homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN 2013-2014 – “VRIENDSCHAP COMMUNITY ASSADAAKA”.

hoiDe Vriendschap Community Assadaaka (VCA) heeft op donderdag 26 juni jl. het seizoen feestelijk afgesloten met de uitreiking van certificaten aan de leerlingen van de Taalwinkel. De Taalwinkel van VCA is er om de Nederlandse taal te leren, maar ook om de maatschappij en de Nederlandse geschiedenis te verkennen. Met als doel de bevordering van participatie en verbroedering van buurtbewoners onderling. Het was een geweldige feest. Iedereen heeft van kunnen genieten. Tot het volgende seizoen!!!
Hier onder volgt de toespraak van Ahmed El Mesri van de Vriendschap Community Assadaaka.

Voor menselijke waardigheid – altijd en overal’

Beste mensen van Vriendschap Community Assadaaka, lieve vrienden, collega’s, medewerkers, docenten en leerlingen – van harte welkom allemaal!!!

Vandaag sluiten wij voor de 25e keer een cursusjaar feestelijk af. Al vijfentwintig jaar! Dat mag toch zowaar een prestatie heten!

Zo dadelijk kunt u elkaar ontmoeten op een ongedwongen manier bij een gezellige maaltijd. Maar eerst wil ik graag een paar belangrijke zaken onder uw aandacht brengen.

Het seizoen dat we hier bij ons nu afsluiten is in meerdere opzichten een belangrijk seizoen geweest. Niet alleen voor de samenleving als geheel – waar de worsteling met de economische crisis nog niet is uitgewoed en waar de verschillen tussen mensen in plaats van mìnder belangrijk steeds méér uitgesproken lijken te worden –, maar ook voor Vriendschap Community Assadaaka als organisatie binnen onze samenleving.

Het wordt ons steeds duidelijker dat een organisatie als de onze een cruciale rol speelt in de stedelijke samenleving als die van Amsterdam.

In deze tijd waarin de tegenstellingen tussen mensen opnieuw steeds meer uitgesproken dreigen te worden, is het noodzakelijk dat mensen elkaar kunnen blijven vinden op grond van hunovereenkomsten: dat je elkaar kunt herkennen alsmens in plaats van als lid van een bevolkingsgroep, of behorend tot een geloof of ras, van een bepaalde leeftijd, met een bepaalde seksuele voorkeur, en of je man bent of vrouw, ontwikkeld bent of lager opgeleid… Al deze gegevenheden maken weliswaar deel uit van wie je bent maar bepalen niet in de eerste plaats hoe je bent als mens, hoe je in het leven staat en hoe je je verhoudt tot anderen.

We hebben het al eerder gezegd en we zullen het blijven herhalen: Wij geloven in de eerste plaats inmensen. En wij kijken naar wie je bent als mens.

Wij geloven in je kracht als mens, en dat ieder mens het zijne of het hare heeft bij te dragen aan zijn of haar directe omgeving. Want samen sta je sterker en samen kun je meer bereiken dan in je eentje. Dat is en blijft ons uitgangspunt. En dat is in ons aller gemeenschappelijk belang binnen onze samenleving.

Dat aspect van ‘samen’ is ook afgelopen seizoen weer duidelijk in onze programmering naar voren gekomen.

Denk aan ons project dat we samen met andere migrantenorganisaties hebben opgezet: ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’ en het project ‘Samen sterk’.

Ook uit officiële hoek ondervonden we samenwerking en ondersteuning, zoals bij het project ‘Coaching en leren debatteren voor jongeren en vrouwen’, ondersteund door de DMO.

Verder zijn we in februari gestart met het project ‘Bespreekbaar maken van HIV en SOA’s, met ondersteuning van de GGD Amsterdam.

Verder noem ik de debatavonden in voorbereiding op de verkiezingen.

En apart noem ik nog het project ‘Namen en nummers’ rond 4 en 5 mei.

Bij al deze projecten ging en gaat het steeds om het ontmoeten van anderen. Soms zijn dat gelijkgestemden, soms betreft het debatten met mensen die in hun levenswijze echt van jezelf verschillen. Maar wij blijven er van uitgaan dat niemand be- of veroordeeld mag worden op uiterlijke verschillen of verschillen van leefwijze. Want wat ons bindt is dat we allemaal mensen zijn en burgers van Amsterdam. En dat we elkaar hard nodig hebben om een echte buurtsamenleving mogelijk te maken!

Daarom blijven wij als Vriendschap Community Assadaaka bijeenkomsten organiseren waar zoveel mogelijk buurt- en stadgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ontmoeten voor de gezelligheid – zeker. Maar ook om elkaar beter te leren kennen. Om de verschillen niet te ontkennen maar ze juist te benoemen, zodat er begrip kan ontstaan voor elkaar. Zodat mensen elkaar niet meer alleen zien als ‘behorend tot die en die groep’ maar juist als mens met een eigen gezicht, een eigen verhaal, een eigen mening en een eigen plaats binnen onze buurt en stad.

Want alleen als je een ander zó kunt zien, kun je over je eigen voor-oordelen heen stappen en zien dat die ander in wezen dezelfde verlangens en behoeftes heeft als ieder ander. Dan heeft die ander een gezicht gekregen dat je kunt herkennen.

En een naam die je kunt uitspreken of kunt schrijven en neerleggen op een vergeten adres – zoals bij het project Namen en Nummers. En samen kun je soms lachen om dezelfde dingen en kun je er achter komen dat niet iedereen hetzelfde hoeft te zijn en te doen om elkaar toch te kunnen begrijpen.

Een extra woord van waardering gaat opnieuw uit naar onze Taalwinkel.

Al sinds onze oprichting organiseert Vriendschap Community Assadaaka Nederlandse lessen voor migranten en mensen die de Nederlandse taal willen leren of verbeteren.

In al die jaren zijn er altijd vrijwillige docenten geweest die zich hiervoor hebben ingezet, en nog steeds doen ze dat. Nog steeds worden medeburgers geholpen bij het verwerven van een grotere taalvaardigheid in ‘t Nederlands. Dit helpt hen om beter méé te kunnen doen en hun kansen binnen de samenleving te vergroten. In onze visie is dat buitengewoon belangrijk en de Taalwinkel is en blijft daarom één van de speerpunten van onze organisatie.

Via de Vrijwilligerscentrale Amsterdam en via ‘Amsterdam cares’ zijn er steeds weer vrijwillige taaldocenten naar ons toe gekomen. Die organisaties zijn daarmee voor ons een onmisbare schakel tussen taalvraag en taalaanbod waar we heel blij mee zijn.

Een speciaal woord van dank gaat hierbij uit naar Renate Roze, de coördinator van de Taalwinkel. Zij gaat ons verlaten, evenals een aantal andere vrijwillige taaldocenten. Wij danken allen voor hun geweldige inzet op vrijwillige basis en wensen hen van harte het allerbeste!!!

Wat ik ook graag apart wil benoemen is de samenwerking met andere migrantenorganisaties in de afgelopen tijd. Wij zijn heel blij dat die samenwerking nu meer en meer van de grond begint te komen en wat ons betreft willen we die graag voortzetten en laten groeien. Wij willen ons samen inzetten voor integratie, emancipatie en participatie van migranten binnen onze samenleving en wij willen ons beleid daar op blijven afstemmen.

Het is belangrijk dat er herkenbare plekken zijn waar mensen kunnen samenkomen voor informatie, debat, advies, contact en gezelligheid.

Maar daarnaast kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat migrantenorganisaties elkaar ook blijven vinden in speciale projecten. Want ook hier geldt: samen sta je sterker en samen kun je meer bereiken om gehoord en gezien te worden. Samen kun je niet alleen grotere groepen mensen bereiken die naar je toe komen, maar samen kun je ook een krachtiger stem maken naar buiten en naar de politiek. En het lijkt er op dat dat een steeds grotere noodzaak aan ’t worden is.

Afsluitend moet ik helaas melden dat ons als Vriendschap Community Assadaaka is aangekondigd dat wij vanaf 1 juli a.s. niet langer in de Rumah Kami kunnen verblijven voor onze activiteiten.

Er is een tweetal andere locaties genoemd ter vervanging, maar die bleken voor onze doelgroep van veelal kwetsbare mensen met een beperking uit de buurt totaal ongeschikt.

Dus op dit moment is de stand van zaken dat wij vanaf 1 juli géén geschikte en toegankelijke ruimte meer beschikbaar hebben voor ons belangrijk werk voor en met buurtgenoten.

Vriendschap Community Assadaaka heeft zich in de loop der jaren onderscheiden als een organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan de integratie, emancipatie en participatie van migranten binnen onze Amsterdamse samenleving. Wij dragen daarmee bij aan groeiende saamhorigheid, aan het doorbreken van taboes, het tegengaan van discriminatie en de bewustwording van de eigen, unieke plaats in de samenleving.

Wij roepen daarom iedereen op die Vriendschap Community Assadaaka een warm hart toedraagt om mee te helpen uit te kijken naar een geschikte en toegankelijke ruimte in Oost om ons werk te kunnen voortzetten. LAAT ONS WERK MOGELIJK BLIJVEN!!!

VRIENDSCHAP COMMUNITY ASSADAAKA MOET BLIJVEN!!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vriendschap Community Assadaaka. E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) of W. http://www.assadaaka.nl (020) 7525131 (06-47440672).

Gepost door kamal
Agenda • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken