homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak van Ahmed El Mesri op 24 jan. jl.Nieuwjaars receptie van stichting Onze Hoop

Stichting Onze Hoop -voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte, ouderen en hun families. Op donderdag 24 januari jl. organiseerde stichting Onze Hoop Nieuwjaars receptie met Thema: Crisis en veranderingen.
Plantage Middenlaan 14-1.

Rond 16.00 uur hadden de geïnteresseerden zich verzameld in de grote zaal van de Cliëntenbelang, waar tafels klaarstonden met drankjes en versnaperingen.
De voorzitter van de stichting, de heer A. El Mesri heette de aanwezigen welkom en vertelde wat het doel was van de middag. Hij nam hierop het woord en gaf de presentatie over stichting Onze Hoop en haar werk.

Bij de opening van het nieuwe jaar
24 januari 2013, Onze Hoop

Welkom allemaal,

Bij het begin van dit nieuwe jaar 2013 kijken wij terug en vooruit. 
Onze Hoop heeft een moeilijk jaar achter de rug. De toeloop van cliënten was groot. Dat heeft te maken met alle veranderingen om ons heen. Veroorzaakt door de economische crisis en de bezuinigingen vanuit de overheid.
De doelgroep van Onze Hoop is groot en heeft onze hulp hard nodig. Voor mensen met een beperking wordt het nog moeilijker om goed mee te doen in de samenleving door deze bezuinigingen.
Maar het positieve nieuws is dat de doelgroep de weg naar ons beter weet te vinden dan naar de reguliere instanties. Wij zijn laagdrempelig en wij zijn efficiënter met doorverwijzing.

Migranten met een beperking hebben het zwaar. Zij weten vaak de weg niet naar de officiële instanties, spreken de taal onvoldoende, hebben niet de juiste informatie of papieren als ze op een spreekuur moeten verschijnen, en ze begrijpen vaak niet wat er van ze verwacht wordt, door het woud aan regels, papieren en vragen die ze moeten beantwoorden. 
Het gaat dus niet alleen om een echte, fysieke drempel die genomen moet worden op straat en aan of in een gebouw, het gaat veel meer om het opzien tegen de enorme hoeveelheid hindernissen die op je af komen als je eenmaal binnen bent bij zo’n instantie – de papierwinkel en het woud aan regels, de informatie die je moet aanleveren en de formulieren die je moet invullen.

Voor migranten, en zeker voor migranten met een beperking, is het veel eenvoudiger om dan binnen te komen bij een vrijwilligersorganisatie, want daar is de drempel lager. Bovendien ontmoeten ze daar lotgenoten: zij die deze weg al eerder zijn gegaan en precies weten waar je dan tegen aan kunt lopen.
Hierdoor ondervinden mensen die voor ’t eerst binnenkomen erkenning en herkenning van hun eigen situatie en problematiek. En ze krijgen als dat nodig is de steun om noodzakelijke stappen te ondernemen of praktische hulp bij het invullen van formulieren bijvoorbeeld.

Onze Hoop is mede opgericht juist voor dit doel: om mensen te helpen zichzelf te helpen. Om mensen die anders steeds verder in een isolement dreigen te geraken de helpende hand te bieden, hen te leren om voor zichzelf op te komen en actief te participeren in de samenleving.

Wat ons, als Stichting Onze Hoop, voor ogen staat, en waar wij al jaren aan werken, is om méé te bewegen met de veranderingen in onze samenleving, om mensen uit hun isolement – ook mentaal en geestelijk – te halen, hen te begeleiden naar zelfredzaamheid.
Als mensen hun lot in eigen handen kunnen nemen en uit hun isolement en uit armoede komen, kosten ze de maatschappij ook minder geld: bv.  aan arts-bezoek, aan dure therapieën, aan bezoeken aan ziekenhuizen en specialisten. Maar bovenal geef je mensen hiermee hun zelfrespect terug.
Wij willen mensen erbij betrekken en hen mee laten doen. Met elkaar, met lotgenoten, met buurt- en stadgenoten. Wij willen mensen aan blijven spreken op meedoen naar vermogen, in plaats van te blijven zitten wachten tot het beter wordt.

Dan kijken wij nu even vooruit. Wat willen we in 2013?
Ik noem een aantal punten die zeker aan de orde zijn voor dit nieuwe jaar:

- nog meer actieve inzet door de doelgroep/(ex)-cliënten van Onze Hoop;
- wegens groot succes: doorgaan met het organiseren van conferenties, bij voorkeur follow-up conferenties;
- starten met het uitvoeren van de aanbevelingen van o.a. de conferenties. Te beginnen met het samenstellen van een initiatiefgroep die zich daarmee gaat bezighouden. (O.a. expertisescan van migrantenorganisaties);
- Bundelen van de ervaringsdeskundigheid, die bij Onze Hoop aanwezig is. Oprichten van een afdeling ‘kenniscentrum’. 

Afsluitend willen wij hierbij onze vele vrijwilligers bedanken die zich ook afgelopen jaar weer voor ons hebben ingezet. Daar horen ook de organisaties bij waar wij mee samenwerken en die ons hebben ondersteund. Zo werken wij nauw samen met Cliëntenbelang die ons voortdurend ondersteunt.
Het leek wel alsof wij niet zonder elkaar kunnen. Onze dank gaat dan ook uit naar de Gemeente en het stadsdeel oost die dit belangrijke werk voor ons allen financieel mogelijk maken.
Onze Hoop probeert onder migranten bekendheid te geven aan Cliëntenbelang, zodat zij gebruik gaan maken van de diensten die Cliëntenbelang biedt.

(Ook probeert Onze Hoop diversiteit binnen de instellingen te waarborgen.)

Nogmaals, onze hartelijke dank voor de inzet en de nodige ondersteuning aan allen die met en voor ons werken aan een betere samenleving voor iedereen.

Dank u wel.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken