homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

De oprichter van de Vriendschap Community Assadaaka

De Vriendschap Community Assadaaka (VCA) werd in 1991 opgericht door Ahmed El Mesri. De organisatie heeft een internationale multiculturele grondslag met als doelstelling: het bevorderen van emancipatie, participatie en sociale cohesie. Dertig jaar geleden kwam El Mesri naar Nederland. Een jonge man die het leven nog voor zich had. Ik was meteen verliefd op Nederland. Ik zag een land in bloei waar de mensen in harmonie konden leven.

De Nederlandse mentaliteit gebaseerd op het humanisme sprak mij aan. Voor iedereen een plek, voor iedereen wordt er gezorgd zodat men zich kan ontwikkelen. Er is respect en er is overvloed die gedeeld wordt. Wat mij ook aansprak was het vreedzaam met elkaar leven van diverse volkeren.
Ik refereer onder andere aan de gastarbeiders en de mensen die van de kolonies overzee kwamen. Natuurlijk waren er schermutselingen en tegelijkertijd was er begrip voor elkaar. Telkens weer raakten mensen met elkaar in gesprek waardoor men elkaar ging begrijpen. Dat werd ook vanuit de overheid gestimuleerd.

Ik raakte gefascineerd door het fenomeen actie komen.
Mensen waren bereid om voor elkaar op te komen. De sociale intentie was sterk.
Na tien jaar leven in Nederland was El Mesri zo vergroeid met dit land en zijn mensen dat hij zich nauwelijks kon voorstellen dat hij ooit ergens anders had gewoond. Hij leerde de Nederlandse taal en kwam door een noodlottig ongeval in contact met migranten in soortgelijke situaties en werd bewust van de geïsoleerde positie van de migrant in Nederland. Hij besloot naar de sociale academie te gaan en aansluitend volgde hij verschillende sociaal-culturele cursussen. Vervolgens ging hij werken als sociaal-medische tolk en daarnaast bekleedde hij verschillende bestuursfuncties van diverse organisaties.

Sinds 28 mei 2006 is El Mesri voorzitter van Stichting Onze Hoop. Een organisatie die opkomt voor de belangen van migranten en niet migranten met een handicap, een chronische ziekte en hun familieleden.

Door zijn eigen ontwikkeling in Nederland ging hij op een andere manier naar de allochtoon kijken. Hij zag dat deze zich heel langzaam ontwikkelde. Hiervan schrok hij. Een land waar zoveel mogelijkheden zijn, voor iedereen. Hoe is dit mogelijk? Hij zag dat een groot deel van de migranten zichzelf als ziek en dus als patiënt ervaart. Het woord patiënt betekent geduld hebben; wachten totdat je weer beter bent. En in dit wachten zit het probleem.
Het wordt tijd dat de migrant zich vragen gaat stellen. Hoe wil ik leven? Waar wil ik wonen? Hoe ga ik mij ontwikkelen?
Ook zag El Mesri hoe de overheid de integratie zonder het te willen als het ware tegenwerkt. De eigenheid van de migrant wordt zozeer benadrukt dat deze geen enkele noodzaak voelt om een andere zienswijze te ontwikkelen op zich zelf en zijn leefomgeving. Het eigen cultuur eerst syndroom legt een geslaagde integratie in de ijskast zowel vanuit Nederlands als migrantenperspectief.

El Mesri benadrukt het naast en met elkaar leven.
Wij zijn op de eerste plaats mensen en daarnaast heb je dan een andere kleurt, kapsel, denkwijze. Niemand of niets staat boven de ander. We staan naast elkaar, schouder aan schouder.

Voor de migrant begint het leven in het thuisland. De eerste stappen die hij zet, de eerste woorden die hij spreekt, de eerste gedachten die hij vormt.
Het thuisland heeft ook een verantwoordelijkheid als het aankomt op het basis leefgevoel van de migrant.

Daar begint immers de reis van zijn leven. Dit basisgevoel neemt hij mee, ongeacht zijn bestemming. Het is vooral de migrant zelf die zich daar ook bewust van moet worden. Hoeveel migranten voelen zich veilig en geborgen en hebben het gevoel dat zij meetellen? Waarop zijn hun gevoelens gebaseerd? Deze vraag kan alleen maar beantwoord worden door introspectie.

De overheid moet deze introspectie stimuleren via onderwijs, voorlichting enz. Wat zou er dan mogelijk zijn?
Er wordt mij vaak gevraagd om te bemiddelen bij problemen tussen allochtonen en de overheid. Daarin kies ik de positie van de moderne Nederlandse burger die verondersteld wordt de Nederlandse wet te kennen en voor zover mogelijk na te leven. Integratie kan niet van één kant komen.
De Vriendschap Community Assadaaka heeft het streven om ongeacht nationaliteit de belangen van alle Amsterdammers te behartigen en in het bijzonder van diegenen die als gevolg van migratie specifieke problemen ondervinden. De Vriendschap Community Assadaaka is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er wordt een hand gereikt aan een ieder die daarom vraagt. Veel mensen vinden hier rust en krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Er wordt in het Nederlands les gegeven en de Nederlandse taal is de basis voor alle activiteiten. Daarbij beoogt de vereniging een integratieproces te stimuleren zodat migranten deel kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
Specifiek aan Vriendschap Community Assadaaka is de laagdrempeligheid.

De Vriendschap Community Assadaaka heeft in haar langjarige bestaan een naam opgebouwd zowel in Amsterdam-Oost als Amsterdam en zelfs ver buiten de grenzen van de hoofdstad. Tijdens de herdenking van de moord op Theo van Gogh, op 2 november 2005, zijn journalisten van over de hele wereld bij Vriendschap Community Assadaaka geweest.

Meer hierover kan men lezen op onze website.
In het kader van deze herdenking heeft Vriendschap Community Assadaaka een avond georganiseerd met als thema: Minder angst, meer hoop. Buurtbewoners weten dat Assadaaka Community toegankelijk is voor iedereen.
De herdenkingsavond werd bezocht door mensen van verschillende religies, culturen en sociale strata. Langzamerhand wordt de vereniging gezien als een officiële instelling, wat zowel op buurt- als op stadsniveau effect heeft.

Er is in 2006 een grote toeloop van buurtbewoners geweest. Vriendschap Community Assadaaka blijft de dialoog aangaan over alle onderwerpen. Werd er in 2005 nog een thema-avond georganiseerd naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh met als titel: Petje af voor Vrouwen en Mannen; besloot het bestuur na rijp beraad dat er in 2006 geen aandacht meer besteed zou worden aan dit onderwerp, mits de burgers erom zou vragen.
El Mesri is van mening dat je het verleden soms moet laten rusten. Wat gebeurd is, is geweest. We moeten vooruit kijken.
Niet telkens oude wonden openrijten. Waarom? Is dit ook niet de oorzaak van steeds weer nieuwe oorlogen? In mijn visie is er geen plaats meer voor vijanddenken. Oorlogen zijn voor wat mij betreft écht uit de tijd. Vrede is het thema dat mij meer intrigeert Meer en meer wordt Vriendschap Community Assadaaka een vredesbeweging vanuit vriendschap onder elkaar. Vanuit vriendschapsdenken is het vrijwel onmogelijk om tot oorlog te geraken.
Vriendschap Community Assadaaka blijft zich ook inzetten voor homoseksuelen en was toen erg ontdaan over de nieuwe koers die het kabinet Balkenende wilde gaan varen.

El Mesri vond het bijna onvoorstelbaar dat Nederland zo’n omslag aan het maken was. Het leek wel alsof het kabinet de klok wilde terugdraaien. Vrouwen achter het fornuis, homo in de kast, migranten op hun speciale migranteneiland en ieder voor zich en God voor ons allen. Maar welke God dan? Daar maak ik me nu echt druk om.

De Nederlandse samenleving is een samenleving waarin het geloof een particuliere zaak is en dat moet ook vooral zo blijven. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien. Met andere woorden dat hele gedoe rondom die ambtenaren die dan op basis van gewetensbezwaren een homoseksueel paar niet hoeven te trouwen is voor mij de klok duizend jaar terugzetten. Dat mag niet gebeuren. Het voelt als een aanval in de rug voor de vele mensen waaronder ook migranten die zich hebben ingezet voor deze zaak!

Zo hebben wij ook schrijnende gevallen meegemaakt als een gevolg van huiselijk geweld. Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar Vriendschap Community Assadaaka om hun verhaal te doen. Ook mannen en kinderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Dit is een noch veelal onbesproken thema waar nauwelijks of geen aandacht voor is.

De Vriendschap Community Assadaaka bemiddelt ook bij problemen die zich voordoen tussen ouders en school. Veelal berusten deze problemen op misverstanden voortkomend uit communicatieproblemen. Maar ook mede door het nieuwe bezuinigingsbeleid waardoor klassen worden samengevoegd, onderwijzend personeel gekort wordt in uren kan nogal eens tot frustratie leiden. Tot slot een innig woord van dank aan alle vrijwillige medewerkers. Steeds meer kinderen van migrantenouders gaan naar speciaal onderwijs om daar bijgeschoold te worden. Hoe kan dit, waarom is dit zo?
Is daar onderzoek naar gedaan? Er spelen verschillende oorzaken een rol. Daar is niet altijd zo een, twee, drie de vinger op te leggen. Het zou te gemakkelijk zijn om in het wilde weg te roepen: er wordt gediscrimineerd. Maar wat is het dan dat kinderen van migrantenouders anders bejegend worden dan kinderen van niet migrantenouders. Hoe kan het dat kinderen van migrantenouders een ander schooladvies krijgen dan hun medeklasgenootjes met een niet migrantenachtergrond bij eenzelfde citotoets-uitslag?
Sinds 28 mei 2006 is El Mesri voorzitter van Stichting Onze Hoop. Een organisatie die opkomt voor de belangen van migranten en niet migranten met een handicap een chronische ziekte, ouderen en hun familieleden.

Deze organisatie is ontstaan vanuit Vriendschap Community Assadaaka omdat steeds meer mensen met een handicap van migrantenafkomst bij El Mesri aanklopten voor hulp.

Zo zijn er gevallen waarbij een man al meer dan drie jaar op een etage verblijft en niet meer buiten is gekomen omdat zijn vrouw de weg niet weet te vinden. Het is ook een taboe binnen de migrantensfeer. Men praat niet gemakkelijk over gehandicapt zijn en chronisch ziek.
In het kader van de WMO en het leven in het vernieuwde Sociaal Domein: de civil society, is het juist van belang dat deze groep mensen bereikt gaat worden.

Namens het bestuur,
De Vriendschap Community Assadaaka (VCA)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vriendschap Community Assadaaka.
E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) of W. http://www.assadaaka.nl (020) 7525131 (06-47440672).

Gepost door kamal op Thursday, 11 July 2013
Share |
Cafe • (0) CommentaarPermalink



In verband met hevige spamoverlast is het alleen mogelijk om te reageren als lid. Lid worden kan via deze link of de knop bovenaan de pagina. Inloggen kan door hier te klikken Lidmaatschap is vrij van spam en nieuwsbrieven. Onze excuses voor het ongemak.


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken


geavanceerd zoeken

Contact
Wie zijn wij?
Voorpagina
Politiek
Agenda
Cafe
Columns
Dossiers

Agenda

11 juli 2008 Yacht en Robodocks
17-8-2008 Spektakel op IJburg
17-6-2008 Miracle Fortress live
5de Iftar Thema: sexuele diversiteit en religie Iftar/Debat
6de Iftar bij Assadaaka (Open Huis)
7de IFTAR BIJ ASSADAAKA 2008 - Brede viering Internationale Dag voor de Vrede, 21 september 2008
2/10/2008 Dag van de geweldloosheid
Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Recent Commentaar

Van saibismalgand 'Kerst- en nieuwjaarsgroet 2015'.
Van lpzywe 'Dialoog ontbijt over/met Migranten ouderen en hun geliefden.'.
Van ztcrkdn 'Migranten en ouderenzorg in Nederland'.
Van eclvrjmc 'Bewustwording medische Ethiek'.
Van wfupyjkqlio 'Week van Respect'.
Van ocbnrtjie 'Amsterdam Openspreekuren: NMI - Nederlands Migratie Instituut'.
Van aoeqyfcb '“Een gratis dagje onder de Marokkaanse zon: Dit is jouw kans!”'.
Van ofdyeerkdo 'Uitnodigin​g slotconfer​entie woensdag 11 juni 18.30-21.3​0 uur Jezelf kunnen zijn'.
Van klrkatdp 'Workshop ‘Naambordjes maken’'.
Van ftutawd 'Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!'.

Maandelijkse Archieven

October 2013
August 2013
September 2012
August 2012
July 2012
June 2012
May 2012
April 2012
March 2012
February 2012
January 2012
December 2011
November 2011
October 2011
September 2011
August 2011
July 2011
June 2011
May 2011
April 2011
March 2011
February 2011
January 2011
December 2010
November 2010
October 2010
September 2010
August 2010
July 2010
June 2010
May 2010
April 2010
March 2010
February 2010
January 2010
December 2009
November 2009
October 2009
September 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
February 2009
January 2009
December 2008
November 2008
October 2008
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
March 2008
February 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
September 2007
August 2007
July 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
November 2006
October 2006
September 2006
August 2006
July 2006
June 2006
May 2006
April 2006
March 2006
February 2006

Recente artikelen

Het doek valt, aplaus voor u
Zondag 5 december vieren we de Wereld Gehandicapten Dag (VN)
Huiselijk Geweld
Aankondiging Channoekah viering 2021 bij Assadaaka
THEMALUNCH: “ENERGIE, ZUINIG DE WINTER DOOR”