homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

VERTROUWENSPERSOON WORDEN?

v56Versie 2023. Door: Ahmed El Mesri, voorzitter van de Assadaaka Community
Functiebeschrijving Vertrouwenspersoon
Assadaaka Community – Amsterdam
Algemene kenmerken
De Assadaaka Community in Amsterdam is een informele zorg- en welzijnsorganisatie in Amsterdam. Een Opleiding tot Vertrouwenspersoon wordt door de Assadaaka Community aangeboden.

De professioneel opgeleide Vertrouwenspersonen behartigen de individuele belangen van cliënten die de sociaal-maatschappelijke, sociaal-culturele en sociaaljuridische spreekuren van de Assadaaka bezoeken. Een Vertrouwenspersoon is verantwoordelijk voor het op een effectieve, efficiënte en een zo klantgericht mogelijke wijze, verschaffen van ondersteuning, advies en een luisterend oor aan burgers met een hulpvraag binnen het sociaal domein. In het bijzonder betreffende werk, zorg, inkomen. De Vertrouwenspersonen bieden eerstelijns ondersteuning, bij voorkeur vanuit de lokaliteiten van de Assadaaka Community in Amsterdam.

Doel van de functie
De Vertrouwenspersonen vormen in het Vriendschapshuis het eerste aanspreekpunt tijdens de spreekuren van de Assadaaka Community betreffende de individuele dienstverlening. De Vertrouwenspersonen zijn goed zichtbare, herkenbare en gewaardeerde individuen. Zij vormen het visitekaartje van de Assadaaka Community. Het werk geeft voldoening, is concreet en het kan dichtbij werk en huis ten uitvoer worden gelegd. Hulp-vragende burgers die een gesprek met een Vertrouwenspersoon hebben voelen zich bij de Assadaaka Community welkom en worden inhoudelijk en naar tevredenheid ondersteund.

Organisatorische positie
De Vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoording van het Bestuur van de Assadaaka Community en worden in hun taakuitoefening begeleid door de volledig bevoegde Geestelijk Verzorger van de Assadaaka Community. De Vertrouwenspersonen worden na een professionele opleiding gecertificeerd. Zij kunnen uitsluitend na certificering door de Assadaaka Community hun taken verrichten. Iedere Vertrouwenspersoon is bij de Assadaaka Community geregistreerd.

Resultaatgebieden
• Het beantwoorden van vragen, het geven van advies op het gebied van werk, zorg en inkomen tijdens de spreekuren van de Assadaaka Community aan burgers met een hulpvraag.
• Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de spreekuur-bezoeker.
• Het registreren van de hulpvragen, inhoud van de adviezen, ondernomen activiteiten.
• Het op de correcte wijze doorverwijzen van cliënten intern en extern naar andere maatschappelijke partners.

Resultaat: de hulp vragende cliënten zijn op ordentelijke en professionele wijze geholpen, geadviseerd en in hun kracht geplaatst, de hulpvragen, ondernomen acties en uitgebrachte adviezen zijn op correcte wijze geregistreerd en de dossiers volledig.

Vertrouwenspersonen signaleren knelpunten in de wet- en regelgeving en of de uitvoering daarvan en rapporteren deze aan het Bestuur.

Vertrouwenspersonen versterken de Assadaaka Community. Zij dragen het Assadaaka-beleid uit.

Vertrouwenspersonen participeren of initiëren waar mogelijk activiteiten van de Assadaaka Community. Vertrouwenspersonen leggen aan burgers en cliënten uit welk belang de Assadaaka Community heeft en om welke redenen het lidmaatschap van de Community van belang is.

Vertrouwenspersonen dragen uit dat burgers welkom zijn bij de Assadaaka Community door ook een eigen bijdrage aan de Community te leveren. Vertrouwenspersonen dragen bij aan het realiseren van een schoon, veilig en plezierig werkklimaat binnen de Assadaaka Community. Zij benaderen hun collega Vertrouwenspersonen en cliënten respectvol.

Resultaat: De Assadaaka Community wordt op een positieve wijze vertegenwoordigd en er worden bijdragen geleverd aan de groei en bloei van de organisatie.

Vertrouwenspersonen beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Zij houden relevante maatschappelijke ontwikkelingen bij, evenals branche gerelateerde ontwikkelingen en de sociale kaart. Zulks teneinde hulp-vragenden optimaal te kunnen adviseren. Vertrouwenspersonen blijven zich scholen op vaardigheden. Vertrouwenspersonen nemen deel aan periodieke scholingsbijeenkomsten die de Assadaaka Community organiseert om de bestaande deskundigheid vast te houden en te vergroten. Vertrouwenspersonen hebben kennis omtrent cultuur, organisatie, processen en dienstverlening van de Assadaaka Community. Er is sprake van collegiale informatie uitwisseling. De Vertrouwenspersonen werken samen met het Bestuur. De Vertrouwenspersonen ontvangen feedback met als doel om de dienstverlening te optimaliseren en te versterken.

Vertrouwenspersonen zijn geschoold in het geven en ontvangen van feedback.
Resultaat: De dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en cliënten van de Assadaaka Community is optimaal door dat de kennis actueel is en ontwikkeld is.

Specifiek voor de functie van Vertrouwenspersoon gelden enige functie-eisen:
+ Vertrouwenspersonen staan geregistreerd bij de Assadaaka Community.
+ Vertrouwenspersonen hebben de Opleiding Vertrouwenspersoon van de Assadaaka succesvol afgerond: certificaat behaald.
+ Vertrouwenspersonen zijn in staat een goede balans te handhaven tussen (professionele) afstand tot de cliënt en betrokkenheid jegens de hulp vragende burger.
+ Vertrouwenspersonen zijn in staat om de visie van de Assadaaka Community uit te dragen en stellen de cliënten centraal.
+ Vertrouwenspersonen onderhouden hun kennis en vaardigheden voor de functie door participatie in door de Assadaaka Community aangeboden scholingsactiviteiten.
+ Vertrouwenspersonen zijn in staat om een relevant netwerk op te bouwen en relaties te onderhouden.
+ Vertrouwenspersonen zijn bereid zich minimaal twee jaren aan de Assadaaka Community te verbinden.
+ Vertrouwenspersonen hebben een open attitude en zijn gericht op samenwerking en de eigen professionele ontwikkeling.
+ Vertrouwenspersonen handelen in de geest van de rechten en plichten van alle van toepassing zijnde protocollen, reglementen en statuten van de Assadaaka Community.

Faciliteiten van de Assadaaka Community:
De Assadaaka Community biedt haar Vertrouwenspersonen faciliteiten. In het bijzonder worden opleiding, scholing (2 maal per jaar), intervisie (4 maal per jaar), collegiaal overleg, collegiale ondersteuning en spreekruimten aangeboden. Relevante casusbesprekingen en actualiteitenbesprekingen vinden plaats met collega Vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersonen ontvangen een vrijwilligerscontract. Scholing kan minimaal twee maal per jaar worden geboden in de vorm van casusbesprekingen. Ook kunnen scholingsactiviteiten op andere door het Bestuur worden aangeboden.  De Vertrouwenspersonen kunnen voor ondersteuning en begeleiding terecht bij het Bestuur.

Competenties van Vertrouwenspersonen:
Samenwerken
Klantgerichtheid
Kwaliteitsgerichtheid
Maatschappelijk sensitief
Inhoudelijk deskundig
Integer
Inlevingsvermogen
Netwerken
Oordeelsvorming
Flexibele werkhouding- en gedrag
Mondelinge vaardigheid

WORD OOK VERTROUWENSPERSOON!
Vind u het ook fijn om mensen te helpen? Vind u het interessant om hulp vragen te beantwoorden over zorg, inkomen en werk? Staat u stevig in uw schoenen? Dan is de vrijwilligersfunctie als Vertrouwenspersoon werkelijk iets voor u!
Wat doet u als Vertrouwenspersoon?

Als Assadaaka Vertrouwenspersoon beantwoord u vragen en adviseert u bezoekers en cliënten van de Assadaaka Community. Ook kunt u op professionele wijze doorverwijzen naar andere maatschappelijke hulporganisaties met een specifieke deskundigheid. U hoeft voor dit vrijwilligerswerk niet ver te reizen; het heeft plaats in Amsterdam. U werkt vanuit het Vriendschapshuis van de Assadaaka Community.
Wanneer u van afwisseling houdt dan is deze functie u op het lijf geschreven. U ontmoet een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties. Iedere hulpvraag is uniek, waardoor u voortdurend meer leert over het sociaal domein en de onderwerpen zorg, inkomen en werk. U ontwikkelt bovendien uw gesprekstechnieken professioneel.

INTAKE EN OPLEIDING
Assadaaka Vertrouwenspersonen werken als vrijwilligers, zij doen hun werk op professionele wijze en me goede kwaliteit. Voor geïnteresseerden in de functie van Vertrouwenspersoon hanteert de Assadaaka Community een aanmeldprocedure. Na je aanmelding, wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk intake gesprek met de Geestelijk Verzorger en een ontmoeting met het Bestuur. Als blijkt dat deze functie voor u iets is, dan volgt een gedegen en professionele opleiding. In deze opleiding staan alle competenties van de Vertrouwenspersoon centraal. De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en een officieel certificaat. Dit certificaat kunt u ook gebruiken bij uw beroepsuitoefening.

In de praktijk kunt u binnen Assadaaka of bij een maatschappelijke partnerorganisatie van Assadaaka ook stage lopen. Door selectie en opleiding borgt de Assadaaka Community de kwaliteit van haar vrijwilligerswerk en dienstverlening. Wanneer een Vertrouwenspersoon goed voorbereid is, worden de taken met meer professionele zekerheid en met genoegen gedaan.
Wilt u meer informatie over de inhoud van de Opleiding Vertrouwenspersoon?

Mail dan naar; .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dit Functieprofiel Vertrouwenspersoon werd dor het Bestuur van de Assadaaka Community vastgesteld en bekrachtigd op 09 maart 2023, Ahmed El Mesri, voorzitter

Gepost door ahmed
Agenda • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken