homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Gratis advocatenspreekuur voor mensen met een minimumuitkering

Assadaaka, Onze hoop en NOMA in samenwerking met de Advocatengroep uit het stadsdeel Zeeburg.
Wanneer: elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, vanaf 19 januari t/m einde december 2009.
Waar: Balistraat 48a, 1094 JN Amsterdam, tel 06 10 11 26 91
De advocaten mr J.W.F. Menick, mr G.E. Menick, mr A.J.G. Tijhuis, mr E. Stap en mr A.N. Pattynama bieden u juridische bijstand aan.
Onderwerpen o.a.:
Sociaal verzekeringsrecht
• Uitkering geschorst, gekort, geweigerd of teruggevorderd
• Geen bijzondere bijstand
• Toeslag chronische ziekten of dieetkosten geweigerd
• Kinderbijslag gestopt

• Wao of ww-uitkering verlaagd of gestopt
• Problemen wajong-uitkering
Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning, ook oude WVG)
• Problemen met het CIZ (centrum indicatiestelling zorg)
• Zorg geweigerd bij de gemeente (WMO) of door het CIZ
• U krijgt geen aanpassingen voor uw woning
• Aanvraag voor een rolstoel of scootmobiel geweigerd
• Of gesloten buitenwagen is afgewezen
Huurrecht
• Dagvaarding deurwaarder
• Met ontruiming bedreigd
• U betaalt teveel huur
• Ernstige onderhoudsgebreken aan uw woning
Schuldsanering
• Veel schulden? ( nuon, upc, kpn, telecombedrijven, eigen haard, rochdale enz ) en u komt er niet meer uit
Vreemdelingenrecht
• Aanvraag verblijfsvergunning of mvv geweigerd
• In vreemdelingenbewaring gesteld
Civiel recht
• Uw heeft een conflict met een andere burger
Strafrecht
• Dagvaarding strafrechter
Familierecht
• Echtscheiding. alimentatie, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, naamswijziging.
Arbeidsrecht
• U wordt ontslagen. Uw loon wordt niet betaald.

Vertaling engels:
(Our Hope)
Association for Multicultural Friendship
FREE LEGAL ADVICE
Office hours: every Monday evening from 7 p.m. until 8 p.m., starting from 8 September 2008. Address: Balistraat 48a, 1094 JN Amsterdam, tel.: 06 10 11 26 91.
Lawyers: J.W.F. Menick, G.E. Menick, A.J.G. Tijhuis, E. Stap and A.N. Pattynama
Legal assistance in various areas of law, among others:
Social insurance law
• Your allowance has been suspended, cut back, refused or re-claimed.
• Your request for a supplementary benefit has been refused.
• Your application for an extra allowance for chronical illness or special diet food has been refused.
• Your family allowance has been stopped.
• Your disablement insurance allowance (WAO) or unemployment benefit (WW) has been cut back or stopped altogether.
• Any problem with other social benefits (Wajong-allowance).
Wmo (Social Assistance Law, including the former WVG)
• Any problems with the CIZ (Centre for the Indication and Assignment of Assistance)
• Your application for assistance has been refused by the local authorities (WMO) or the CIZ.
• Your request for house adaptation has been declined.
• Your request for a wheelchair or scootmobile has been turned down.
• You have been refused a closed invalid car.
Rent law
• You have been summoned to appear in Court.
• You have been threathened with eviction.
• You are paying too much rent.
• Your house has severe flaws due to lack of maintenance.
Debt restructuring
• You are being inundated with debts (NUON, UPC, KPN, telecommunication services, Eigen Haard, Rochdale, etc.) and see no way out.
Immigration laws
• You have been refused a residence permit or MVV (authorization for provisional residence).
• Problems related to the detention of persons who are not legal residents of the Netherlands
Civil law
• You are in dispute with another citizen.
Criminal law
• You have been brought before a criminal Court.
Family law
• Divorce
• Separation allowance (alimony)
• Arrangements concerning parental access
• Placing under supervision
• Placing in care
• Change of name
Labour law
• Employment protection
• Your salary has not been paid.

Vertaling spaans:
(Nuestra Esperanza)
Asociación para la Amistad Multicultural
CONSULTA JUR??DICA GRATUITA
Horario de consulta: todos los lunes por la noche desde las 7 p.m. hasta las 8 p.m., a partir de 8 de septiembre de 2008. Dirección: Balistraat 48a,
1094 JN Amsterdam, tel.: 06 10 11 26 91.
Abogados: Ldo. J.W.F. Menick, Ldo. G.E. Menick, Ldo. A.J.G. Tijhuis, Ldo. E. Stap y Lda. A.N. Pattynama
Asistencia jurídica en diversas ramas del derecho, entre otras:
Derecho de seguros sociales
• Su prestación ha sido suspendida, recortada, negada o reivindicada.
• Le han negado conceder un subsidio especial.
• Le han negado un suplemento para cubrir los costos de una enfermedad crónica o régimen especial.
• Le han negado el subsidio familiar.
• Le han recortado o suspendido el subsidio de incapacidad laboral o desempleo.
• Cualquier problema con subsidios de otro tipo (Wajong)
Wmo (Ley de ayuda social, incluida la antigua WVG)
• Problemas con el CIZ (Centro para la Indicación y Asignación de Asistencia Social)
• Su solicitud de asistencia ha sido denegada por el ayuntamiento (WMO) o el CIZ.
• Le han negado realizar adaptaciones en su vivienda.
• Han rechazado su solicitud de una silla de ruedas o scooter eléctrico para minusválidos.
• Le han negado facilitar un vehículo cerrado para minusválidos.
Vertaling frans:
(Notre Espoir)
Association Pour l’Amitié Multiculturelle
CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT
Heures de consultation: chaque lundi de 19:00 heures jusqu’à 20:00 heures, à partir du 8 septembre 2008. Adresse: Balistraat 48a, 1094 JN Amsterdam, tél.: 06 10 11 26 91.
Avocats: Me J.W.F. Menick, Me G.E. Menick, Me A.J.G. Tijhuis, Me E. Stap y Me A.N. Pattynama
Assistance judiciare dans plusieurs domaines de droit, entre autres:
Droit social d’assurances
• Votre allocation de l’Aide sociale a été suspendue, diminuée, refusée ou réclamée.
• Votre demande d’aide speciale á été refusée.
• Votre demande d’une allocation en raison d’une maladie chronique ou un régime alimentaire a été refusée.
• On a retiré vos prestations familiales.
• Votre allocation pour incapacité de travail (Wao) ou chômage (WW) a été diminuée ou retirée.
• Vous avez des différends au sujet de votre allocation Wajong.
Wmo (Loi d’Aide sociale, l’ancienne WVG comprise)
• Vous avez des différends avec le CIZ (Centre d’Indication de l’Aide Sociale).
• La municipalité (WMO) ou le CIZ a refusé votre demande d’aide.
• On a refusé d’adapter votre maison.
• Votre demande d’un fauteuil roulant ou d’un scooter électrique a été refusée.
• Votre demande d’un véhicule pour invalides a été refusée.
Législation sur les loyers
• Vous avez reçu une citation à comparaître de l’huissier.
• Vous avez reçu un mandat d’expulsion.
• Le montant de votre loyer est trop élevé.
• Votre maison a des graves défauts par manque d’entretien.
Assainissement des dettes
• Vous avez des dettes (NUON, UPC, KPN, services de telecomunication, Eigen Haard, Rochdale, etc.) et n’avez pas de possibilité de payer.
Droit des étrangers
• Votre demande d’une carte de séjour ou permis de séjour provisoire (mvv) a été refusée.
• Détention des étrangers en vue de leur expulsion involontaire
Droit civil
• Vous avez un différend avec un autre citoyen.
Droit pénal
• Vous devez comparaître devant la justice pénale.
Droit de famille
• Divorce
• Pension alimentaire
• Règlement du droit de visite
• Assistance éducative
• Placement dans une famille d’accueil
• Changement de nom
Droit du travail
• Vous avez été licencié.
• Vous n’avez pas reçu votre salair

Gepost door Mesri
PermalinkCommenting is not available in this channel entry.

Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken