homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Evaluatie cameratoezicht: meer onderzoek nodig

De rapportage over de evaluatie van het cameratoezicht staat online: Bestuursstukken Cie AZM Meest opvallend aan de evaluatie is dat de meeste vragen die worden opgeworpen, niet worden beantwoord. Zo is het onbekend of de stijging van het aantal aangiftes nu een positief of een negatief effect is van het cameratoezicht. En zo is het ook “moeilijk te beantwoorden” of de overlast zich nu heeft verplaatst. 
De conclusies van het rapport zijn dat “de meeste betrokkenen, met name winkeliers, positief zijn over het cameratoezicht” en de belangrijkste aanbeveling is, “dat er meer onderzoek nodig is”
Hieronder enkele citaten uit het rapport:

Is de overlast verminderd door het cameratoezicht?
Nee en ja. Doel bij aanvang van het project was dat het aantal aangiftes en klachten over overlast bij de politie met 10% zou dalen. Dit doel is niet gehaald: op sommige terreinen is het aantal aangiftes verminderd, op andere terreinen is dit juist gestegen. Aan het gebruik van politiecijfers kleven wel wat nadelen, zo zou de toename van het aantal aangiftes ook een teken kunnen zijn dat het cameratoezicht wel werkt: er zijn immers meer incidenten waargenomen.

Het doel dat 25% van de bewoners, winkeliers en passanten aangeeft dat de overlast in de buurt verminderd is na de invoering van het toezicht, is wat de bewoners en winkeliers betreft ruimschoots gehaald: respectievelijk 31% en 54% is van mening dat de overlast verminderd is. Onder passanten is het doel net niet gehaald: van hen vindt 22% dat de overlast verminderd is. Een groot deel van de bewoners en passanten (respectievelijk 43% en 49%) weet niet of de overlast is verminderd of toegenomen door het cameratoezicht.

Voelen mensen zich veiliger door cameratoezicht?
Ja. De gevoelens van veiligheid zijn in het cameragebied sinds de invoering van het toezicht gestegen. Het doel dat 10% van de bewoners van Zeeburg aangeeft zich veilig(er) te voelen is dan ook gehaald. In de enqu?tes geeft eveneens een aanzienlijk deel van bewoners (46%), passanten (45%) en winkeliers aan zich veiliger te voelen door het cameratoezicht.

Is men blij met cameratoezicht?
Ja. Vooral winkeliers staan positief tegenover cameratoezicht: zij voelen zich in meerderheid veiliger doordat er camera?s hangen (62%) en ongeveer de helft denkt dat er door het cameratoezicht minder delicten worden gepleegd. Bewoners en passanten zijn over het algemeen gematigd positief over het cameratoezicht, bijna de helft voelt zich veiliger door de camera?s (respectievelijk 46% en 45%). Wel vindt 31% van de passanten en 25% van de bewoners het cameratoezicht een aantasting van de privacy en denkt de helft van de bewoners en 62% van de passanten dat problemen zich naar andere straten verplaatsen door het cameratoezicht.

Hebben de problemen zich verplaatst?
Waarschijnlijk een beetje. Het is moeilijk deze vraag te beantwoorden, omdat toename van overlast in een ander gebied niet per se veroorzaakt wordt door verplaatsing. Sowieso is het moeilijk aan te geven de overlast op sommige plekken nou is toe- of afgenomen, omdat sommige soorten van overlast van zijn afgenomen en andere juist toegenomen. De situatie lijkt in het cameragebied verbeterd te zijn, wellicht ten koste van andere gebieden. Hoewel de politiecijfers rond de verplaatsing lastig te interpreteren zijn, laten de enqu?te en kwalitatieve gegevens van de politie zien dat veel mensen in ieder geval denken dat de problemen zich verplaatst hebben. De politie meent ook dat er enige sprake is van verplaatsing, maar denkt wel dat het per saldo rustiger is geworden in de wijk.

Gepost door ZaZkia op Thursday, 12 October 2006
Share |
PolitiekZBPermalink


Het aantal aangiftes is niet gedaald, met name winkeliers zijn blij, de overlast voor hun winkels is weg, maar geen crimineel is bekeerd door een camera. En of de overplast verplaatst is, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Kunnen in dat vervolgonderzoek de lokale dealers niet gevraagd worden of zij liever op het makassarplein of in de straatjes erom heen staan? Oh ja, en of zij minder zijn gaan dealen door de camera’s, niet te vergeten.

Het rapport is positiever dan de resultaten die erin vernoemd worden. Slechts de helft van de ondervraagde bewoners is positief. Maar liefst 1 op 4 respondenten vindt het een schending van de privacy. (Dit is echt meer dan ik gedacht had)
En 62% denkt dat de overlast is verplaatst.

Ik zou het een schande vinden als op basis hiervan het cameratoezicht wordt uitgebreid.

Maar het gerucht gaat, dat er al nieuwe mensen voor cameratoezicht worden aangetrokken. Staat het succes van de camera’s voor het bestuur soms al vast?

Reactie #1, gepost door: ZaZkia op: 10/12 om 10:14 AM


Wat een vaagheid. Het is gewoon een slecht onderzoek. Er is, blijkbaar, GEEN sprake geweest van een duidelijk gedefineerde ‘nulmeting’ noch dat er vooraf duidelijk definities zijn vastgesteld. Meten is weten, en ik begrijp uit bovenstaande dat er weing harde data zijn, en dat er veelal vanuit het buikgevoel wordt geredeneerd. Welk onderzoeks(?)buro heeft hier ongegeneerd zijn zakken mee lopen vullen ?
Kortom: doel niet gehaald, camera’s weghalen, goede nulmeting doen en overnieuw beginnen met de proef.

Reactie #2, gepost door: evert op: 10/12 om 11:44 AM


Maar het was dus achteraf gezien toch een juichrapport, dat door 4 van de 5 partijen (muv SP) positief werd ontvangen.
Alleen Mark (SP) benadrukte dat er nauwelijks cijfermateriaal was, dat er uit het rapport geen sterke conclusies vielen te trekken, maar dat het rapport dat toch wel deed.

De uitkomst is dankzij een motie van de PvdA die bij monder van Bert Pots zei het toch heel erg moeilijk te hebben gehad met de kwestie van het cameratoezicht. Evenals GroenLinks en D66, die ondanks die moeizaamheid akkoord gingen met het bestuur en een amendement (van de PvdA)  waarin het cameratoezicht in de Indische Buurt nog 2 jaar zo doorgaat, in plaats van de oorspronkelijke 4 jaar, en dat in januari wordt ge?valueerd aan de hand waarvan over 2 jaar moet worden ge?valueerd.

Er komt nog een persbericht over van de Stadsdeelraad, en dat is een unicum in de geschiedenis van het stadsdeel, dat de Raad, (dus de volksvertegenwoordiging, die uiteindelijk beslist, en niet het bestuur, dat die beslissingen uitvoert) met een persbericht komt. Ik ben benieuwd.

Reactie #3, gepost door: zazkia op: 10/19 om 08:58 AM


Woah! dit is goed te gebruiken voor mijn werkstuk!
goed werk! en ga zo door!

Jesper.

Reactie #4, gepost door: Jesper dijkstra op: 11/01 om 11:22 AM


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Bevrijdingsdag Iftar voor Politie en Brandweer Amsterdam Oost
Dag van de Arbeid 1 mei 2020
Freedom Fighters Festival
Uitnodiging: Workshop ‘Naambordjes maken’