homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Nog geen besluit over speeltuin IJburg

Vorige week berichtte Het Parool dat de geplande grote speeltuin op IJburg niet doorgaat. Dat bericht is nogal voorbarig. Na de zomer zal de Stadsdeelraad zich buigen over het uitgevoerde locatie-onderzoek en de verschillende opties voor het realiseren van speelplekken op IJburg -van een grote speeltuin op Rieteiland Oost tot een kleinere speeltuin in het Theo van Goghpark. Er is dus nog geen besluit genomen. Wordt vervolgd!

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 21 July 2010
Permalink


Algemene Beschouwingen 2010

Het Dagelijks Bestuur presenteert een beleidsarme perspectievennota 2010. Naar verwachting en begrijpelijk. We staan voor belangrijke keuzes de komende jaren. Het Dagelijks Bestuur neemt hiervoor de tijd. De PvdA vindt dit verstandig. Wij verwachten in het najaar gefundeerde voorstellen. Niet roekeloos, maar met onderliggend beleid en draagvlak bij bewoners, organisaties en ondernemers. Daarbij moet de vraag centraal staan wat we de komende jaren willen bereiken en op welke manier we de middelen zo effectief mogelijk inzetten om deze ambities waar te maken. Een sluitende begroting is hierbij voor de PvdA uitgangspunt.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 21 July 2010
Permalink


Zorgen om financiële situatie Amsterdam Oost

De VVD heeft vandaag in haar Algemene Beschouwingen tijdens de deelraadsvergadering haar zorgen uitgesproken over de financiële situatie van het nieuwe stadsdeel Oost. Beide oude stadsdelen hadden al geen sluitende begroting op de lange termijn en het nieuwe Dagelijks Bestuur laat in de Voorjaarsnota (of Perspectievennota) geen daadkracht zien om de problemen op te lossen. In deze eerste financiële verantwoording van het nieuwe stadsdeel worden alle problemen naar voren geschoven.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 01 July 2010
Permalink


Alcohol verbod

Maandag is er in de commissie vergadering gesproken over de “overlast van alcoholisten???  in het Oosterpark. Dit komt al een paar zomers terug in de stadsdeelraad en de vraag was wat gaat er nu gebeuren. Het vorig jaar ingevoerd, en terug getrokken alcohol verbod werkte niet. Maar bezoekers van het park ervaren overlast van groepen mensen die aan alcohol verslaafd zijn. In de commissie heb ik mij vooral uit gesproken om een definitieve oplossing te zoeken in “zorg, opvang en dag besteding??? en bij overlast handhaven.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 30 June 2010
Permalink


Verslonzing van Park Frankendael

D66 heeft vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost over het onderhoud aan Park Frankendael. Het in 2008 opgeknapte en grotendeels volgens Engelse landschapstijl heringerichte park, een paradepaardje van groen en recreatief Oost is zo kort na oplevering alweer aan het verslonzen, wat zonde is. “Bij de opening zag het park er nog prachtig verzorgd uit.???, aldus duo-raadslid Nico Janssen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 23 June 2010
Permalink


PvdA Oost: “De Key houdt zich niet aan afspraken!???

De PvdA-fractie Amsterdam Oost is zeer teleurgesteld over de manier waarop woningcorporatie De Key omgaat met de bewoners van de Dubbeltjeswoningen. De Dubbeltjeswoningen zijn het eerste bezit van woningcorporatie De Key en liggen aan de Mauritskade in het Oosterpark. Woningcorporatie De Key wil de woningen renoveren en deels samenvoegen. 

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 14 June 2010
Permalink


Bootjes van bewoners Bogortuin mogen blijven

Er is goede hoop dat er in de toekomst een officiële ligplaats komt voor bootjes van bewoners van de Bogortuin en omgeving. Dat is de uitkomst van de vergadering van de deelraad Oost op dinsdag 8 juni. D66 had het onderwerp op de agenda geplaatst nadat de buurtbewoners een brief hadden ontvangen waarin werd gedreigd met wegslepen van de bootjes en het uitdelen van bekeuringen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 11 June 2010
Permalink


Woestijnvorming in Oost

SP Oost komt met notitie over braakliggend terrein en woestijnvorming in Oost

De SP in Amsterdam Oost wil dat er een einde komt aan het lang braak liggen van terreinen waarop huizen stonden. Het stadsdeel zou daarom moeten weigeren sloopvergunningen te verlenen. “Woningen worden gesloopt, maar herbouw laat lang op zich wachten”, concludeert raadslid Tiers Bakker. Woningcorporatie Ymere wil nu panden in de Vrolikstraat en de Derde Oosterparkstraat slopen ondanks dat hier nog reguliere huurders wonen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 08 June 2010
Permalink


Bootjes bij de Bogortuin

Bewoners van de Bogortuin en omgeving op het Java-eiland, die een zeilbootje of sloepje voor de deur in de IJhaven hebben liggen, vonden onlangs een brief van de gemeente die geplakt was op hun boot. Hierin werd geschreven dat het verboden is om bootjes aan te meren, niet alleen bij Sail , zoals iedere 5 jaar, maar vanaf nu permanent. Dienst Binnenwater Beheer geeft aan vanaf 9 juni dit verbod te gaan handhaven en dus bootjes van bewoners te gaan wegslepen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 02 June 2010
Permalink


Overlast Oosterpark en Hotel Arena nu snel aangepakt

Op aandringen van de SP komt het bestuur in Oost nog voor de zomervakantie met plannen om overlast in het Oosterpark en bij Hotel Arena op te lossen. De SP had hiervoor een notitie geschreven, omdat de overlast nu al langere tijd duurt. Raadslid Gerard van der Molen: “In het Oosterpark maken 32 alcoholverslaafden het hele park tot no-go-area, dat is bekend. In de nacht staan tientallen taxi’s rondom Hotel Arena met draaiende motor, terwijl feestgangers op straat nog even doorgaan.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 26 May 2010
Permalink


PvdA wil duidelijkheid voor studenten Zuiderzeeweg

Naar aanleiding van het artikel “Studenten erg onrustig door onzekerheid???  in de Metro van woensdag 19 mei 2010 vraagt de PvdA aan het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Oost duidelijkheid. Uit dit artikel blijkt dat de vergunning voor de studentenwoningen aan de Zuiderzeeweg in Amsterdam Oost deze zomer afloopt. DUWO, de verhuurder van de studentenwoningen, geeft in dit artikel aan dat zij in overleg is met het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Oost, maar dat deze onderhandelingen moeizaam verlopen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 21 May 2010
Permalink


CASA 400 blijft twee jaar langer open

De PvdA-fractie Amsterdam Oost heeft vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Oost over de stand van zaken omtrent CASA 400. Op 31 mei lopen de huidige contracten af en daarom wilde de PvdA nu duidelijkheid van het DB over de toekomst van de oudbouw. Voor de nieuwbouw , die binnenkort de deuren opent, is er inmiddels een wachtlijst van 700 studenten dus de noodzaak voor langer open houden is zeker aanwezig.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 19 May 2010
Permalink


Vragen over mogelijke sloop woonblok Dapperbuurt

De PvdA-fractie Amsterdam Oost heeft vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur over de plannen van Ymere met het negentiende-eeuwse woonblok Wijttenbachstraat 37-55. Op 7 mei 2010 meldde het Parool dat woningcorporatie Ymere vindt dat sloop van dit woonblok een optie is.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 12 May 2010
Permalink


Dag Zeeburg, dag Oost-Watergraafsmeer, welkom Oost

Vandaag 1 mei bestaan de stadsdelen Zeeburg en OWGM niet meer. Het is van nu af aan Amsterdam-Oost. Raar fenomeen op straat veranderd er niet zoveel, ik blijf nog steeds in mijn buurtje wonen. Maar maandag wordt ik geïnstalleerd als raadslid voor Groenlinks Amsterdam Oost in het stadsdeel Oost.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 03 May 2010
Permalink


Portefeuillehouder Zeeburg ernstig nalatig

SP Oost eist dat een aantal dossiers van portefeuillehouder Nico Salm terug op agenda van de stadsdeelraad Oost komt na de opheffing van het stadsdeel Zeeburg. SP Oost verwijt de portefeuillehouder ernstig nalatig te zijn geweest met het juist informeren van de stadsdeelraad in Zeeburg. Zo heeft de portefeuillehouder oogluikend toegestaan dat er op grote schaal tijdelijke huurcontracten zijn afgegeven door De Alliantie in de Indische buurt.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 27 April 2010
Permalink


SP Oost eist aanpak geluidsoverlast Hotel Arena

Bewoners in de omgeving Hotel Arena klagen al jaren steen en been over de geluidsoverlast ‘s nachts van Hotel Arena. Bewoners van de dubbeltjespanden belden tientallen keren de horecalijn of dienden bezwaarschriften in. Niets helpt. Het stadsdeel Oost Watergraafsmeer doet geen moeite om de bewoners uit hun lijden te verlossen. Blijkbaar is handhaving teveel gevraagd. “Je trilt hier de weekenden letterlijk uit je bed???, meldt een bewoner van de ’s Gravesandestraat.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 26 April 2010
Permalink


D66 in coalitie van Amsterdam Oost

Het goede resultaat dat D66 tijdens de deelraadverkiezingen heeft behaald, heeft de afgelopen weken geresulteerd in langdurige en constructieve gesprekken met de PvdA en GroenLinks over de vorming van een coalitie. D66 Amsterdam Oost meldt met trots dat de drie partijen eruit zijn. Er ligt een concept coalitieakkoord en D66, de PvdA en GroenLinks hebben afspraken gemaakt over de verdeling van de wethoudersportefeuilles. Volgende week beslissen de Algemene Ledenvergaderingen van de drie partijen over het akkoord.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Sunday, 25 April 2010
Permalink


Akkoord coalitie PvdA, GL en D66

Presentatie programma akkoord en dagelijks bestuur stadsdeel Oost

De coalitie-onderhandelingen voor een nieuw dagelijks bestuur voor stadsdeel Oost zijn afgerond. Er is een coalitie gevormd van PvdA, GroenLinks en D66. Tijdens een openbare bijeenkomst op woensdag 21 april worden de hoofdlijnen van het programma akkoord en de kandidaten voor het te vormen dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost gepresenteerd. Het voorgestelde dagelijks bestuur zal bestaan uit vijf leden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 19 April 2010
Permalink


Dennis Straat kandidaat wethouder Zaanstad

Sinds een paar weken oriënteer ik me in een voor mij relatief nieuwe gemeente: Zaanstad. Ik ben geen Zaankanter, maar ken de regio redelijk goed. Ik ben geboren en Amsterdam en woon daar inmiddels weer. Mijn jeugd bracht ik door in West-Friesland en Noord-Holland is me zeker niet vreemd. Maar het is altijd weer leuk en inspirerend om een nieuw gebied te ontdekken. Met Inverdan, de Zaan en de diverse wijkontwikkelingen heeft Zaanstad goud in handen. Ik beschouw het als een grote eer om me voor de Zaankanter te mogen inzetten.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 14 April 2010
Permalink


Méérbelangen ontstemd over plannen Bogortuin

Méérbelangen is verbaasd en ontstemd over het besluit van stadsdeel Zeeburg om, zonder overleg met omwonenden, zestig vlaggenmasten neer te zetten in de Bogortuin, op het Java-eiland. “Als dit een voorbeeld is van de bestuurscultuur die ons na de fusie te wachten staat in het nieuwe stadsdeel Oost, dan gaan we sombere jaren tegemoet”, aldus Bas van Vliet, raadslid in het huidige Oost-Watergraafsmeer en straks ook in het nieuwe Oost.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 30 March 2010
Permalink


Goede sfeer coalitievorming Amsterdam Oost

De besprekingen tussen PvdA, GroenLinks en D66 over een programakkoord voor het te vormen Dagelijks Bestuur van het nieuwe stadsdeel Oost verlopen volgens de betrokken onderhandelingsteams van de beoogde coalitiepartijen in een prettige en constructieve sfeer. 
Na het aanvaarden van de uitnodiging die PvdA-lijsttrekker Fatima Elatik deed aan Astrid Kuiper (GroenLinks) en Jeroen van Spijk (D66) om verder te praten over het vormen van een Dagelijks Bestuur voor stadsdeel Oost, hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaatsgevonden onder voorzitterschap van oud-gemeenteraadslid Thijs Reuten.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 25 March 2010
Permalink


Renovatie zonder raadpleging bewoners

De bewoners van de Gorontalostraat in Zeeburg zijn niet geraadpleegd over de plannen om hun huizen te renoveren. Dat bleek toen SP’ers zaterdag de straat in gingen om met bewoners over de renovatie te praten. Er is een peildatum - de datum waarop de woningen leeg moeten zijn - afgegeven door de portefeuillehouder, terwijl volgens afspraken tussen de corporaties en de gemeente bewoners eerst geraadpleegd moeten worden. Hen moet onder andere worden gevraagd of zij willen dat hun woning gerenoveerd wordt, of zij willen terugkeren na renovatie en of zij een eventuele huurverhoging kunnen en willen betalen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 24 March 2010
Permalink


Na de verkiezingen: coalitiebesprekingen

De stadsdeelraad-verkiezingen zijn voorbij, nu is het tijd voor coalitiebesprekingen. Wie gaan er de oppositie in en wie vormen de coalitie de komende 4 jaar? Na een eerste ronde verkennende gesprekken heeft de PvdA-lijsttrekker Fatima Elatik gisterenavond GroenLinks en D66 uitgenodigd om te gaan praten over een coalitie-programma voor Amsterdam Oost. Astrid Kuiper (GroenLinks) en Jeroen van Spijk (D66) gaan beide op de uitnodiging van de PvdA in. De inzet van D66 voor de onderhandelingen is om een duidelijk progressief, sociaal-liberaal gezicht toe te voegen aan de coalitie.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 24 March 2010
Permalink


VVD: ‘Kiezers bedankt!’

7.189 Amsterdammers uit Oost stemden op 3 maart jl. VVD. Nog nooit waren wij zo groot in Stadsdeel Oost. Op IJburg was de VVD voor de stadsdeelraads-verkiezingen zelfs de grootste partij! Heel veel dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan de komende vier jaar onze uiterste best doen voor een liberaal Stadsdeel Oost.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 17 March 2010
Permalink


Meint Helder fractievoorzitter PvdA Oost

De fractie van de PvdA Oost heeft maandagavond met algemene stemmen Meint Helder tot fractievoorzitter gekozen. Meint Helder was in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer raadslid en woordvoerder Wonen en Grote Projecten. Hij stond nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA Oost.
bron: PvdA Oost

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 09 March 2010
Permalink


PvdA nodigt alle partijen uit voor bijeenkomst

Fatima Elatik heeft vrijdagmiddag alle partijen in Amsterdam Oost uitgenodigd voor een gezamenlijke orienterende bijeenkomst over de vorming van een nieuw bestuur voor Amsterdam Oost. Deze eerste bijeenkomst is openbaar. Tijdens deze bijeenkomst zal iedere partij haar eerste reactie geven op de verkiezingsuitslag en zullen afspraken worden gemaakt over het vervolg.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 06 March 2010
Permalink


Elatik: ‘Oost wil links’

De bewoners van het nieuwe stadsdeel Oost willen een ‘links en sociaal’ bestuur. Die conclusie trekt lijsttrekker Fatima Elatik van de PvdA, die met acht zetels hier de grootste werd.
Daarmee bleef de partij de grote winnaars GroenLinks (zeven zetels) en D66 (vijf) toch nog voor. “Eerlijk gezegd had ik verwacht nog een zetel te verliezen,” bekent Elatik. De uitslag is een hard gelag voor de VVD, die vergeleken met de uitslag in 2006 in de fuserende stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer ook gewonnen heeft en vier zetels krijgt.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 06 March 2010
Permalink


Kiezers bedankt ! GroenLinks in Oost wint

Kiezers bedankt ! GroenLinks in Oost wint. Groenlinks wint er twee zetels bij en komt zo van 5 op 7 zetels. Met 7 zetels en als de 2e partij in Oost hebben we een voortreffelijk resultaat behaald. Astrid Kuiper:“Kiezer bedankt voor het vertrouwen in GroenLinks Oost Met het behalen van 7 zetels ben ik zeer tevreden en feliciteer ik de PvdA met het feit dat ze 677 meer stemmen hebben gehaald dan GroenLinks en hier door de grootste zijn geworden in Oost.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 05 March 2010
Permalink


D66 bedankt kiezers voor grote winst

D66 Amsterdam Oost, die tijdens de deelraadsverkiezingen in Amsterdam met 5 zetels een grote winst boekte, wil de kiezers bedanken die hieraan mee hebben geholpen. ’ Deze overwinning is grandioos en we willen iedereen die op D66 Amsterdam Oost gestemd heeft hier hartelijk voor bedanken’, aldus Jeroen van Spijk, lijsttrekker D66 Amsterdam Oost. D66 Amsterdam Oost is met 5 zetels klaar voor de toekomst en wil zich volledig gaan inzetten voor een betere toekomst voor Amsterdam Oost.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 05 March 2010
Permalink


Pascal Brugmans (CDA Oost) wil graffiti aanpakken

Graffiti is een bekend probleem in Amsterdam Oost. Je loopt een stukje door de Indische Buurt en je ziet al snel de zogenaamde “tags??? op je afkomen. Tags zogenaamde handtekeningen van de maker. Dit soort afbeeldingen verstoren het straatbeeld in oost. Het geeft een onhygienisch beeld van verpaupering en onveiligheid. Pascal Brugmans is nummer 2 op de lijst van het CDA in Oost en wil het vandalisme van graffiti aanpakken. “Oost verdient beter. Stem CDA!”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 02 March 2010
Permalink


Asielzoekerscentrum no way!

Van Poelgeest had handtekening nooit mogen zetten

Met ontsteltenis en woede heeft de VVD-Amsterdam kennis genomen van het ondertekenen gisteren van een overeenkomst met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de huisvesting van 2.000 asielzoekers in Amsterdam door wethouder Van Poelgeest. Gemeenteraadslid en integratiewoordvoerder Robert Flos: “Wij zijn echt totaal verbijsterd dat 5 dagen vóór de verkiezingen GroenLinks wethouder Van Poelgeest een handtekening zet onder zo’n controversiële overeenkomst zonder dat de raad hiermee heeft ingestemd. Tot eind april hebben we geen inhoudelijke raadsvergaderingen meer. Het uitgeregeerde linkse College denkt dit nog even er door te drukken: schandalig!??? Ook Zeeburg-wethouder Dennis Straat (VVD) is hier buiten gehouden: “Dit is toch echt heel vreemd aangezien ik samen met Van Poelgeest in het bestuurlijk team voor IJburg zit en hier totaal niks van wist???.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 27 February 2010
Permalink


Samen in spanning wachten op de verkiezingsuitslag

Persbericht stadsdeel Zeeburg, Oost / Watergraafsmeer

De twee fuserende stadsdelen in Oost organiseren op woensdag 3 maart, de dag van de lokale verkiezingen, een bruisende verkiezingsavond met veel politiek en amusement in het toekomstig stadsdeelhuis van Oost.
Als de stembureaus om 9.00 uur ’s avonds op de dag van de verkiezingen sluiten, begint het tellen van de stemmen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 27 February 2010
Permalink


Politiek Cafe met Mariette Hamer en Fatima Elatik

Zaterdag 27 februari organiseert de PvdA Oost een politiek cafe over Onderwijs en Segregatie. Gasten zijn Mariette Hamer (fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer) en Fatima Elatik (lijsttrekker PvdA Oost). Na een inleiding van de twee gasten gaan we in discussie over Onderwijs en Segregatie. Hoe gaan we segregatie in het onderwijs tegen? Wat is de mening van de bewoners over een aanmeldpunt en aanmeldmoment? Hoe lossen we de segregatie in het onderwijs op IJburg op? 

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 25 February 2010
Permalink


D66: Fatima Elatik houdt tekort van 1 miljoen onder de pet

Uit een brief van wethouder Fatima Elatik (Pvda) aan de raad van Zeeburg blijkt dat er een overschrijding is van €1 miljoen op de bouw van de Zuiderzeeschool op IJburg. Dit is de zoveelste overschrijding op onderwijshuisvesting. In verband met die overschrijdingen liet de Zeeburgse raad eerder een onderzoek instellen door de Rekenkamer.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 22 February 2010
Permalink


SP komt met ‘reddingsplan’ voor IJburg

Een jongerencentrum, een pont naar de stad, een openbare bibliotheek en een gemeenteloket voor het afhalen van paspoorten en het doen van geboorteaangiftes. Met deze voorzieningen en een pakket maatregelen wil de SP IJburg een nieuwe start laten maken en transformeren in de wijk zoals die bij het begin van de aanleg zo’n tien jaar geleden bedoeld was: gezellig, veilig en bereikbaar.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 20 February 2010
Permalink


Even voorstellen: Pascal Brugmans

Ik ben Pascal Brugmans een 21 jarige HBO-Rechten student uit Amsterdam Oost. Ik sta op plek 2 van het CDA in Oost. Mijn hele leven woon ik al in Oost en zelfs in dezelfde straat. Mijn raakte echter tijdelijk invalide, waardoor wij van de 3e etage naar een benedenhuis verhuisden. Momenteel werk ik parttime bij een supermarkt in Oost als teamleider. De overige uren in de week ben ik student.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Rogier op Tuesday, 16 February 2010
Permalink


Lastenverzwaring welzijnswerk door verkoop vastgoed?

D66 ongerust over nieuwe cijfers

Uit de nieuwe cijfers die GroenLinks wethouder Jan Hoek vrijdagmiddag beschikbaar stelde aan de raad van Zeeburg blijkt dat er voor miljoenen worden weggegeven aan drie woningcorporaties. Dinsdag 16 febr. besluit de deelraad over de verkoop van 27 panden met voornamelijk maatschappelijk vastgoed. Na de commissievergadering van maandag 9 febr. werd duidelijk er nog veel niet duidelijk is, en dat er de nodige extra vragen gesteld kunnen worden voordat de raad hierover kan beslissen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 16 February 2010
Permalink


Gebroddel

Dinsdag beslist de deelraad over de verkoop van het vastgoed.
Nee, ik wil het nu niet hebben over hoe idioot het is van een verantwoordelijke overheid om de zeggenschap over het eigen vastgoed aan commerciële partijen te geven. Het is wel duidelijk dat PvdA en GroenLinks in Zeeburg nog steeds geloven in de zegeningen van de liberalisering. De privatisering heeft overal in de maatschappij slecht uitgepakt, vooral voor de middengroepen en de laagstbetaalden. Dat de VVD er in is geslaagd om de PvdA en GroenLinks voor hun karretje te spannen is knap van hen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 16 February 2010
Permalink


Stop het uitmelken van studenten

Studenten moeten in Amsterdam steeds meer betalen voor de huur van een studentenkamer. De gemiddelde huurprijs voor een studentenwoning steeg in Amsterdam met 8,2%. Een studentenkamer kost in Amsterdam nu gemiddeld 461,92 euro. Wel zijn er in Nederland meer studentenkamers aangeboden. Dit komt omdat meer particulieren wat bijverdienen en een deel van hun woning in de verhuur gooien. Voor de PvdA Oost is zo’n sterke stijging van de huren onacceptabel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 16 February 2010
Permalink


CDA Oost bezorgd over verkoop vastgoed

Geachte raadsleden van D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD: Op dinsdag 16 februari 2010 zal u tijdens een raadsvergadering worden gevraagd in te stemmen met de verkoop van 27 panden, beter bekend als het ‘Maatschappelijk Vastgoed’, aan de gezamenlijke woningcorporaties. CDA Oost roept u dringend op deze beslissing aanstaande dinsdag niet te nemen, omdat deze negatieve gevolgen zal hebben voor de kwetsbare groepen in de Indische Buurt. Tevens worden in het te sluiten contract, waarvoor dinsdag uw toestemming wordt gevraagd, onvervreemdbare verantwoordelijkheden overgeheveld van de stadsdeelorganisatie naar de corporaties.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 16 February 2010
Permalink


Pagina 3 van 8 pagina's  < 1 2 3 4 5 >  Last ›
30 minuten voor de structuurvisie van Ontdekker Poelgeest

www.binnen30minuten.nl
Wethouder Ruimtelijke Ordening van Amsterdam Maarten van Poelgeest wil graag zijn eigen structuurvisie ontwikkelen. Een nieuwe Amsterdamse structuurvisie blikt overigens wettelijk verplicht te zijn. De huidige visie over Amsterdam 2030 is al 10 jaar oud.  Poelgeest laat zich graag interactief inspireren door burgers. Hij had mij dus uitgenodigd, samen met 100 andere betrokken Amsterdammers die ‘een groot sociaal netwerk hebben’, dixit Poelgeest. Ik ging op zijn uitnodiging in. Waarom niet? Ik vind hem best aardig. Ik herinner mij de actievoerder en studentenleider met opgemaakte ogen van mijn UvA-tijd. Tegenwoordig kom ik soms de wethouder tegen tijdens mijn jogging richting IJburg via de Nesciobrug en het Zeeburgereiland.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Mellouki Cadat op Thursday, 05 March 2009
Permalink


Diemen gaat verder met brug naar IJburg

De opening van een weg tussen IJburg en de snelweg A1 in 2012 komt dichterbij nu de gemeenteraad van Diemen na er eerder verzet alsnog akkoord mee gaat. De weg loopt over Diemens grondgebied. De raad stelt wel voorwaarden. Zo moet de aansluiting van IJburg op de A9 uiterlijk in 2015 klaar zijn.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 31 January 2008
Permalink


vrouw in water bij cruquiskade

Een vrouw is bij de cruquiuskade dinsdagmiddag om half 1 in het water terechtgekomen. Door een omstander is ze uit het water gehaald, nog voor de hulpdiensten arriveerden. De hulpdiensten hebben nog gezocht naar meer slachtoffers, omdat de vrouw om haar echtgenoot riep. Dat meldt At5 op zijn website. Zij vonden echter niemand.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 29 January 2008
Permalink


Kap bomen Javastraat gestart

ingezonden persbericht stadsdeel

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg heeft opdracht gegeven maandagochtend 28 januari 2008 te beginnen met het kappen van 34 bomen in de Javastraat. Zesendertig andere bomen worden naar elders verplaatst.

Aanvankelijk was het stadsdeel van plan om op 23 januari te gaan kappen. Het stadsdeelbestuur besloot het werk uit te stellen tot de uitspraak van de Raad van State (RvS).

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 28 January 2008
Permalink


Iepen Javastraat bij Raad van State

Vandaag kwam het besluit de iepen in de Javastraat te kappen, bij de voorlopige voorzieningenrechter van de Raad van State. In het statige pand aan de Kneuterdijk verschenen actievoerders, waaronder Netty Gelijsteen, Kiek Jansen en Martin van Etten als appelanten. Voor het stadsdeel kwam Nico Salm met enkele ambtenaren mee. De actievoerders stelden dat het besluit van het stadsdeel om de bomen te om te hakken, van meet af aan vast stond, en het stadsdeel had moeten kijken naar alternatieven, volgens zijn eigen beleid in het Groenbeleidsplan en het Beeldkwaliteitsplan.
Hoe het precies in elkaar steekt, is een juridisch ingewikkeld verhaal:

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 24 January 2008
Permalink


Veemkade-slachtoffer ontwaakt uit coma

At5 meldt dat de man die in coma raakte na het auto-ongeluk bij de Veemkade, onverwacht uit zijn coma is gekomen. Zijn familie is van plan de gemeente aansprakelijk e stellen, nu er al eerder ongelukken zijn gebeurd:

De 21-jarige Federico Cavia die drie weken in coma lag na het auto-ongeluk op de Veemkade is zondag onverwacht ontwaakt. Hij kan zijn hoofd, armen en voeten bewegen. Praten lukt nog niet.
Frederico zat tijdens de jaarwisseling samen met zijn tante en nog twee anderen in een auto die een open stuk van de kade inreed. Zijn tante Susanna Carbajal overleefde het ongeluk niet.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 22 January 2008
Permalink


Kap iepen uitgesteld tot uitspraak RvS

Door belanghebbenden is besloten in beroep te gaan tegen de beslissing van de Rechtbank, dat de bomen mochten worden gekapt. Het stadsdeel heeft vandaag besloten dat de kap van de iepen wordt uitgesteld tot de zitting, 24 januari. De iepen worden gekapt in verband met de “herinrichting” van de Javastraat, om zo plaats te creëren voor langsparkeren, waar nu nog moet worden ingestoken bij het parkeren. In het oorspronkelijke plan worden de bomen vervangen door Amerikaanse esdoorns. Belanghebbenden hebben onderzocht dat deze bomen niet goed tegen de zure grond in de Javastraat kunnen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 22 January 2008
Permalink


Prachtwijken


Neem dat gepraat over prachtwijken. We gaan nu vanuit Den Haag regelen dat het daar beter wonen wordt. Ik ben daar sceptisch over. Kunnen we alleen met stenen en cement de sociale structuren in die wijken herstellen? Ik onderschat het belang van goede huizen en een fatsoenlijke leefomgeving niet. Maar die prachtwijken worden niets als er geen prachtmensen wonen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Tess Jungblut op Monday, 21 January 2008
Permalink


Auto slaat over Cruquiuskade

Bij de Cruquiuskade is een auto ter hoogte van de spoorbrug over de kant geslagen. Door de ligging van een bootje is voorkomen dat de auto te water raakte. De brandweer heeft de auto op de kant getrokken. Van het incident is door GroenLinksraadslid Astrid Kuiper een verslag gemaakt. Zie: http://www.astridkuiper.nl Kuiper meldt aldaar, dat volgens getuigen de auto geparkeerd stond en spontaan is gaan rijden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 20 January 2008
Permalink


NuA: bomen Javastraat gekapt

11 januari 2008 - Het is ongebruikelijk, maar wethouder Fatima Elatik was vanmiddag persoonlijk aanwezig in de rechtzaal. Als de rechter besluit dat de iepen in de Javastraat niet gekapt mogen worden, dan kan stadsdeel Zeeburg 2 miljoen euro aan stadsvernieuwingssubsidies van de EU en de gemeente mislopen. Twee iele boompjes - misschien is de term struiken meer op zijn plaats - achterin de rechtzaal leken te spotten met de pogingen die werden gedaan om de eerbiedwaardige iepen in de Javastraat te redden. Actievoerders hebben de rechtbank gevraagd om de kapvergunning te vernietigen of tenminste op te schorten.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 17 January 2008
Permalink


Gemeente wist van gevaar Veemkade

(bron: Parool:)
HANS VAN DER BEEK
AMSTERDAM - De gemeente is ruim voor het fatale ongeluk op de Veemkade op oudejaarsavond gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie daar.

Bij het ongeluk kwam de 42-jarige Susanna Carbajal om het leven. Haar 21-jarige neef Federico Cavia ligt nog altijd in coma. Langs de Veemkade stond geen afscheiding.
Ocean Diva, een bedrijf voor partyboten, heeft enkele weken voor het fatale ongeluk een mail rond laten gaan langs enkele bedrijven op de Veemkade om gezamenlijk de gemeente voor de gevaarlijke situatie te waarschuwen. In de maanden voor oudejaarsavond zouden al enkele voetgangers in het water zijn gevallen. Volgens de chauffeur van de verongelukte auto is zelfs enkele uren na het ongeval nog een voetganger in het water gevallen

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 14 January 2008
Permalink


Interview wethouder Jan Hoek in Zorg+Welzijn

Martin Zuithof van Zorg+Welzijn heeft wethouder Jan Hoek geïnterviewd over de relatie tussen stadsdeel en welzijnswerk:

Wethouder Jan Hoek: ‘Er moet fors de bezem door de relatie met het welzijnswerk’
22 OKT 2007
Jan Hoek, wethouder voor onder meer zorg en welzijn in Amsterdam Zeeburg, moest 1,2 miljoen bezuinigen op het welzijnswerk en besloot tot een aanbesteding. De huidige welzijnsaanbieders grepen naast de opdracht, waardoor 130 mensen hun baan dreigen te verliezen. ‘Vrijwilligers en professionals staan heel erg met de rug naar elkaar.’
Lees hier de rest van het interview.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Mellouki Cadat op Thursday, 25 October 2007
Permalink


Procedure dreigt voor oud-Alcides-directeur

Van de weblog van Martin Zuithof
Het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg stelt Albert van Wingerden, de voormalige bestuursvoorzitter van welzijnsorganisatie Alcides, mogelijk persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen van het faillissement van de welzijnsgigant. Het dagelijks bestuur van Zeeburg wil met de raad bekijken welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 02 August 2007
Permalink


Assadaaka niet in oud MOC

In de Zeeburgse raadsvergadering diende Zonneveld (SP) een motie om Assadaaka tijdelijk te huisvesten in het MOC-gebouw op de hoek atjehstraat/molukkenstraat. Dat gebouw is leeg komen te staan nu het MOC is verhuisd naar het gebouw van de voormalige buurtconcierges, op de hoek Atjehstraat/Sumatrastraat. Uit de Voorjaarsnota bleek dat het pand een half jaar leeg moet blijven staan.
Wethouder Jan Hoek (GL) ontraadde de motie. Assadaaka wordt al gehuisvest, dus het is niet zo dat het stadsdeel helemaal niets doet. Het zou voordringen zijn, om Assadaaka anders dan andere organisaties te huisvesten.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 04 July 2007
Permalink


Parkeren in Zeeburg wordt duurder

Ingezonden persbericht Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg wil de prijs van de parkeervergunningen conform de afspraken in het Programa-akkoord van de PvdA, VVD en GroenLinks stap voor stap verhogen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Tess Jungblut op Wednesday, 07 March 2007
Permalink


VVD wil een P&Remium in Zeeburg

Ingezonden Persbericht

De VVD vindt dat een schonere lucht zorgt voor een prettiger woon- en leefklimaat in Amsterdam. Daarom moet een pakket aan maatregelen genomen worden om het aantal kilometers wat gereden wordt in de stad te laten afnemen. Een P&Remium bij de afslag S114 is daarvan een essentieel onderdeel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 22 February 2007
Permalink


21-2 Redt de Provincie onze groene energie?

Onder deze titel organiseert GroenLinks aanstaande woensdag een debat over de rol van de provincie bij duurzame energie. Bij het debat zijn, naast de Provinciale Staten (PS)-kandidaten van GroenLinks, ook aanwezig: Sible Schone, van het Klimaatbureau Natuur en Milieu,
Fred Crone,PvdA Tweede Kamerlid
Jan Hoek, wethouder Zeeburg voor GroenLinks
en Albert Moens, huidig Gedeputeerde van de PS Noord Holland.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 19 February 2007
Permalink


24-2 VVD Zeeburg houdt spreekuur voor de buurt in het Lloyd hotel

ingezonden persberichtVVD Zeeburg houdt spreekuur voor de buurt op 24 februari in het Lloyd hotel
De VVD-fractie in Zeeburg houdt op zaterdag 24 februari spreekuur in het Lloyd Hotel. Er is een open inloop van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar in de bibliotheek van het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade 34.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 18 February 2007
Permalink


Raadsvergadering programmabegroting

De raadsvergadering van Zeeburg gisteren stond in het teken van de programmabegroting. Dat soort onderwerpen zijn voer voor partijpolitieke speeches en lange verhalen.
Er waren dan ook weinig insprekers; alleen de mensen van de boot de Eendracht. En er was zelfs niemand om in te spreken op het definitieve besluit van de herinrichting van de Javastraat, hoewel er nu toch zo veel om de kap van de iepen te doen is geweest. Geen nieuws onder de zon. Alleen dat er geen autoloze zondag komt in Zeeburg, als enige stadsdeel,

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 20 December 2006
Permalink


Zeeburger zelfredzaam: een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid?

Uit de programmabegroting 2007 van stadsdeel Amsterdam Zeeburg (blz. 10):

In het sociale domein, de programma?s Maatschappelijke Ontplooiing, Jeugd en Sport & Cultuur, wordt bezuinigd door een herori?ntatie op de rol en de taken van stadsdeel Zeeburg. De combinatie van veranderingen in de maatschappelijke opvattingen en wensen moet leiden tot een nieuwe rolopvatting van het stadsdeel. Deze vullen we in op grond van de volgende vier uitgangspunten:

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Mellouki Cadat op Tuesday, 19 December 2006
Permalink


VVD Zeeburg wil Mexx museum binnenhalen

De oprichter/eigenaar van het kledingmerk MEXX wil in Amsterdam een museum voor de moderne kunst opzetten. De VVD Zeeburg vindt een museum voor de moderne kunst voor het stadsdeel van grote toegevoegde waarde.
In stadsdeel Zeeburg zijn nu al het Muziekgebouw aan het IJ, het BIM huis, Pakhuis de Zwijger en het Lloyds hotel gevestigd. Daar komt nog bij het cultuurgebouw Timorplein 21 in de Indische Buurt. In 2007 zal de uitmarkt in Zeeburg worden gehouden. 

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 15 November 2006
Permalink


Column Salm: verbazing Zeeburg voor steun Balkenende

Op 22 november a.s. zijn de verkiezingen voor de 2e kamer. Daarom met een groot aantal Pvda leden op zaterdag campagne voeren in de Javastraat en bij het winkelcentrum Brazilie.
In de Javastraat met veel mensen gesproken over het verloop van de verkiezingsstrijd. Bij de mensen is de verbazing groot over de winst die Balkenende boekt in de peilingen. Hier zien ze immers dagelijks dat veel mensen erop achteruit zijn gegaan in de afgelopen jaren.

Bron: http://nicosalm.web-log.nl/

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 13 November 2006
Permalink


Peiling: Amsterdam stemt op de SP

Als het aan de Amsterdamse kiezer ligt, dan zal de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen fors winnen. Volgens de laatste peiling uitgevoerd door onderzoeksbureau O&S zal meer dan 17 procent van de Amsterdammers stemmen op de partij. De PvdA haalde bij de vorige peiling een derde van de stemmen en stijgt iets. De VVD verliest terrein en gaat van 17,2 naar 16,3. Collegepartij Groenlinks volgt de landelijke trend en verliest fors: van 14,7 naar 10,3.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 03 November 2006
Permalink


Rode esdoorn ook mooi

Als ludiek protest tegen aanhoudende bezwaren over het kappen van de iepen in de Javastraat, deelde Jan Rumph (PvdA) na afloop van de raadsvergadering groeifeitjes over de Rode Esdoorn (ook wel bekend onder de naam ahorn) uit. De rode esdoorn (Acer rubrum) is afkomstig uit het oosten van de Verenigde Staten. Hij wordt tot 25 m hoog. De foto’s waren indrukwekkend en hoewel sommige oppositieleden bleven spreken van “prutsboompjes”, waren anderen onder de indruk van de prachtige herfstkleur (zie foto).

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 18 October 2006
Permalink


Salm trots op de Indische buurt

Stadsdeelvoorzitter Nico Salm is trots op de veerkracht die de Indische buurt toonde na de onregelmatigheden die volgden op de dodelijke steekpartij drie weken geleden. ??s Avonds laat werd ik gebeld door iemand van de politie, en hoorde dat er iemand was doodgestoken in de Indische buurt,? blikt Nico Salm terug op woensdagavond 20 september. Op de dodelijke steekpartij volgde een zeer gespannen situatie. Grote groepen bekenden van het Marokkaanse slachtoffer gingen op zoek naar de verdachte ? uit Surinaams/Antilliaanse hoek ? om verhaal te halen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 13 October 2006
Permalink


Evaluatie cameratoezicht: meer onderzoek nodig

De rapportage over de evaluatie van het cameratoezicht staat online: Bestuursstukken Cie AZM Meest opvallend aan de evaluatie is dat de meeste vragen die worden opgeworpen, niet worden beantwoord. Zo is het onbekend of de stijging van het aantal aangiftes nu een positief of een negatief effect is van het cameratoezicht. En zo is het ook “moeilijk te beantwoorden” of de overlast zich nu heeft verplaatst. 
De conclusies van het rapport zijn dat “de meeste betrokkenen, met name winkeliers, positief zijn over het cameratoezicht” en de belangrijkste aanbeveling is, “dat er meer onderzoek nodig is”
Hieronder enkele citaten uit het rapport:

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 12 October 2006
Permalink


Koffiedebat over de herinrichting Javastraat

Op zaterdag 14 oktober van 10.30 uur tot 12.30 uur vindt er een koffiedebat plaats over de herinrichting van de Javastraat.

Voor leden van Groenlinks en belangstellenden:

Waar: Delistraat 48 hs
10.30 ? 11.00 uur inloop met koffie.
11.00 ? 12.30 uur Debat.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 09 October 2006
Permalink


VVD wil geen rem op nieuwbouw kantoren

Astrid Ens, raadslid van de VVD in Zeeburg en vastgoedadviseur, keert zich in een colum tegen de rem op de nieuwbouw van kantoren. Van Poelgeest (Wethouder CS namens GL) weigert om grond uit te geven voor nieuwbouw, met als argument dat er zoveel kantoren leegstaan, dat er tot 2080 genoeg is. Ens noemt de plannen van Van Poelgeest onnodig, een groot financieel probleem en funest voor de uitstraling van de stad.
“Het stadsbestuur kan de plannen beter aan de markt overlaten en prioriteit leggen bij de kwaliteit van reeds leegstaande kantoren in de stad.”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 08 October 2006
Permalink


Individueel plan voor Amsterdamse daklozen

Wethouder Zorg, Marijke Vos heeft vandaag het Amsterdamse programma gepresenteerd waarmee in 2010 alle dak- en thuislozen een individueel trajectplan krijgen.Het plan is onderdeel van het rijksbeleid dak -en thuislozen in de Randstad van de straat te houden, in verband met overlast.
In de gehele Randstad gaat het naar schatting van de gemeentes, om 20.000 personen, waaronder naast daklozen ook dreigend-daklozen vallen. Naast het ontbreken van onderdak is er vaak sprake van schulden, van verslaving of van psycho-sociale problemen. Amsterdam heeft voor het plan ?54 miljoen te besteden. Ook de specifieke hulpverlening aan prostituees wordt vergroot. Hiervoor is ?2 miljoen vrijgemaakt

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Friday, 06 October 2006
Permalink


Dagelijks bestuur wil cameratoezicht voortzetten

Het Dagelijks Bestuur van Zeeburg wil in de Indische Buurt doorgaan met het cameratoezicht en een proef starten met mobiele camera’s. Hiertoe heeft zij besloten op basis van een recente evaluatie van het cameratoezicht. Sinds september 2005 is er cameratoezicht in de Indische Buurt. Inmiddels hangen er 11 camera’s. Deze camera’s zijn onderdeel van een bredere aanpak voor overlast in de buurt. Zo zijn er naast de camera’s toezichthouders op straat en komen er binnenkort wijkmeesters. Van deze aanpak gaat een preventieve werking uit waardoor het bijdraagt aan de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 05 October 2006
Permalink


Michiel Smit getrakteerd op lawaai

Michiel Smit, de voorman van de extreem-rechtse partij Nieuw Rechts, is zondagmiddag in het Oosterpark ontvangen met een lawaaidemonstratie. De politicus, die dit voorjaar bij gebrek aan stemmen uit de Rotterdamse gemeenteraad verdween, wilde op de Spreeksteen een speech houden over vrijheid van meningsuiting. Al eerder werd hem dat onmogelijk gemaakt, toen hij in juni voornemens was op de dag van de Slavernij toe te spreken. Naast de deelnemer zelf is ook de spreeksteen-organisatie is geschokt en stelt dat er geen vrijheid van meningsuiting was, voor het eerst tijdens de spreeksteen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 01 October 2006
Permalink


Bomen en insecten

Sinds een week is het herfst. Maar nog steeds is het warm en zonnig.
Als ik terugkijk op de berichten deze zomer, dan denk ik grimlachend terug aan de berichten over insectenplagen op IJburg.
Nu kan ik daar makkelijk over grijnzen, want ik woon niet op IJburg, maar zogauw ik ook maar het geluid van ??n enkele mug in mijn slaapkamer hoor, gaat de klamboe om het bed.
Maar het was natuurlijk te voorspellen, die insectenplaag.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 29 September 2006
Permalink


Tocht met historische IJveer door Zeeburg

Op een regenachtige zondag heb ik een vaartocht gemaakt met het IJveer XI over het IJ en langs diverse plekken van Zeeburg.
Het historische IJveer voer vroeger van het Centraal Station naar o.a. de scheepswerven in Noord om werknemers af te zetten. Het eindpunt was de kade Nieuwendam, vlakbij het oude sluisje met cafe. Ik herinner mij dit veer uit mijn jeugd, toen ik met mijn ouders een dagje Amsterdam deed en dan de tocht naar Nieuwendam maakte.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Sunday, 20 August 2006
Permalink


Maatschappelijke discussie over IJmeer gewenst

In de afgelopen periode is het IJmeer regelmatig in het nieuws geweest. Veel publiciteit was er voor de IJmeervisie van de gemeenten Almere en Amsterdam, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Wezenlijke elementen in deze visie zijn de aanleg van de woonwijk Almere Pampus in het IJmeer en een verbinding over het IJmeer. Minder publiciteit kreeg de prijs van de Eo Wijers stichting aan o.a.  Adriaan Geuze voor het ontwerp ?Markeroog? om van het IJmeer een echt binnenmeer te maken.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 22 July 2006
Permalink


Nieuwe cursus vergroot deskundigheid raadsleden

De Open Universiteit Nederland heeft een nieuwe cursus ontwikkeld die de deskundigheid en effectiviteit van gemeenteraadsleden vergroot door hen een betere kijk op de gemeentelijke beleidsvorming te geven. Daarmee speelt de Open Universiteit in op de discussie die momenteel binnen de lokale en landelijke overheid loopt over de kennis van raadsleden over het ambtelijke beleidsvoorbereidingproces.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 19 April 2006
Permalink


Bestuursstukken online

Vanaf heden zijn de bestuursstukken van het stadsdeel online te vinden. De stukken zijn te vinden op http://www.zeeburg.amsterdam.nl  De stukken zijn bereikbaar via de link in het rode frame : Politiek & Organisatie en vanaf daar via de link in het lichtblauwe vlak Bestuursinformatie

Voorheen kostten de bestuursstukken 180 euro per jaar, en 90 euro voor alleen de raadsstukken. Dit betekent een grote besparing voor zowel het milieu, als voor journalisten. Terwijl raadsleden de stukken gratis kregen, ook de minder belangrijke, die meteen in de oud papier bak verdwenen, moesten journalisten een duur abonnement afsluiten, voor stukken waarvan de helft ook weer in de prullenmand kon.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 13 April 2006
Permalink


Herrema voorgedragen als wethouder

Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema is voorgedragen als wethouder voor de portefeuille Verkeer, Vervoer en infrastructuur (inclusief Noord/Zuidlijn), Volkshuisvesting en Monumenten voor de Gemeente Amsterdam. Herrema zou niet terugkeren in de Zeeburgse politiek.  Na zeven jaar stadsdeelvoorzitterschap was hij van plan een half jaar te gaan reizen en zich in te zetten voor Childhood in Kaapstad. Dit project draagt zorg voor de opvang van dakloze jongeren. Vanavond beslist de gemeenteraad van Amsterdam over de voordracht.
Tjeerd Herrema werd op 1 maart 1961 geboren te Harlingen. Hij studeerde de economisch juridische richting aan de Hogere Economische School te Groningen. Sinds 2002 is Herrema voorzitter van het stadsdeel Zeeburg waar hij sinds 1999 stadsdeelbestuurder is. Daarvoor was hij werkzaam bij de FNV vakcentrale in verschillende functies, onder meer als hoofd van de regio Noord-Holland. Herrema wordt voorgedragen voor de portefeuille Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/Zuidlijn), Volkshuisvesting, Monumenten.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 12 April 2006
Permalink


VVD wil onder water wonen

De VVD wil in stadsdeel Zeeburg onder water wonen mogelijk maken. Dit voorstel doet de VVD aan de onderhandelaars van PvdA, GL en SP als oplossing voor het nijpende ruimtegebrek in met name het Oostelijk Havengebied. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onder water wonen, ook wel aquarium wonen genoemd, zeer goed mogelijk te zijn. Het is simpel, goedkoop en er is grote behoefte aan. Het is zelfs mogelijk Fountainhead ‘liggend’ als aquacity in de Ertshaven te situeren.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 01 April 2006
Permalink


Beste Mark,

Open brief aan Mark van Dongen, Fractievoorzitter SP

Beste Mark,
Dit is een openbare oproep aan jou om de onderhandelingen met Pvda en Groenlinks te staken. De SP heeft in de afgelopen raadsperiode een prominente rol gespeeld. Vaak was ik het niet met je eens, maar je stond wel voor je zaak. Nu heb je 2 kernpunten uit je campagne opgegeven, namelijk je verzet tegen de bouw van Fountainhead en de sloop van het Borneoblok. Daarmee, Mark, is je geloofwaardigheid in het geding gekomen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 22 March 2006
Permalink


GroenLinks in Zeeburg stabiel

De voorlopige uitslag van de verkiezingen levert voor GroenLinks in Zeeburg een stabiel beeld op. PvdA en SP winnen. GroenLinks lijsttrekker Astrid Kuiper bedankt de GroenLinks kiezers en feliciteert PvdA en SP. GroenLinks behoudt drie zetels. CDA, AA/De Groenen en BAP verliezen hun zetel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 09 March 2006
Permalink


Pagina 1 van 2 pagina's  1 2 > 

Statistieken

Bekijks: 696330
Paginas "rendered" in 1.5038 secondes
57 uitgevoerde vragen
Debug mode is on
Aantal Artikelen: 4919


Zoeken


geavanceerd zoeken

RSS:

kopieer deze link in uw rss nieuws-tikker

Externe Links


Nieuwssites

Persoonlijke Sites

Overheid

Lokale Partijen

Overig