homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag: Filmvertoning met debat over homoseksualiteit en moslim zijn.

filmvAssadaaka vertoonde op woensdag 4 december jl. de documentaire “I am gay and Muslim” bij Centrum Ruma Khami, in samenwerking met Stichting art.1 en filmmaker Chris Belloni. Na de filmvertoning vond er een nagesprek plaats waar het publiek bij werd betrokken. Men kon vragen stellen aan de filmmaker en ook waren er een aantal jongeren uit de doelgroep bij het nagesprek aanwezig. Iedereen die dat wilde, kon met hen in gesprek gaan.
Er waren ongeveer 55 bezoekers. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Hieronder volgt de toespraak van Ahmed El Mesri.

Assadaaka Community organiseert samen met de Stichting Artikel 1 deze avond waarop wij de documentairefilm ‘I am gay and muslim’  als uitgangspunt willen gebruiken voor een debat over dit onderwerp na afloop.
In de film vertellen vijf homoseksuele Marokkaanse jongemannen over hun zoektocht naar hun religieuze en seksuele identiteit. Deze film wordt inmiddels veelvuldig gebruikt tijdens voorlichting op middelbare scholen, bij zelforganisaties, bij jongerenwerk en bij tal van maatschappelijke organisaties.
De film is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met mensen uit de moslimcultuur, hetzij professioneel, hetzij in familieverband, vriendenkring, collega’s, kennissen, buren, stadgenoten. En hij dient als aanzet om uitgebreid met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp en elkaar te ondersteunen; maar ook om eigen ervaringen te delen met anderen die mogelijk minder vertrouwd zijn met het onderwerp of het misschien zelfs afwijzen. Want de groep bestaat behalve uit homoseksuele mannen ook uit lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders.
Wij vinden het heel nodig dat dit onderwerp regelmatig ter sprake blijft komen, omdat het gaat om mensen die door hun geaardheid vaak diepgaand in conflict komen met hun omgeving. En alleen al daarom verdient het onderwerp veel aandacht, zodat bewustwording hierover verder door kan dringen in bredere lagen van onze samenleving. 
De combinatie homoseksualiteit en moslim zijn, is nog vaak een taboe binnen de Marokkaanse gemeenschap, maar ook daarbuiten. In veel families wordt het onderwerp ofwel doodgezwegen of totaal ontkend, tot en met uitstoting uit de familie en de gemeenschap. Het moge duidelijk zijn dat dit leidt tot grote verwarring, eenzaamheid en isolement van de persoon om wie het gaat.
Het is een ware strijd met zichzelf en met zijn of haar omgeving die iemand moet voeren om zichzelf te kunnen en durven zijn. Niet zelden leidt dit tot zulke grote problemen dat iemand er toe komt om zichzelf te verloochenen, of dat iemand gaat lijden aan zware depressies met soms zelfdoding tot gevolg omdat men geen andere weg voor zichzelf ziet en kan waarmaken. 
Ons uitgangspunt is dat ieder mens zichzelf kan zijn, waar dan ook en met welke geaardheid en achtergrond dan ook. Daarom bieden wij deze gelegenheid om open met elkaar over dit onderwerp te praten, zodat er meer bewustwording en begrip kunnen ontstaan rond dit onderwerp en voor de mensen die het betreft.

Wij erkennen daarbij dat het bepaald geen gemakkelijk onderwerp is. En daarom nodigen wij iedereen van harte uit om zoveel mogelijk met open blik te kijken en ook zoveel mogelijk open te uiten wat men ervaart, denkt en voelt. Alleen sámen kunnen we komen tot meer begrip voor elkaar, inclusief het verwoorden van de mogelijke tegenstellingen. Tegenstellingen kunnen alleen worden gedragen door de verbindende, universele factor in elkaar: ons mens-zijn en onze nood aan wederzijdse erkenning en liefde. 
Amen (zo zij het). Insh’allah.

Assadaaka is een multiculturele Europese vereniging voor vriendschap die zich al meer dan 20 jaar op talloze manieren breed inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in onze multiculturele samenleving. Met het vertonen van de film beoogde de initiatiefnemers om het gesprek over homoseksualiteit in islamitische kring te vergroten. Stichting art.1 maakt educatieve voorlichtingsprogramma’s aan de hand van film en documentaire.

Voor meer informatie over de film dat kan via telefoonnummer 020-7525131 (06-47440672)  E. .(JavaScript must be enabled to view this email address) - W. http://www.iamgayandmuslim.com - W. www.assadaaka.nl.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken