homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Vrede wordt niet gewonnen met kanonnen, daarom moet deze oorloog stoppen!

verWat is er nodig voor vrede?

Waarom deze vraag? Omdat nu, meer dan ooit, de noodzaak om tot vrede te komen wereldwijd dringend aan de orde is!

Denk aan Syrië, denk aan Irak, denk aan Afghanistan, denk aan Gaza, denk aan Libië, denk aan Yemen, denk aan alle gebieden op de wereld waar op dit moment conflicten worden uitgevochten met oorlogen, geweld, dreiging,  vernietiging. Daarmee worden oplossingen gezocht in het hanteren van geweld en het in stand houden van wraakgevoelens. Dit leidt tot de ondermijning van vredesprocessen en honderden, ja, duizenden onschuldige burgers worden tot slachtoffer gemaakt. Vooral vrouwen, ouderen en kinderen. In naam van wie of wat dan ook.

Vrede wordt niet gewonnen met kanonnen. Vrede ontstaat daar waar men, en een land, zichzèlf heeft doorgrond en overwonnen. Vrede is het resultaat van zelfreflectie – van het onderzoeken van de eigen motieven en de eigen intentie –, van de inzet van goede wil voor iedereen, en vooral: van hard, héél hard werken!!!

Er is geen vrede die ooit is gegroeid uit bommen, geweervuur, vernietiging en het doden van onschuldige mensen die stuk voor stuk niets liever willen dan – ja, die snàkken naar – vrede!

Vrede begint niet bij de inzet van jonge mensen die te vroeg worden opgezadeld met oorlogvoeren alsof dat het juiste middel is!

Of je nu oorlog voert vanwege economische, politieke en of religieuze overtuigingen, het blijft oorlog. Oorlog maakt altijd slachtoffers, beschadigt mensen voor de rest van hun leven en zet het ingeslagen pad van agressie en vernietiging meedogenloos voort.  De wapenindustrie heeft daar een prominente plaats in en is een grote en belangrijke economische factor. Er wordt dan ook alles aan gedaan om deze industrie legitiem en onmisbaar te verklaren.

In ieder mens huist in aanleg goed en kwaad, en er is altijd een keuze mogelijk tussen oorlog en vrede – in ’t klein en in ‘t groot. Het is van belang om zich daarvan bewust te zijn en dan ook bewust te kiezen voor vrede!

En als je mag kiezen, waarom zou je dan kiezen voor oorlog en geweld?

Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de mensen op deze aardbol vrede wil! Diep in ons hart kiest niemand voor oorlog en toch zijn er te veel oorlogen. En elke oorlog is er één te veel.

Oorlogen die momenteel gevoerd én begonnen worden, kennen volgens mij maar een paar fundamentele oorzaken: hebzucht, het verlangen naar macht en het vasthouden aan het eigen gelijk – al of niet ingegeven door ideologische, economische, religieuze of politieke overtuigingen. Een dodelijke combinatie in handen van sommige wereldleiders en hun legers.

De werkelijke groei die de mensheid heeft door te maken als geheel is: de erkenning van zichzelf en van de ander, zonder naar rechtvaardiging te zoeken van het eigen gelijk of de eigen superioriteit over anderen.

Anders gezegd: er is geen ‘meer’ en ‘beter’. Niet de ene mens bóven de andere, niet de ene staat bóven de andere, niet de ene godsdienst bóven de andere.

Hij die de ander erkent zowel als zichzelf heeft het niet nodig de grenzen bij een ander te overschrijden. Letterlijk en figuurlijk.

Want vrede begint bij de erkenning dat alle mensen, waar ook ter wereld, hetzelfde willen en hetzelfde nodig hebben: een plek onder de zon om vreedzaam te kunnen leven en geluk na te streven voor zichzelf en de groep, náást en mèt anderen.

Vrede is ook geen eeuwigdurende toestand van lijdzaam toezien dat de ander over de grenzen komt om vervolgens met bruut geweld terug te slaan. Vrede is te allen tijde de bereidheid hebben om hardop uit te spreken wat de grenzen zijn – de landsgrenzen, de culturele grenzen, de sociale en persoonlijke grenzen – en vervolgens te zoeken naar wat bindt en verbindt, èn naar wat onderscheidt en begrenst.

Dat gaat niet zomaar. Dat vraagt moed, inzet, doorzettingsvermogen. En de wil om de verantwoordelijkheid te aanvaarden, niet omdat het ergens staat geschreven, maar omdat werkelijk wordt begrepen waar het echt om gaat.

Zolang partijen blijven denken in ‘wij’ en ‘zij’; in òns recht in plaats van het recht van iederéén; in ‘hier’ en ‘daar’, in dit gebied en dat gebied; in ‘mijn’ waarheid en die van de ander… zolang blijft de mythe in stand dat er ‘uitverkoren volkeren’ zijn. Terwijl de werkelijke uitdaging is om de erkenning te durven omarmen dat àlle mensen, de gehéle wereldbevolking, uitverkoren is: om hier op aarde te leven, te wonen en samen een weg te vinden in deze moeilijke, spannende opdracht die wij ‘leven’ noemen. 

Het geheim van dit leven is nou juist dat er maar één allesomvattende waarheid is en dat het daarbij nooit gaat om macht of voorrang, bezit of aanspraak op wat dan ook.

Vrede kan ontstaan wanneer volken willen zien dat ‘mijn’ belang in wezen hetzelfde is als ‘jouw’ belang. In de gezamenlijke taak die we hier in dit leven op deze aardbol hebben is de opdracht niet om ‘mijn’ belang hoger aan te slaan dan dat van een ander of van een ander volk.

Het gaat er alleen maar om dat we durven zien dat een toestand van strijd en van onvrede ons een belangrijke les toont: de les dat we hier niet voor niets met allerlei volkeren samen leven en dat we als opdracht hebben om dat sámenleven zo goed mogelijk vorm te geven. Ten gunste van iederéén.

Ik vertegenwoordig Assadaaka, een multiculturele vereniging van vriendschap die zich inzet voor mensen van alle culturen en geloofsovertuigingen. Assadaaka is een Arabisch woord en betekent zoveel als vriendschap en samengaan in harmonie. Ja, dat kennen wij ook in de Arabische wereld. Ofschoon de berichtgeving over deze kwaliteit bij moslims erg mager is. En vriendschap is en zien wij in ons werk als een belangrijke factor in het vredesproces.

Wij sporen mensen aan om zich af te vragen: denk ik voor mijzelf, of denk ik zoals iedereen in mijn omgeving denkt? Denk ik zoals mijn ouders dachten toen ik kind was? of denk ik zoals mijn beste vrienden denken? Waarop baseer ik mijn denken? en waarop baseer ik mijn concept van oorlog en vrede?

Dit zijn legitieme en bovendien vitale levensvragen. Ze zijn onmisbaar voor het creëren van een vreedzame samenleving.

Ik pleit voor een wereld van vrede waarin geen plek meer is voor oorlog en waarin wij elkaar vergeven. Dat is een absolute voorwaarde voor het leven in vrede. Elkaar vergeven is een dagtaak en vergt, zeker in het begin, nogal wat aanpassingsvermogen van ons allemaal. Vrede wordt niet gewonnen door bommen, vrede kan alleen groeien uit goede wil en gezamenlijk heel hard werken!

En daarom is het van het grootste belang dat wij als Nederlanders en als Amsterdammers het hoofd koel houden en die verbondenheid ook uitdragen naar buiten. Omdat we als mensheid één gemeenschappelijk doel hebben en één centrale boodschap die de HELE WERELD betreft: 
VREDE VREDE VREDE
Er is werk aan de winkel, om samen VREDE VREDE VREDE te maken!!!!!!
VREDE VREDE VREDE Want….......VREDE VREDE VREDE is voor iedereen!!! 
Overal!!! 
VREDE VREDE VREDE
Werk aan de winkel! om samen………VREDE VREDE VREDE te maken.
Want….......VREDE VREDE VREDE maak je met elkaar!!!
VREDE VREDE VREDE Wat?
VREDE VREDE VREDE Waar? 
VREDE VREDE VREDE Overal!!!
En voor VREDE VREDE VREDE iedereen!!!
VREDE VREDE VREDE
Vrede zij met u.

ASSALAAMUN ALAYKUM, SHALOM ALEICHEM, NAMASTE EN VREDE ZIJ MET U.

Ahmed El Mesri, diskundige in multiculturalisatie van de Vriendschap Community Assadaaka.
aho

Gepost door ahmed
Cafe • (0) CommentaarPermalink



Naam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken

Recent Commentaar

Van ZaZkia 'Flevoparkbad geannexeerd door camping Zeeburg'.
Van ijstaartindeoven 'Elatik op het matje vanwege tekorten'.
Van ijstaartindeoven 'R.S.O.C. winnaar Open podium East Site'.
Van ZaZkia 'Middeneiland in IJburg 2 geschrapt'.
Van ijstaartindeoven '2 juni: Fietswrakken Inzameldag'.
Van ijstaartindeoven 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van Robert van den Heuvel 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van ijstaartindeoven 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van Robert van den Heuvel 'Harde piep houdt Watergraafsmeer wakker'.
Van leona 'Nieuw ontwerp voor Makassarplein'.