homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Mantelzorg: Bijeenkomst Zelfredzaamheid

baMalika Alhamidi van Civic Amsterdam leidt de bijeenkomst. Civic biedt ondersteuning voor praktische en psychische sociale vragen. Zelfredzaamheid is niet alleen jezelf kunnen aankleden of douchen, maar ook richting geven aan je leven.

Malika vraagt de deelnemers of zij naast zorg ook tijd voor zichzelf maken. Een bezoekster zegt dat ze dat wel doet en dat zij een planning voor zichzelf maakt. Vervolgens wordt er gevraagd of er een balans is qua lasten. Soms vindt een deelneemster het moeilijk, zij begeleid iemand in haar omgeving bij haar vele afspraken. Er wordt gevraagd of ze weet waar ze heen moet als het niet lukt om het zelf te regelen. De vrouw antwoordt dat ze dan iemand anders dat werk laat doen. De conclusie is dat deze vrouw behoorlijk zelfredzaam is en de dingen allemaal zelf regelt.

Malika vraagt hoe het bij anderen zit. Een andere deelnemer vindt het vermoeiend en geeft aan dat het luisteren haar vooral veel energie kost. Het gaat om een mevrouw die alleen woont en zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan mensen die haar taal spreken.  Malika vraagt of er gebruik wordt gemaakt van de diensten in de buurt, de vrouw krijgt verder hulp van andere vrouwen die ze kent. Ze heeft wel thuiszorg en vooral behoefte aan een luisterend oor. De mantelzorgster wordt gevraagd of ze als het haar niet uitkomt wel nee kan zeggen, ze antwoord bevestigend en kan duidelijk haar grens aangeven en neemt de tijd voor zichzelf als dat nodig is.

Malika vervolgt dat als u zelf zorg/hulp nodig hebt, dat u aan uzelf moet denken en stil moet staan bij waar u behoefte aan heeft. Zoek naar een organisatie die u daarbij kan helpen en ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers die boodschappen kunnen doen en een luisterend oor bieden een soort maatjesproject. Ook is er hulp bij het invullen van formulieren etc. U kunt hiervoor terecht bij Civic en Assadaaka om deels taken van u over te nemen om overbelasting te voorkomen. Ook zijn er workshops/trainingen om bijvoorbeeld assertiever te worden, er zijn ehbo-cursussen, weerbaarheidstrainingen, beweeg activiteiten en voorlichting omtrent voeding. Dit valt ook onder zelfredzaamheid, leren hoe u voor uzelf zorgt. Deze activiteiten zijn allemaal te vinden in het programmaboekje. Het thema is hoe versterkt u uw eigen kracht, waarin kunt u beter worden en waar kunt u terecht met een probleem als u zelf iets niet kunt (gebruik sociale kaart).

Het komt er op neer dat ontspanning, zelf bespreken waar u mee zit en hulp zoeken als u last heeft van de druk, ontzettend belangrijk is om de draaglast te verminderen.

Ahmed geeft aan dat veel mantelzorgers problemen hebben met hun grenzen aangeven. Sommigen komen zelfs de deur niet uit vanwege de drukte. Ook weten ze vaak de weg niet te vinden naar hulp. Hoe dit mogelijk is, is dat sommige mensen de sociale kaart wel kennen, maar behoefte hebben aan iets in de eigen taal. Ook zijn er veel taboes, waardoor hulp vragen vaak een drempel is.  En maatwerk is er niet altijd, omdat vertrouwen soms ontbreekt. Daarnaast hebben sommige mensen veel begeleiding nodig en dien je ze letterlijk bij de hand te nemen en naar een instantie te begeleiden. De groep die geïsoleerd is, de zorgmijders hebben zich niet vaak begrepen gevoeld bij sommige instanties en dit is de reden dat zij zich vaak terugtrekken.

Het zou mooi zijn als Civic, Cordaan en Assadaaka zouden samenwerken. Dit is heel belangrijk, omdat mensen wegens het vertrouwen snel bij Assadaaka aankloppen en dan een duwtje kunnen krijgen naar andere organisaties. Assadaaka verwijst mensen wel door naar Civic en Dynamo, omdat de middelen daar zijn. Een samenwerking zou zodoende profijtvol zijn. En mocht er onbegrip ontstaan, dan kan dat opgelost worden.

Malika meldt dat deze kwetsbare groep (zorgmijders) groot is in Oost en tevens onzichtbaar. Zij vraagt zich af hoe mensen dan zorg krijgen als ze dat nodig hebben. Ahmed zegt dat mensen ervoor kiezen om te creperen en bijvoorbeeld twee weken wachten totdat iemand boodschappen komt doen voor ze en ze vertikken het om naar een verzorgingstehuis te gaan. Het kan soms zelfs tot overlijden leiden. Veel mensen negeren ook de hulpvraag van anderen en/of is het niet zichtbaar genoeg.

Malika vraagt hoe we meer thuiszorg en ondersteuning bij hen kunnen brengen. Assadaaka probeert hierin te bemiddelen om de zorg thuis aan te bieden, door veel te praten. Het is een vertrouwenskwestie ook vanwege de taalbarrière en cultuursensitiviteit.

Een deelneemster vraagt of er een visitatieproject is, dit is het geval. Langdurige zorg wordt overgedragen aan andere instellingen en wordt niet door maatschappelijk werkers gedaan. Er wordt gevraagd of de langdurige zorg ook thuis kan worden aangeboden, dit kan uiteraard maar niet onder dwang.

Asmae vertelt dat mantelzorg onbekend is onder deze specifieke doelgroep, haar doel was om dit bekender en vertrouwder te maken en dit is een langdurig proces. Zij zal proberen om andere organisaties te benaderen en uit te nodigen om meer bekendheid aan hulp voor mantelzorgers te geven en om deze mensen door te verwijzen. We zitten nu in de beginfase en dit is iets waar we aan zullen blijven werken. Malika vraagt of er een verschil is te merken, na de serie van bijeenkomsten omtrent mantelzorg. Die is er zeker, mensen hebben nu meer vragen hieromtrent en er worden meer persoonlijke verhalen gedeeld. Bezoekers van Assadaaka pikken de informatie goed op uit de bijeenkomsten. In het begin was er veel schaamte, maar omdat er met respect met ieders verhaal wordt omgegaan, gaat het stap voor stap beter. Mensen durven nu meer hun eigen verhaal te vertellen en het is zeker een succes, het vertrouwen groeit.

Assadaaka biedt vijf keer per week een lotgenotenbijeenkomst aan, deze is voor alle mantelzorgers. Hier delen zij hun verhalen en ervaringen met elkaar op een veilige plek en bieden ze elkaar een luisterend oor. Dat gaat goed, mantelzorgers zorgen beurtelings voor elkaar. Dit doen zij door te rouleren, de ene keer kookt één persoon voor de ander etc., dit doen zij thuis en hier het hele jaar door. Iedere avond komen zij bij elkaar, het vertrouwen groeit hierdoor snel en er komt zo veel aan het licht. De mensen komen uit de Dapperbuurt, de Transvaalbuurt en ook Watergraafsmeer. Assadaaka heeft een goede ligging en is gevestigd in een sporthal, dit zorgt ervoor dat er minder een taboe rust op het zoeken van hulp. Niemand weet tenslotte wat je hier komt doen, men loopt een sporthal binnen. Het gevolg is een groei in zelfredzaamheid, de groepen zijn gemengd en divers. Op dit moment bestaat de meerderheid uit vrouwen, voorheen voerden de mannen de boventoon, het ideaal is een evenwicht tussen beide. Zo is de het belangrijk dat de toegankelijkheid er voor iedereen is en dat dit met respect voor elkaar geschiedt. Op de avonden worden tips en ervaringen uitgewisseld, ook vinden er voorlichtingen met een thema plaats. De meerderheid die komt heeft een migratieachtergrond en het gaat hier om een informele manier van respijtzorg. De geliefden van de mantelzorgers mogen meekomen, zo heeft de mantelzorger even rust en wat tijd voor zichzelf en kan dan aan andere activiteiten deelnemen. Één van de deelneemsters noemt Assadaaka haar tweede huis. En zij geeft aan dat ook in Transvaal er twee keer per week op maandag en donderdag er samen gekookt wordt, zij verzorgt dit, haar naam is Aïcha.

Tot slot, wordt er gevraagd of er vanuit Assadaaka met een groep kennis kan worden gemaakt met de workshops bij Civic. Er wordt afgesproken om hierover verder contact te hebben om hier verder invulling aan te geven en om vaker een bijeenkomst omtrent o.a. zelfredzaamheid te organiseren.

Er zal ook een wijkverpleegkundige worden uitgenodigd, zodat zij bijvoorbeeld informatie kan geven omtrent medisch gebruik (signalen herkennen) en de grens voor mantelzorgers op het gebied van medicatie bij kan brengen.

Nadia van Cordaan is een wijkverpleegkundige, zij heeft wat meer over zichzelf vertelt en wil het ook aan haar collega’s voorleggen om meer informatie te verstrekken. Zij zelf ziet mantelzorgers niet vaak en vond het een interessante bijeenkomst.

Asmae en Ahmed sluiten af en bedanken de organisaties, op drie September begint het seizoen weer, wij wensen alleen een fijne vakantie toe!

Verslag 17 juli 2018: Arkya

BEZOEKADRES: Vriendschapshuis-Wethouder Verheijhal, 1e etage, Polderweg 300, 1093 KP, Amsterdam - Telefoon: 0647440672 E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) - Website: http://www.assadaaka.nl

Gepost door ahmed op Wednesday, 18 July 2018
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Uitnodiging SuikerFeest Eid Al Fitr bij Assadaaka Community en NMI
Basiscursus Vertrouwenspersoon bij Assadaaka Community
Uitnodiging Buurt Iftar bij Assadaaka Community
Samen Vieren we de Vrijheid in Oost