homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Dringend vrijwilligers gezocht (M/V): Wil je graag mensen helpen?

Wil je graag mensen helpen of zoek je naast je studie een uitdaging?
Zin om je studie al een beetje in de praktijk te brengen of een heel nieuwe ervaring op te doen? Wil je graag mensen helpen of zoek je naast je studie een uitdaging?
WORD VRIJWILLIG NT2-DOCENT!
Heb je tijd om van 18.00-19.30 uur of van 19.30-21.30 uur op maandags-, woensdags-, of vrijdagsavonds Nederlandse taalles te geven, neem dan contact op met Multiculturele Vereniging Assadaaka. Wij bieden onder andere Nederlandse taallessen, computerlessen, sport en medisch spreekuur aan migranten en zijn gevestigd in Buurthuis de Meevaart in de Indische Buurt, Balistraat 48 a, Amsterdam.
Kijk voor meer informatie over Assadaaka op http://www.assadaaka.tk of http://www.vriendschapassadaaka.web-log.nl, of neem meteen contact op:
- tel: 020-6653320 of 06-10112691 (maandags, woensdags, vrijdags en zondags van 18.00 tot 22.00 uur)
- e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address) of .(JavaScript must be enabled to view this email address).

ONDERSTEUNER (M/V) BIJ COMMUNICATIE
Het ontwerpen en samenstellen van allerlei communicatie-uitingen zoals brochures, pers-berichten en speeches. Eventueel deze ook kunnen plaatsen op de website.
Gevoel voor taal, eventueel ook andere talen. Affiniteit met de vele verschillende culturen die lid zijn van de vereniging.
Leuke, enthousiaste ploeg vrijwilligers. Vriendschappelijke sfeer. Allerlei mogelijkheden om eigen initiatieven te ontplooien.
De diversiteit van de leden, het plezier en de mogelijkheid om met anderen aan projecten te werken.

Taakomschrijving
Nederlandse les voorbereiden en daadwerkelijk geven aan groepen enthousiaste mensen die Nederlands willen leren. Een vrijwilliger geeft ‘s avonds één keer per week twee uur Nederlands aan een vaste groep van circa twaalf mensen.
Eisen
Nederlands beheersen, goed contact kunnen maken met mensen, je kunnen verplaatsen in anderen, in kunnen schatten wat mensen begrijpen, creatief zijn.
Wat heeft de organisatie te bieden
Begeleiding. Er is de mogelijkheid mee te lopen bij verschillende lessen Nederlands, mededocenten kunnen advies geven. Inspraak. Geen proeftijd, maar de leerlingen wordt wel gevraagd of de leraar geschikt is. Verder biedt de organisatie een verzekering en vrijwilligerscontract.
Wat maakt het werk de moeite waard
De organisatie telt ongeveer 50 vrijwilligers. Je krijgt er veel voor terug: het lesgeven is een leerzame ervaring en de leerlingen zijn zeer gemotiveerd, waardoor er een erg prettige sfeer in de klas en daarbuiten heerst. De leerlingen komen uit alle delen van de wereld. De werksfeer is prettig: leuke collega’s, ruimte voor eigen inbreng en initiatieven, prettige organisatie.
Werktijden
Twee uur lesgeven en ± een half uur voorbereiden.
Aannameprocedure
Kennismakingsgesprek met de coördinator. Je loopt in het begin één of meerdere lessen mee. Er is geen proeftijd.

COÖRDINATOR (M/V) TAALWINKEL BIJ EEN MULTICULTURELE ORGANISATIE
Taakomschrijving
Coördineren van de activiteiten rond de taalwinkel, zoals groepen indelen, leraren begeleiden, contacten met het bestuur van de Vereniging, inschrijving helpen opzetten, kwaliteitsimpulsen geven, vrijwilligersoverleg, het inschrijven van lesnemers.
Eisen
Goede contactuele vaardigheden. Inlevingsvermogen. Het in kunnen schatten op welk taalniveau mensen functioneren, organisatietalent hebben, beslissingen kunnen nemen, praktische instelling.
Wat heeft de organisatie te bieden
Begeleiding, inspraak, onkostenvergoeding, verzekering, vrijwilligerscontract.
Wat maakt het werk de moeite waard
hartelijk en open. Door het multiculturele aspect leert men veel culturen kennen. Docenten geven aan dat ze ‘energie’ krijgen van de werkzaamheden. Het werken voor deze vereniging is een ‘verrijking’.
Werktijden
Aanwezigheid tenminste 1 keer per week tijdens de lestijden: maandags-, woensdags-, en vrijdagsavonds.
Aannameprocedure
Kennismakingsgesprek met de coördinator. Je loopt in het begin meerdere keren met de lessen en het kantoor mee. Er is geen proeftijd.

COÖRDINATOR THEMA-AVONDEN (M/V) BIJ EEN MULTICULTURELE ORGANISATIE
Taakomschrijving
Het is de bedoeling dat actuele thema’s zoals bijvoorbeeld het nieuwe zorgstelsel, nieuwe belastingstelsel maar ook thema’s zoals hiv, aids, gezonde voeding, kinderopvang in het lesprogramma verwerkt worden. Aansluitend wordt er dan een thema-avond over gehouden. De coördinator heeft de taak om samen met de leerkrachten het lesmateriaal te verzorgen en de thema-avonden te organiseren. Het is een uitdagende baan die om creativiteit vraagt. Je staat er niet helemaal alleen voor. Er is een team van mensen aanwezig waar je op terug kunt vallen.
Eisen
Initiatiefrijk, creatief en doorzettingsvermogen, computervaardigheden.
Wat heeft de organisatie te bieden
Begeleiding, deskundigheidsbevordering d.m.v. informatiebijeenkomsten, inspraak. De mogelijkheid om multiculturaliteit en het enthousiasme van de leden in levende lijve te ervaren.
Wat maakt het werk de moeite waard
De organisatie is een multiculturele vereniging waar tientallen verschillende nationaliteiten activiteiten ontplooien. Er heerst een gezellige, ongedwongen sfeer en er is ruimschoots de mogelijkheid tot interactie met mensen en het nemen van nieuwe initiatieven.
Werktijden (in overleg)
Aannameprocedure
Kennismakingsgesprek met de coördinator. Je loopt in het begin één of meerdere keer mee. Er is geen proeftijd.

TEVENS GEVRAAGD: STAGIAIR BIJ ASSADAAKA EN ‘T BLIJVERTJE OP DERDE OOSTERPARKSTRAAT 64.

Over de organisatie: Buurtcentrum ‘t Blijvertje is gevestigd in een
gekraakte etage. Huurders, krakers, tijdelijke huurders en antikrakers
hebben de verwaarloosde etage opgeknapt om een ruimte te creëren voor
initiatieven uit de buurt en de stad. De multiculturele organisatie
Assadaaka is een van de organisaties die gebruik maakt van de ruimte.
Assadaaka houdt overdag een spreekuur waar mensen worden geholpen met
vragen over instanties en administratie. Assadaaka specialiseert zich
in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en draagt actief bij aan het
ontwikkelen van de civil society in de Oosterparkbuurt en Oost.
Assadaaka en ‘t Blijvertje zijn radicale organisaties: we bieden niet
alleen hulp maar proberen ook actief het beleid te hervormen zodat het
beter aansluit bij de doelgroepen. Assadaaka en ‘t Blijvertje zijn ook
gerenommeerde organisaties: Assadaaka ontving diverse prijzen en ‘t
Blijvertje heeft in een korte tijd een naam opgebouwd op het gebied
van actie en activiteiten.

Wat we vragen: Een stagiair die voor een of meerdere dagen in de week
het spreekuur wil draaien. Het is belangrijk dat je kennis van
instanties en instellingen combineert met een gevoel voor de
doelgroep. Die doelgroep bestaat voor een deel uit mensen die kampen
met diverse problemen en die vaak te ongeorganiseerd en onbekwaam zijn
om hun weg te vinden naar de juiste instelling. Dat vraagt gevoel voor
individuen. Maar daarnaast willen we ook dat je actief meehelpt om
collectieve organisatie te bevorderen door bijvoorbeeld
informatiebijeenkomsten te organiseren.

Wat we bieden: ‘t Blijvertje is een bloeiende organisatie met een
collegiale sfeer. We hebben veel bereikt en we hebben veel ambities.
Het is een van de zeer weinige multiculturele grass roots organisaties
in Amsterdam en de enige in de Oosterparkbuurt. Je kan hier
competenties ontwikkelen die noodzakelijk zijn om welzijnswerk en
opbouwwerk goed te doen. Door contacten met andere organisaties,
bestuurders, professionals en experts kan je bovendien een groot en
divers netwerk opbouwen. Je wordt begeleid door de voorzitter van
Assadaaka, Ahmed El Mesri. Waar nodig zoeken we extra begeleiding.
Vroegere stagiairs van Assadaaka hebben nu werk gevonden bij
welzijnsinstellingen en zijn vaak nog steeds actief als vrijwilliger

Vergoeding: reiskosten kunnen worden vergoed. Wellicht kunnen we een
potje vinden voor een bescheiden stagevergoeding maar veel zal dat
niet zijn.


GEVRAAGD: VRIJWILLIGERS BIJ ASSADAAKA EN ‘T BLIJVERTJE

Over de organisatie: Buurtcentrum ‘t Blijvertje is gevestigd in een
gekraakte etage. Huurders, krakers, tijdelijke huurders en antikrakers
hebben de verwaarloosde etage opgeknapt om een ruimte te creëren voor
initiatieven uit de buurt en de stad. De multiculturele organisatie
Assadaaka is een van de organisaties die gebruik maakt van de ruimte.
Assadaaka houdt overdag een spreekuur waar mensen worden geholpen met
vragen over instanties en administratie. Assadaaka specialiseert zich
in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en draagt actief bij aan het
ontwikkelen van de civil society in de Oosterparkbuurt en Oost.
Assadaaka en ‘t Blijvertje zijn radicale organisaties: we bieden niet
alleen hulp maar proberen ook actief het beleid te hervormen zodat het
beter aansluit bij de doelgroepen. Assadaaka en ‘t Blijvertje zijn ook
gerenommeerde organisaties: Assadaaka ontving diverse prijzen en ‘t
Blijvertje heeft in een korte tijd een naam opgebouwd op het gebied
van actie en activiteiten.

Wat we vragen: Er zijn veel mensen actief bij ‘t Blijvertje op
allerlei vlakken maar we zijn met name op zoek naar mensen die
activiteiten willen helpen organiseren die buurtbewoners bij elkaar
brengen en/of die willen helpen bij het spreekuur. Het kan gaan om
recreatieve activiteiten zoals een straatfeest maar ook om
informatiebijeenkomsten over thema’s als de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Bij het spreekuur gaat het vooral om het verwelkomen
van mensen en het oplossen van kleine problemen (zoals het invullen
van formulieren). Zolang het past in het concept staan we open voor
alle ideeën.

Wat we bieden: ‘t Blijvertje is een bloeiende organisatie met een
collegiale sfeer. We hebben veel bereikt en we hebben veel ambities.
Het is een van de zeer weinige multiculturele grass roots organisaties
in Amsterdam en de enige in de Oosterparkbuurt. Het is er gezellig en
we doen ook nog nuttig werk. Dat is des te harder nodig nu er
sloopplannen en bezuinigingsplannen zijn.

Vergoeding: reiskosten kunnen worden vergoed.


GEVRAAGD: STAGIAIR BIJ ASSADAAKA

Over de organisatie: Assadaaka is opgericht in Zeeburg maar nu ook
actief in de Oosterparkbuurt in Amsterdam Oost. In buurtcentrum ‘t
Blijvertje heeft Assadaaka een spreekuur en worden activiteiten
georganiseerd. ‘t Blijvertje is opgericht in een gekraakte etage door
bewoners die protesteren tegen sloop maar inmiddels is het uitgegroeid
tot volwaardig buurtcentrum met allerlei activiteiten. Bij deze
activiteiten blijkt dat er veel misgaat bij het uitvoeren van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Er is in Amsterdam
Oost-Watergraafsmeer echter geen netwerk van organisaties dat kan
zorgen dat het beter gaat. Daarom wil Assadaaka nu een WMO-raad
opzetten die het stadsdeel gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Wat we vragen: we zoeken iemand die de drijvende kracht wil zijn
achter de WMO-raad. Je brengt organisaties en individuen bij elkaar
met het uiteindelijke doel om cliënten en doelgroepen een stem te
geven. Dit vereist communicatieve vaardigheden en meer in het
bijzonder de capaciteit om verschillen tussen verschillen groepen
cliënten te overbruggen. We willen niet alleen groepen bereiken die al
georganiseerd zijn (zoals cliëntenraden) maar ook mensen die nu nog
niet georganiseerd zijn, dus je moet ook in staat zijn om te werken
met groepen die nu nog op grote afstand staan van het beleid.

Wat we bieden: Assadaaka en ‘t Blijvertje zijn een groeiende
organisaties met een collegiale sfeer. We hebben veel bereikt en we
hebben veel ambities. ‘t Blijvertje is een van de zeer weinige
multiculturele grass roots organisaties in Amsterdam en de enige in de
Oosterparkbuurt. Het is er gezellig en we doen ook nog nuttig werk. In
deze positie kan je capaciteiten ontwikkelen die noodzakelijk zijn om
welzijnswerk en opbouwwerk goed te doen. Door contacten met andere
organisaties, bestuurders, professionals en experts kan je bovendien
een groot en divers netwerk opbouwen en managementvaardigheden
aanleren.

Vergoeding: reiskosten kunnen worden vergoed. Wellicht kunnen we een
potje vinden voor een bescheiden stagevergoeding maar veel zal dat
niet zijn.

Gepost door Mesri op Tuesday, 27 May 2008
Share |
NieuwsPermalink


Commenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Uitnodiging SuikerFeest Eid Al Fitr bij Assadaaka Community en NMI
Basiscursus Vertrouwenspersoon bij Assadaaka Community
Uitnodiging Buurt Iftar bij Assadaaka Community
Samen Vieren we de Vrijheid in Oost