homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Mentorschap, wat is dat? Deskundigheidsbevordering van Assadaaka voor de Vertrouwenspersonen

c87De Assadaaka Community organiseerde recentelijk een twee dagen durende deskundigheidstraining voor de door de organisatie gecertificeerde Vertrouwenspersonen. Deze maal werd diepgaand ingegaan op de taken, werkwijzen en methodieken van zogeheten mentoren.

Mentorschap is de wettelijke functie waarbij een extern persoon een niet zelfredzame persoon ondersteunt en wettelijk vertegenwoordigt. In Amsterdam bestaat het Bureau Mentorschap. De organisatie wil groeien en uitbreiden. Er is een bureau met 2 coördinatoren met 34 uur arbeidsomvang.

Deelnemers aan de cursus zijn een gepensioneerde mevrouw die altijd heeft gewerkt in de jeugdhulpverlening, een ander is een zeer ervaren verpleeghulp en een ander uit het bedrijfsleven en bankwezen. Gemene deler is dat deze personen zich in willen zetten in hun vrije tijd op een humane en menselijke wijze. Zij willen kwetsbare mensen ondersteunen in hun dagelijks zelfstandig kunnen leven.

Mentorschap is een juridisch begrip. U vindt het in 1995 Burgerlijk Wetboek. Doel van ‘mentorschap’ is om meerderjarige lieden die door ziekte of beperking hun materiele belangen niet kunnen behartigen, te kunnen vertegenwoordigen en of samen met cliënt beslissingen ten nemen omtrent de benodigde professionele zorg die ingeschakeld kan worden om een zelfstandig leven in eigen huis mogelijk te blijven maken.

Mentoren komen pas in actie als een mentor wordt aangesteld door de kantonrechtbank. Een mentor kan zelf een klant aanmelden voor een mentoraat bij de rechtbank. Iedere burger heeft dit wettelijk recht. Stichting Mentorschap heeft goede contacten met zorginstellingen, komt zo ook aan hulpbehoevende klanten.

Er zijn 110 vrijwilligers, die als mentoren optreden. De Stichting Mentorschap is na een rechterlijke beschikking wettelijk bevoegd om cliënten te vertegenwoordigen. Doel is de cliënt in staat te stellen om zich maximaal persoonlijk en materieel te ontplooien in het dagelijks leven. Mentor adviseert de eigen cliënt, vertegenwoordigt klant bij een zorgplanbespreking in een instelling, informeert het netwerk en familie van de klant.

Stichting Mentorschap Amsterdam is aangesloten bij de Stichting Mentorschap Nederland als koepel.

Er zijn familiementoren – onbezoldigd uit de eigen familiekring en beroepsmentoren, de laatsten zijn betaalde professionals. Verder zijn er beroepsorganisaties actief die er hun bedrijvigheid van maken.

Beroepsmentoren moeten voor het zelfde subsidiebedrag minder diensten leveren; maximaal 17 begeleidingsuren per klant per jaar. Verdienen circa 38 Euro per. Beroepskrachten zien een klant soms 3 uur per jaar , maar rapporteren wel omtrent aan het gerecht omtrent situatie van een klant.

Vrijwillige mentoren hebben meer tijd, aandacht en diensten aan klanten te leveren. Klanten zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijk beperkten, dementen, mensen met een psychiatrische aandoening.

Stichting Mentorschap Amsterdam heeft nu voornamelijk demente klanten in het bestand. Van deze doelgroep 70+ers gaan er relatief veel dood. De Stichting Mentorschap zet nu in op de werving van jongere klanten. Zulks uit de hoek van de geestelijk beperkten. 

Wat doet een SMA mentor: gaat een vertrouwensband aan, gaat uit van de wensen, levensstijl, overtuigingen van de klant en respecteert die zoveel mogelijk, bij beslissingen of keuzes maken die gemaakt worden. Financiële besluiten berusten bij een bewindvoerder. Separaat.

Een mentor is nieuwsgierig naar wat speelt of wenselijk is voor de klant, in de persoonlijk leef-woon-zorg situatie. Mentor let op de klant, of deze juist verzorgt wordt.
Voor zorgverleners is de mentor de overlegpartner namens cliënt. Bezoekt klant circa 1 of 2 maal per maand de klant. Neemt actief deel van het nemen van besluiten. Mentor houdt een logboek bij, die worden eens per maand geupload naar de site van de Stichting Mentorschap Amsterdam.

De Stichting Mentorschap moet de klantdossiers op orde houden voor de audit die de rechtbank jaarlijks uitvoert. De audit houdt een kwaliteitstoets in. Mentor stelt ook een jaarrapportage op ten behoeve van de rechtbank.

De rechtbank kan steekproefsgewijs de kwartaalrapportages van mentoren opvragen om de kwaliteit van de dienstverlening en rapportages te toetsen om te kunnen waarborgen. Mentoren houden zich niet bezig met financiën.

Mentorschap komt soms tot een einde; door overlijden van klanten, omzetting naar curatele (zelden). Soms wijzigt een mentor; om reden van persoonlijke aard, onvoldoende uitoefening of functioneren van mentorschap of na overlijden van de mentor. In enkele gevallen ontgroeien klanten het mentorschap en hervatten zij hun maatschappelijke zelfredzaamheid.

Het kan voorkomen buiten de Stichting Mentorschap, dat familieleden mentorschap aanvragen omdat er een financiële vergoeding mee samenhangt. Zij gaan soms niet voor de klant, maar in de eerste instantie voor de financiële overweging.

Soms gaat een ex-mentor van de Stichting er met een klant van de Stichting van door gaat door zelfstandig mentorschap aan te vragen bij de rechtbank om veel vergoedingen op te kunnen strijken. De Stichting kan hier niets tegen ondernemen. Dit is een ongewenst en negatief voorbeeld.

Ethische principes voor het mentorschap; a) principe van respect voor autonomie van de cliënt; b) het principe van niet schaden; c) het principe van weldoen; d) het principe van rechtvaardigheid.

Voluntaire mentoren hebben minimaal vier maal per jaar een intervisie-sessie op kantoor om ethische casuïstiek bespreekbaar te kunnen maken, om elkaar bij te kunnen sturen of te ondersteunen.

Integriteit staat centraal in het werk van een voluntaire mentor. Het aannemen van geschenken en beloningen is in principe niet ethisch in geval van een kwetsbare cliënt. Het kan indruisen tegen de vertrouwensrelatie welke een mentor behoort te garanderen, zonder eigen belangen van de mentor daarin in te brengen.

Het aannemen van geschenken van klanten door mentoren is bij Mentorschap Amsterdam feitelijk niet toegestaan.

Op het werk van voluntaire mentoren is een gedragscode van toepassing. Gedragscode voor het mentorschap kent de volgende belangrijke begrippen: geheimhouding, vertrouwelijkheid, respect voor cliënt en voor de (rest-) autonomie van de cliënt, geen belangenverstrengeling (werk/ dienstenrelatie), transparantie: uitdragen wie je bent en wat je doet als mentor, kritisch en respectvol naar de diverse ‘zorgpartijen’, de verantwoordelijkheid voor materiële zaken bij bewindvoerder laten.

In slechts enkele gevallen is een match tussen een cliënt niet geslaagd, soms meldt een klant het zelf, of de Stichting Mentorschap wordt geïnformeerd door een bij de cliënt betrokken hulpverlener. In slechts een enkel geval is een cliënt zelf voldoende mondig. Bij mismatch wordt een andere voluntaire mentor toegewezen.

Door: Rabbijn Simon Bornstein

Gepost door ahmed op Thursday, 05 August 2021
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalink



In verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
COVID VACCINATIE VOOR DE TWEEDE KEER BIJ ASSADAAKA OP 27 OKTOBER, zonder afspraak
Uitnodiging Assadaaka Wijk Café Gedeelde Waarden
Brei – les en handwerken
De nieuwe Donorwet – twee workshops