homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verkennende besprekingen met Groenlinks en SP

Na de verkiezingen van 7 maart jl. heeft de PvdA eerst een informatie ronde met alle partijen in de raad van Zeeburg gehouden. De uitkomst was om eerst verkennende besprekingen te houden met Groenlinks en SP.  En belangrijke voorwaarde was wel dat de SP de door de vorige raad genomen besluiten over Fountainhead in het OHG en het Borneoblok in de Indische Buurt accepteerde. Dat laatste is gebeurd in de openbare vergadering van 20 maart jl, zij het met de nodige moeite. Nu gaan de verkennende gesprekken van start. Ik realiseer mij terdege dat deze voorlopige keus voor een coalitie van PvdA, Groenlinks en SP vragen op roept.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Sunday, 26 March 2006
Permalink


Mark van Dongen slaat terug!

Vanavond laat fractievoorzitter SP Zeeburg Mark van Dongen eindelijk van zich op de weblogs horen. Hij is terug en gooit met tomaten naar D66 Zeeburg. Naar het moment van zijn posting op Indischebuurt.nl te oordelen (18:56 uur) heeft hij de moeite genomen om de buurt te informeren net voordat hij naar het stadsdeel stapte om plaats te nemen aan de onderhandelingentafel.

(...) een wat flauw politiek stukje van D66. In die “open brief” naar de SP toe had hij er ook wel eens meer nadruk op mogen leggen dat D66 op de openbare informatiebespreking zelf hard inzette op een college PvdA/GL/D66. Ook dit stukje is alleen maar een poging om dit politiek spelletje levend te houden.
Helaas heeft D66 nu niet bepaald zijn verleden als betrouwbare coalitiepartij mee, maar dat terzijde. Hoewel PvdA en GL zich dat ongetwijfeld al te goed zullen heugen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Mellouki Cadat op Wednesday, 22 March 2006
Permalink


Beste Mark,

Open brief aan Mark van Dongen, Fractievoorzitter SP

Beste Mark,
Dit is een openbare oproep aan jou om de onderhandelingen met Pvda en Groenlinks te staken. De SP heeft in de afgelopen raadsperiode een prominente rol gespeeld. Vaak was ik het niet met je eens, maar je stond wel voor je zaak. Nu heb je 2 kernpunten uit je campagne opgegeven, namelijk je verzet tegen de bouw van Fountainhead en de sloop van het Borneoblok. Daarmee, Mark, is je geloofwaardigheid in het geding gekomen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 22 March 2006
Permalink


Salm linksaf: Straat geprikkeld

De informateur van de PvdA (9 zetels) Nico Salm, geeft de voorkeur aan het uitproberen of het mogelijk is een uiterst links college te vormen; met SP (3 zetels) en GroenLinks (3) als coalitiegenoten. De VVD van Dennis Straat (4) is daarmee buitenspel gezet.

Bij het bekend worden gisteren, van de eerste formatiepoging veegt Straat de vloer aan met de redenatie dat de kiezer voor dit bestuur gekozen heeft.

De keuze van de PvdA voor GL en de SP is daarom voor de VVD een politieke keuze, die niet pers? op basis van de verkiezingsuitslag nodig is. Immers links en rechts van de PvdA bevinden zich 6 zetels. De eerste voorkeur van de PvdA omvat weliswaar 15 van de 21 zetels, de tweede voorkeur echter 16 van de 21 zetels. Uw coalitievoorkeur sluit echter meer dan een kwart van de kiezers uit. Het is een scherpe keuze over links, die niet alleen de PvdA rechts zal positioneren, maar waarin ook een groot deel van de kiezers zich niet thuis zal voelen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 21 March 2006
Permalink


Onderhandelingen over links Zeeburg: afgang SP

Gisteravond vond plaats een openbaar raadsoverleg over de vorming van een ‘linkse coalitie’. Ik was er niet maar begrijp van commentatoren dat het een g?nante vertoning werd . Vooral van een onhandige SP: deze partij blijkt namelijk niet in staat zijn om te onderhandelen in haar voordeel. Resultaat: de SP capituleerde gisteren in de raad en liet haar standpunten over Fountainhead en vooral Borneoblok varen. Kreeg de SP iets interessants terug? Bijvoorbeeld op het gebied van woonbeleid? Nee!  En dat is de crux: onze Zeeburgse SP’ers waren tot nog toe mordicus tegen het woningdifferentiatiebeleid van PvdA/GroenLinks en v??r onvoorwaardelijk behoud van sociale huurwoningen. Plots blijken ze nu impliciet akkoord te gaan met de groei van koopwoningen (van nu 15% naar 30%) in de Indische Buurt ten nadeel van betaalbare huurwoningen. Jawel! Zij maken er geen politiek punt van!

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Mellouki Cadat op Tuesday, 21 March 2006
Permalink


Op pad met stadstoezicht in Javastraat

Afgelopen zomer was ik samen met de PvdA fractie op werkbezoek bij de dienst stadstoezicht die voor Zeeburg de uitvoering van het parkeerbeleid controleert. Daarbij een kijkje in de keuken van de dienst mogen nemen en om mee te maken wat het werk op straat inhoudt. Aan het eind het bezoek de afspraak gemaakt om nog een keer op een zaterdag terug te komen en dan mee te lopen in de Javastraat.
Afgelopen zaterdag was het zover. Na de ontvangst door teamleider Bert Schepers met 3 man op weg naar de Javastraat, waar het behoorlijk druk was met winkelende mensen en natuurlijk met auto?s.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 20 March 2006
Permalink


Coalitie besprekingen

De uitslag van de verkiezingen is duidelijk: PvdA en SP hebben enorm gewonnen. Ook in Zeeburg blijkt Fatima Elatik ( 2e op de lijst van de PvdA) meer stemmen te hebben gekregen dan de lijsttrekker Nico Salm. Al met al een beeld dat duidelijk overeenkomt met de landelijke en stedelijke tendens. Waren het eigenlijk wel verkiezingen voor de deelraad en Amsterdam?

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 13 March 2006
Permalink


Informatie ronde in Zeeburg van start

Aan het eind van de bespreking over een coalitie in Zeeburg is op voorstel van de PvdA fractie afgesproken om eerst een informatie ronde te houden. In deze ronde praat de PvdA met de VVD, Groenlinks, D66 en SP over de wensen voor het beleid in de komende bestuursperiode. Het gaat dan o.a. om vragen als wat is de gewenste samenstelling van de coalitie, welke inhoudelijke punten moeten er gerealiseerd worden en wat wordt het financiele beleid.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Monday, 13 March 2006
Permalink


Alle fracties willen meedoen met de nieuwe coalitie

De eerste informatieronde, op uitnodiging van de PvdA, is geweest. Alle fracties hebben een aantal inhoudelijke speerpunten aangegeven en hun coalitievoorkeur. Opvallend is het geringe verschil in inhoudelijke accenten.
Alleen SP heeft aangegeven ‘het wachten op bouwen van Fountainhead’ en ‘het voorkomen van sloop van het Borneblok’ op de agenda te willen. Blijkbaar overheerst het gevoel dat het belangrijkste is dat het stadsdeel goed wordt bestuurd. De PvdA heeft daarbij aangegeven een brede coalitie te willen met een meerderheid van liefst meer dan 2 zetels. De VVD is het hier van harte mee eens.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Sunday, 12 March 2006
Permalink


GroenLinks in Zeeburg stabiel

De voorlopige uitslag van de verkiezingen levert voor GroenLinks in Zeeburg een stabiel beeld op. PvdA en SP winnen. GroenLinks lijsttrekker Astrid Kuiper bedankt de GroenLinks kiezers en feliciteert PvdA en SP. GroenLinks behoudt drie zetels. CDA, AA/De Groenen en BAP verliezen hun zetel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 09 March 2006
Permalink


D66 behoudt twee zetels

D66 behoudt dus haar 2 zetels, en dat in een landelijke trend waarin D66 30% van de stemmen verliest. Daar kunnen we alleen maar heel tevreden mee zijn. Niet leuk om te zien dat D66 het minder doet in de rest van het land hoewel de uitslag natuurlijk geen verrassing is. CDA, Amsterdam Anders/de Groenen en BAP komen niet terug. Dat is in meerdere opzichten erg jammer. We verliezen 3 zeer gedreven raadsleden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Felicitaties

Vanaf deze plek de hartelijke felicitaties aan PvdA en SP in Zeeburg. Daarnaast verdient D66 complimenten door tegen de landelijke trend in stabiel te blijven. Jan (BAP), Netty (AA/DG) en Jerrit (CDA), jammer dat jullie niet meer terugkomen in de nieuwe deelraad. Het zal saaier worden met de 5 overgebleven partijen.

De VVD had natuurlijk op meer gehoopt, maar is tevreden met het stabiele resultaat van 4 zetels. Ook wij hebben tegen de landelijke trend in goed gescoord. Met de ervaring van het afgelopen jaar is een nieuwe coalitie met de VVD volgens mij een mooie basis voor een breed en degelijk bestuur van het stadsdeel. Ik zal op mijn weblog verslag doen van de onderhandelingen. Eerste moment: a.s. vrijdagmiddag.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Teleurgestelde BAP stopt met activiteiten

De uitslag van de verkiezing is zo teleurstellend dat de BAP stopt met alle activiteiten en betreurt het dat de vele speer- en aandachtspunten niet kunnen worden uitgevoerd. Via dit bericht wil het bestuur van de B(uurt( A(ctie) P(artij) de mensen bedanken die hun stem hebben uitgebracht op de BAP. De BAP heeft zich gedurende acht jaar geheel belangeloos ingezet voor de minder bedeelden en gestrijd tegen de onrechtvaardigheden in ons stadsdeel Zeeburg.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Stemmers op PvdA bedankt!!

Het was laat in de avond toen de uitslag van Zeeburg binnen kwam. Maar de uitkomst voor de PvdA is fantastisch van 6 naar 9 zetels. Het is het resultaat van de intensieve campagne die we in Zeeburg hebben gevoerd en het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Natuurlijk is ook de landelijke campagne van de PvdA van invloed geweest. Ik zie deze uitslag in Zeeburg als een enorme steun voor het beleid waar we in Zeeburg voor staan Sterk, Sociaal en Samen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Woorden en daden

ingezonden bericht van Assadaaka/Tess Jungblut
Op maandag 6 maart jongstleden werd te Assadaaka in de Meevaart een politiek debat gevoerd tussen de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Aanwezig waren: Nico Salm (pvda), Jan Vermeij (bap), Dennis Straat (vvd), Erik Terheggen (d?66), Jerrit Vellinga (cda), Astrid Kuiper (groen links), Saskia Ploeg (amsterdam anders/de groenen).

Tegen 19.30 was de grote zaal in de Meevaart zo vol dat mensen moesten blijven staan. Oude tijden herleven altijd weer tijdens verkiezingen. Mensen verlangen naar solidariteit. Het menselijk dier wordt gelukkig nog steeds gedreven door gevoelens van liefde en saamhorigheid.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Reusachtige winst PvdA decimeert kleine partijen

image Met een enorme afstand is de PvdA winnaar van de lokale verkiezingen, zowel landelijk en gemeentelijk als in Zeeburg. Tweede winnaar in Zeeburg is de SP. De opkomst bij de verkiezingen in Zeeburg was hoger dan ooit: 55,7 %, tegen 48,7% in 2002. De twee restzetels vallen de PvdA ten deel, wat een slachting onder kleine partijen heeft veroorzaakt. Slechts 5 partijen komen terug. Opvalllend is verder dat D66 in tegenstelling tot de landelijke verwachting, een zelfde aantal zetels heeft gehaald.
De uitslag voor Zeeburg:

______________________2002__________________2006

PvdA…..........................6….............................9
GL….............................4….............................3
VVD…...........................4….............................4
D66…...........................2….............................2
AADG….........................1….............................0
BAP…...........................1….............................0
CDA…...........................1….............................0
SP….............................1….............................3

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Al gestemd?

imageHeeft u al gestemd? Ik wel! De stemmachine was erg indrukwekkend. In mijn stemlokaal, no 88 bij het Obiplein, waren er twee. De machine had een chromen behuizing en het was een soort tafelmodel. In tegenstelling tot wat ik verwacht had, waren er gelukkig geen tiptoetsen of andere echte knoppen. Om te stemmen moest je op de monitor tikken, zoals bij de NS-kaartjesmachine.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 07 March 2006
Permalink


Woorden en daden!

In de verkiezingstijd krijgt u ineens een stortvloed aan woorden vanuit de politiek. Die partij wil dit en die partij wil dat. Toch wordt er in dit stadsdeel veel besloten wat u en iedereen in de buurt aangaat. Het gaat in de politiek wel degelijk om daden. Ik wil u er enkele noemen waar het CDA zich met succes voor heeft ingezet de afgelopen periode: de Berlageblokken zijn toegekend aan studenten en jongeren, we hebben enkele jaren mogen genieten van het strand op IJburg (een idee van mijn voorganger H.J.) en we hebben ons hard gemaakt voor cameratoezicht op plaatsen waar de overlast moeilijk te beheersen was. Laatst heeft een voorstel het gered in de Raad om afwezige raadsleden te korten op hun vergoeding.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Tuesday, 07 March 2006
Permalink


Moeten de goeden onder de kwaden lijden?

ingezonden column van Astrid Kuiper
Tijdens het flyeren spreek ik veel mensen aan of ze gaan stemmen. Het lijkt bijna op Hallo Buuf want sommige gesprekken blijven bij je hangen, ze laten je niet los. Zo sprak een vrouw van 61 jaar mij aan. Of ik een oplossing wist op het inhouden van haar uitkering. Ik had de afgelopen maand al veel vragen gehad over armoede, fountainhead, parkeren, jongeren enz. maar over het stoppen van een uitkering ?nee?. Ik reageerde dus met ?hoezo stoppen?”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 06 March 2006
Permalink


Berlage en de PvdA

ingezonden column van Mark van Dongen
Verkiezingstijd. Partijen in Zeeburg gaan de straat op en voeren debatten om aan de buurtbewoners duidelijk te maken waar zij voor staan.
Althans, dat zou je verwachten. Maar macht en cynisme lijken soms geen grenzen te kennen.
Vrijdag was er een vrolijke muzikale optocht door de Javastraat die leidde naar de Berlageblokken. De PvdA manifesteerde zich. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema en wethouder van de centrale stad Duco Stadig, beiden PvdA, lieten trots de oplevering zien van de eerste appartementen in de voormalige Berlageblokken. Waarna men nog een vrolijk PvdA-feestje vierde in het Badhuis.
Het moet niet gekker worden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Saturday, 04 March 2006
Permalink


“Zeeburg: geen campagne in de kou”

imagePolitici in stadsdeel Zeeburg willen niet meer met verkleumde handen en voeten op straat campagnevoeren. Vanwege de kou hadden de kandidaten de afgelopen weken moeite met folders uitdelen en zeepkisttoespraken. De deelraad verzoekt het kabinet de gemeenteraadsverkiezingen voortaan naar een warmer seizoen te verplaatsen.
bron: De Telegraaf

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Saturday, 04 March 2006
Permalink


Fietsenstallingen in de Indische Buurt

In de omgeving van de 1e en 2e Atjehstraat in de Indische Buurt kunnen er volgens mij twee inpandige fietsenstallingen bij komen. Uit onderzoek door het stadsdeel blijkt nl. dat er in het Noordwestelijke deel van de Indische Buurt grote behoefte bestaat aan de komst van meer inpandige fietsenstallingen. Dergelijke stallingen bieden veel voordelen. Minder kans op diefstal van de fiets. De fietsen blijven in goede conditie en op straat komen minder losse fietsen te staan. Woningcorporatie De Alliantie Amsterdam die veel woningen in het gebied heeft,  heeft al laten weten te willen zoeken naar geschikte panden voor beide stallingen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 02 March 2006
Permalink


Debat- & Cultuurboulevard van de Indische Buurt

De Borneostraat is nu nog een wat aftandse straat. De tram rijdt er door heen, maar verder is het er erg rustig. De woningen worden onder handen genomen. De nieuwbouw wint prijzen en de eerste oudbouw woningen zijn recent onder handen genomen. De meeste mensen hebben er niet zoveel te zoeken, tenzij ze een bezoek willen brengen aan de Universele Kerk. Het ROC, voorheen de Ambachtschool, staat grotendeels leeg. Doe je ogen dicht en stel je een andere Borneostraat voor: De Debat - & Cultuurboulevard van de Indische Buurt. Je begint op het Javaplein waar in 2009 een nieuwe bibliotheek is gebouwd.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 01 March 2006
Permalink


Beste Mark,

Open brief aan Mark van Dongen, Fractievoorzitter SP

Beste Mark,
Dit is een openbare oproep aan jou om de onderhandelingen met Pvda en Groenlinks te staken. De SP heeft in de afgelopen raadsperiode een prominente rol gespeeld. Vaak was ik het niet met je eens, maar je stond wel voor je zaak. Nu heb je 2 kernpunten uit je campagne opgegeven, namelijk je verzet tegen de bouw van Fountainhead en de sloop van het Borneoblok. Daarmee, Mark, is je geloofwaardigheid in het geding gekomen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 22 March 2006
Permalink


GroenLinks in Zeeburg stabiel

De voorlopige uitslag van de verkiezingen levert voor GroenLinks in Zeeburg een stabiel beeld op. PvdA en SP winnen. GroenLinks lijsttrekker Astrid Kuiper bedankt de GroenLinks kiezers en feliciteert PvdA en SP. GroenLinks behoudt drie zetels. CDA, AA/De Groenen en BAP verliezen hun zetel.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Thursday, 09 March 2006
Permalink


D66 behoudt twee zetels

D66 behoudt dus haar 2 zetels, en dat in een landelijke trend waarin D66 30% van de stemmen verliest. Daar kunnen we alleen maar heel tevreden mee zijn. Niet leuk om te zien dat D66 het minder doet in de rest van het land hoewel de uitslag natuurlijk geen verrassing is. CDA, Amsterdam Anders/de Groenen en BAP komen niet terug. Dat is in meerdere opzichten erg jammer. We verliezen 3 zeer gedreven raadsleden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Felicitaties

Vanaf deze plek de hartelijke felicitaties aan PvdA en SP in Zeeburg. Daarnaast verdient D66 complimenten door tegen de landelijke trend in stabiel te blijven. Jan (BAP), Netty (AA/DG) en Jerrit (CDA), jammer dat jullie niet meer terugkomen in de nieuwe deelraad. Het zal saaier worden met de 5 overgebleven partijen.

De VVD had natuurlijk op meer gehoopt, maar is tevreden met het stabiele resultaat van 4 zetels. Ook wij hebben tegen de landelijke trend in goed gescoord. Met de ervaring van het afgelopen jaar is een nieuwe coalitie met de VVD volgens mij een mooie basis voor een breed en degelijk bestuur van het stadsdeel. Ik zal op mijn weblog verslag doen van de onderhandelingen. Eerste moment: a.s. vrijdagmiddag.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Stemmers op PvdA bedankt!!

Het was laat in de avond toen de uitslag van Zeeburg binnen kwam. Maar de uitkomst voor de PvdA is fantastisch van 6 naar 9 zetels. Het is het resultaat van de intensieve campagne die we in Zeeburg hebben gevoerd en het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Natuurlijk is ook de landelijke campagne van de PvdA van invloed geweest. Ik zie deze uitslag in Zeeburg als een enorme steun voor het beleid waar we in Zeeburg voor staan Sterk, Sociaal en Samen.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door Robert van den Heuvel op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Woorden en daden

ingezonden bericht van Assadaaka/Tess Jungblut
Op maandag 6 maart jongstleden werd te Assadaaka in de Meevaart een politiek debat gevoerd tussen de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Aanwezig waren: Nico Salm (pvda), Jan Vermeij (bap), Dennis Straat (vvd), Erik Terheggen (d?66), Jerrit Vellinga (cda), Astrid Kuiper (groen links), Saskia Ploeg (amsterdam anders/de groenen).

Tegen 19.30 was de grote zaal in de Meevaart zo vol dat mensen moesten blijven staan. Oude tijden herleven altijd weer tijdens verkiezingen. Mensen verlangen naar solidariteit. Het menselijk dier wordt gelukkig nog steeds gedreven door gevoelens van liefde en saamhorigheid.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Reusachtige winst PvdA decimeert kleine partijen

image Met een enorme afstand is de PvdA winnaar van de lokale verkiezingen, zowel landelijk en gemeentelijk als in Zeeburg. Tweede winnaar in Zeeburg is de SP. De opkomst bij de verkiezingen in Zeeburg was hoger dan ooit: 55,7 %, tegen 48,7% in 2002. De twee restzetels vallen de PvdA ten deel, wat een slachting onder kleine partijen heeft veroorzaakt. Slechts 5 partijen komen terug. Opvalllend is verder dat D66 in tegenstelling tot de landelijke verwachting, een zelfde aantal zetels heeft gehaald.
De uitslag voor Zeeburg:

______________________2002__________________2006

PvdA…..........................6….............................9
GL….............................4….............................3
VVD…...........................4….............................4
D66…...........................2….............................2
AADG….........................1….............................0
BAP…...........................1….............................0
CDA…...........................1….............................0
SP….............................1….............................3

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Wednesday, 08 March 2006
Permalink


Al gestemd?

imageHeeft u al gestemd? Ik wel! De stemmachine was erg indrukwekkend. In mijn stemlokaal, no 88 bij het Obiplein, waren er twee. De machine had een chromen behuizing en het was een soort tafelmodel. In tegenstelling tot wat ik verwacht had, waren er gelukkig geen tiptoetsen of andere echte knoppen. Om te stemmen moest je op de monitor tikken, zoals bij de NS-kaartjesmachine.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Tuesday, 07 March 2006
Permalink


Moeten de goeden onder de kwaden lijden?

ingezonden column van Astrid Kuiper
Tijdens het flyeren spreek ik veel mensen aan of ze gaan stemmen. Het lijkt bijna op Hallo Buuf want sommige gesprekken blijven bij je hangen, ze laten je niet los. Zo sprak een vrouw van 61 jaar mij aan. Of ik een oplossing wist op het inhouden van haar uitkering. Ik had de afgelopen maand al veel vragen gehad over armoede, fountainhead, parkeren, jongeren enz. maar over het stoppen van een uitkering ?nee?. Ik reageerde dus met ?hoezo stoppen?”

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Monday, 06 March 2006
Permalink


Berlage en de PvdA

ingezonden column van Mark van Dongen
Verkiezingstijd. Partijen in Zeeburg gaan de straat op en voeren debatten om aan de buurtbewoners duidelijk te maken waar zij voor staan.
Althans, dat zou je verwachten. Maar macht en cynisme lijken soms geen grenzen te kennen.
Vrijdag was er een vrolijke muzikale optocht door de Javastraat die leidde naar de Berlageblokken. De PvdA manifesteerde zich. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema en wethouder van de centrale stad Duco Stadig, beiden PvdA, lieten trots de oplevering zien van de eerste appartementen in de voormalige Berlageblokken. Waarna men nog een vrolijk PvdA-feestje vierde in het Badhuis.
Het moet niet gekker worden.

Klik hier om verder te lezen

Gepost door ZaZkia op Saturday, 04 March 2006
PermalinkStatistieken

Bekijks: 908966
Paginas "rendered" in 0.6012 secondes
55 uitgevoerde vragen
Debug mode is on
Aantal Artikelen: 5454


Zoeken


geavanceerd zoeken

RSS:

kopieer deze link in uw rss nieuws-tikker

Externe Links


Nieuwssites

Persoonlijke Sites

Overheid

Lokale Partijen

Overig