homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Recht van Spreken

mmmmmoVerslag van presentatie van Dhr. Brahim Fattah van Prodemos Huis voor Democratie en Rechtspraak gehouden bij Assaadaka op 01 november 2019 te Amsterdam.

Ahmed El Mesri opende de presentatie met een welkom en inleidende toespraak. We gaan met z’n allen in gesprek over democratie en onze rechtsspraak naar aanleiding van een presentatie, die Prodemos over democratie en rechtspraak en wil daarmee politiek Den Haag naar ons toe brengen. De rechtstaat klinkt als een ingewikkeld onderwerp.

Dit is een belangrijk onderwerp, omdat de rechtstaat ervoor zorgt dat we in veiligheid en vrijheid kunnen leven. De rechtstaat is het product van hoe wij democratie en rechten geregeld hebben. Daarvoor komen er ook individuele plichten bij, want rechten en plichten zijn de spelregels waar we ons aan moeten houden. Hoe dat in elkaar zit gaat Prodemos wat over vertellen. Heb je een vraag of opmerking laat gerust van je horen.


Dhr. Brahim Fattah opent de presentatie met een persoonlijke historie, waarna ook anderen aan tafel bij Assaadaka zich voorstellen, waarna dan het eigenlijke programma start. De presentatie is met het oog op de toekomst. Een democratie is een land waarin het volk regeert, maar er is geen een land, waar dit in directe vorm mogelijk is. Daarom zijn er volksvertegenwoordigers met een systeem van regels.  Hoe zijn dingen geregeld in Nederland, wat gaat goed en wat kan beter.
Aan de hand van een filmpje wordt een visie gegeven over de Nederlandse rechtstaat:

·      Rechter: onpartijdig en geen invloed van de regering (m.u.v. minister van Justitie)
·      Wijkagent: toezicht leefbaarheid en veiligheid in microsfeer onder buurtbewoners
·      Burgemeester: besluiten in regulering ten behoeve van leefbaarheid in een Gemeente

Hierna vraagt Dhr. Fattah inhoudelijk ter toetsing wat de bezoekers hierover hebben meegekregen. Aansluitend hield Dhr. Fattah een Eens-Oneens Quiz met rode en groene kaartjes, waarmee de bezoekers konden reageren op stellingen en kennisaspecten:  Ook de overheid moet zich aan de regels houden (Ja, maar gebeurt niet altijd); In sommige landen is de doodstraf nog toegestaan (Ja, China, Iran, Texas bv); Sommige (grond-)wetten zijn belangrijker dan andere (in theorie nee, in praktijk hoeven wetten en besluit niet aan de Grondwet getoetst te worden); iedere burger is gelijk voor de wet (Ja in theorie, maar er is is ook klassenjustitie in werking); De koning moet zich ook aan de wet houden (Ja, maar het verschoningsrecht onder staatsgeheim is een rem in beoordeling van daden); Journalisten kunnen over alles schrijven wat hun belieft (Nee, er is geen waarheidsvinding, en het risico carrière-moord); bij een rechtstaat horen naast rechten ook verplichtingen voor de individuele burger (Ja, plichten zijn dwingend; rechten moet je vaak juridisch afdwingen bij geschil). De individuele reactie werden niet kwalitatief meegenomen in de presentatie of voor Prodemos zelf.
Hierna werden de burgers gevraagd om zelf in groepjes van drie te formuleren wat er wel en niet goed gaat in de rechtstaat.

In grote lijnen is Nederland een land van zekere kwaliteit in het aanbieden van onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg, democratie en rechtspraak is de algemene globale opvatting. De Nederlandse rechtspraak is ondanks de eventuele te noemen gebreken nog steeds in positieve ontwikkeling voor de individuele burger als we bijvoorbeeld in vergelijk een 200 jaar terug kijken.

Ten aanzien van wat er beter kan waren er vooral veel materiele commentaren zoals hogere uitkeringen, betere medische zorg en een betaalbaardere zorgverzekering, geen daklozen, minder tegenstelling tussen arm en rijk.

Maar inhoudelijk werd er ook opgemerkt dat de overheid haar grondwettelijke taak van toezicht op garantie veiligheid voor de individuele burger (,op basis waarvan zij een gewelds- en rechts-monopolie claimt) zelf terug tot zich moet nemen, omdat de overheid deze taak (volgens mr. Pieter van Vollenhoven) thans heeft uitbesteed aan de diverse sectoren zelf, en daarbij nalatig is er op toe te zien of dat uitbestede toezicht dan ook wel naar behoren wordt uitgevoerd, terwijl de sectoren op hun beurt weer een eigen geheimhoudingsplicht hebben ter bescherming van het elan van de beroepsgroep dwingend boven andere belangen. Privatisering is dus kwalitatieve uitholling van Nederland als we over recht in de functie van normbewaking spreken. Ook werd er over de praktijk rechtspraak opgemerkt dat de rechtspraak een papieren gevecht is, waar waarheidsvinding geen basis vormt in de rechtspraak, waarmee de kwaliteit van recht in het geding kan komen. Ook werd opgemerkt dat slachtoffers bijvoorbeeld geen procespartij zijn in strafrechtelijke procedures, over gelijkheid in het recht gesproken…

Tot slot was er nog een kleine toelichting over je hoe je rechten moet afdwingen. Er werden zes loketten/procedures genoemd: Uitpraten; Hulp vragen aan anderen; Contact opnemen met de Politie; Procedureel bezwaar maken; een advocaat in de arm nemen; een klacht inbrengen. Lotgenoten zoeken in het aanmerken van een klacht bij een volksvertegenwoordiger of in collectieve procedure werd daarbij als advies ook nog gegeven.

Aan het slot-onderwerp Regels van het Land kwam Dhr. Brahim Fattah niet meer toe. Misschien dat er over een gesproken worden in een aansluitende presentatie. Dan kan Prodemos ook gevraagd worden kwalitatief naar de opmerkingen van gemis in werkzaamheid van Democratie kijken. Dhr. Fattah vond een slotopmerking uit de zaal dat echt deskundigen over onderwerpen in de Politiek moeten gaan spreken en besluiten en dat partijkartelvorming en banenlobby moet afnemen ermee.

De presentatie werd daarmee als gepland om 11:45 afgesloten door Dhr. Brahim Fattah.

S.v.Hoek

Voor meer informatie: http://www.assadaaka.nl of .(JavaScript must be enabled to view this email address)

yyt

m3

nnnnn1

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalink



Naam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken