homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

#Daklozenvraagstuk is erg #dringend door #covidcrisis

crrDoor: #Rabbijn #Simon #Bornstein®, #Geestelijk #Verzorger van de #Assadaaka #Community

Het #Rijk trekt ruim twee honderd miljoen uit om de nood onder daklozen te lenigen. In het decennium dat de# Regering #Rutte over Nederland regeert is het aantal daklozen verdubbeld naar ruim 40.000 personen.

Het #Ministerie van #VWS moet komen met #structurele #oplossingen. Door de covidcrisis is het daklozenvraagstuk dringender dan ooit tevoren.

Naar verwachting komen er #meer #daklozen bij in de nabije toekomst. Menig #winkelier of #ondernemer wordt gedwongen te stoppen met ondernemen om een #faillissement te voorkomen. Dit betekent voor velen het opgeven van hun levenswerk, maar niet zelden ook het verlies van bijvoorbeeld een #koophuis. #Ex-ondernemers worden gedwongen een #huurhuis te aanvaarden.

Anderen #verliezen #alles, komen op straat terecht zeker daar waar de overheid in #gebreke blijft om voor sommige specifieke groepen ondernemers #ondersteunende #maatregelen in het leven te roepen als #economisch #vangnet.

Door de huidige praktijk van #flex-huur #contracten kunnen #gezinnen gedwongen om in korte tijd meerdere malen van #woning te moeten #wisselen met alle #rampzalige #gevolgen voor #kinderen en hun #emotionele en #sociale #welzijn. De #covidcrisis zal nog lang #voelbaar zijn.

Ook #zelfstandigen #zonder #personeel worden vaak gedwongen aan te kloppen bij #maatschappelijke #hulpverleners als de #Assadaaka #Community. De eersten hebben zich al weer langere tijd terug gemeld en werden #begeleid door het team gecertificeerde #Vertrouwenspersonen van de Assadaaka Community.

De #Assadaaka #Community is van mening dat de overheid warm en menselijk moet handelen om deze groepen tegemoet te komen in hun #hulpvragen. Daar waar burgers #niet #zelfredzaam zijn tijdelijk of voor langere tijd, daar behoort ondersteuning geboden te kunnen worden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning #WMO moet zo worden uitgelegd en toegepast dat dit #ruimhartig mogelijk zal zijn.

Er moet naar een individu worden gekeken en diens unieke aandachtspunten moeten in overweging worden genomen voor men conclusies trekt omtrent de in te zetten maatschappelijke ondersteuning.

De gruwelijke #kostendelersnorm in de #mislukte #Participatiewet moet #afgeschaft. Deze vermaledijde regeling veroorzaakt #dakloosheid onder burgers, welke enorme #maatschappelijke #kosten met zich mee brengt voor overheid en samenleving. Uitvoerders behoren die in #individuele #gevallen #buiten #werking stellen om adequate ondersteuning te kunnen bieden, om dakloosheid te voorkomen.
#Huisvesting is #primair een #universeel #mensenrecht. De #Nederlandse #regering blijft momenteel al langere tijd in verzuim om dit mensenrecht voor iedere burger te garanderen, doordat te weinig huurwoningen voor studenten, jongeren, starters, statushouders en middeninkomens worden gebouwd.

De #kosten voor de #opvang van één #dakloze bedragen circa 40.000 Euro volgens het Ministerie van VWS. De meeste daklozen hebben behoefte aan een #begeleiding volgens het Ministerie. Feitelijk hebben zij slechts een woonplek nodig om hun eigen leven weer volledig in de hand te kunnen nemen. De zogeheten #economisch #daklozen met een reguliere baan en leven maar zonder #woonruimte.

Het #Ministerie van #Sociale #Zaken is verantwoordelijk voor #ondersteuning, #schuldhulpverlening, toeleiding naar arbeid en de gruwelijke kostendelersnorm.

De luid schreeuwende behoefte aan structurele oplossingen en veel meer #betaalbare #woningen moet worden gehoord in de burelen van de Haagse ministeries en het parlement.

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken