homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

INTERNATIONALE DAG DER MENSENRECHTEN: HET RECHT OP WONEN

v55De Assadaaka Community organiseerde op vrijdag 10 december een Thema-Lunch met een rondetafelgesprek over het universele Mensenrecht op Wonen. De Universele Rechten van de Mens werden in 1948 door de Verenigde Naties vastgesteld in antwoord op de wreedheden die de Tweede Wereldoorlog kenmerkten of veroorzaakten. Tijdens de Internationale Dag der Mensenrechten wordt stilgestaan bij dit feit.

De Mensenrechten beogen een rechtvaardige samenleving te bevorderen, waar ook ter wereld, in Marokko en ook in Nederland. Hoe gaan wij om met de huidige woningnood die gehandicapten, jongeren, starters, studenten en andere kwetsbare groepen treffen?

“Wonen is een recht, fuck de woningmarkt!“ scandeerden de demonstranten in het Westerpark op 12 september 2021. Zij demonstreerden terecht voor de realisatie van meer betaalbare woningen. Ook moet er een sterkere grip komen op huur- en koopprijzen om een meer rechtvaardige woningmarkt te bewerkstelligen.

Aan tafel bij de Assadaaka Community vertellen aanwezigen het zelf heel erg moeilijk te hebben tijdens hun persoonlijke zoektocht naar een woning. De hoge prijzen maken het voor veel burgers onmogelijk om zelfstandige woonruimte te vinden binnen het voor hen beschikbare budget.

De ongewenst snelle gentrificatie van delen van de stad stuiten op groot verzet onder de discussianten bij Assadaaka deze middag. “Wij willen niet dat kostbare huurwoningen in de Transvaalbuurt worden verkocht aan yuppen! Wij willen dat onze kinderen in hun eigen buurt kunnen huren. Dichtbij de eigen ouders, die zij als mantelzorgers moeten kunnen blijven ondersteunen, ook tijdens hun levensavond!”

Een zeer betrokken dame duidt op een ander probleem: “Wonen is niet alleen een probleem in Nederland, maar ook in Marokko. In de Rif demonstreren grote groepen tegen het ontbreken van passende, kwalitatieve woningen. Ze willen de regering dwingen om een ziekenhuis, sociale voorzieningen en woonruimte te bouwen, maar krijgen niets voor elkaar!”

Hierop antwoordde geestelijk verzorger rabbijn Simon Bornstein: “De zogenaamde Riffijnse beweging wijst op sociale en economische problemen die actueel zijn in noordelijke delen van Marokko. Het “militante demonstreren” tegen de overheid brengt de regio helemaal niets. Sommige kopstukken van de Riffijnse beweging stellen een reeks eisen aan de autoriteiten. Tegelijk verzuimen deze kopstukken echter een geloofwaardig alternatief te bieden aan hun doelgroep. Zij verzuimen een fatsoenlijke strategie te formuleren om maatschappelijke noden duurzaam aan te pakken. Het ontbreekt compleet aan particulier initiatief. De Riffijnse beweging beschikt niet over een vreedzame strategie waarbij gekozen kan worden om per maatschappelijk (deel-)probleem een investeringsfonds op te richten, dat geleid moet worden door niet-corrupte en wel verstandige figuren.

Fondsen kunnen worden geworven door inzamelingen onder de bevolking, de “kleine luiden” en het aantrekken van investeringen vanuit de Europese Unie en van elders. Naar het voorbeeld van Abraham Cuypers die 150 jaar geleden in Nederland een beweging initieerde die geld inzamelde om een universiteit en om een groot regionaal ziekenhuis op te richten in de regio Amsterdam: de VU, waar de Amsterdamse bevolking thans nog de vruchten van plukt.

Dat wat in Amsterdam kon en nog altijd kan, kunnen de mensen noordelijk Marokko ook doen om te voorzien in hun maatschappelijke noden. Het begint met het oprichten van maatschappelijke investeringsfondsen en opleidingsfondsen om de bevolking en economie tot ontwikkeling te brengen. Dat is toch wel heel wat anders dan het hersenloze zogenoemde militante demonstreren. Echte helden bouwen een duurzame structuur van investeringsfondsen en opleidingsfondsen met scholen waarmee de bevolking zich op lange termijn kan emanciperen, maatschappelijk verder kan komen op basis van moderne democratische methodieken. Exact dat is wat binnen de Riffijnse beweging ontbreekt. Wij wensen ook bewoners van de Rif kwalitatief goede huisvesting, die bovendien betaalbaar moet zijn. Laat hen sociale woningcorporaties oprichten om dat doel te bereiken. Vraag niet alleen wat kan mijn land voor mij doen, maar vraag wat kan ik of wat kunnen wij voor ons land/ samenleving doen? Doorbreek de lethargie en schep een fatsoenlijk burgerinitiatief – binnen de grenzen van de wet!”

Voorzitter Ahmed el Mesri vertelt: “Tijdens onze spreekuren ontvangen we veel mensen met problemen op de huurmarkt. Een sprekend voorbeeld is dat van een bejaarde migrant die tijdelijk in Marokko verblijft, maar door de pandemie niet naar Nederland terug kan keren. Alle lijnvluchten tussen Nederland en Marokko zijn voorlopig komen te vervallen. Hierdoor neemt niet alleen de eenzaamheid en de hulpeloosheid onder ouderen toe, maar ook de enorme eenzaamheid. Zij kunnen niet worden bezocht door hun familieleden. Het normale verlenen van mantelzorg wordt ook onmogelijk. Los daarvan ervaren mensen grote financiële problemen als zij langer in Marokko moeten verblijven en tegelijk hun vaste lasten in Nederland moeten betalen; de covidpandemie is rampzalig. Wat echter hemeltergend is, is dat woningcorporaties onbarmhartig blijken te handelen. Zo was er recent een casus waarin de verhuurder beweerde dat en Marokkaans-Nederlandse bejaarde zijn hoofdverblijfplaats niet in de gehuurde woning zou hebben, omdt hij al langere tijd in Marokko verblijft, door de pandemie gedwongen langer dan hij zelf wenst. De woningcorporatie wil nu dit bejaarde echtpaar en de inwonende zoon me echtgenote en baby dakloos maken door hen middels een procedure te dwingen om een einde aan het huurcontract te maken. De verhuurder wil de huurders nu op straat zetten, hoewel zij zich altijd als goede huurders hebben gedragen; de huur netjes hebben voldaan, de woning in goede staat hebben gehouden en nooit overlast veroorzaakten. Inmiddels hebben wij een jurist en Stichting !WOON ingeschakeld. Onze vertrouwenspersonen ondersteunen dit gezin in nood nu ook. De huidige woningnood leidt tot ONGEWENST VERHUURDERSGEDRAG en de aantasting van het universele mensenrecht op wonen!”

Het tafelgesprek maakte de emoties los, wonen raakt aan het naakte bestaan van de mens. Wonen is met recht existentieel. Een lange reeks misstanden kwamen aan de orde, die input zullen zijn voor een debat op een later moment.

Door: rabbijn Simon Bornstein, geestelijk verzorger Assadaaka

v44

x44

x55

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken