homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Lezing Ahmed El Mesri over bespreekbaar maken van taboes, 15 maart 2013.

ahmeeLezing bij de bijeenkomst ‘Jezelf kunnen zijn in de Indische Buurt’, 15 maart 2013. Motto: ‘Het beste advies dat je als ouder aan je kind kunt geven is: Wees wie je bent, Wees jezelf!’ (Whoopi Goldberg).

Goedenavond en een hartelijk welkom aan alle aanwezigen op deze bijeenkomst!

Het thema van vanavond is het bespreekbaar maken van taboes over seksuele diversiteit, als vervolg op het trainingsweekend van 5 en 6 oktober vorig jaar. Dat trainingsweekend had hetzelfde thema.
Op 25 januari jl. hadden wij eenzelfde bijeenkomst, getiteld: Jezelf kunnen zijn in Oost. En vandaag dus Jezelf kunnen zijn in de Indische Buurt. Misschien heeft u hierover gelezen in de vooraankondiging.
Wij kijken ook met veel belangstelling uit naar de werkconferentie van het Stadsdeel op 4 april a.s. over het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit in het kader van het anti-discriminatiebeleid in Oost. Deze conferentie sluit aan bij waar wij zelf en andere buurtonrganisaties al geruimte tijd mee bezig zijn en wij voelen ons hierin dan ook ondersteund door het Stadsdeel.

De bijeenkomst van vanavond is georganiseerd door Assadaaka Community, door stichting De Bloem, intercultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen in Oost, en door stichting Sadhna.
Ik ben Ahmed El Mesri, oprichter en voorzitter van de Assadaaka Community.
Wij, als organisatoren van deze avond, vinden het belangrijk dat er over seksualiteit in het algemeen en seksuele diversiteit in het bijzonder gesproken wordt. Daarom hebben wij de krachten gebundeld en een doel geformuleerd, waaraan wij vanaf nu verder willen gaan werken.

Wij merken namelijk voortdurend in onze werkzaamheden dat het praten over seksualiteit nog steeds een taboe is. Voor Nederlanders is het vaak al moeilijk om erover te praten, voor migranten geldt dit mogelijk in nog sterkere mate. De culturele en vaak ook religieuze achtergrond bepaalt de kijk op seksualiteit in hoge mate.
De traditionele kijk op seksualiteit is nog altijd dat een man en een vrouw met elkaar trouwen en vervolgens samen kinderen krijgen en opvoeden. Maar de wereld is heel divers en zoals het huwelijk al lang niet meer de enige vorm is waarbinnen mensen samen een leven opzetten en leiden, zo geldt ook dat seksualiteit niet uitsluitend is voorbehouden aan en binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw.
Dat is op zich al moeilijk genoeg. Heel veel mensen hebben het hier nog steeds moeilijk mee, ondanks tientallen jaren van emancipatie, discussie, informatieverstrekking, wetenschappelijke studies en wat er allemaal nog meer is gedaan om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en te integreren in onze denkwijze als Nederlandse samenleving. Nog steeds beschouwen heel veel mensen alles wat afwijkt van de norm als taboe. Er wordt niet over gepraat en zelfs wanneer iemand de moed heeft om het ter sprake te brengen, dan wordt het nog vaak verder doodgezwegen.

Dat er door veel mensen met afkeuring wordt gekeken naar andere vormen van seksualiteit komt ook voort uit angst. De angst voor het onbekende, voor het ‘anders’ zijn van de ander. Want als ‘ik’ erken dat ‘jij’ ànders bent, dan schokt dat mijn beeld van de werkelijkheid, van hoe ik denk dat het hoort en hoe mij geleerd is dat het hoort te zijn. Dan gebeurt er iets in mijn hoofd: dan wil ik jou uitsluiten, buiten mij houden, want het is veel te eng om het ‘andere’ toe te laten. Zo sluiten we mensen buiten vanuit onze eigen angst.
De waarheid is dat het ‘anders zijn’ ons maakt tot wie we als wereldbevolking
zijn: één grote mensenmassa van allemaal heel verschillende mensen, die allemaal ten minste een aantal fundamentele dingen gemeen hebben: we zijn allemaal mensen, we willen er allemaal bij horen en we verlangen allemaal naar liefde – in welke vorm dan ook. Dat is wat ons bindt. Altijd. Overal.

Wanneer mensen gevoelens hebben die afwijken van de norm is het al vaak moeilijk om hierover met zichzelf in het reine te komen, mede omdat ze de reacties van de omgeving vrezen. Ze moeten erkennen dat ze ‘anders’ zijn dan de rest en daarmee kunnen ze rekenen op commentaar en soms veel erger, op afkeuring en uitsluiting, soms zelfs uitsluiting door de eigen familie.
Te denken valt aan mensen die zich aangetrokken voelen tot iemand van hun eigen geslacht, aan mensen die het gevoel hebben dat ze geboren zijn in een verkeerd lichaam , maar ook aan mensen die zich niet willen beperken tot één partner binnen het huwelijk. Of welke vormen er maar denkbaar zijn…

Wanneer zij dan ook nog op een muur van zwijgen, van onbegrip en zelfs van rechtstreekse afwijzing en vijandigheid stuiten, dan kunnen deze mensen daarvan in grote emotionele problemen geraken, die kunnen leiden tot nog ingrijpender psychische en zelfs lichamelijke problematiek. Er zijn genoeg gevallen bekend van mensen die uiteindelijk zelfs zelfmoord hebben gepleegd omdat de druk vanuit de omgeving hen te groot was geworden. De druk van niet zichzelf kunnen zijn.

Om deze dingen te voorkomen en te vermijden is het belangrijk dat niet alleen wij, de organisatoren, onze krachten bundelen, maar dat ook alle betrokkenen hardop durven erkennen dat er een probleem is. Hierbij kunnen we denken aan ouders, leerkrachten, religieuze instellingen en leiders, autoriteiten, medische instellingen, zelforganisaties, ja zelfs de maatschappij in het algemeen, elk met onze eigen achtergrond en onze eigen plek in de samenleving. 
Want als mensen hebben wij een verantwoordelijkheid. Niet alleen voor onszelf maar ook voor onze naasten en voor de mensen die wij op ons pad tegenkomen. De verantwoordelijkheid om ieder medemens met respect te bejegenen en in zijn eigen waarde te laten, ook als we het niet eens zijn met de wijze waarop iemand zijn of haar leven wil inrichten. Dat betekent ook dat we iemand de ruimte durven laten en gunnen om zichzelf te zijn – hoe dat er ook uitziet. En dat we binnen onze eigen kring de moed durven opbrengen om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

Seksualiteit is en blijft een hoogstpersoonlijke intieme uiting van wie we als mens zijn. Maar het is ook een ingewikkeld levensgebied binnen een samenleving en wij verwachten dan ook niet dat wij hier, op deze informatiebijeenkomst, meteen tot kant-en-klare oplossingen kunnen komen. Wel kunnen we komen tot een aantal aanbevelingen, aan de hand waarvan wij een vervolgplan kunnen uitwerken.
Voor de discussie willen we alvast de volgende punten onder de aandacht brengen:
• Informatieverstrekking. Wij denken dat informatieverstrekking heel belangrijk is; en gezien de gevoeligheid van het onderwerp moet er ook aandacht worden besteed aan wat die informatie over seksualiteit bij mensen teweeg kan brengen en hoe daarmee om te gaan – binnen en buiten de eigen kring, bij de opvoeding, op scholen, enzovoort;
• Erkenning en acceptatie van seksuele diversiteit en van andere samenlevingsvormen dan het huwelijk;
• Het tegengaan van discriminatie en van verbaal en non-verbaal geweld, b.v. tegen homo’s.
• Het stimuleren van ouders en andere betrokkenen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken in een vertrouwensomgeving.

En als ik een beetje verder fantaseer over wat wij in de toekomst kunnen betekenen, dan valt wat mij betreft te denken aan het opzetten van een trefpunt waar mensen die in hun eigen omgeving geen begrip krijgen, opgevangen kunnen worden en begeleid kunnen worden.
Dat is natuurlijk verre toekomstmuziek en het mooiste zou zijn als dit helemaal niet nodig zal blijken omdat wij inmiddels begrip hebben gekweekt. Maar helaas is het nog steeds niet zover en is er nog veel te doen.
Ik hoop voor nu op een vruchtbare en zinvolle bijeenkomst.

Dank u wel.

Gepost door kamal op Sunday, 17 March 2013
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Liefde kent geen grenzen of labels
Verkiezingsbijeenkomst bij Assadaaka Community (het Europees Parlement)
Zondag 12 mei 2024 viering Moederdag
Doneer voor het Offerfeest (Eid Al-Adha) 2024 aan de arme Amsterdammers!