homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag Internationale Vrouwendag op 8 maart 2013 bij Assadaaka Community

Assadaaka Community deed op 8 maart jl. mee aan de viering van de Internationale Vrouwendag. In het kader van Internationale Vrouwendag organiseerde Assadaaka Community een feestelijke avond voor vrouwen/mannen, armen/rijken, gezonde en zieke mensen die leven in onvrijwillig gescheiden werelden.

Hokjesgeest wordt dit ook wel genoemd: de wereld op basis van versnippering indelen, wat wederom polarisatie tot gevolg heeft en een scheuring in de samenleving. De vrouwen van Assadaaka Community, voelen zich op de eerste plaats mens en dat wilden ze uitdragen en leven. Deze avond, waarbij mannen ook welkom waren, was een mengeling van interessante voorstellingen en discussie met als thema: Vrouwenrechten zijn mensenrechten.
De avond werd afgesloten met verschillende optredens van dans, zang, muziek en een diner.
Het was een geslaagde avond met veel vrouwen en mannen.

Hier volgt de toespraak van Ahmed El Mesri

Internationale vrouwendag 2013 bij Assadaaka Community

Op 8 maart 1908 was er een staking in een textielfabriek in New York. Men wilde de slechte arbeidsomstandigheden in die industrie onder de aandacht brengen. Een mooi detail van deze staking, die mede daardoor de geschiedenis inging, is dat de vrouwen ‘Brood en rozen’ eisten. Deze dag werd al vele jaren gevierd door vele vrouwenorganisaties als herinnering aan de eerste vrouwenstaking,  totdat hij in 1978 door de Verenigde Naties definitief werd uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag.

Maar hoewel het, helaas, nog steeds nodig is om aandacht te vragen voor emancipatie van vrouwen over de hele wereld, is de dag van het begin af aan, een dag geweest waaraan vrouwen én mannen deelgenomen hebben. Want steeds maar weer blijkt dat vrouwen en mannen, armen en rijken, gezonde en zieke mensen in onvrijwillig gescheiden werelden leven. ‘Hokjesgeest’ wordt dit ook wel genoemd: de wereld indelen op basis van ‘wij’ tegenover ‘zij’. Overal vinden wij deze indeling, en wij kunnen steeds opnieuw constateren dat deze alleen maar polarisatie tot gevolg heeft en uiteindelijk een scheuring in de samenleving.

Dit jaar groeide het aantal vrouwen bij Assadaaka Community met bijna 10% en dat gaat door. Nu hebben wij meer vrouwen dan vorig jaar. Dat is goed nieuws!
Dankzij de vrouwen blijft Assadaaka Community sterk. Daarmee is Assadaaka Community nog geen vrouwelijke organisatie, maar wel een organisatie waarin vrouwen zich thuis voelen.
Kortom: we moeten vooral moeite blijven doen om vrouwen aan te trekken en vast te houden. Daarbij zou je ook eens moeten kijken naar onze organisatiecultuur.
Past die wel bij de vrouwen die wij graag in deze activiteiten willen hebben?
Of is het op sommige plekken nog teveel een machocultuur en ligt daar de oorzaak?
Assadaaka Community zal in de toekomst nieuwe vormen van participatie ontwikkelen waardoor vrouwen zich meer betrokken gaan voelen en meer invloed krijgen.

Vandaag maken de vrouwen van Assadaaka Community deze avond tot een feestelijke avond.
Maar ook vragen ze op deze dag, samen met alle andere vrouwen, extra aandacht voor de positie die zij, vaak zonder dat ze het zelf willen, innemen in deze maatschappij. Want wij weten allemaal dat er, ondanks de grote verbeteringen die er de afgelopen jaren met hard werken gerealiseerd zijn in de positie van vrouwen,  nog lang geen sprake is van volledige gelijkheid.
In de wet staat weliswaar dat mannen en vrouwen gelijk zijn, maar in de praktijk is er nog maar al te vaak sprake van ongelijkheid. Ik kan hier legio voorbeelden van geven, maar denk dat iedereen hier zelf ook wel de nodige voorbeelden van heeft meegemaakt, misschien van verhalen, misschien uit eigen ervaring en aan den lijve ondervonden.
En dan is er, naast de wettelijke gelijkheid, ook nog het aspect van de gelijkwaardigheid. Die is nog veel moeilijker vast te stellen, omdat gelijkwaardigheid niet zo eenvoudig meetbaar is en niet zo eenvoudig in een wet is vast te leggen.

Nederland beschouwt zich graag als een land waarin iedere inwoner naast bepaalde plichten ook dezelfde rechten heeft. En dit niet alleen op papier, maar ook in werkelijkheid. Maar in de multiculturele samenleving die Nederland in het algemeen allang geworden is, is er al geruime tijd een mengeling van allerlei verschillende en interessante voorstellingen en discussies waarbij het thema: ‘vrouwenemancipatie’ in al zijn veelzijdigheid de boventoon voert. De laatste jaren doet zich hierbij tevens de vraag voor wat de islam hierover zegt.

Want veel inwoners met een Nederlandse achtergrond die alleen maar via de pers of andere, niet rechtstreekse bronnen, het één en ander over de islam gehoord hebben, hebben de indruk dat de islam een wereldbeeld propageert dat vrouwonvriendelijk is. Wij kunnen op deze avond dat beeld niet wegnemen, maar met meer bekendheid over wat de Qur’an ons hierover vertelt, kunnen wij het in ieder geval aanzienlijk bijstellen. Dat is onze bijdrage aan kennisvermeerdering, want Assadaaka Community gaat er nu eenmaal van uit dat meer kennis een onmisbare stap is om met elkaar om te leren gaan, om elkaar zonder misverstanden in de ogen te kunnen kijken, om taboes te doorbreken, om dingen, hoe moeilijk soms ook, bespreekbaar te maken. Daarom willen wij het beeld van de islam over vrouwen ook als gespreksonderwerp deze avond bespreken.

Het aandeel van vrouwen, en het aandeel van de islamitische vrouwen in het bijzonder,  moet veel groter worden, hun stemmen moeten veel meer gehoord worden, hun gezichten moeten veel meer gezien worden. Assadaaka Community is er altijd van uitgegaan dat alles minstens twee kanten heeft. Wij moeten deze wereld waarin wij leven, niet alleen van de mannenkant zien, maar ook van de vrouwenkant. Wij gaan ervan uit dat onze wereld alleen maar kan groeien in menselijkheid wanneer wij ons allemaal daarvoor inzetten, wanneer wij verder kijken dan ons eigen, kleine wereldje, wanneer wij over de grenzen ervan heenkijken.

Niet alleen vrouwen moeten emanciperen, ook mannen, zodat zij niet alleen naar het brood kijken, maar ook meer oog krijgen, zoals die eerste vrouwen die in New York staakten voor betere arbeidsomstandigheden in 1908, voor de rozen.

Als afsluiting wil ik een hadith (overlevering) citeren van de laatste profeet (vzmh) van de islam. De Profeet heeft gezegd: ‘Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen’ (Moesliem).

Ik wens u een fijne, inspirerende avond toe.

Toespraak Ahmed El Mesri Internationale Vrouwendag bij Assadaaka Community op 8 maart 2013.

Assadaaka Community - telefoonnummer: 020-7525131 (06-47440672) of email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)  –  http://www.assadaaka.nl 

Assadaaka Community: zet zich al jaren in voor mensen met en zonder beperking in het algemeen en vooral voor migranten met een handicap, chronische ziekte, ouderen en hun families om de participatie, integratie en sociale cohesie binnen deze doelgroep te bevorderen.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken