homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Ontbijtsessie 06-01-2020 Over de zingeving van pijn.

xczxsBeste mensen, ook bij Assadaaka is het jaar weer goed begonnen. Zondagsavond 05-01-2020 was er een bijeenkomst met het thema pijnverhalen. Aansluitend was er op maandagochtend 06-01-2020 de ontbijtsessie waar een tweede deel in dat teken stond met als onderwerp de zingeving van pijn. Beide bijeenkomsten zijn apart opgetekend en hebben een verslag van de bijeenkomst en een uitgeschreven presentatie van gedachtegoed tijdens die bijeenkomst. Deze zijn voor het gemak tot elk één document samengevoegd. Er zijn dus twee berichten respectievelijk over pijn en de zingeving van pijn, elk met zijn eigen verslag en presentatie inhoud. (Alleen deze inleidende verduidelijking als toelichting hierop komt in beiden voor.)

Ontbijtsessie 06-01-2020 Over de zingeving van pijn.

Deze tweede ontbijtsessie van 2020 was weer eentje als vanouds bij Assadaaka. Aan het eind van een gezamenlijk ontbijt onder wat verspreid onderling gekeuvel startte de ontbijtsessie over de zingeving van pijn. Gisteren hadden we het over pijnverhalen in aansluiting van het Leed- Offer georganiseerd door Hafida/Assadaaa ter nagedachtenis van haar overleden vader.

Vandaag startte de dialoog over het ‘Waarom’ en het ermee om kunnen gaan en de diepere betekenis van pijn als moeilijke religieuse zegen. Pijn is een beleving van het stoffelijk bewust individu (het kleine ik), maar er is ook een superintelligentie die in het lichaam woont; het gaat er om, om de relatie te verbeteren tussen dat superbewustzijn en uiterlijke bewustzijn, dat is de boodschap van religie. En daarmee ontstaat ook de zingeving van pijn, want door pijn leeft men bewuster. Na een een eerste toespraak door Dhr. Ahmed El Mesri werd er een inleidende presentatie gegeven door Dhr. Siegfried van Hoek, welke ook niet statisch werd voorgelezen om de dialoog direct persoonijker te maken tussen alle aanwezigen. We verwijzen gemakshalve alvast naar de onderstaande bijlagen Over de Zingeving van Pijn.

Kort samengevat komt het er op neer, dat pijn bij het leven hoort net als vreugde, en dat pijn een gelegenheid is om tot geestelijke verdieping te komen en daarmee er ook sterker van te worden. Pijn is een beleving onder dualiteit, hoe je er mee omgaat bepaald de mate van lijden; dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Aan Pijn zijn drie woorden te verbinden: LIEFDE, DOOD, en GOD elk als een paar met het woord pijn. Bij LIEFDE denken we aan het gemis van een dierbare, het verlangen van verliefdheid, maar het staat ook voor compassie, empathie en elkaar in verbinding ondersteunen. De DOOD is niet slechts het einde van pijn, omdat in dualiteit alles een begin en een einde heeft, maar het gaat ook over de angst voor de dood en het omgaan met pijn. Maar de dood is ook een afscheid onder een zeker loslaten van gehechtheden. we zijn geboren om dood te gaan, het omgaan met dat bewustzijn is ook zinvol.

Bij het woord GOD denkt men natuurlijk makkelijk aan de vraag waarom, maar er is ook door pijn een weg van groeien in een relatie tot God, waarmee geestelijke verdieping ontstaat.
Na het betoog startte een dialoog aan tafel met persoonlijke verhalen over pijn en trauma’s. Deze benoemen we hier niet, maar er werden een paar praktische ideeën opgemerkt over het fenomeen Pijn, de zingeving en levenshouding, die we wel delen: Pijn kan naast lichamelijk ook geestelijk zijn. En van verdriet kan je bijvoorbeeld in een omkering ook lichamelijk ziek worden.

Alles begint met hoe je met pijn omgaat niet eens de vraag over het waarom van pijn. Het zoeken van momenten van afleiding is een vorm van even de knop omzetten, waardoor het pijnprobleem eventjes op de achtergrond wordt gebracht. Doe leuke dingen en als je minderjarige kinderen hebt, wees er voor hen zonder hen te belasten met jouw probleem. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, want humor maakt een stofje in de hersenen aan, die een helende werking heeft. Loslaten van gehechtheden is ook een sleutel tot lijdensbeheersing.


PRESENTATIE TIJDENS ONTBIJTSESSIE:

Over de zingeving van Pijn

Gisteren spraken we gezamenlijk over eigen ervaringen van pijn, niet als klaaglied maar als spiegel van ervaring hoe je ermee omgaat, want het is ook kruis naar kracht. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, maar gedeelde smart is ook een beetje halve smart, want begrip en interesse en daarmee morele steun ervaren is al een verzachten van de pijn, want pijn ervaren zit als lijden in het denken. En met humaan contact ervaar je ook kracht van anderen. Daar zijn last but not least het geloof en je levensinzichten ook een sterke kracht van steun. Vandaag spreken we daarom over zingeving (!) van pijn met een meer filosofische/ geestelijke blik.

Over pijn wordt vaak negatief gedacht. Zelfs in de bijbel (Genesis 3 : 16) is de vrouw ‘vervloekt’, omdat ze bij het geven van nieuw leven bij een geboorte van een kind pijn moet lijden. Echter Dr. Carol Reed ontwikkelde eind 20e eeuw een methode van pijn-verlichting, waarbij ook een bewuster intenser beleven van ontplooiïng van nieuw leven werd ervaren en de pijn verassend minder op de voorgrond was: geen gevecht tegen pijn aangaan, maar er mee om leren gaan, zodat pijn als beleving al een ander uiterlijk kan krijgen. Pijn is een vorm van lijden. Vreugde is leuk en kent een zekere gewenning, maar pijn went nooit. En al helemaal niet als deze niet van voorbijgaande aard is, dan is dat echt lijden. Maar pijn kan ook een loutering zijn, want door pijn leeft men ook intenser/bewuster.

