homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak Ahmed El Mesri - Thema Welkom thuis op 29 maart 2012

Beste aanwezigen, Van harte welkom op deze bijeenkomst. Ik ben Ahmed El Mesri, mede-oprichter en voorzitter van de stichting Onze Hoop die zich al jaren inzet voor de specifieke problematiek waarmee migranten met een handicap of een beperking te maken krijgen.
Vanmiddag is een bijzondere middag: we gaan het hebben over wonen met een handicap of een beperking.

Het beschikken over een goede woning is voor ieder mens een basale levensbehoefte. In je woning kun je je veilig voelen en tot rust komen, kun je je terugtrekken in je eigen sfeer, tussen je eigen spullen, op een plek waar je je thuis kunt voelen en jezelf kunt zijn.
Juist voor mensen met een beperking is het van levensbelang dat ze goed wonen. Ik heb het dan niet alleen over een lichamelijke beperking, maar ook over psychische beperkingen.

Maar hoe gaat dat wonen? Soms zijn er maar een paar kleine aanpassingen nodig en kan iemand gewoon in de eigen woning blijven wonen. Bijvoorbeeld iemand die plotseling geconfronteerd wordt met een beperking door bijvoorbeeld een ongeluk, door ziekte of soms ook gewoon door ouderdom. Dan kan de woning met een paar eenvoudige ingrepen gewoon bewoonbaar blijven en de persoon hoeft niet te verhuizen.
Maar het gebeurt natuurlijk ook dat mensen met een zo ingrijpende beperking worden geconfronteerd dat de woning waarin ze wonen niet meer geschikt gemaakt kan worden. Verhuizen is dan de enige optie.
En dan is er natuurlijk ook de grote groep mensen die vanaf hun geboorte of in ieder geval van jongsaf aan al een beperking hebben, zodat alleen een aangepaste woning voor hen in aanmerking kan komen wanneer zij eenmaal op zoek gaan naar een geschikte woning.

Het zal duidelijk zijn dat het aanpassen van een woning gepaard gaat met kosten die hoger zijn al naar gelang er meer aan de woning aangepast moet worden. Bij aanpassingen kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van een rolstoellift als de woning over meerdere verdiepingen beschikt; aan het verbreden van deuren zodat men er met een rolstoel doorheen kan; aan een aangepast toilet en wasbakken; aan een aangepast aanrecht, en dergelijke. Maar ook andere aanpassingen zijn denkbaar, afhankelijk van de aard van de beperking.
Wanneer er behoefte ontstaat aan woningaanpassingen moet men hiervoor in eerste instantie bij de gemeente zijn. Die beoordeelt of u voor een aangepaste woning in aanmerking komt of voor woningaanpassing. De gemeente kan u ook vertellen hoe woningaanpassing in zijn werk gaat.

Vanmiddag gaan wij het in het bijzonder hebben over migranten met een beperking die behoefte hebben aan een aangepaste woning.

Voor Nederlanders die hier geboren en getogen zijn is de drempel voor woningaanpassing al hoog, voor migranten is die vaak nog veel hoger. Met name de groep 1e generatie-migranten ondervindt vaak veel obstakels. Dit zijn veelal mensen die vanwege hun leeftijd meer en meer met beperkingen geconfronteerd worden en deze groep zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen nog maar groter worden. Deze mensen kennen vaak de wegen niet die bewandeld moeten worden om de juiste zorg te vinden.
Wij willen in eerste instantie komen tot een inventarisatie van de ervaringen van deze doelgroep ten aanzien van woongenot, aanpassingen en zorg. Aan de hand hiervan kunnen wij een beeld krijgen van de behoeften zodat gemeente en zorgorganisaties hier hun beleid op af kunnen stemmen. Behoeften met betrekking tot woningaanpassing zijn immers veelal zeer specifiek: er kan niet zomaar een sjabloon dat voor iedereen geldend is overheen gelegd worden. Wij gaan het vandaag in 3 workshops hebben over wonen met een beperking vanuit drie invalshoeken:

1.) Wonen en mensen met een psychiatrische achtergrond. Vanzelfsprekend is dit een groep mensen die weer heel andere eisen aan een woning stellen dan mensen met een lichamelijke beperking.
2.) De tweede workshop behandelt de specifieke problematiek van migranten met een lichamelijke beperking; Hier is vooral aandacht voor inventarisatie van knelpunten en behoeften.
3.) en de derde: Neem het heft in eigen handen, zorg dat je de regie over de woning en de aanpassingen die nodig zijn om plezierig en zo goed mogelijk te kunnen wonen, niet kwijtraakt.

Ik wens u allen een zinvolle en leerzame middag toe.

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken