de FNV in samenwerking met Assadaaka met een vredige protestactie aandacht vragen voor dit thema. Het was dus een heel gevarieerde ochtend waar drie presentaties op een rij voorbij kwamen.

1.
De presentaties over zingeving van regelgeving werd verzorgd door Ahmed, Naima, Siegfried en Dr. Iman. Hun betogen spreken voor zich en afzonderlijk inhoudelijk verslag hierover volgt nog, maar kort genomen komt er op neer dat er regels zijn omdat ze nodig zijn voor een zinvol (maatschappelijk sociaal) bestaan en behoud van samen deze maatschappij zijn. Waarmee ook kort opgefrist werd, dat ook Assadaaka omgangs- en gedragsregels kent welke nageleefd dienen te worden ter behoud van Assadaaka in een juiste vorm van WIJ SAMEN.

2.
De dame van de FNV kwam toelichten, dat het minimumloon omhoog moet, opdat jongeren een menswaardiger bestaan gaan opbouwen en nodigde Assadaaka uit de actie te steunen. Hier is geen verslag van gemaakt, binnenkort komt de FNV er op terug met een uitgebreide presentatie tijdens de ontbijtsessie en dan zal er wel verslag opgetekend worden.

3.
Presentatie van Dhr. Mohamed Berhane president van de ‘Association Amitier pour le Developpement et des Oeuvre Sociales’, een sociaal maatschappelijke welzijnsorganisatie die zich zeer breedschalig inzet voor de minder bedeelden in zuid-Marokko en opbouw van de lokale infrastructuur en de ontwikkeling van democratische werkvormen en normen en waarden. Het is een hele mond vol, maar deze man organiseert dan ook een heleboel. Van ondersteuning in gezondheidszorg en scholing van kinderen, maar ook armoedebestrijding, en zelfs de opbouw van materiele infrastructuur met wegen etc. en het ontwikkelen van democratisch denken onder de medebewoners (ook in het kader van WIJ SAMEN). Ook organiseert hij sociaal toerisme, waarbij mensen in de streek opgevangen worden, de streek leren kennen, gevoed worden met producten van de streek die in een rondgaande economie in de streek zelf Dat is ook de reden waarom hij contact opnam met Assadaaka vanwege het gedeelde gedachtegoed. Mohammed heeft veel projecten gaande en staat ook in direct contact met het Marokkaanse ministerie van Sociale Zaken en kan een beroep doen op bijval van ondersteuning op het moment dat dit nodig is. Een indrukwekkende presentatie waar Assadaaka ook graag nog een uitgebreid verslag van maakt ter inspiratie in het WIJ SAMEN.


Voor meer informatie en verbinding: http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address).
Betoog Ahmed El Mesri

Beste, lieve aanwezigen,

Hartelijk dank dat jullie er allemaal zijn vandaag. Onze ontbijt bijeenkomsten hebben altijd een thema. Vandaag is dat het thema ‘Huisregels’.

Overal waar je samen bent, samen werkt of samen leeft maak je regels en afspraken met elkaar. Soms zijn dat ongeschreven regels, soms zijn dat regels die je duidelijk met elkaar afspreekt. Bijvoorbeeld wie welke taken doet en hoe je met elkaar omgaat. Regels bieden structuur en duidelijkheid, voor iedereen. Je kan elkaar daar op aanspreken, want samen ben je verantwoordelijk voor een goede werk of thuissituatie. Regels en afspraken bieden niet alleen structuur, maar creëren ook veiligheid. Veiligheid omdat je, door je te houden aan gezamenlijke regels en afspraken, ook laat zien dat je respect hebt voor elkaar.

Regels en afspraken zijn er nooit zomaar, je maakt ze met elkaar om een goede situatie te creëren. Een situatie waarin iedereen zicht thuis voelt, een situatie waarin iedereen zijn werk kan doen en er voor elkaar kan zijn. Het gaat dus niet om regels, maar waar het om gaat, is om verantwoordelijkheid te nemen om bij te dragen aan die goede situatie.

Ook bij Assadaaka Community hebben we regels en afspraken. Aan het begin van dit nieuwe jaar is het een goed moment om deze weer eens met elkaar door te nemen. Er komen steeds meer mensen bij en het is goed om dan de afspraken weer op te frissen. Bij Assadaaka Community dragen regels en afspraken bij aan het mogelijk maken om elkaar en andere bewoners te kunnen ondersteunen. Bewoners met hulpvragen, vrijwilligers, bij Assadaaka heeft iedereen dezelfde verantwoordelijkheid, en dat is dat we er samen voor zorgen dat we elkaar kunnen helpen.

Voor Assadaaka betekent dat, dat we er met elkaar voor zorgen dat de ruimtes schoon en netjes zijn. Iedereen ruimt zijn/haar spullen op en zorgt ook dat deze weer schoon in de kast komen. Wanneer je ziet dat er geveegd moet worden, de tafels even afgenomen moeten worden, of afgewassen, dan doe je dat even. Samen zorgen we voor een schone, nette ruimte. Een ruimte waar we op ieder moment trots op kunnen zijn.

Al onze activiteiten, zoals ook het ontbijt en het brood uitdelen, worden mogelijk gemaakt door de gemeenschap. We krijgen deze middelen om alle bewoners te ondersteunen. Dat betekent dat we respectvol omgaan met de middelen die we krijgen. Wanneer er iets over is, dan wordt dat bewaard voor een volgende keer. Er worden geen levensmiddelen of ander middelen meegenomen, behalve het brood dat uitgedeeld wordt. Je kan altijd vragen of je iets mee mag nemen, bijvoorbeeld aan Ali, Aicha of Naiema.

Respectvol omgaan met de middelen die wij krijgen, betekent ook dat wij deze met bescheidenheid gebruiken, onder andere tijdens het ontbijt. Laten wij er samen voor zorgen dat wij deze middelen kunnen delen, met iedereen die vandaag, maar ook die op de andere dag aanschuift.Bescheidenheid betekent ook voor elkaar zorgen.

De voorraad in de voorraadkamer moet overzichtelijk blijven, zodat we weten wat moeten worden aangevuld. Daarom worden de taken in de voorraadkamer uitgevoerd door Ali, Aicha en Naiema.

En tenslotte, om goede hulp te kunnen bieden is het belangrijk dat wanneer er mensen met een hulpvraag zijn deze in alle rust geholpen kunnen worden aan de werktafel achter ons.
Boven alles is respect voor elkaar het belangrijkste. Respect voor ieders problemen, respect voor ieders inzet, voor ieder zijn levenservaring, voor ieders bijdrage. In een community is niemand hetzelfde en juist dat maakt ons bijzonder. Wie zich verbindt met de community, zorgt voor elkaar. En respect voor regels en afspraken helpt ons allen om beter voor elkaar te zorgen.

Betoog Naeima

Lieve Mensen

Jullie kennen mij allemaal en ik zou graag iets naar voren willen brengen. Al enige tijd merken wij als team dat er dingen zonder toestemming mee worden genomen naar huis, wat beslist niet kan/mag.

Ik wil jullie graag vragen als iemand echt iets nodig heeft, dat die diegene Ali, Aisha of mij Naeima ons benaderd hierover, zodat wij de vraag aan Ahmed kunnen voorleggen voor toestemming. Ik heb ook toestemming om dit gesprek te mogen gaan voeren uit naam van de vragende persoon.

Wij willen Ahmed niet (over-)belasten, hij heeft het al druk genoeg, en daarom heeft Ahmed Ali, Aisha en mij (Naeima) aangewezen om als tussenpersoon te handelen, dus als jullie vragen hebben, kom dan svp naar ons toe.

Zoals Ahmed ook aangaf, we zijn het nieuwe jaar ingegaan en dat is ook een mooie gelegenheid om onze (huis-)regels even door te nemen:

Niet zonder toestemming van een van ons de twee kleine kamers binnen treden in de grote zaal, maar ook hier uiteraard jullie kunnen ons hiervoor toestemming vragen: dus vraag het ons eventjes, dat is wel zo netjes. Ik loop ook niet in jouw kastje thuis als gast te rommelen.

Niets wordt zomaar meegenomen stilzwijgend, svp vraag alles vooraf.
We gaan met respect met elkaar om.

Ik zal Ahmed zoveel mogelijk ondersteunen en Ahmed overal over informeren inzake.
Marokkaanse Thee zetten is de speciale taak van Aisha, laat dat aan haar, want het is haar taak. Dus vraag haar om een kopje thee in plaats van zelf zomaar te pakken. AIs Aisha er niet is vraag het dan aan Ali of aan mij (Naeima).

Bij Assadaaka doen we dingen samen: niet alleen maar samen eten maar bij voorkeur ook opruimen. Zie je daar iets staat te doen een afwasje of even iets opvegen, pak het gewoon even op, want vele handen maken licht werk. Wijs Samen is onze leus, daar leven we naar.

Harry merkte op, dat regels nageleefd moeten worden, anders werkt het Wij Samen niet en dan kan er ook wrevel ontstaan met gevolg dat mensen al dan niet gevraagd Assadaaka moeten verlaten..

 

Betoog Siegfried

Goedemorgen allen, het betoog van Ahmed over regels maakte het al duidelijk: uiteindelijk zijn regels er om een zekere harmonie te creëren samen in de omgang met elkaar en ook alleen zijnde in het kader van een leven in bijvoorbeeld goede gezondheid en geluk ervaring.

In dit commentaar spreek ik over de innerlijke waarde van regels, want regels is meer dan een slechts een koud van pakket van dwang met sancties en straf als deze regels niet zo nageleefd worden. Rond het kunnen naleven of juist niet zit ook een stukje mededogen (empathie) die ook in relatie staat tot besef van de innerlijke waarde en zingeving van regels.

Waar zijn regels voor? Regels zijn nooit zomaar, en regels bestaan er al vanaf het eerste moment van geboorte, want je moet eten, slapen, ademhalen…: allemaal voorwaarden tot waaronder een leven zinvol kan bestaan en gaandeweg groeit het pakket regels mee op.

Je kan met een positieve of met een negatieve houding naar regels kijken afhankelijk van of er sprake is van acceptatie en zingeving van regels en er zijn regels die gebaseerd zijn op een eenvoudiger concept betreft zekere grenzen (materieel en lichamelijk) en er zijn ook regels die complexer zijn vanwege psychologische aspecten in bijvoorbeeld interactie met derden, het waarborgen van harmonie, behoud en welzijn.

Een eenvoudig regel-voorbeeld is, dat je je hand niet in de vlam van een brandende kaars moet stoppen, want anders doe je je pijn. Door de ervaring van pijn besef je ook waarom juist deze regel er is, en dan ga je de regel waarderen, koesteren en respecteren.

Met dit simpele voorbeeld kom ik tot de zingeving van het overtreden van regels en daar de zin van het bestaan van regels an sich. Regels bestaan door oplegging van door acceptatie in besef van zingeving van regels of door dwang/overheersing en sanctie bij niet naleven ervan.

Regelgeving kan ook complexer zijn in de interpretatie, deze is veelal in invloed door de cultuur/maatschappij heersende opvatting bepaald in interactie met anderen, waarbij positief over regels wordt gedacht in het kader van harmonie en welzijn en negatief als we spreken overheersing en dwang en met name als er niet wordt uitgelegd waarom een zekere regel er is. Innerlijk besef van regelzingeving is de sleutel tot gepast omgaan met regels.


De oorsprong van regelgeving ligt in het ongeschreven woord. De eenvoudige woorden van Isu (Jezus): behandel je naaste zoals jezelf behandeld wilt worden; als de hele wereld dat zou doen, dan zou de wereld er al totaal anders uitzien… of deze: jouw vrijheid houdt op, waar die van de ander begint en vice versa / omgekeerd. In militaire dienst leerde ik het concept elkaar “bewaken”/beveiligen, dat is niet primair niet om te controleren of de andere en fout maakt en daar op te straffen, maar om elkaars veiligheid (welzijn) scherp te houden en dat is ook een gedachte bij Assadaaka: WIJ SAMEN. En tot slot een ander beladen woord: KARMA. Karma betekent niet gevolg in het Sanskriet, maar doen: aldus het is bezint eer ge begint!

Naast regels is er dus ook een besef van aanwezig zijn in een situatie anders is er ook geen toerekeningsvatbaarheid in het overschrijden van bestaande regels. Als we spreken over de innerlijke waarde van regels komen we terug op bewustzijn, zingeving en empathie erover.
Door innerlijke waarde van besef van regelgeving is men uiteindelijk meer mens met elkaar.

ما اجمل صباح هذة الجمعة مع التجمع العائلى لمؤسسة الصداقة وبوجود الاستاذ احمد المسرى وضيافة الاستاذ محمد برهان رئيس جمعية أنميتر للتنمية والاعمال الاجتماعية من دوار أنميتر منطقة تلوات ورزازات وكل أعضاء المؤسسة من اجمل المواضيع استفادة للجميع مع فطار طازج ونخبة من جميع الجنسيات للمشركة والنقاش فيما تترحة المؤسسة من موضوعات تهم الأعضاء داخل وخارج المؤسسة

zz0

vv0

cc9

vb00

Gepost door ahmed op Sunday, 26 January 2020
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Voorkom een identiteitscrisis
Omgaan met stress
Samen Sterk Vrouwengroep – naailes
Dialoog over de communicatiekloof tussen generaties