homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

D66 Oost zet de kwaliteit van het onderwijs op de agenda

D66 roept het bestuur van stadsdeel Oost op om de kwaliteit van het primair onderwijs aan ouders in Oost inzichtelijk te maken. Bij de begrotingsbehandeling voor 2011 bleek stadsdeel Oost hiervoor nog geen enkel initiatief te hebben ondernomen, ondanks dat dat wel in het Programma-akkoord voor de huidige coalitie is afgesproken. Volgens D66 heeft elk kind in Oost recht op goed onderwijs en moet dit met behulp van de centrale stad en het stadsdeel ook haalbaar zijn. “Goed (primair) onderwijs is een van de belangrijkste fundamenten voor een kansrijke leer- en carrièreloopbaan van een kind???, aldus D66 onderwijswoordvoerder Nico Janssen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 14 December 2010
Permalink


GL: “Verantwoorde tarieven voor een schoon Oost”

Een kapotte lantaarnpaal, gaten in de weg en zwerfvuil; niet alleen jarenlang in de ergernissen top 5, maar ook van belang voor een veilig en prettig gevoel in de buurt. Het stadsdeel zet zich hiervoor in. Een schoon en heel stadsdeel is immers in ieders belang. Ieder jaar stelt de raad de hoogte van de tarieven vast voor zowel burgers als bedrijven (in de verordening afvalstoffenheffing). Die tarieven zijn opgebouwd uit kosten voor de afvalverwerking, het wagenpark en ander materiaal, en de veegkosten. Ondanks recente berichten over vermeende zelfverrijking zijn dit allemaal taken (en kosten) voor een schoon Oost. De tarieven dekken echter de kosten niet.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 01 December 2010
Permalink


“Elatik moet goedkope woorden terugnemen???

De fractie van Méérbelangen is verontwaardigd over uitlatingen die Fatima Elatik afgelopen woensdag deed in Het Parool. In een interview suggereerde de pas herbenoemde stadsdeelvoorzitter dat de oppositie in stadsdeel Oost het op haar gemunt heeft omdat zij moslim is, van Marokkaanse afkomst, lid van de PvdA en omdat zij een hoofddoek draagt. Fractievoorzitter Bas van Vliet vindt dat Elatik deze aperte onjuistheid moet terugnemen.
“Deze insinuatie is zo goedkoop dat ik er wel op móet reageren???, zegt Van Vliet.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 29 November 2010
Permalink


Méérbelangen hekelt terugkeer PvdA in bestuur Oost

persbericht MeerbelangenLokale partij Méérbelangen hekelt de terugkeer van de PvdA in het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost. Die duidt erop dat machtshonger bij de partij het heeft gewonnen van zelfkennis én van het stadsdeelbelang. Dat zei Bas van Vliet, fractievoorzitter van Méérbelangen, vanavond tijdens de deelraadvergadering waarin de PvdA officieel terugkeerde in de coalitie.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 23 November 2010
Permalink


Blijven bouwen of niet?

De SP wil graag weten wat bewoners van stadsdeel Oost en West vinden van de plannen om het aantal nieuw te bouwen huurwoningen in deze stadsdelen met bijna 1800 verminderen. Het gemeentebestuur wil minder bouwen om zo financiële problemen op te lossen. De SP vindt de gevolgen van niet bijbouwen - nog langere wachtlijsten voor sociale huurwoningen - te groot.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 21 November 2010
Permalink


Eerste oplossingen voor IJburgfile in zicht

De eerste oplossingen voor de dagelijkse IJburgfile lijken in zicht. Dit blijkt uit een brief van wethouder Van Spijk (D66) aan de deelraad van Oost. Op korte termijn worden er maatregelen genomen om de dagelijkse file aan te pakken. Daarnaast zijn er ook lange termijn maatregelen nodig voor structurele verbetering van de bereikbaarheid van IJburg. De dagelijkse files op IJburg, in de volksmond ook wel JanHoekfile genoemd, zorgen niet
alleen voor veel ergernis, maar leiden ook tot gevaarlijke situaties.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 14 November 2010
Permalink


Rochdale, neem je verantwoordelijkheid!

Open Brief PvdA Amsterdam Oost
19 jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over vernieuwing van de wijk Jeruzalem in Amsterdam Oost. 12 jaar geleden werden de eerste plannen ontwikkeld voor de vernieuwing. Na terecht protest van de bewoners en veel gedoe werd er vorig jaar eindelijk overeenstemming bereikt over de stadsvernieuwing in Jeruzalem. Alle partijen waren tevreden en er is een stedenbouwkundig plan gemaakt waarin een goede balans is gevonden tussen de belangen van de huidige bewoners en de wooneisen van de 21ste eeuw met behoud van de bestaande sfeer van de wijk.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 08 November 2010
Permalink


Méérbelangen op de bres voor bewoners Jeruzalem

Persbericht Méérbelangen
Lokale partij Méérbelangen gaat zich inspannen voor de bewoners van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost. De fractie wil dat het stadsdeelbestuur erop toeziet dat woningcorporatie Rochdale de huizen in de verouderde wijk blijft onderhouden. Ook wil Méérbelangen dat er geen tijdelijke huurcontracten worden afgegeven, zolang Rochdale geen concrete plannen heeft om de afgesproken vernieuwing van Jeruzalem uit te voeren.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Thursday, 04 November 2010
Permalink


Fractievoorzitter GroenLinks liegt over excuus sms

Persbericht VVD, SP, Meerbelangen
De fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam Oost, Astrid Kuiper, heeft gisteren in diverse media, waaronder AT5, verklaard dat zij excuus-sms’jes van de oppositie zou hebben ontvangen naar aanleiding van een open brief van de oppositiepartijen inzake censuur op informatievoorziening door het stadsdeel. Navraag bij Astrid Kuiper leerde dat deze sms’jes volgens haar vanuit de VVD-fractie gekomen zouden zijn.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 27 October 2010
Permalink


Amsterdam Oost struikelt voort: GroenLinks en D66 lijmen met PvdA

Persbericht VVD
Het was te verwachten: de lijmpoging in Stadsdeel Oost is een feit. GroenLinks en D66 gaan het wéér proberen met de PvdA en dit terwijl er alle reden is om nou eindelijk eens voor een stabiele coalitie
te kiezen. Een paar feiten op een rij:

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 27 October 2010
Permalink


GroenLinks en D66 praten verder met PvdA in Amsterdam Oost

Persbericht GroenLinks en D66
Na een consultatieronde waarbij alle partijen van de stadsdeelraad in Amsterdam Oost zijn gehoord, hebben GroenLinks en D66 besloten om verder te praten met de PvdA. Samen met de PvdA hebben GroenLinks en D66 eerder dit jaar een goed coalitie akkoord opgesteld en zij zien nog steeds kansen om dit programma uit te voeren. De PvdA heeft concrete stappen gezet waardoor er volgens GroenLinks en D66 voldoende basis is om verdere gesprekken te voeren.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 27 October 2010
Permalink


Consultatieronde in Oost ten einde

GroenLinks en D66 in Amsterdam Oost hebben de gezamenlijke consultatieronde beëindigd. Nadat Meint Helder zijn positie als fractievoorzitter van de PvdA in Oost had neergelegd vonden D66 en GroenLinks het wel zo zorgvuldig om een extra gesprek te hebben met de nieuwe fractievoorzitter. Er is nu met alle partijen uit de deelraad van Oost gesproken.
De resultaten van de consultatie ronden worden dinsdagavond besproken in de fracties van GroenLinks en D66, apart en met elkaar. Beide partijen hebben het voornemen om woensdag bekend te maken welke vervolgstappen zullen worden genomen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 26 October 2010
Permalink


Oppositie Amsterdam Oost heeft grote zorgen over voortgang coalitieonderhandelingen

VVD, SP en Méérbelangen schrijven open brief aan Groenlinks en D66
De gezamenlijke oppositiepartijen VVD, SP en Méérbelangen in stadsdeel Amsterdam Oost hebben door middel van een open brief aan zowel de fracties van Groenlinks en D66, als de leden van het
resterende dagelijks bestuur, hun zorgen geuit over de trage voortgang van de coalitieonderhandelingen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 26 October 2010
Permalink


D66 maakt zich grote zorgen over leegstand op het Ambonplein

D66 en GroenLinks maken zich grote zorgen over de (gedeeltelijke) leegstand van het schoolgebouw van De Evenaar op het Ambonplein in de Indische Buurt. Openbare basisschool De Evenaar gaat per 1 augustus 2011 dicht en staat ook dit schooljaar al grotendeels leeg. D66 en GroenLinks hebben wethouder Lieke Thesingh met steun van de raad in Oost opgeroepen zo snel mogelijk een andere gebruiker voor het gebouw te zoeken, om (verdere) verloedering van het Ambonplein te voorkomen. Het tijdelijke gebouw van de A.H. Gerhard school op het plein staat namelijk ook al geruime tijd leeg en is aan het verpauperen. Liefst komt er opnieuw een school of desnoods een andere maatschappelijke organisatie in het gebouw van De Evenaar op het plein.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Saturday, 23 October 2010
Permalink


Méérbelangen wil ontslagbrieven Elatik en Princen zien

ontbreken van brieven kost het stadsdeel geld
De fractie van Méérbelangen heeft gisteravond opheldering gevraagd over het ontbreken van de ontslagbrieven van Fatima Elatik en Germaine Princen. De twee PvdA-wethouders in stadsdeel Oost legden twee weken geleden hun functie neer, maar het stadsdeel heeft hun ontslagbrieven nog altijd niet ontvangen. “Dat is niet netjes”, zegt Méérbelangen-fractievoorzitter Bas van Vliet. “En het kost het stadsdeel - in tijden van bezuinigingen - geld bovendien.”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 20 October 2010
Permalink


Slecht onderhoud in Indische Buurt

Het is slecht gesteld met het onderhoud van veel woningen in de Indische Buurt. Dit bleek toen de SP op onderzoek uitging naar aanleiding van verschillende klachten over onderhoud door woningstichting Eigen Haard. De vele klachten over het slechte onderhoud in de Solostraat en Sumatrastraat waren zeer terecht. Verschillende bewoners klaagden over grote lekkages in hun woningen. Hoewel de lekkages, na enige weken tot meer dan een maand, wél werden verholpen door Eigen Haard, werd aan de oorzaak weinig gedaan.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 13 October 2010
Permalink


‘Stadsdeel besturen is geen spielerei’

Lokale partij Méérbelangen is zeer verbaasd over de hernieuwde toenadering tussen GroenLinks, D66 en de PvdA in stadsdeel Oost. “Het besturen van een stadsdeel is geen spielerei”, zegt fractievoorzitter Bas van Vliet in reactie op het nieuws dat GroenLinks en D66 een terugkeer van de PvdA in de coalitie niet uitsluiten. “Je kunt niet de ene dag met veel bombarie uit het bestuur stappen, en de volgende dag terugkomen alsof er niets is gebeurd”, vindt Van Vliet.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 12 October 2010
Permalink


PvdA draait ten behoeve van het pluche

De PvdA fractie in Amsterdam Oost is 180 graden gedraaid nadat men vorige week de stekker uit de coalitie heeft getrokken. De VVD is verbijsterd. ‘Vorige week nog complimenteerden wij de PvdA fractie omdat die, als enige in de coalitie, conclusies trok uit het feit dat het stadsdeel 30 miljoen euro over de balk had gegooid en amper een week later kruipt men terug in de schoot van de macht.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 12 October 2010
Permalink


Verklaring PvdA Oost

Tijdens een roerige raadsvergadering op maandag 4 oktober vol heeft de PvdA-fractie een slecht besluit genomen. Door uit de coalitie stappen zijn onze twee bestuurders Fatima
Elatik en Germaine Princen onnodig beschadigd, ook de bestuurders van onze partners GroenLinks en D66 zijn geschaad. Daarvoor bied ik persoonlijk en namens mijn fractie mijn oprechte excuses aan. De PvdA-fractie heeft vertrouwen in onze wethouders. Twee top bestuurders die veel betekenen voor de PvdA en de bewoners in ons stadsdeel.
Ook richting onze coalitiepartners GroenLinks en D66 wil ik mijn oprechte excuses maken.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 12 October 2010
Permalink


SP wil spoeddebat

De SP heeft na het aftreden van stadsdeelvoorzitter Elatik en portefeuillehouder Princen in Oost een spoeddebat aangevraagd. De SP-fractie vindt dat de bewoners van Oost op de hoogte moeten worden gesteld van nieuwe ontwikkelingen rond het minderheidscollege van GroenLinks en D’66. Meta Meijer: “Aangezien dit college tot nu toe nog weinig heeft laten zien en het nieuwe stadsdeel nog maar een paar maanden oud is, gelooft de SP dat het beter is om helemaal opnieuw te beginnen”.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 11 October 2010
Permalink


Consultatie ronde in Oost

GroenLinks en D66 in Amsterdam Oost starten komende week een gezamenlijke consultatieronde. Na het opstappen van de PvdA uit de coalitie eerder deze week, heeft het stadsdeel geen volwaardig bestuur meer.  Gezien de uitdagingen op korte termijn,  de begroting van 2011 als voor de komende jaren als gevolg van de grote bezuinigingen geven beide partijen aan op korte termijn te willen komen tot een volwaardig bestuur dat kan steunen op een stabiele en betrouwbare meerderheid in de deelraad.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 08 October 2010
Permalink


GroenLinks betreurt opstappen PvdA

GroenLinks betreurt het opstappen van de PvdA ten zeerste.  De PvdA is uit de coalitie in Amsterdam Oost gestapt. Aanleiding voor de crisis was het feiten relaas rond het Muziekmakers centrum MuzyQ. De PvdA wilde een motie van afkeuring indienen met de coalitiegenoten voor het gehele dagelijks bestuur van Oost. Het Dagelijks Bestuur gaf hierop aan na overleg dan als geheel op te stappen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 07 October 2010
Permalink


Méérbelangen wil snel solide bestuur in Oost

Lokale partij Méérbelangen vindt dat stadsdeel Oost zo snel mogelijk een solide bestuur moet krijgen. De fractie is verbaasd over het opstappen van de PvdA uit de coalitie die nog maar net met haar werk was begonnen.
De PvdA gooide de handdoek in de ring tijdens de vergadering van de stadsdeelraad, afgelopen maandag. Die vergadering ging over de garantstelling die het stadsdeel heeft gegeven voor de bouw van MuzyQ, het muziekmakerscentrum in Oostpoort. Méérbelangen constateerde dat verantwoordelijk portefeuillehouder Germaine Princen het mandaat dat de deelraad het dagelijks bestuur in 2005 gaf, heeft overschreden en de eer aan zichzelf zou moeten houden. Méérbelangen heeft destijds overigens tegen deze garantie gestemd, onder meer vanwege het te hoge risico voor het stadsdeel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 05 October 2010
Permalink


Coalitie in Oost gesneuveld

Gisteravond is de PvdA uit de coalitie in Amsterdam Oost gestapt. Dit gebeurde na een hectische avond die in het teken stond van de garantstelling rond muziekmakerscentrum Muzyq.
Nadat de fracties van D66 en GroenLinks geen steun wilden geven aan een zware motie van afkeuring tegen het hele Dagelijks Bestuur van Oost stapte de PvdA uit de coalitie.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 05 October 2010
Permalink


PvdA stapt uit coalitie stadsdeel Oost

Directe aanleiding is de politieke ophef ontrent de financiering van het Muziekmakerscentrum. Voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en de gemeente Amsterdam hebben zich garant gesteld voor de hypothecaire lening die door de bank is verstrekt aan de ondernemers. De eerste 10 jaar staat het stadsdeel garant voor 1,5 miljoen per jaar, de volgende 10 jaar de centrale stad voor 1,5 miljoen en de totale garantstelling van € 26,5 miljoen is per direct opeisbaar. De PvdA vindt dat het toenmalige dagelijks bestuur grote steken heeft laten vallen omdat zij een te ruime opvatting had van het mandaat voor de onderhandelingen over de garantstelling. Het gevolg is nu dat het stadsdeel met grote financiële problemen kampt. De handelswijze van het huidige DB wekte bij de PvdA fractie onvoldoende vertrouwen dat zij de ontstane situatie in het beste belang van het stadsdeel kon afhandelen. Vandaar het voornemen tot een motie van afkeuring, waarop de coalitie uiteen viel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 05 October 2010
Permalink


Méérbelangen waarschuwde 5 jaar terug al voor MuziQ-fiasco

De fractie van Méérbelangen heeft zich gekeerd tegen de plannen waarmee het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost het financiële debacle rond MuziQ wilde oplossen. “De gang van zaken rond het Muziekmakerscentrum in Oostpoort geeft aan dat het DB achteloos omspringt met het geld van de inwoners van Oost. Als de raad daar op ons initiatief geen stokje voor had gestoken, zou het DB mogelijk vele miljoenen euro’s in een diep, donker gat hebben gegooid”, aldus raadslid Bas van Vliet. De deelraad vergaderde afgelopen woensdag- en donderdagavond achter gesloten deuren over het MuziQ-fiasco.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 01 October 2010
Permalink


Persbericht Muziekmakerscentrum

De PvdA in Amsterdam Oost heeft donderdagavond 30 september onder strenge voorwaarden ingestemd met het voorstel van het Dagelijks Bestuur om de aankoop van het Muziekmakerscentrum in Oostpoort voor te bereiden. Om de gevolgen voor het stadsdeel zoveel mogelijk te beperken is het noodzakelijk dat het stadsdeel nu ingrijpt. Voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en de gemeente Amsterdam hebben zich in 2005 garant gesteld voor de hypothecaire lening die door de bank is verstrekt aan de ondernemers van het Muziekmakerscentrum, ook bekend als MuzyQ.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 01 October 2010
Permalink


D66 steunt plan om Muziekmakerscentrum aan te kopen

D66 steunt het plan van Stadsdeel Oost om het Muziekmakerscentrum in Oostpoort te kopen. D66 Amsterdam Oost stemde woensdagavond 30 september in met het voorstel de aankoop voor te bereiden. Voormalig stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en de gemeente Amsterdam hebben zich garant gesteld voor de hypothecaire lening die de Friesch-Groningsche Hypotheekbank heeft verstrekt aan de ondernemers. De kostprijs van het gebouw bedroeg € 26,2 miljoen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 01 October 2010
Permalink


Bestuur Amsterdam Oost gooit miljoenen over de balk

Het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel Amsterdam Oost is in grote problemen geraakt nu gebleken is dat er ongeoorloofde afspraken zijn gemaakt waar men nu de rekening van krijgt. In het verleden heeft het stadsdeel een garantie afgegeven voor een geldlening van ruim 26 miljoen euro ten behoeve van de bouw van het Muziekmakerscentrum in het nieuw te ontwikkelen gebied Oostpoort. De garantstelling die moest worden afgegeven om de bouw van dit megalomane project doorgang te laten vinden was voor 9 miljoen goedgekeurd door de huidige coalitiepartners (PvdA, Groenlinks en D66), maar na nu blijkt heeft het DB – achter de rug van de deelraad om – contracten ondertekend waardoor dit risico oploopt tot ruim 26 miljoen euro.

Inmiddels heeft de bank bij het stadsdeel aangeklopt voor de incassering van de eerste garantiegelden, omdat het Muziekmakerscentrum op de rand van faillissement staat.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 01 October 2010
Permalink


Oneerlijkheid in Amsterdam Oost rond goedkoper parkeren voor ouderen en mensen met een beperking

Bewoners uit Amsterdam Oost van 65 jaar en ouder of met een beperking kunnen een parkeerkraskaart aanvragen. Met deze kraskaart kunnen bezoekers voor de helft van de prijs parkeren in de buurt. Het stadsdeel wil zo helpen voorkomen dat ouderen en mensen met een beperking minder bezoek krijgen door de parkeertarieven. Niet iedereen kan zomaar een kraskaart kopen. Bewoners moeten hiervoor eerste een kraskaart vergunning aanvragen. Het
stadsdeel wil de mogelijkheid tot het gebruiken van kraskaarten actief onder de aandacht brengen bij bewoners. Maar is dit overal in Amsterdam Oost mogelijk?

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Sunday, 26 September 2010
Permalink


VVD blij met tijdelijke oostelijke ontsluiting IJburg

De VVD gemeenteraadsfractie en deelraadsfractie Oost zijn blij dat de oostelijke ontsluiting van IJburg open blijft tot de definitieve inrichting in 2013. Dat heeft de gemeente in overleg met de gemeente Diemen en Nuon besloten. De weg, die over het grondgebied van Diemen en NUON loopt, is sinds juni open. Deze zorgt voor een behoorlijke verlichting van de verkeersdruk. De VVD en de PvdA in zowel de gemeenteraad als de deelraad hebben zich hier in 2009 hard voor gemaakt.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 23 September 2010
Permalink


D66-fractie stelt vragen over ICT-problemen

D66 maakt zich ongerust over de problematische staat van de ICT-infrastructuur in Amsterdam en heeft daarover vragen aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost gesteld. D66 wil weten welke risico’s Oost loopt, aangezien Oost veel gebruik maakt van de Amsterdamse ICT-infrastructuur en veel ICT-diensten centraal worden geregeld. Begin september werd bekend dat er veel problemen zijn met de gemeentelijke computersystemen. Er wordt, in vergelijking met andere gemeenten, veel meer geld in Amsterdam in ICT gestoken terwijl de kwaliteit veel lager is.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 21 September 2010
Permalink


PvdA: Pak wachtlijsten basisscholen aan

Gisteren berichtte AT5 dat Suzan Albers uit Oost al twee jaar haar vierjarige zoontje probeert in te schrijven op een basisschool in het stadsdeel. Op vier basisscholen in de buurt is haar zoontje Tjenno uitgeloot. De PvdA Amsterdam Oost wil nu een plan van aanpak om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Veel Amsterdamse basisscholen hebben een wachtlijst. Veel scholen werken met een systeem van loting voor 4-jarige kinderen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 14 September 2010
Permalink


Eindelijk een speeltuin op IJburg!

Er komt eindelijk een speeltuin op IJburg! Dat is de conclusie van de vergadering van de raadscommissie Openbare Ruite van maandag 6 september. Het speeltuin is het burgerinitiatief van ruim 300 IJburgers, die ruim een jaar geleden de eerste stappen hiervoor zette. D66 en een meerderheid van de raad kiest voor het Van Goghpark als lokatie. D66-raadslid Jelmer Alberts: “Er waren twee mogelijkheden: Rieteiland Oost en het Van Goghpark. Na het afwegen van de voor- en nadelen heeft D66 gepleit om te kiezen voor het Van Goghpark.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 09 September 2010
Permalink


Stadsdelen tonnen kwijt aan wachtgeld

De zeven stadsdelen in Amsterdam betalen momenteel gezamenlijk bijna 300.000 euro wachtgeld per maand. Dat gaat naar 53 oud-bestuurders. Zij maken geheel of gedeeltelijk gebruik van de regeling voor voormalige politici die nu zonder werk zitten. Dat blijkt uit eigen onderzoek dat Het Parool zaterdag publiceerde. De krant verkreeg deze informatie met behulp van de Wet openbaarheid van bestuur.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 04 September 2010
Permalink


Méérbelangen bezorgd over drugsoverlast Indische buurt

Méérbelangen maakt zich zorgen over de veiligheid in de Indische buurt. Berichten over drugsoverlast, bedreigingen van bewoners en ondernemers en gevaarlijke verkeerssituaties zijn voor de fractie aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het dagelijks bestuur. De drugsoverlast doet zich voor rond de coffeeshops Best Friends en The Stud in de Niasstraat, in het noordoostelijk deel van de Indische buurt.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 04 September 2010
Permalink


Buslijn IJburg groot succes

De buslijn tussen IJburg en Amsterdam Zuidoost die een jaar geleden tot stand is gekomen op voorstel van de SP is een groot succes en gaat vaker rijden. Fractievoorziter Laurens Ivens (gemeenteraad): “Prachtig dat IJburg nu echt een volwaardige buslijn heeft gekregen. Nieuwe buslijnen kunnen nog wel degelijk een goede aanvulling op het bestaande openbaar vervoer zijn.???

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 27 August 2010
Permalink


SP bewust niet mee op stadsdeelboot Sail

Meerdere malen werd het aanbod herhaald: ga mee varen tijdens Sail. Gezellig met de bobo-boot, onder het genot van een hapje en een drankje. De SP-fractie heeft bewust verstek laten gaan. “Sowieso houden we niet van potverteren”, reageert fractievoorzitter Meta Meijer. “Maar in deze tijd, waarin iedereen te horen krijgt dat de broekriem nóg een gaatje strakker moet, is het helemaal not done om dit soort uitstapjes te maken”. Een raar verhaal blijft het wel, vindt Meta Meijer.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 25 August 2010
Permalink


Oosterpark blijft ‘s nachts open

Het Oosterpark in Amsterdam blijft ‘s nachts gewoon open. Eerdere berichten dat het Amsterdamse park in Oost op korte termijn wellicht ‘s nachts gesloten zou worden, zijn daarmee achterhaald. Dit blijkt na vragen van D66 aan het Dagelijkse Bestuur van het stadsdeel. Naar aanleiding van berichtgeving in diverse media stelde D66 nogmaals vragen over de veiligheid in het Oosterpark. “Er zijn weliswaar problemen overdag in het park, maar wij ontvingen van omwonenden noch instanties signalen dat er ‘s nachts zaken gebeuren die een nachtsluiting zouden billijken, aldus deelraadslid Jan-Bert Vroege.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 04 August 2010
Permalink


Perspectievennota: veel woorden om niets

Het bestuur van stadsdeel Oost had er 25 pagina’s voor nodig, maar keuzes, een visie, waren ver te zoeken in de perspectievennota. Al een half jaar worden de geesten rijp gemaakt voor forse bezuinigingen, maar ook nu waren er geen concrete voorstellen. SP-fractievoorzitter Meta Meijer: “Al bij het coalitieakkoord, en ook nu weer, willen wij keuzes maken. Het is onfatsoenlijk om pas in december een definitieve richting in te slaan, terwijl verenigingen, organisaties en bewoners moeten weten wat ze in 2011 van ons mogen verwachten.”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 21 July 2010
Permalink


Pagina 2 van 8 pagina's  < 1 2 3 4 >  Last ›
D66 behoudt twee zetels

D66 behoudt dus haar 2 zetels, en dat in een landelijke trend waarin D66 30% van de stemmen verliest. Daar kunnen we alleen maar heel tevreden mee zijn. Niet leuk om te zien dat D66 het minder doet in de rest van het land hoewel de uitslag natuurlijk geen verrassing is. CDA, Amsterdam Anders/de Groenen en BAP komen niet terug. Dat is in meerdere opzichten erg jammer. We verliezen 3 zeer gedreven raadsleden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Felicitaties

Vanaf deze plek de hartelijke felicitaties aan PvdA en SP in Zeeburg. Daarnaast verdient D66 complimenten door tegen de landelijke trend in stabiel te blijven. Jan (BAP), Netty (AA/DG) en Jerrit (CDA), jammer dat jullie niet meer terugkomen in de nieuwe deelraad. Het zal saaier worden met de 5 overgebleven partijen.

De VVD had natuurlijk op meer gehoopt, maar is tevreden met het stabiele resultaat van 4 zetels. Ook wij hebben tegen de landelijke trend in goed gescoord. Met de ervaring van het afgelopen jaar is een nieuwe coalitie met de VVD volgens mij een mooie basis voor een breed en degelijk bestuur van het stadsdeel. Ik zal op mijn weblog verslag doen van de onderhandelingen. Eerste moment: a.s. vrijdagmiddag.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Stemmers op PvdA bedankt!!

Het was laat in de avond toen de uitslag van Zeeburg binnen kwam. Maar de uitkomst voor de PvdA is fantastisch van 6 naar 9 zetels. Het is het resultaat van de intensieve campagne die we in Zeeburg hebben gevoerd en het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Natuurlijk is ook de landelijke campagne van de PvdA van invloed geweest. Ik zie deze uitslag in Zeeburg als een enorme steun voor het beleid waar we in Zeeburg voor staan Sterk, Sociaal en Samen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Woorden en daden

ingezonden bericht van Assadaaka/Tess Jungblut
Op maandag 6 maart jongstleden werd te Assadaaka in de Meevaart een politiek debat gevoerd tussen de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Aanwezig waren: Nico Salm (pvda), Jan Vermeij (bap), Dennis Straat (vvd), Erik Terheggen (d?66), Jerrit Vellinga (cda), Astrid Kuiper (groen links), Saskia Ploeg (amsterdam anders/de groenen).

Tegen 19.30 was de grote zaal in de Meevaart zo vol dat mensen moesten blijven staan. Oude tijden herleven altijd weer tijdens verkiezingen. Mensen verlangen naar solidariteit. Het menselijk dier wordt gelukkig nog steeds gedreven door gevoelens van liefde en saamhorigheid.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Reusachtige winst PvdA decimeert kleine partijen

image Met een enorme afstand is de PvdA winnaar van de lokale verkiezingen, zowel landelijk en gemeentelijk als in Zeeburg. Tweede winnaar in Zeeburg is de SP. De opkomst bij de verkiezingen in Zeeburg was hoger dan ooit: 55,7 %, tegen 48,7% in 2002. De twee restzetels vallen de PvdA ten deel, wat een slachting onder kleine partijen heeft veroorzaakt. Slechts 5 partijen komen terug. Opvalllend is verder dat D66 in tegenstelling tot de landelijke verwachting, een zelfde aantal zetels heeft gehaald.
De uitslag voor Zeeburg:

______________________2002__________________2006

PvdA…..........................6….............................9
GL….............................4….............................3
VVD…...........................4….............................4
D66…...........................2….............................2
AADG….........................1….............................0
BAP…...........................1….............................0
CDA…...........................1….............................0
SP….............................1….............................3

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Al gestemd?

imageHeeft u al gestemd? Ik wel! De stemmachine was erg indrukwekkend. In mijn stemlokaal, no 88 bij het Obiplein, waren er twee. De machine had een chromen behuizing en het was een soort tafelmodel. In tegenstelling tot wat ik verwacht had, waren er gelukkig geen tiptoetsen of andere echte knoppen. Om te stemmen moest je op de monitor tikken, zoals bij de NS-kaartjesmachine.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 07 March 2006
Permalink


Moeten de goeden onder de kwaden lijden?

ingezonden column van Astrid Kuiper
Tijdens het flyeren spreek ik veel mensen aan of ze gaan stemmen. Het lijkt bijna op Hallo Buuf want sommige gesprekken blijven bij je hangen, ze laten je niet los. Zo sprak een vrouw van 61 jaar mij aan. Of ik een oplossing wist op het inhouden van haar uitkering. Ik had de afgelopen maand al veel vragen gehad over armoede, fountainhead, parkeren, jongeren enz. maar over het stoppen van een uitkering ?nee?. Ik reageerde dus met ?hoezo stoppen?”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 06 March 2006
Permalink


Berlage en de PvdA

ingezonden column van Mark van Dongen
Verkiezingstijd. Partijen in Zeeburg gaan de straat op en voeren debatten om aan de buurtbewoners duidelijk te maken waar zij voor staan.
Althans, dat zou je verwachten. Maar macht en cynisme lijken soms geen grenzen te kennen.
Vrijdag was er een vrolijke muzikale optocht door de Javastraat die leidde naar de Berlageblokken. De PvdA manifesteerde zich. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema en wethouder van de centrale stad Duco Stadig, beiden PvdA, lieten trots de oplevering zien van de eerste appartementen in de voormalige Berlageblokken. Waarna men nog een vrolijk PvdA-feestje vierde in het Badhuis.
Het moet niet gekker worden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Saturday, 04 March 2006
Permalink


PvdA Amsterdam in laatste peiling: + 2 zetels

De Partij van de Arbeid komt bij de meest recente peiling van Bureau O+S, een week voor de verkiezingen, als grote winnaar uit de bus. Zeventien van de 45 zetels vallen in de peiling toe aan de PvdA. De grote gevestigde partijen doen het sowieso goed; kleinere partijen kunnen een langer verblijf in de raad maar beter vergeten. Mokum Mobiel en Leefbaar Amsterdam krijgen te weinig stemmen voor een zetel. De SP lijkt de twee zetels winst die vorige week al werden voorspeld, vast te houden. De partij is procentueel opnieuw groter dan GroenLinks
Peiling van Bureau O+S van 27 februari
bron: AT5

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 27 February 2006
Permalink


Vijftig nieuwe stageplaatsen

“Als stadsdeelbestuurder zal ik alles op alles zetten om jaarlijks 50 nieuwe stageplaatsen te vinden! Wie concrete suggesties heeft voor stageplaatsen kan die melden op het mailadres .(JavaScript must be enabled to view this email address)!” zegt Nico Salm de lijsttrekker van de PvdA in Zeeburg

In Zeeburg wonen veel jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 23 jaar. Met het merendeel hiervan gaat het goed. Ze gaan naar school, gaan uit, doen aan sport en hebben vaak een bijbaantje bij een supermarkt. Toch ben ik geschrokken tijdens mijn gesprekken de afgelopen weken. Vertegenwoordigers van Welzijn aan het IJ, bureau Balistraat vertelden me dat er ook veel jongeren zijn die buiten de boot vallen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 20 February 2006
Permalink


Armoede anno 2006: its a bloody shame!!

imageAfgelopen weken samen met PvdA lijsttrekker Nico Salm op bezoek geweest bij de Voedselbank en bij MDSO bij de schuldhulpverlening om meer te weten wat zij dagelijks tegenkomen en uit de praktijk te horen wat er moet gebeuren.
De vrijwilligers van de voedselbank doen geweldig werk onder leiding van Arie ten Napel. Ze zoeken nog steun van lokale ondernemers. Zal ze in contact brengen met lokale supermarkten in de Javastraat voor ondersteuning.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Friday, 17 February 2006
Permalink


Wildplakken aangepakt

imageWethouder Jan Hoek(GL) startte een paar jaar geleden de actie “Wildplakken aangepakt!” Wildplakkers namen de actie aanvankelijk niet serieus. Maar stadsdeel Zeeburg wijzigde haar APV (plaatselijke verordening) en startte met het opleggen van dwangsommen aan de opdrachtgevers. Per poster geldt een dwangsom van 250 euro!

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 15 February 2006
Permalink


Plakoorlog tussen GroenLinks en SP

imageHet is natuurlijk moeilijk om dit soort berichten te schrijven zonder goed onderzoek daarachter, maar vooralsnog lijkt het erop alsof niet wordt wildgeplakt door Zeeburgse politieke partijen. Wel worden ook hier de vrije plakplaatsen voor non-commerciele doeleinden (in de Indische Buurt: twee op de insulindeweg, op de javastraat en op zeeburgerdijk) zoals overal in Nederland, volledig overheerst door posters van GroenLinks en SP.  Overige partijen houden het bijna uitsluitend bij de campagneplakplaatsen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 15 February 2006
Permalink


CDA veegt Dapperbuurt en de Javastraat schoon

imageDe CDA verkiezingskaravaan met lijstaanvoerder en huidig wethouder Hester Maij bezocht zaterdagmiddag Zeeburg. De focus van het bezoek kwam te liggen op het verkiezingsthema: Schoon, Heel en Veilig. Gestart werd met een veegactie in de Dapperbuurt en de Javastraat. Dit gebied kan schoner en veiliger!

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 13 February 2006
Permalink


Een beter Nederland begint in Zeeburg

imageArmoedebestrijding, wonen en samenleven. Dat vindt de SP de belangrijkste thema’s voor een nieuw bestuur van Zeeburg.
Het gaat niet goed met Zeeburg: niet voor niets is ook hier de voedselbank met het uitdelen van voedselpakketten aan mensen die financieel in de knel zijn gekomen. Nederland en Zeeburg zouden zich moeten schamen dat, terwijl er zoveel rijkdom is, steeds meer mensen in armoede leven.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Sunday, 12 February 2006
Permalink


Maak de Indische buurt aantrekkelijk!

image“De Indische buurt wordt leuker als er wat meer variatie komt, arm en rijk, blank en zwart,”  zegt Erik Terheggen, de lijsttrekker van D66 Zeeburg.
D66 vindt dat Amsterdam leuker en leefbaarder wordt als elke buurt gevarieerd is. Dus rijk en arm, Nederlanders en buitenlanders naast elkaar en met elkaar. 85% van de woningen in de Indische buurt is sociale huur. Daar moeten dan ook veel meer woningen komen voor midden- en hogere inkomens.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 11 February 2006
Permalink


Pagina 2 van 2 pagina's  < 1 2

Statistieken

Bekijks: 696349
Paginas "rendered" in 0.6357 secondes
57 uitgevoerde vragen
Debug mode is on
Aantal Artikelen: 4919


Zoeken


geavanceerd zoeken

RSS:

kopieer deze link in uw rss nieuws-tikker

Externe Links


Nieuwssites

Persoonlijke Sites

Overheid

Lokale Partijen

Overig