homeVoorpagina whoisWie zijn wij? penZelf schrijven boeiHelp pijlLog in penRegistreer

Toespraak Ahmed El Mesri op 24 mei jl.- Thema Armoede en Gezondheidszorg

Stichting Onze Hoop - voor en door migranten met een handicap of chronische ziekte. Stichting Onze Hoop organiseerde op vrijdagmiddag 24 mei, 14.00 – 16.30 uur een themabijeenkomst over bezuinigingen in de zorg. Sommige mensen besluiten om geen medicijnen te kopen, omdat zij anders niets te eten hebben. Of andersom. De bijeenkomst en de opkomst was geslaagd en leerzaam.  Hier volgt de toespraak van Ahmed El Mesri:

Armoede en Gezondheidszorg
Vrijdag 24 mei 2013, Plantage Middenlaan 14’

Dames en heren,

Van harte welkom op deze themabijeenkomst over armoede en gezondheidszorg.
Wij van Onze Hoop voelen, als organisatie die opkomt voor de belangen van migranten met een beperking en hun familieleden, de noodzaak om dit onderwerp nu aan de orde te stellen.
Het algemene thema dat wij deze dagen steeds maar weer om ons heen horen en dat we via de media krijgen te verwerken is ‘crisis’, en daarbij behorend: ‘bezuinigen bezuinigen bezuinigen!’
Dit zet ons aan tot het thema dat wij hier tegenover stellen: ‘Hoe overleef ik als burger deze crisistijd.’
Want bezuinigen, ja. Maar tot welke prijs? En hoever moeten wij daarin gaan? Betekent het dat we onszelf voor de keus gesteld zien dat we moeten gaan kiezen of we vandaag brood gaan kopen of toch de noodzakelijke medicijnen? Dat klinkt dramatisch, maar vergis u niet: voor veel mensen komt het in de praktijk hier vaak wel op neer.
Denk aan zieken en ouderen voor wie het steeds moeilijker wordt om in de eigen kosten van levensonderhoud te voorzien; denk aan mensen met diabetes die afhankelijk zijn van hun medische behandeling en medicamenten; denk aan chronisch zieken; aan astmapatiënten.
Het zijn maar een paar voorbeelden maar er zijn er talloze te noemen.
Mensen met een beperking, die toch al geen ruim inkomen hebben en die praktisch in armoede leven of heel dicht tegen de armoedegrens aan zitten, worden nog eens extra aangepakt door nieuwe maatregelen. Veel bijdragen vanuit de Gemeente zijn vervallen of zijn tot 10% gezakt.
Zo wordt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage gevraagd voor GGZ-behandelingen, dus voor mensen met psychische klachten. Mensen die dat niet meer kunnen betalen zien dan maar noodgedwongen af van de aanvraag voor behandeling en vervallen in hun oude kwaal, waardoor ze uiteindelijk weer zullen terugvallen op het medische circuit, zoals b.v. een opname.
Deze gang van zaken staat niet op zichzelf en leidt tot een vicieuze cirkel.
In aanleg lijkt er iets te worden aangepakt en opgelost, maar uiteindelijk breng je mensen met deze aanpak zo in het nauw dat er vroeger of later toch weer een beroep gedaan moet worden op de zorg. Bovendien ondermijn je met nog meer bezuinigingen die de mensen zo hard aan den lijve voelen ook een stukje eigenwaarde en uitzicht op verbetering. Dat duwt mensen vaak verder terug in hun isolement, en dat is behalve verschrikkelijk pijnlijk voor de betrokkene en hun naasten, vooral ook een smet op de samenleving van een buurt en een gemeenschap.
Wij willen hier vandaag hoe dan ook een signaalfunctie vervullen naar de overheid en naar maatschappelijke organisaties, om gezamenlijk actie te ondernemen. Zowel naar de burgers toe om ingelicht te worden als naar de overheid om stappen te ondernemen naar deze burgers toe ter ondersteuning van die burgers. En tevens om het eigen beleid als overheid tegen het licht te blijven houden!
Het doel van Onze Hoop is, en is dat altijd geweest, om bij burgers met een beperking of ouderen, in de buurtsamenleving zelfredzaamheid te stimuleren. Onze Hoop is wat dit betreft een onmisbare schakel in de civil society.
Onze Hoop is vanaf de oprichting in 2006 een buurtgerichte organisatie die ook stedelijk actief is in Groot Amsterdam en die er op gericht is mensen met elkaar te verbinden, voor te lichten en waar nodig te begeleiden. Het is heel belangrijk mensen er van bewust te maken dat ze er niet alléén voor staan.
Verbinding geeft hoop. En hoop zet mensen aan om niet lijdzaam af te wachten maar ook zelf zo mogelijk in beweging te komen om het eigen lot te helpen aanpakken. Als dat is wat we als gemeenschap met elkaar willen dan zullen we dat ook mogelijk moeten maken.

Dank u.

Voor meer informatie:
Stichting Onze Hoop - Plantage Middenlaan 14-1, 1018 DD Amsterdam, T. 020-7525131, M. 06-47440672, KvK Amsterdam 34.34.39.59, E. .(JavaScript must be enabled to view this email address), W. http://stichtingonzehoop.blogspot.nl/

Gepost door kamal
Cafe • (0) CommentaarPermalinkNaam:

Email:

URL:

Smileys

Onthoud mijn persoonlijke informatie

Mail me bij vervolg-commentaar


Terug naar de hoofdpagina

Zoeken

geavanceerd zoeken