homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag Politiek Debat n.a.v. de verkiezingen voor de 2e Kamer op 12 september Ruma Khami, 7 sep.

In het kader van de tweede kamer verkiezingen organiseerde de vereniging Assadaaka samen met het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)  en verschillende maatschappelijk organisaties een politiek debat.

Tijdens deze politieke avond, die in het teken stond van crisis, werd samen met burgers, (maatschappelijke) organisaties, politici en bestuurders over de toekomst van Nederland gesproken.


Plaats Assadaaka, Buurthuis Ruma Khami
Adres Makassarplein 1, 1095 RP Amsterdam
Tijd 19.30-21.30 uur


Aanwezig:
De sprekersvoorzitter voor deze avond, Cor van Drongelen, voorzitter stichting De Brug in Nw. West;
Ahmed El Mesri; leden van stichting Assadaaka en Onze Hoop, waaronder notulant Lies Bierenbroodspot; buurtbewoners; belangstellenden.
Afgevaardigden van: Miguel Heilbron van Groen Links, Maureen van der Pligt van de SP, Gritta Nottelman van de PvdA, Arjan Gelder van Wel Nu en Rien Fraanje van het CDA.


Sprekersvoorzitter Cor van Drongelen opende de bijeenkomst met iedereen welkom te heten. Ze gaf het woord aan Ahmed. Deze stelde zich voor en vervolgde:
‘Wij komen op voor de sociaal zwakkeren. Assadaaka probeert mensen bewuster te maken om naar hun hart te luisteren.’


Er komt een vraag: Waarom moeten migranten stemmen?


Ahmed: Ze zijn de nieuwe Nederlanders. Ze staan op twee benen: 1 hier, het andere daar waar ze vandaan komen. Maar ze wonen hier en moeten hier een bijdrage leveren. Met hun stemrecht meedoen. Cohesie kan zo bevorderd worden. Als ze niet meedoen ontstaat een identiteitscrisis.
Hun vertrouwen kan teruggewonnen worden door mee te doen en de politici moeten zich ook inzetten voor de nieuwe Nederlanders. De diversiteit is een realiteit. Gezamenlijk moeten we aan het werk voor bewustwording.


Er komt een vraag uit het publiek: Hoe gaat de politiek de mensen het vertrouwen geven dat de politiek te vertrouwen is?


Hierop wordt de eerste stelling/vraag ingebracht, die als introductieronde aan de aanwezige politici van de diverse partijen gesteld wordt, met daarop hun antwoorden.
De eerste vraag luidt: Waar geeft de overheid het geld aan uit? En de vraag: Als jij (van jouw partij) het voor het zeggen had, waar zou jij het dan aan uitgeven?


De Groen Links afgevaardigde: De VVD en CDA/PVV hebben het wat ons betreft niet goed gedaan. Wij, van Groen Links, willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Daarnaast zegt Groen Links: We zitten ook in een milieucrisis. We willen alles in samenhang met elkaar oplossen. De belasting op werk moet wat ons betreft omlaag. We willen banen creëren en hogere inkomens zwaarder belasten.


De SP: De JSF moet weg! In plaats daarvan: Zorg! Marktwerking in de zorg moet weg. Het geld moet anders worden ingezet. Hypotheekrente afschaffen. Huren 5 à 6 % goedkoper. Uitkeringen omhoog. Veel armoedemaatregelen dus. En weghalen bij de grote bedrijven.


De PvdA: Dit (wat de SP zegt) laat mensen het vertrouwen verliezen. We zullen hoe dan ook een coalitie moeten vormen. We kunnen niets beloven – dat is reëel. Hervormen, investeren, innoveren – dat is wat wij willen. De woningmarkt (hypotheekrente aanpakken) en woningnood aanpakken (leegstaande kantoren b.v.). We willen er sterker en socialer uit komen.


Wel Nu: De belangrijkste crisis is een politieke crisis. Mensen weten het niet meer of zijn negatief in de politiek. Wij willen dat er referenda worden ingevoerd. Leo Verhoef.nl heeft dingen doorgerekend en gevonden dat er veel boekhoudfraude is gepleegd.


Het CDA: Werk, gezin en samenleving – dat zijn onze drie pijlers. Werk: geen uitkeringen verhogen, maar investeren in mensen helpen zoeken naar werk, ongeacht afkomst.
Gezin = breed: daar waar mensen voor elkaar zorgen. Samenleving: de overheid moet meer overlaten aan de samenleving, aan kleine gemeenschappen b.v.
Hierop volgt een heen-en-weer praten over de frustratie van Assadaaka: dat de overheid het werken onmogelijk maakt.


Ahmed poneert hier: Burgers zouden voor burgers op moeten komen!


Groen Links: denkt dat je zo (wat CDA zegt) mensen uitsluit. Je moet mensen juist wel blijven ondersteunen vanuit de overheid. Wij willen in mensen investeren.


SP: Sinds Civic is binnengehaald is het misgegaan. Je haalt het hart uit de buurt als je alle buurthuizen gaat sluiten. Civic moet geld verdienen en ze liegen over cursussen die ze geven om het geld binnen te halen.


PvdA: Er zijn verschillende manieren om iets op de politieke agenda te zetten. ‘De overheid terugtreden’? vraagteken.
De eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Het ombudsteam maakt contact met mensen door langs de deuren te gaan.
 
Vraag 2: Wie is er eigenlijk de baas in Nederland, volgens jullie?


SP: Wij gaan de straat op, maken contact met burgers/stemmers. Wat leeft er?
Wij denken dat je de crisis alleen kunt bestrijden door b.v. 3 miljard te investeren in de economie, b.v. in de bouw. Wij willen dat huizen die lang te koop staan worden opgekocht door corporaties.


PvdA: Wij hebben wat moeite met de slachtofferhouding. Uiteindelijk beslissen de politici. En de kiezers bepalen welke politici er komen. Dus de kiezers zijn niet monddood, ze kunnen zo laten horen wat ze willen.


CDA: Het is een zwart-wit beeld wat de SP schetst. U als kiezer heeft wel invloed. Er is niet één baas in Nederland.


Opmerking uit de zaal: Meer dan de helft van de mensen heeft geen vertrouwen meer in de politiek en die mensen weten het niet meer. In Amsterdam zijn er 78 nationaliteiten, dat is een nieuwe sfeer in Nederland.
PvdA: Ik heb het gevoel dat er wel een kanteling is. (En na een vraag uit het publiek hoe ze hier bij komt, vult ze aan:) Het lijkt dat mensen meer het gevoel krijgen dat er meer aandacht is voor de minder bevoordeelden.


Er komt een vraag uit het publiek die ik gemist heb. Ik concludeer uit de nu volgende antwoorden dat de vraag ging over hoe mensen meer bij de politiek betrokken kunnen worden.
Daar wordt als volgt op gereageerd:


CDA: Werk creëren.


Groen Links: Feit is dat ‘witte’ mensen meer stemmen dan ‘allochtonen’, en dat rijke mensen meer stemmen dan arme mensen. Benadrukt: Je stem laten horen is belangrijk!
En: er moeten strengere regels komen voor bedrijven.


Wel Nu: De overheid moet duidelijker worden; de overheid moet dienender worden. Transparantie.


SP: Wij zijn er niet alleen in verkiezingstijd, we zijn ook in de buurten, in moskeeën, bij zorgmedewerkers e.a., we zijn bij acties ivm achterstallig onderhoud b.v. Dat vergt een lange adem, maar geeft de burgers wel vertrouwen.


Vraag uit het publiek: Mijn mening doet er misschien weinig toe, omdat er altijd een coalitie* komt. (Coalitie = een samengaan van meerdere partijen, die soms tegengestelde uitgangspunten hebben.)


Cor reageert hier op met te zeggen dat het dus belangrijk is dat politici éérlijk zijn.


CDA: Politici zijn ook gewone mensen, die er niet op uit zijn om mensen zand in de ogen te strooien.


Hierop volgt heen- en weergepraat over iets (de aanleg van een rondweg) wat is doorgedrukt door Den Haag waar lokaal veel mensen op tegen waren.


Groen Links: De verschillen laten zien dat er dus in het land veel verschillende meningen en belangen zijn. Je moet als partij wel blijven vertellen over je idealen. Ook als je weet dat je niet alles waar kunt maken.


Vraag uit de zaal: Vertel nou eens allemaal stuk voor stuk: wat hebben jullie waargemaakt / gepresteerd?


SP: Wij zijn klein in de gemeenteraad. Maar we zijn doorgegaan met opkomen voor b.v. misstanden in verpleeghuizen. Ik heb dingen aan de kaak gesteld en ben daarna zelfs gedaagd door Osira. Samen met de vakbond hebben we een convenant gesloten.


PvdA: Ben trots op Lodewijk Asscher en zijn onderwijsacties. Hij heeft zich daar zeer mee bemoeid om de kwaliteit op basisscholen omhoog te krijgen.


Opmerking: Het schoolvervoer voor kinderen met een beperking is afgeschaft, dankzij Lodewijk Asscher. Ze kunnen niet meer naar elke school van keuze omdat het ‘zo dichtbij mogelijk’ moet.


CDA: De vrijheid van onderwijs lijkt mij essentieel.


Opmerking uit de zaal: Er zijn veel (verkapte of openlijke) bezuinigingen. ‘Burgers moeten in hun eigen kracht gaan staan, voor een dienende overheid.’ Hoe gaat u dan b.v. het onderwijs aanpakken qua nieuwe participatie?


Groen Links: Wij zijn heel erg vóór goed onderwijs, wáár je wieg ook heeft gestaan. Wij verhogen de uitgaven voor integratiebeleid.
Qua beleid ben ik trots op hoe we in Europa zorgen voor meer regels tegen banken die ontsporen of die ons in een crisis werpen. Het kinderpardon ben ik trots op: kinderen kunnen blijven die hier al jaren wonen. Bij het lente-akkoord: 13 grote bezuinigingen zijn teruggedraaid.


SP: De SP wil snijden in allerlei onnodige posten. Wij willen een basisbeurs in studiebeurzen. Wij zijn tegen segregatie in het onderwijs: wij willen dat kinderen samen naar school gaan. Kinderen moeten met elkaar leren omgaan.


CDA: De overheid moet dit steunen.


SP: Middelbaar onderwijs: openbaarheid van wachtlijsten. Iedereen gelijke kansen. 


Opmerking uit het publiek: Mijn kinderen kunnen niet naar bepaalde scholen. Dit geeft veel problemen.


SP: Ja, dan haken jongeren af. Ze moeten kunnen ervaren dat ze serieus worden genomen. Bepaalde wachtlijsten kloppen niet: ze geven aan dat er gediscrimineerd wordt. Er zijn dubbele wachtlijsten.


PvdA: Mensen in de frontlinie, zoals in het onderwijs b.v. maar ook politie e.d., moeten goed betaald krijgen. En kinderen moeten, o.a. via het onderwijs, vertrouwd worden gemaakt met politiek.


Wel Nu: Normen en waarden zijn verdwenen, door de ontzuiling.


CDA: Mensen voelen zich ergens bij betrokken als ze mee mogen doen, vooral door werk. We moeten de schooluitval terugbrengen. Een papiertje hebben en vervolgens een banenkans hebben maakt ze meer betrokken. Het kan ook een werk- of stageplek zijn via een praktijkgerichte opleiding e.d.
PvdA: Dat vraagt ook van bedrijven om daarin te investeren.


SP: Daar hebben we ook afspraken over gemaakt met sommige bedrijven. Maar voor een klein bedrijf (denk aan: een garage, een kapperszaak b.v.) is dat een enorme investering – qua geld en tijd en mankracht – en dat is niet altijd beschikbaar.


Een opmerking uit het publiek: Ik kan de opleiding van mijn kinderen niet betalen, hoe moet ik dan leven? Dit is een armoedeprobleem.


Algemeen antwoord: Er moet veel meer worden gekomen tot samenwerking met gelijksoortige advies- en hulporganisaties! die nu nog veel te versnipperd werken.


Deze belangrijke conclusie vormde het einde van dit politieke debat, dat werd afgesloten door Cor van Drongelen. Zij gaf het laatste woord aan Ahmed El Mesri, die de aanwezige politici bedankte voor hun inzet en het publiek opriep om de komende verkiezingsdag te gaan stemmen en dan vooral te stemmen vanuit het hart.
Hiermee eindigde deze avond.


Lies Bierenbroodspot
beleidsmedewerker Assadaaka

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ahmed El Mesri.
Contact: (020) 7525131 (06-47440672). E.  .(JavaScript must be enabled to view this email address) -  w.  http://www.assadaaka.nl

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken