homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag: van de debatavond bij De Valreep ivm de verkiezingen voor de Gemeenteraad van 14 maart 2014

valreepDeelname aan de debatavond bij De Valreep ivm de verkiezingen voor de Gemeenteraad van 14 maart 2014.
“Is er nog ruimte voor dwars Amsterdam?”
Wat als burgerparticipatie niet conform de wensen van de overheid of de markt ontstaat?

Op vrijdag 14 maart hield de Valreep een verkiezingsbijeenkomst met als onderwerp van de avond: “Is er nog ruimte voor dwars Amsterdam?” –  Wat als burgerparticipatie niet conform de wensen van de overheid of de markt ontstaat?

We hadden gediscussieerd over de stelling aan de hand van 4 casussen en gingen in debat met politici uit de gemeenteraad en Amsterdam Oost. Het publiek kreeg de gelegenheid om vragen in te brengen en aan het debat deel te nemen. Het was een gepassioneerde en faire avond.
Presentaties:
Jaap Draaisma – Vrije ruimte/ongevraagde Adviezen
Mark Bakker – Slangenpand
Ahmed El Mesri – Assadaaka
Rogier Baas – Op de Valreep

Het was een bijzonder en geslaagd debat.  Er zijn aanbevelingen en toezegging gedaan.

Hieronder volgt de presentatie van dhr. Ahmed El Mesri.

Dames en heren, goedenavond.

Ik ben Ahmed El Mesri, oprichter en voorzitter van de multiculturele vereniging Assadaaka en de migrantenorganisaties en Onze Hoop.
Als je luistert naar politieke debatten hoor je steeds het woord ‘participeren’, méédoen. Dat is prachtig. Daar zijn wij erg vóór, voor meedoen.

Wij, als Assadaaka en Onze Hoop, zetten ons al járen in voor het laten meedoen van mensen. In de buurten en wijken in de Amsterdamse samenleving. We hebben het dan met name over de kwetsbare groepen: mensen met een beperking, en onder hen vooral de migranten. Zij vormen een groep binnen onze prachtige Amsterdamse samenleving die door diezelfde samenleving steeds meer achteruit wordt gezet, zeker door de steeds maar toegenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid, op de PGB’s en andere voorzieningen. Voor deze groep is het steeds moeilijker geworden om het hoofd boven water te houden.

En dat is niet alléén een kwestie van geld. Er spelen bij deze groep veel meer problemen. Wij van Assadaaka en Onze Hoop proberen al ruim twintig jaar deze groep mensen te betrekken bij de Nederlandse samenleving op allerlei gebied: wij geven voorlichting, verwijzen mensen door naar officiële instanties, wij voorzien in taallessen, wij maken mensen meer wegwijs in de Nederlandse samenleving en stimuleren ze om zelf naar buiten te gaan en voor zichzelf op te komen. Op deze manier geven wij mensen perspectief, hoop en instrumenten om hun eigen leven weer in eigen handen te nemen.

Die veelgeroemde participatie is werkelijk een prachtig begrip, dat wij van harte ondersteunen. Alleen, je krijgt mensen niet vanzelf aan het ‘participeren’ door belangrijke voorzieningen stop te zetten en als het ware te zeggen: jullie kunnen het wel zelf. Je zult op z’n minst moeten erkennen dat je daarmee een proces op gang brengt dat vraagt om hard werk en veel inzet: vanuit de politiek en de beleidsmakers; en van begeleiders en de doelgroep zelf.

Zo is voor ons werk een inloophuis voor dit doel langzamerhand onmisbaar aan ‘t worden. Wij werken al van begin af aan met een laagdrempelige insteek: iedereen moet bij ons binnen kunnen lopen zonder schroom of obstakels. Wij werken met ervaringsdeskundige vrijwilligers en praten op gelijk niveau. Bij officiële instanties komen mensen vaak met de verkeerde papieren binnen omdat ze het jargon en de regels niet begrijpen; ze spreken vaak de taal onvoldoende en worden van het kastje naar de muur gestuurd. Bij ons kunnen ze alles vragen, ze kunnen naar speciale spreekuren, afgestemd op de vraag waarmee iemand binnenkomt. En ze worden nooit zomaar naar huis gestuurd.

Dit is in onze ogen het werk dat gedaan moet worden en waarin de officiële routes en de politiek te kort schieten: mensen helpen om zichzelf beter te kunnen helpen. Vandaar onze plannen voor een inloophuis. En we gaan voor politieke inzet hierbij: maak het ons mogelijk! Dus daar zetten wij op in bij onze keuze als wij gaan stemmen!

Zo heeft ieder een eigen beeld van wat je belangrijk vindt voor onze samenleving als geheel en jouw plaats daarin in ‘t bijzonder. Je hebt daar een eigen mening over, je vindt iets een goed idee en iets anders vind je juist niet goed. Die afweging moet iedereen voor zichzelf maken en dat gaat niet in één keer. Je kunt er met elkaar over praten, zoals we hier vanavond doen. Je kunt iemand anders vragen naar diens mening.
Je kunt er iets over lezen of je kijkt naar de televisie om te zien wat jou aanspreekt van wat er gezegd wordt in deze verkiezingstijd. Maar zomaar níét gaan stemmen omdat je denkt: ‘het maakt toch niet uit’, is geen positieve bijdrage en je verspeelt daarmee ook je recht als burger om je mening te geven.

Als je je niet laat horen is je stem meteen al verloren.
Wat belangrijk is is dat je probeert om helder te krijgen wat JIJ belangrijk vindt. En dat je ziet welke partij daar het dichtst bij in de buurt komt. Natuurlijk zeggen ze allemaal dingen die je wel goed of mooi of acceptabel vindt. De politici doen er nu ook alles aan om jouw stem voor zich te winnen. Maar probeer goed te blijven luisteren naar wat ze ECHT zeggen en bedoelen. En ga dan stemmen vanuit je hart. Wil je mooie woorden? Of wil je concrete actie? En wie zegt dat het best en het meest duidelijk?

Wat wij van Assadaaka en Onze Hoop, in ieder geval willen is dat de tweedeling in de maatschappij tussen arm en rijk, tussen werkenden en werklozen, tussen migranten en autochtone Nederlanders, tussen gezonde en zieke mensen, tussen sterke en zwakke broeders en zusters – dat die tweedeling niet verder doorzet. Wij gaan voor een rechtvaardige, sociale en initiatiefrijke samenleving waarin iedereen een volwaardige plaats heeft! Dàt is voor ons participatie! En wij stemmen vanuit ons hart!

DOE MEE!!! En ga ook stemmen vanuit je hart!


Adres:
Plantage Middenlaan 14-1,
1018 DD Amsterdam

Voor meer informatie:
Tel: (020) 7525131 (06-47440672) - E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) - w. http://www.assadaaka.nl 


Assadaaka Community stelt zich ten doel: Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en emancipatie te bevorderen met behoud van eigenheid in persoon en achtergrond.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken