homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak dd. 30 maart 2012 - Thema Vrijwilligerswerk en Burgerschap

Dames en heren, hartelijk welkom. Zo dadelijk is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over vrijwilligerswerk, het thema van deze avond. Eerst zal ik mij zelf even voorstellen en iets meer vertellen over de achtergronden van vrijwilligerswerk. Mijn naam is Ahmed El Mesri. Ik ben oprichter van de multiculturele vereniging voor vriendschap Assadaaka, en de stichtingen Onze Hoop - voor mensen met een beperking en hun familie, en NOMA - voor oudere migranten in Amsterdam.

Ik zet mij al jarenlang in voor participatie en emancipatie, voor een samenleving waarin allerlei mensen van allerlei verschillende culturen en achtergronden, met of zonder beperkingen, zich thuis kunnen voelen, bij elkaar komen en zich samen ontwikkelen.

Stichting Onze Hoop en Assadaaka leven en bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. In onze organisaties gaat het vaak zo dat mensen die aanvankelijk bij ons binnenkomen met een hulpvraag, na verloop van tijd zelf gaan meedraaien als vrijwilliger bij alle mogelijke activiteiten die wij organiseren. Ze kiezen voor wat het beste bij hen past en worden bijvoorbeeld gastheer of –vrouw, of ze gaan lesgeven bij een cursus of helpen mee met het organiseren van maaltijden of debatten.
Bij ons wordt o.a. Nederlandse les gegeven door vrijwilligers, wordt juridische informatie verstrekt door vrijwilligers, worden mensen met huiselijke problemen geholpen en worden mensen met allerlei verschillende vraagstukken geholpen door vrijwilligers.

In mijn jarenlange ervaring heb ik geleerd dat tussen professionele instanties en de doelgroep waar zij zich op richten vaak een enorme kloof bestaat, een kloof die in veel gevallen door vrijwilligers verkleind kan worden. Eén van de doelstellingen van onze organisaties is dan ook om deze kloof te overbruggen, en gelukkig vinden wij steeds opnieuw mensen die hier op vrijwillige basis mee aan de slag willen gaan.
Dat betekent dat wij in de afgelopen jaren al heel veel mensen geholpen hebben op weg naar een verbetering van hun leven, op weg naar een oplossing van de problemen waar zij mee te maken hadden en om ze meer naar buiten en met elkaar in contact te brengen. En dat allemaal dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Daarom is dit werk van grote waarde.
Vrijwilligerswerk wordt doorgaans door de meeste mensen die het niet doen gezien als een aardige dagbesteding voor mensen die het zich kunnen veroorloven, of voor mensen die werkloos zijn of anderszins niet aan ‘het arbeidsproces’ kunnen deelnemen. Een aangename, vrijblijvende bijkomstigheid, ‘het zout in de pap’ van onze maatschappij, een gezellige aanvulling voor allerlei maatschappelijke en sociale instellingen. Maar dat is een grove onderschatting van de huidige wèrkelijke betekenis van vrijwilligerswerk.
Enerzijds betekenen ‘vrijwillig’ en ‘vrijblijvend’ absoluut niet hetzelfde: de meeste vrijwilligers doen het werk vanuit persoonlijke motivatie en gedrevenheid, en daarbij doen ze zeker niet onder voor professionals als het aankomt op betrouwbaarheid, stiptheid, flexibiliteit en werkplezier.
Anderzijds zijn er talloze instellingen, organisaties, verenigingen, clubs, werkgroepen, buurt- en opvanghuizen, noem maar op, die finaal zouden instorten als de vrijwilligers massaal zouden wegblijven. Dat lijkt overdreven, maar is het niet. Deze conclusie heb ik van iemand van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam die citeerde uit een landelijk onderzoek.

Voor mensen die aansluiting zoeken en nodig hebben met de hun onringende samenleving biedt vrijwilligerswerk bij uitstek een mogelijkheid om ‘buiten de deur’ te komen en rond te kijken en mee te gaan doen; om anderen te ontmoeten en uit te wisselen; om informatie te vragen en te krijgen over onderwerpen waar ze in eigen besloten kring niet gemakkelijk toegang toe hebben; en om zich zelf te gaan inzetten bij activiteiten die hen aanspreken. Dit bevordert de integratie en geeft mensen een gevoel van erkenning en waardering.
Daarbij is de belangrijkste drijfveer voor een vrijwilliger dat je iets kunt doen vóór en mèt een ander dat je zelf leuk vindt om te doen of waar je goed in bent en waarin je gaandeweg steeds meer van je eigen kwaliteiten kunt inzetten en ontwikkelen.
Dat mes snijdt absoluut aan twee kanten, want een enthousiaste medewerker heeft een positieve invloed op bezoekers en cliënten en op de deelnemers van de organisatie.

Vrijwilligerswerk is bij uitstek werk waar je in je eigen tempo en zonder dwang je eigen kwaliteiten kunt inzetten en zo op je eigen manier iets kunt bijdragen aan mensen die jouw inzet nodig hebben. Dat vind ik een niet te onderschatten vorm van ‘zinvol werk’ dat naar meerdere kanten werkt. En dat verdient het om volledige erkenning te krijgen.
Bovendien vormt vrijwilligerswerk een verbindende factor in de samenleving van buurten en wijken: mensen gaan elkaar kennen, wisselen met elkaar uit, blijven elkaar ontmoeten, ook op straat of in de buurt, en kijken met andere ogen naar elkaar. Waardoor vooroordelen kunnen afnemen en er gemakkelijker wordt samengewerkt met andere groepen uit de samenleving.
Onze vrijwillige medewerkers dragen zo bij aan de totstandkoming van een echte multiculturele samenleving waarbij kennis van en begrip voor elkaar onmisbaar is. Zo kan men komen tot een constante dialoog met elkaar, een voorwaarde voor het opbouwen van een gezonde maatschappij, waarin iedereen een plaats heeft om aangenaam met elkaar te wonen, te werken en te leven. En wij zijn er van overtuigd dat vrijwilligers in dit proces een onmisbare rol spelen!

Ik wens u allen een fijne avond toe.
Er is nu voor ieder die dat wil gelegenheid om iets te vertellen over eigen ervaringen met vrijwilligerswerk. Dit kan een inspiratie zijn voor anderen en het kan helpen om op ideeën te komen voor de mensen die nog nadenken over wat ze willen gaan doen.
Wie mag ik het woord geven?

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken