homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

VRIJWILLIGERS-WERK EN HET CREËREN VAN BINDING - VRIENDSCHAP COMMUNITY ASSADAAKA (VCA).

vrijwilligerswerkNaar aanleiding van VRIJWILLIGERS-WERK EN HET CREËREN VAN BINDING, een inleiding van Ahmed El Mesri, Vriendschap Community Assadaaka (VCA) over samenwerking en sociale cohesie in deze tijd van crisis en polarisatie.

Vrijwilligerswerk en het Creëren van Binding: samenwerking en sociale cohesie in deze tijd van crisis en polarisatie.
Dames en heren, mijn naam is Ahmed El Mesri. Ik ben oprichter van de Vriendschap Community Assadaaka (VCA). Ik zet mij al jarenlang in voor participatie en emancipatie, voor een samenleving waarin allerlei mensen van allerlei verschillende culturen en achtergronden, met of zonder beperkingen, zich thuis kunnen voelen, bij elkaar komen en zich samen ontwikkelen.

De Vriendschap Community Assadaaka (VCA). leeft en bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers. In onze organisatie gaat het vaak zo dat mensen die aanvankelijk bij ons binnenkomen met een hulpvraag, na verloop van tijd zelf gaan meedraaien als vrijwilliger bij alle mogelijke activiteiten die wij organiseren. Ze kiezen voor wat het beste bij hen past en worden bijvoorbeeld gastheer of –vrouw, of ze gaan lesgeven bij een cursus of helpen mee met het organiseren van maaltijden of debatten. Bij ons wordt o.a. Nederlandse les gegeven door vrijwilligers, wordt juridische informatie verstrekt door vrijwilligers, worden mensen met huiselijke problemen geholpen en worden mensen met allerlei verschillende vraagstukken geholpen door vrijwilligers.

In mijn jarenlange ervaring heb ik geleerd dat tussen professionele instanties en de doelgroep waar zij zich op richten vaak een enorme kloof bestaat, een kloof die in veel gevallen door vrijwilligers verkleind kan worden. Eén van de doelstellingen van onze organisaties is dan ook om deze kloof te overbruggen, en gelukkig vinden wij steeds opnieuw mensen die hier op vrijwillige basis mee aan de slag willen gaan. Dat betekent dat wij in de afgelopen jaren al heel veel mensen geholpen hebben op weg naar een verbetering van hun leven, op weg naar een oplossing van de problemen waar zij mee te maken hadden en om ze meer naar buiten en met elkaar in contact te brengen. En dat allemaal dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Daarom is dit werk van grote waarde.

Vrijwilligerswerk wordt doorgaans door de meeste mensen die het niet doen – en kennelijk ook in de geldelijke beoordeling door onze overheid – gezien als een aardige dagbesteding voor mensen die het zich kunnen veroorloven, of voor mensen die werkloos zijn of anderszins niet aan ‘het arbeidsproces’ kunnen deelnemen. En derhalve wordt het gezien als een aangename, vrijblijvende bijkomstigheid, als ‘het zout in de pap’ van onze maatschappij, en als een welkom extraatje voor allerlei maatschappelijke en sociale instellingen. Maar dat is een grove onderschatting van de huidige wèrkelijke betekenis van vrijwilligerswerk. Enerzijds betekenen ‘vrijwillig’ en ‘vrijblijvend’ absoluut niet hetzelfde: de meeste vrijwilligers doen het werk vanuit persoonlijke motivatie en gedrevenheid, en daarbij doen ze zeker niet onder voor professionals als het aankomt op betrouwbaarheid, stiptheid, flexibiliteit en werkplezier. Anderzijds zijn er talloze instellingen, organisaties, verenigingen, clubs, werkgroepen, buurt- en opvanghuizen, noem maar op, die finaal zouden instorten als de vrijwilligers massaal zouden wegblijven. Dat lijkt overdreven, maar is het niet. Dit heb ik van iemand van de

Vrijwilligerscentrale Amsterdam die citeerde uit een landelijk onderzoek.
En voor mensen die aansluiting zoeken en nodig hebben met de hun omringende samenleving biedt vrijwilligerswerk bij uitstek een mogelijkheid om ‘buiten de deur’ te komen en rond te kijken en mee te gaan doen; om anderen te ontmoeten en uit te wisselen; om informatie te vragen en te krijgen over onderwerpen waar ze in eigen besloten kring niet gemakkelijk toegang toe hebben; en om zich zelf te gaan inzetten bij activiteiten die hen aanspreken. Dit bevordert de integratie en geeft mensen een gevoel van erkenning en waardering. Daarbij is de belangrijkste drijfveer voor een vrijwilliger dat je iets kunt doen voor en met een ander dat je zelf leuk vindt om te doen of waar je goed in bent en waarin je gaandeweg steeds meer van je eigen kwaliteiten kunt inzetten en ontwikkelen. Dat mes snijdt absoluut aan twee kanten, want een enthousiaste medewerker heeft een positieve invloed op bezoekers en cliënten en op de deelnemers van de organisatie.

Vrijwilligerswerk is bij uitstek werk waar je in je eigen tempo en zonder dwang je eigen kwaliteiten kunt inzetten en zo op je eigen manier iets kunt bijdragen aan mensen die jouw inzet nodig hebben. Dat vind ik een niet te onderschatten vorm van ‘zinvol werk’ dat naar meerdere kanten werkt. En dat verdient het om volledige erkenning te krijgen. Bovendien vormt vrijwilligerswerk een verbindende factor in de samenleving van buurten en wijken: mensen gaan elkaar kennen, wisselen met elkaar uit, blijven elkaar ontmoeten en kijken met andere ogen naar elkaar, waardoor vooroordelen kunnen afnemen en er gemakkelijker wordt samengewerkt met andere groepen uit de samenleving.’

Ik wens u allen een leerzame bijeenkomst toe..

De Vriendschap Community Assadaaka stelt zich ten doel: Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond. En doet veel aan de bestaanskwaliteit van migranten met een handicap of chronisch ziekte te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen.

Voor meer informatie: .(JavaScript must be enabled to view this email address) - http://www.assadaaka.nl

Gepost door kamal
Agenda • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken