homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Verslag: Een feestelijke certificaten uitreiking bij Assadaaka

De multiculturele vereniging voor vriendschap Assadaaka sluit het seizoen 2009-2010 traditiegetrouw af met de uitreiking van certificaten en een feestelijk tintje.
Wanneer: Vrijdag 25 juni 2010. Waar: Productiehuis de Meevaart, Balistraat 48a, 1094 JN Amsterdam
Tijd: Inloop 18.00, certificaat uitreiking en feest van 19.30 tot 22.00 uur
Klik op de bijlage om verder te lezen. http://www.echo.nl/ec-op/buurt/foto/1045597/ 

 

Vrijdag 25 juni was het weer zover: het einde van het cursusjaar 2009-2010 werd bij Assadaaka weer op ouderwets feestelijke wijze gevierd. De vrijwillige leraren die het afgelopen jaar zo hun best gedaan hebben om hun cursisten iets van de Nederlandse taal te leren en de cursisten die evenzeer hun best gedaan hadden om zich de Nederlandse taal eigen te maken, hadden zich verzameld in de barzaal van het buurthuis De Meevaart in de Amsterdamse Indische Buurt om gezamenlijk het einde van het cursusjaar en het begin van de zomervakantie te vieren. Andere vrijwilligers van Assadaaka hadden de zaal, die vanaf zes uur ‘s avonds open was gesteld, een feestelijk tintje gegeven met hapjes en drankjes en de vaste kok was in de keuken bezig met het bereiden van een feestelijke maaltijd. In totaal hadden zich een stuk of zeventig mensen verzameld. Niet alle cursisten die het afgelopen jaar Nederlandse lessen gevolgd hadden, waren aanwezig, maar de trouwste bezoekers van de lessen waren er bijna allemaal.
Toen het eten eenmaal klaar was, werd het naar de aanwezigen gebracht, samen met voldoende te drinken, en zette iedereen zich aan het eten van het lekkere voedsel.
Na een half uur was iedereen verzadigd en begon het formele deel van de avond: het uitreiken van de certificaten. Alle cursisten die de lessen met een redelijke frequentie gevolgd hadden, zouden een certificaat uitgereikt krijgen, dat vertelde dat zij Nederlandse lessen gevolgd hadden bij Assadaaka.
Tradititiegetrouw gaat een dergelijke gebeurtenis bij Assadaaka altijd gepaard met een redevoering van de voorzitter van de vereniging, Ahmed El Mesri. Hij nam dan ook dit keer het woord en richtte zich tot de aanwezigen met de volgende woorden:

Goedenavond dames en heren lieve vrienden, collega’s en leerlingen,
Het is 21 jaar geleden dat Assadaaka is opgericht met u en voor u. Vandaag sluiten wij dus voor de 21ste keer een cursusjaar feestelijk af. Een jaar waarin veel is gebeurd. Leuke dingen waar wij blij mee zijn en minder leuke dingen.
Een jaar waarin wij met ons allen weer een stapje dichter bij ons doel zijn gekomen: vriendschap en respect voor elkaar en een beetje meer begrip voor elkaars achtergrond.
Bij Assadaaka is iedereen welkom ongeacht herkomst, leeftijd, geslacht, religieuze en seksuele voorkeur. Dit vanuit de gedachte: respect voor het individu.
Assadaaka bestaat bij de gratie van meer dan 120 vrijwilligers en stagiaires wier inzet intens, belangeloos en liefdevol is. Hun grote inzet maakt dat elk jaar duizenden mensen daadwerkelijk geholpen worden. Namens de doelgroep bedankt Assadaaka haar vrijwilligers. Al meer dan een en twintig jaar geeft Assadaaka taalcursussen en voorziet zij mensen van belangrijke informatie op het gebied van gezondheid en meer.
Verder zijn er juridische spreekuren, medische hulp voor onverzekerden, algemeen spreekuur, schooladvisering, advocaten spreekuur, computerclub, muzieklessen, sport voor jong en oud, kookgroepen, discussieavonden lezingen en projecten.
Dit alles om integratie handen en voeten te geven.
Waarom is het werk van Assadaaka zo belangrijk?
Bij Assadaaka leer je dat je het leven in eigen handen kunt nemen. Ook leren wij de mensen dat zij niet in eilandjes moeten denken zoals: ik ben Marokkaan, Chinees, Turk, Hollander. Dat werkt segregatie in de hand. Nee, je bent om te beginnen een mens die toevallig ergens geboren wordt en een nationaliteit heeft. Als je ergens woont dan dien je deel te nemen aan het dagelijkse leven. Dat heet participatie. Dit is uiteraard niet altijd even gemakkelijk, zeker als je de taal niet kent. Je hoeft je eigen religie, cultuur, identiteit niet vaarwel te zeggen. Je moet wel meedoen met de algemene leefwijze en dus ook de taal spreken en schrijven van het land waarin je woont. Dat heet integratie. Doe je dat niet, dan sluit je jezelf buiten de maatschappij en krijg je niet de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Bovendien geef je geen goed voorbeeld aan je familie, kennissen en omgeving.
Het werk is nog niet af. Integratie is een lange weg. Op het gebied van taalonderwijs - het hart van integratie - houden reguliere onderwijsinstellingen nauwelijks rekening met de leefomstandigheden van de cursist. Er worden criteria opgesteld die weinig raakvlakken hebben met de werkelijkheid.
Assadaaka probeert deze mensen op te vangen en te begeleiden zodat zij niet tussen wal en schip vallen. De stroom cursisten is zo groot dat wij helaas niet iedereen kunnen helpen. Assadaaka draagt op een versnelde manier kennis over van de Nederlandse samenleving in het algemeen en in het bijzonder van de Nederlandse taal. Als voorzitter van Assadaaka ben ik erg trots op wat wij met ons allen dit jaar bereikt hebben. Dit geeft mij en hopelijk ook jullie de kracht om dit mooie pad dat integratie heet verder te bewandelen.
Bij dezer wil ik nogmaals de coördinator Boris van de Taalwinkel en de vrijwilligers die zicht ingezet hebben voor deze mensen, hartelijk bedanken.
Ook wil ik op deze plek enkele organisaties bedanken die ons werk steunen: Gerardus Majellakerk; t’Blijvertje; Stichting de Brug; Cliëntenbelang Amsterdam; stadsdeel-Oost; NOMA; stichting Onze Hoop; en de Gemeente Amsterdam.
Wij gaan nu over tot het plechtige gedeelte van de avond namelijk het uitreiken van de certificaten. Een deel van de cursisten krijgt vandaag hun certificaat. De overigen bij de start van het nieuwe cursusjaar rond 23 augustus aanstaande. Ook wil ik nog even herinneren aan de inschrijvingen voor het komende cursusjaar. Die zijn van 23 augustus tot september aanstaande.
Na de uitreiking begint het feest. Ik wens u een fijne avond, een heerlijke vakantie en bedankt voor uw komst.

Clara, Jochem en Sophie, docenten, hadden zich inmiddels over de certificaten ontfermd en nu werden alle cursisten die aanwezig waren en een certificaat verdienden één voor één naar voren geroepen. De overhandiging van het papier ging gepaard met vele foto’s en tenslotte, toen iedereen zijn certificaat ontvangen had, werd er nog een volledige groepsfoto gemaakt, waarop cursisten, docenten en andere vrijwilligers die van het afgelopen jaar weer zo’n succesvol jaar gemaakt hadden, vereeuwigd werden.
Na dit formele deel brak het feest aan: koffie, thee, cake, zoutjes en ja, ook watermeloen, een welkome verkwikking op deze warme vrijdagavond, verschenen, muziek, adressen en e-mails werden uitgewisseld, want het duurt tot eind augustus voordat de volgende lessen weer gaan beginnen. Voorzichtig werd hier en daar door de cursisten, die uit vele verschillende landen kwamen, allemaal met hun eigen culturele achtergrond en hun eigen levensverhaal, al Nederlands gesproken. Assadaaka vervult met de taalwinkel een rol in het zich thuis voelen van de vele immigranten die naar Nederland gekomen zijn om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Het beheersen van de taal en het je thuis gaan voelen in het nieuwe thuisland beschouwt Assadaaka als een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan de maatschappij waar de nieuwe immigrant woont.
Assadaaka doet dit werk nu al meer dan twintig jaar en nog steeds met veel succes, ook dankzij de onvermoeibare inzet van de vele docenten en van de andere vrijwilligers die zoals van de lessen als van de vele informatiebijeenkomsten die Assadaaka door het jaar verzorgt, altijd weer een succesverhaal maken.
Het feest duurde tot tien uur in de avond, waarna iedereen zijns weegs ging en zich op weg begaf in de warme, lichte vrijdagavond.
Nu gaan velen de zomer doorbrengen in het land van herkomst, ze gaan familie bezoeken, ze gaan vertellen over hun wederwaardigheden in hun nieuwe thuisland, en volgend jaar verschijnen zij weer fris en uitgerust, om verder te gaan met hun verwerving van de Nederlandse taal bij Assadaaka.
Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe.

Multiculturele vereniging Assadaaka
Deze vereniging zet zich al jaren in voor participatie, integratie en sociale cohesie.
Voor meer informatie over de multiculturele vereniging Assadaaka en haar werkzaamheden kunt u contact opnemen met de voorzitter, Ahmed El Mesri op telefoonnummer 020-7525131 of 06-10 112691. U kunt ook de website raadplegen: http://www.vriendschapassadaaka.web-log.nl

Verslaglegging: Erik Haan

Assadaaka is een multiculturele vereniging voor vriendschap, al jaren inzet voor integratie participatie en de sociale cohesie in onze multiculturele samenleving! En doet veel aan de bestaanskwaliteit van migranten met een handicap of chronisch ziekte te verbeteren en hun welbevinden te bevorderen. http://www.vriendschapassadaaka.web-log.nl
Beste lezer, deze mailinglijst wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden, wilt u van deze lijst verwijderd worden, stuurt u dan een e-mail naar .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Gepost door Mesri
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken