homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak tijdens nieuwjaarsreceptie vrijwilligersorganisatie

“Stichting Onze Hoop” te Amsterdam. op 24 januari j.l.
Stichting Onze Hoop-voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte.

Geachte aanwezigen,

Ik wil mij eerst graag aan u voorstellen. Mijn naam is Arjan Gelder en oprichter van de nieuwe politieke beweging WIL NU.
Ik stel het zeer op prijs hier te mogen spreken. Uw voorzitter die ik zeer hoog heb zitten heeft mij hier toe uitgenodigd. Ahmed is een voorbeeld voor velen. Onder zijn bezielende leiding zullen er dit jaar de nodige discussie avonden worden gehouden veelal rond aspecten die te maken hebben met onze gezondheidszorg. Ik hoop dat Ahmed El Mesri in deze de waardering mag krijgen waar hij recht op heeft.

In feite mede in het kader van zijn denkbeelden is de nieuwe politieke beweging WIL NU ontstaan.
Al jaren maak ik mij zorgen hoe de overheid omgaat met groepen als ouderen, gehandicapten en chronisch zieken.
Infeite worden deze vaak gezien als sluitpost van de begroting en is er dikwijls sprake van onwaarheden en misleiding.
Mijn kruistocht is begonnen eind 2007 toen de toenmalige staatssecretaris en momenteel minister van onderwijs Jet Bussemaker in november duidelijk maakte dat de eigen bijdragen AWBZ voor een grote groep sterk om hoog zou gaan per 1 januari 2008.
In 2003 hadden de zorgkantoren aangegeven dat rond die tijd het zou gaan om mensen die tussentijds zouden gaan van kort naar langdurige zorg. Mensen die al in die tijd langdurig ergens woonden hoefden niet bang te zijn. Mijn ouders zaten al in 1997 volledig in een verzorgingshuis. Maar moesten wel plotseling zonder enige aankondiging ruim 300 euro per maand meer gaan betalen.
Uiteindelijk bleek het te gaan om een groep van ruim 50.000 mensen. Er waren mensen bij die bijna 2.000 euro per maand meer moesten betalen. De overheid had zich eenvoudig verkeken op het aantal wat medio 2008 nog in leven was.
Uit mijn koker heeft Agnes Kant toen een spoed debat aangevraagd. Resultaat was toen alleen uitstel tot mei 2008. De staatssecretaris loog toen door te stellen, dat ze niet eerder kon communiceren, omdat de belasting gegevens over 2006 nog niet beschikbaar waren. Onzinnig omdat de groep waarom het ging hun inkomens al jaren vergelijkbaar tot het zelfde was.
De gehele kamer hield haar mond en men ging over tot de orde van de dag. Duizenden ouderen,gehandicapten en chronisch zieken moesten hun leven anders gaan indelen. Dit merkte ik tijdens een uitzending van Kassa waar ik ook heb ingesproken.

Mijn vertrouwen in de politiek kamer breed was toen echt weg. Na eerst gedacht te hebben een senioren partij op te richten is dit geëscaleerd tot breder, zeker nadat mij duidelijk werd welke spelletjes er gespeeld worden in Den Haag, maar ook in b.v. gemeenten.
Uiteindelijk is WIL NU ontstaan, wat staat voor een democratisch, rechtvaardig en transparant Nederland.
Ik maak mij echt zorgen waar wij met ons land naar toe gaat. Beslissingen worden genomen zonder na te denken wat de consequenties zijn. Mode woord is geworden: “Monitoren”. Dus kijken wat beleidsbeslissingen doen in hun uitwerking. Voorbeeld eigen bijdrage GGZ. Naar mijn beleving moet je eerst nadenken voordat je een beslissing neemt.

Bezuinigingen is het uitgangspunt van de huidige politieke partijen. De ene partij zet nog sterker in op bezuinigingen als de andere. Als boekhouders gaat men te keer.
Geen enkele partij durft te stellen, dat bezuinigingen niet nodig zijn. WIL NU wel! Wetende dat er voor miljarden euro’s boekhoud fraude plaats vindt bij gemeenten en provincies. Van deze gemeente is bekend dat het in totaal gaat om 3,4 miljard euro. Daarnaast wanneer wij spreken over aanleg van de infrastructuur blijkt er ca 25% aan corruptie kosten te bestaan. Ook wordt er kwistig geld uitgegeven wanneer het gaat om allerlei prestige projecten.
Voor WIL NU zal eerst de overheid haar eigen zaken op orde moeten brengen, eer ze de burger lastig valt met allerlei bezuinigingen. D.m.v. een parlementaire enquête zou onze partij graag willen weten, waar al ons belastinggeld blijft.

De zorgkosten rijzen de pan uit, dit komt echter niet altijd door de toenemende zorg vraag. Veelal komt dit doordat het geld eenvoudig verkeerd wordt besteed. Ook afgelopen week bleek dit weer toen bekend werd, dat geïnvesteerd geld voor meer handen aan het bed terecht was gekomen bij o.a. managers. Pure fraude! In 2009 is er een deltaplan verschenen opgesteld door de Algemene Vereniging Medisch Verzekerden onderleiding van onze adviseur Dr Emar Vogelaar. Onderbouwd kan de zorg 30% goedkoper worden, maar ook beter. Dit betekent wel dat er andere keuzes gemaakt moeten worden w.o. samenwerking tussen regulaire en niet regulaire artsen. Immers regulaire artsen kunnen veel, maar niet alles. Omdat samenwerking niet plaats vindt, worden kwalen veelal erger met hogere kosten. Daarnaast meer preventie en voorlichting op scholen over voeding. Dit moet ook veel meer worden toegepast bij de opleiding medicijnen. Artsen weten hier te weinig van.


De plannen van het kabinet geven weinig hoop. Dit komt ook omdat de overheid steeds meer afstotend wordt. Controle bij de burger wordt steeds steviger. Zo moeten mensen die een bijstand uitkering hebben meer zaken gaan opgeven.
Zo ook wanneer men mantelzorg of vrijwilligerswerk doet. Mensen willen hun privé situatie niet bekend maken waar men vrijwilligerswerk doet. Mensen zullen bang worden, dat gemeenten controleren of er daadwerkelijk mantelzorg dan wel vrijwilligerswerk bestaat. Ik ben bang dat vele vrijwilligers dan zullen afhaken, terwijl er meer nodig is. Zelfredzaamheid mogelijk en onmogelijk komt dan steeds dichter bij. Veel mensen zullen achter de geraniums verdwijnen. WIL NU kent de oplossing: Basisinkomen voor iedereen met rechten en plichten w.o. het vrijwilligerswerk. Met ruim 500.000 werkelozen zullen daarmee problemen binnen de zorg worden opgelost. De kwaliteit zal toenemen.
Het onzalige idee van het College van Zorgverzekeringen om te snijden in de bekostiging binnen de Geestelijke Gezondheidszorg zal veel problemen gaan opleveren. Het meeste zal men zelf moeten gaan betalen. Zelfs wanneer kinderen misbruikt zijn. Mijn verwachting is dat het aantal zelfdodingen dan zal gaan toenemen.
WIL NU kent oplossingen voor vele maatschappelijke problemen na een studie van een aantal jaren. Daarbij zullen er echte hervormingen moeten plaatsvinden. Ons sociale stelsel is infeite failliet en zal volledig vernieuwd moeten worden.
WIL NU is in opzet een landelijke partij, maar is van plan in 2014 aan de Gemeente Raad Verkiezingen mee te gaan doen w.o. in Amsterdam. Heeft u interesse, of kent u mensen die interesse hebben om te strijden voor democratisch, rechtvaardig en transparant beleid. Geef u dan op. Dat kan persoonlijk of via onze website: http://www.wilnu.nu. U kunt de partij ook ondersteunen. Natuurlijk wil ik al uw vragen beantwoorden.

Ik dank u voor uw aandacht.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken