homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Kennis maken met de Alliantie Informele Zorg

fadDe Open Alliantie heeft op donderdag 5 maart jl. van 15.30-17.30uur zichzelf en haar visie op informele zorg gepresenteerd, haar plannen voor 2015 en er was ruimte voor potentiële nieuwe leden om zichzelf d.m.v. een pitch aan te melden bij de Alliantie Informele Zorg. Het was een geslaagde middag. Ruim zestig mensen waren er voor gekomen om deze bijeenkomst bij te wonen.

Inleiding Ahmed El Mesri informatiedag Alliantie Informele Zorg.

Goedemiddag dames en heren. Wat fijn dat u aanwezig bent bij deze informatiebijeenkomst van de Alliantie Informele Zorg. Misschien denkt u: ik heb lang niets van jullie gehoord, wat doen jullie nu eigenlijk? Op deze middag zullen we uitleg geven over waarom de Alliantie in het leven is geroepen, wat onze doelstellingen en plannen zijn en zult u uitgenodigd worden om daarin mee te denken.

De Alliantie Informele Zorg is ontstaan uit de behoefte om als organisaties die informele zorg aanbieden, invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente en mede vorm te kunnen geven aan de ontwikkelingen in de praktijk. Met de transities in het sociaal domein vinden grote veranderingen plaats in de manier waarop kwetsbare bewoners zorg en ondersteuning krijgen. Professionele inzet is hierbij niet meer vanzelfsprekend. De overheid wil dat mensen meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen. Dat is op zich prima, maar mensen die dat nodig hebben, moeten te allen tijde kunnen rekenen op passende en kwalitatief goede zorg en ondersteuning. De overheid verzekert ons dat dit het geval is. Maar wij hebben onze twijfels. Bovendien zijn kwetsbare bewoners vaak onzichtbaar.

Als vrijwilligersorganisaties staan we dicht bij de mensen. Wij zien mensen die moeilijk de weg weten te vinden naar reguliere instanties of niet over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om hun ondersteuningsvraag goed te formuleren. Ze blijven daardoor bij formele zorg- en welzijnsorganisaties buiten beeld en worden vaak onterecht als ‘zorgmijders’ bestempeld. Wij weten deze mensen te vinden. Wij weten hen passende hulp en ondersteuning te bieden en ze door te verwijzen naar de juiste instanties waardoor ze de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De overheid doet bij deze ontwikkelingen een steeds groter beroep op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Mensen moeten uit medemenselijkheid zich meer voor elkaar gaan inzetten. Daarbij lijkt vergeten te worden dat Nederland een van de landen is met de meeste mantelzorgers en inwoners die op vrijwillige basis zich voor anderen inzetten. Er gebeurt dus al ontzettend veel. Wij moeten er daarom voor waken dat deze vrijwilligers niet worden overbelast. Daarnaast nemen de zorgvragen van kwetsbare bewoners alleen maar toe.

Nieuwe vrijwilligers kunnen niet zomaar worden ingezet bij kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen of mensen met een psychische of verstandelijke beperking; doelgroepen waarvan de begeleiding nu de verantwoordelijkheid is van de gemeenten.

Als vrijwilligersorganisaties hebben we jarenlange ervaring met het ondersteunen van kwetsbare bewoners en de inzet van vrijwilligers.
Dit doen wij bovendien al van oudsher op buurtniveau. Wij beschikken daarom over de kennis, ervaring en vrijwilligers die onmisbaar zijn voor de transities en het ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning die aansluiten bij de wijkzorg die tegelijk met de transities worden ingezet. Wij zien onszelf dan ook als waardevolle en onmisbare partner in deze ontwikkelingen. Op papier is een grote rol weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, maar hun rol in de praktijk is nog niet gewaarborgd.

Met een aantal aanbieders van informele zorg hebben wij daarom de krachten gebundeld en de Open Alliantie voor Informele Zorg opgericht. Het doel van de Alliantie is om bij te dragen aan een verantwoorde en effectieve inzet van informele zorg en de belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die deze zorg leveren, te behartigen. Gelukkig heeft de gemeente ingezien dat het niet genoeg is om de belangrijke rol van vrijwilligersorganisaties alleen in beleidsstukken op te nemen maar dat het hen ook in de praktijk mogelijk moet worden gemaakt om deze rol daadwerkelijk te kunnen spelen. De Alliantie heeft kunnen bedingen het convenant wijkzorg heeft kunnen ondertekenen en daarmee haar positie als gelijkwaardige gesprekspartner vanuit de informele zorg heeft vastgelegd.

De belangrijkste doelstellingen van de Alliantie zijn:
• De kwaliteit van zorg waarborgen door een verantwoorde inzet van vrijwilligers en een signaalfunctie bij uitblijvende hulp en ondersteuning van kwetsbare bewoners
• Een effectieve en verantwoorde samenwerking tussen formele en informele zorg- en welzijnspartijen stimuleren, bijvoorbeeld door het creëren van een duidelijke aanspreekpunt en wederzijdse deskundigheidsbevordering tussen professionals en vrijwilligers
• In samenwerking met formele zorg- en welzijnspartijen nieuwe vormen van hulp en ondersteuning ontwikkelen die voldoen aan de vraag van kwetsbare bewoners
• Visieontwikkeling op informele zorg en de grenzen bewaken van de vrijwilligers
• Belangenbehartiging en ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die informele zorg aanbieden

In de afgelopen maanden zijn wij met de kernteam van de Alliantie bezig geweest met de eerste stappen om deze doelstellingen in praktijk te behalen. Dit bestond voornamelijk uit het concretiseren van onze speerpunten, het in kaart brengen van de verschillende partijen die hier een rol bij spelen en het uitwerken van een aantal concrete producten en diensten die wij kunnen aanbieden en verder willen ontwikkelen.

Vanmiddag presenteren wij onze visie en missie en geven we aan de hand van twee concrete voorbeelden aan hoe wij als Alliantie Informele Zorg kunnen bijdragen aan een verantwoorde inzet van informele zorg en het waarborgen van goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare Amsterdammers. Wij hopen dat wij u daarmee een beter beeld geven van wat de Alliantie kan en wil en nodigen u uit om hierin mee te denken.

De Alliantie heeft grote ambities en er is veel werk te verrichten. Er zijn meer mensen nodig om dit voor elkaar te krijgen. We geven daarom vanmiddag 5 organisaties de gelegenheid om zich te presenteren en aan te geven hoe hun doelstellingen aansluiten bij de speerpunten van de Alliantie en wat zij daarin zouden kunnen en willen betekenen. Met andere potentiële leden maken wij graag op een nader moment kennis. Zodoende hopen we dat meer organisaties voor informele zorg zich bij ons aan zullen aansluiten en mee zullen helpen om onze belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.

Ik wens u veel plezier en voelt u zich vooral vrij om uw ideeën, wensen en zorgen met ons te delen zodat wij samen kunnen werken aan een kwalitatief goede zorg en ondersteuning van kwetsbare bewoners van Amsterdam Oost. 

©Ahmed El Mesri 5 maart 2015

Gepost door ahmed op Saturday, 14 March 2015
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalinkIn verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
COVID VACCINATIE VOOR DE TWEEDE KEER BIJ ASSADAAKA OP 27 OKTOBER, zonder afspraak
Uitnodiging Assadaaka Wijk Café Gedeelde Waarden
Brei – les en handwerken
De nieuwe Donorwet – twee workshops