Gisteren zeiden we het al bij pijn horen 3 diepe woorden: Liefde, Dood en God en we spraken over de persoonlijke kant van omgaan met pijn. Vandaag gaat het over zingeving van pijn. Heeft pijn zin? Ja en Nee. Kortstondige pijn zoals je branden aan een kaars is als een waarschuwingssignaal ter preventie-ervaring.
Het wordt al moeilijker als je dagelijks moet leven met pijn, bijvoorbeeld omdat je chronisch ziek bent. Zingeving is dan een proces van geestelijke verdieping.

Pijn is niet slechts lichamelijk, maar kent ook diverse mentale vormen, zoals bv het verlies van een dierbare. Verandering doet pijn, als een kind geboren moet worden zeggen we ook niet kom maar niet, want anders gaat het pijn doen.

Leven is vreemd, een weefsel van toevallige onvoorziene omstandigheden en situaties die men al dan niet gewild ondergaat zonder ogenschijnlijke logica, maar deze warboel komt in een punt samen en krijgt een betekenis, dingen gebeuren niet allemaal zomaar, het lot kan daarbinnen een dwingende rol spelen, want de mens is meer dan een lichaam met het ‘kleine ik’: er is een superintelligentie die het lichaam bewoond. Het lichaam zelf is ook Goddelijk als een ingewikkeld heelal, waar het ‘kleine ik’ zich niet eens bewust van is en zelf alles reguleert. Het gaat er om de relatie te verbeteren tussen het superbewustzijn en het uiterlijke bewustzijn, dat is de boodschap van religie. Pijn verminderd niet, lijden wel.

Naast het fysieke lichaam is er een belevingslichaam waarbinnen het denken bestaat, dus ook de pijnervaring. Als je met een hamer op je duim slaat, voel je de pijn neurologisch in je hoofd, de duim zelf ‘voelt’ geen pijn. Door beproeving en de onvermijdelijke begane vergissingen ontstaat verdieping in het bewustzijn door reflectie over ervaringen (gewenst en ongewenst). Lijden is daarmee een kans tot geestelijke ontwikkeling en niet slechts een negatieve ervaring in lust.

Verschillende culturen en geloven houden zich bezig met het onderwerp van lijden, dit komt omdat de levende mens een voortdragend geheugen heeft. Bij een aantal dieren heeft het geheugen een veel korter bewustzijnsbestaan. Sterven overkomt altijd een ander, totdat het uur der waarheid persoonlijk zich aandient. Angst voor de dood is een mentale verzwaring van ervaringen van lijden.

In Tantra is de dood een LEVEND PERSOON: een godsenergie in een andere vorm.
Pijn ervaren kent een empirische lichamelijke, maar ook een psychologische kant. Alles wat wij als materie op aarde zien, is op atomair niveau een vacuüm, dus hoe men over iets denkt (het aangezichtspunt) bepaald de ervaring. Dit fenomeen heet Maya (zinsbegoocheling), die in enkel dualiteit kan bestaan. In de Tantra is er geen grens tussen Kosmische en Menselijke psyche het één strekt voort in het ander. Een rivier is een continu stroom, mensen komen en gaan. Het leven dat mij draagt is kwetsbaar, onstabiel en tegelijk blijvend en niet te verliezen, want het komt uit elkaar voort. Aards leven is een cyclus die permanent verslindt en tegelijk ook voedt, dat is ook een aspect van betekenis in het brood en wijn delen tijdens het laatste avondmaal van Jezus terwijl hij de woorden uitsprak dit ter zijner nagedachtenis te doen. Het kruisigingsverhaal is ook een verhaal boven het lijden (angst voor pijn) te staan. Als het persoonlijke leven zich verbindt met het AL, dan is er kracht. Kruis naar kracht zegt men dan…

Het gaat er dus om, hoe men met pijn omgaat, dat beïnvloedt de mate van lijden. Negatief kijken naar pijn als fout is geen oplossing, maar een mentale verzwaring. Pijn kan een verdieping zijn, waarmee je anders naar het leven gaat kijken. Ook pijn kent maten in golven, momenten van zekere rust zijn daarmee intenser te beleven. Met pijn kan men intenser leven in geestelijkheid ermee. Het geloof (ook bidden en antwoorden krijgen) is hierbinnen een verlichtend proces van ZIJN. Pijn is dus ook een middel tot geestelijke verdieping, waar men sowieso niet aan kan ontsnappen, want pijn ervaren en mate van lijden zijn niet te negeren, ook al bestaan ze enkel in het uiterlijke bestaan. Maar pijn blijft een moeilijke ‘zegen’.

Verslag: Ziegfried van Hoek

De Vriendschap Community Assadaaka stelt zich ten doel:
Een laagdrempelige organisatie, die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond.

Voor meer informatie tijdens kantooruren:
ASSADAAKA COMMUNITY: Polderweg 300, 1e etage, 1093 KP Amsterdam | Tel:  0647440672 | E. .(JavaScript must be enabled to view this email address)  | W. http://www.assadaaka.nl

vbcb

c ertd

cxczc

zxczcv

Gepost door ahmed op Monday, 06 January 2020
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Wat doe je om je zorgen even te vergeten?
Huisregels
Vrijdag 14 februari filmvertoning ‘De weg naar het paradijs’ van Wahid Sanouji
Een ontbijtbijeenkomst zijn met een presentatie over Koolmonoxide (CO)