homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Slotconferentie op woensdag 11 juni jl. met als thema: Jezelf kunnen zijn in Oost.

slotconferentie abdelMet Vriendschap Community- Assadaaka als trekker hebben de migranten-organisaties in Oost hun krachten gebundeld!
“Jezelf kunnen zijn in Oost” was gericht op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij migrantenorganisaties in Oost. We willen dat iedereen in Oost zichzelf kan en mag zijn, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, cultuur of religie.

De dialoogbijeenkomsten van de afgelopen maanden waren succesvol en op de slotconferentie deelden zowel de deelnemersorganisaties als bezoekers de tevredenheid over dit project.
En als slotwoord, wij gaan samen door.

Hieronder kunt u de toespraak lezen van Ahmed El Mesri van Vriendschap Community- Assadaaka.
Evaluatie van het project ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’ tot nu toe.

De afgelopen maanden zijn wij als Vriendschap Community- Assadaaka in stadsdeel Oost samen met een kleine tiental andere migrantenorganisaties druk bezig geweest met het organiseren van een reeks dialoogbijeenkomsten met als titel ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’. De startbijeenkomst van deze serie rond dit thema was op 13 maart jl.
Het doel van deze bijeenkomsten was om homoseksualiteit en seksuele diversiteit meer bespreekbaar te maken bij migranten. En dan met name bij ouders, om het onderwerp uit de taboesfeer te halen en te voorkomen dat vooroordelen en discriminatie al in een vroeg stadium worden gevoed bij jongeren tijdens de opvoeding.

Wie, wat, voor wie en waartoe

Wie
Samen met andere organisaties – De Bloem, Onze Hoop, NOMA, Sadhna, OMVA, De Piramide, SAN,  El Fanaar en SSCCM (Stichting Sociaal Cultureel Centrum voor Marokkanen) – hebben wij onze krachten als migrantenorganisaties gebundeld. Met deze nieuwe samenwerking willen wij bereiken dat onderwerpen over seksuele diversiteit nog veel breder bespreekbaar worden gemaakt in onze samenleving.

Wat
Wij willen de discussie op gang brengen onder ouders van etnische minderheden, zelforganisaties, onderwijsinstellingen en besturen van religieuze gemeenschappen. Wij willen mensen wakker maken voor het nadenken over wat zij zelf kunnen doen op het gebied van acceptatie en bewustwording van seksuele diversiteit en homo-emancipatie, en het bevorderen van tolerantie over en weer.

Voor wie
Want wij gaan er van uit dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht of je man of vrouw bent, of je van mannen houdt of van vrouwen of van allebei; en ongeacht wat je culturele achtergrond is, waar je vandaan komt, wat je leeftijd is en je maatschappelijke status, en waar je in gelooft.
Wij geloven in de eerste plaats in mensen. En wij kijken naar wie je bent als mens. Wij geloven in je kracht als mens, en dat ieder mens het zijne of het hare heeft bij te dragen aan zijn of haar directe omgeving.
Samen sta je sterker en samen kun je meer bereiken dan in je eentje. Dat is en blijft ons uitgangspunt. En dat is in ons aller gemeenschappelijk belang binnen onze samenleving.

Waartoe
Zo hebben wij in onze eigen ontwikkeling als organisatie onderweg steeds meer partners gevonden met wie wij konden samenwerken en een gezamenlijke doelstelling formuleren. Het is en blijft van groot belang dat deze beweging dóór blijft gaan en zich steeds meer uitbreidt.
Dat is van maatschappelijk belang, voor de buurtsamenleving met alle burgers, en voor de stad Amsterdam in z’n geheel. Moge dat bij uitstek een voorbeeld en een stimulans blijven voor de rest van Nederland! En laten we de positie van Nederland binnen Europa daar ook bij betrekken.
Want hierbij teken ik ook aan dat Assadaaka, als één van de initiators van het Veiligheidspact tegen Discriminatie,  voor een Europa is zonder minderhedenhaat. Dit Pact spreekt zich op Europees niveau uit tegen fysiek en verbaal geweld gebaseerd op discriminatie van homoseksuelen, joden, moslims en andere minderheidsgroepen.
De aanleiding voor het ontstaan van dit Pact was de recente aanslag in het Joods Museum in Brussel waar vier mensen om het leven kwamen. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft in een fel betoog in de Tweede Kamer aangegeven dat antisemitisme, racisme, discriminatie en islamofobie ‘het europese project’ ernstig bedreigen.
Maar, terug naar Nederland en Amsterdam en ons project ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’: laten we niet vergeten dat het vooral van groot sociaal, individueel en persoonlijk belang is voor al die mensen om wie het bij ons project gaat: de holebi’s en transgenders zèlf, en iedereen in hun directe omgeving. Want het gaat altijd om mensen, niet om groepen en hokjes. Juist daarom is het zo belangrijk dat organisaties elkaar steeds meer weten te vinden om samen te werken. Sámen kun je opkomen vóór mensen en tégen invloeden die bedoeld zijn om mensen apart te zetten met etiketten in plaats van mensen te verbinden op grond van hun mens waardigheid. 

Uniek
Het is redelijk uniek te noemen dat verschillende migrantenorganisaties nu hun krachten hebben gebundeld voor een project dat zo belangrijk is binnen onze samenleving.
Vriendschap Community- Assadaaka zelf is al bijna 25 jaar bezig dit onderwerp bespreekbaar te maken. Wij zijn al vanaf onze oprichting betrokken op onderwerpen die tot doel hebben de emancipatie en participatie van migranten binnen onze samenleving te bevorderen. Daarbij hebben met name ‘taboe’-onderwerpen altijd een prominente plaats op onze agenda ingenomen. Want wij hebben het altijd als onze taak gezien om onze migrantenstadgenoten te helpen bij hun proces van bewustwording en inburgering in de Nederlandse samenleving. 
Daarom zijn wij ook zeer verheugd dat er nu een heuse samenwerking tot stand is gekomen met andere migrantenorganisaties. Wij zijn nu inmiddels samen zover dat we dit onderwerp gezamenlijk kunnen aanpakken.

Wat is er bereikt?
De gezamenlijke bijenkomsten in het kader van ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’ mogen succesvol genoemd worden. We hebben met elkaar laten zien dat we open willen zijn over dit onderwerp en dat we bestaande taboes willen doorbreken.
Wat we tot nu toe hebben bereikt met onze gezamenlijke 4 bijeenkomsten is dat het onderwerp wel degelijk bespreekbaar gemaakt kan worden. Er is voorlichting gegeven, er zijn discussies ontstaan, er is verteld en er kwamen veel reacties. Mensen zijn met elkaar in gesprek gegaan, taboes zijn uitgesproken, maar ook de angsten, de vooroordelen, de vragen omtrent geloof, opvoeding en gezin. De dialoog is hiermee op gang gekomen, en die beperkt zich niet alleen tot deze bijeenkomsten maar wordt ook daarbuiten voortgezet.

Wat zijn de volgende stappen?
Een belangrijke algemene conclusie was: Dit thema vraagt om een vervolg, met een uitbreiding ook naar andere stadsdelen.
• Een concrete slotconclusie was dat er nog veel meer voorlichting moet komen op scholen, in lesprogramma’s. De plannen hiervoor moeten concreet gemaakt worden, en er moet nog een bijeenkomst georganiseerd worden om hier handen en voeten aan te geven. De tijd is er nu rijp voor om dit te doen en in de praktijk te brengen.
• En concreet: Er moeten meer voorlichtingspunten komen: bijvoorbeeld bij buurtcentra, in scholen, bureaus voor opvoedingsvragen, moskeeën, jongerencentra.
• En er moet een speciaal meldpunt komen in Oost waar mensen naar toe kunnen die zich op grond van hun seksualiteit (en afkomst) bekritiseerd, genegeerd, veroordeeld of gediscrimineerd voelen. De Stadsdelen zouden hierbij betrokken moeten worden. 
• En er moet meer individuele begeleiding beschikbaar komen voor mensen die met dit onderwerp te maken hebben. 

Kortom, we gaan door! Er is nog genoeg werk aan de winkel!

Lezing van Ahmed El Mesri, voorzitter Vriendschap Community- Assadaaka op 11 juni 2014 –
‘Jezelf kunnen zijn in Oost’.

2 films Lezing Ahmed El Mesri over ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’ en een beeld over de dialoogbijeenkomsten ‘Jezelf kunnen zijn in Oost’

Met veel kijk plezier

https://www.youtube.com/watch?v=lOZ_sLz2J98

http://www.youtube.com/watch?v=I7h2mr0Nhps&feature=share

Gepost door kamal
Agenda • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken